Iustin Martirul: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
m
 
(Nu s-au afișat 20 de versiuni intermediare efectuate de alți 9 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
[[Image:Justin Martyr.jpg|right|frame|Sf. Iustin Martirul]]
+
{{Sfinti
Sfântul măritul mucenic '''Iustin Martirul''' sau '''Iustin Martirul și Filosoful''' a fost unul din principalii apologeți ai creștinismului timpuriu. A [[convert]] to Christianity, he produced a number of works during the middle of the second century, amongst them two ''Apologies'' addressed to the Roman emperors, defending and explaining Christianity as the true philosophy. The power of his arguments was to earn him his [[martyr]]dom. His [[feast day]] is celebrated on [[1 iunie]].
+
|nume=Sfântul Iustin<br>Martirul și Filosoful
 +
|Imagine=[[Imagine:Sf_Iustin_Filosoful.jpg|250px]]
 +
|nastere= ~104, Sichem, Samaria
 +
|adormire=165, Roma
 +
|localizare= Imperiul Roman
 +
|etnie= greacă (romană)
 +
|tip= [[mucenic]]
 +
|canonizare=
 +
|calendar=[[1 iunie]]
 +
|recunoastere= pan-ortodoxă
 +
|biserici=
 +
|site=
 +
}}Sfântul măritul [[mucenic]] '''Iustin Martirul''' sau '''Iustin Martirul și Filosoful''' a fost unul din principalii [[apologeți]] ai [[creștinism]]ului timpuriu. Convertit la creștinism, [[sfinți|sfântul]] Iustin a scris mai multe lucrări la mijlocul secolului al II-lea, între care și două Apologii adresate împăraților romani, în care apără și explică creștinismul ca pe adevărata filosofie. Tocmai puterea argumentației sale i-a adus [[martir]]iul. [[Praznic|Prăznuirea]] sa se face la data de [[1 iunie]].
  
 
==Viața==  
 
==Viața==  
The dates of Justin Martyr's birth and death are not known. He is believed to have been born between 100 and 114 A.D., and his death is believed to have occurred between 162 and 168. Most of what is known of his life comes from his own writings. He was born in Palestine in Flavia Neapolis, known in [[Old Testament]] times as Shechem, but now as Nablus. He called himself a Samaritan, although his father, Priscos, and grandfather, Baccheios, may have been Greek or Roman. As a child he was raised a [[pagan]] in a family of means and studied philosophy at various schools, including those in Alexandria and Ephesus. He appears to have traveled extensively and eventually settled in Rome.  
+
Data nașterii și cea a adormirii Sf. Iustin Martirul nu se cunosc. Se crede că s-a născut cândva între anii 100 și 114 d. Hr. și că s-a săvârșit probabil în 162-168. Cele mai multe informații care ne-au parvenit despre viața lui provin din propriile sale scrieri. S-a născut în Palestina, în cetatea Flavia Neapolis (cunoscută sub numele Sichem în [[Vechiul Testament]], iar în prezent ca Nablus). Sf. Iustin afirmă despre sine că era samaritean de origine, însă tatăl său Priscus și bunicul său, Baccheios ar fi putut fi de origine greacă sau romană. A crescut într-o familie bogată, [[păgânism|păgână]] și a făcut studii de filosofie în mai multe școli, între care cele din Alexandria și Efes. Se pare că a călătorit mult, stabilindu-se în cele din urmă la Roma.  
  
In his studies he initially leaned toward Stoicism, then toward Pythagoreanism and Platonism before becoming interested in Christianity while in Ephesus. There he recounts his conversion as a semi-mystical experience: while walking along the seashore, there appeared an old man alongside him. He was impressed by this Christian, who explained that [[Jesus]] was the fulfillment of the promises made through the Jewish [[prophet]]s and thus the only true philosophy. He had also been impressed by the steadfastness of the Christian martyrs. His soul inflamed with a love of the prophets and those who were friends of [[Christ]], Justin became a Christian about 130. As a philosophy student he approached Christianity as bringing completeness to the pagan philosophies.
+
Inițial, studiile sale l-au făcut să încline spre stoicism, apoi spre doctrina pitagoreică și spre platonism, înainte de a începe să fie interesat de creștinism – în perioada petrecută la Efes. El își povestește convertirea ca pe o experiență quasi-mistică: pe când se plimba pe malul mării, lângă el a apărut un bătrân. A fost  mișcat de cele spuse acest creștin care îi arată că prin venirea lui [[Iisus Hristos|Iisus]] se împlineau făgăduințele făcute de Dumnezeu [[prooroc|profeților]] din neamul evreiesc, iar credința în El era singura filosofie adevărată.  
  
Justin's martyrdom appears to be the result of his bettering the Cynic philosopher Crescens in debates in Rome. Around 165, he was charged, possibly by Crescens, of following an illegal religion. Subsequently the prefect, Rustcus, condemned Justin to death by beheading with six of his companions: Chariton, Charito, Evelpostos, Paeon, Hierax, and Liberianos. ''The Acts of Justin the Martyr'' is believed to be a record of this trial.
+
În urmă acestei discuții mărturisește: „''Iar mie mi s-a aprins deodată un foc în suflet și m-a cuprins o mare dragoste de profeți, ca și de bărbații aceia care au fost prietenii lui Hristos. Şi, gândindu-mă la cuvintele lui, găseam că aceasta este singura filosofie sigură și aducătoare de folos. În felul acesta și pentru aceasta sunt filosof''” (Dialog cu iudeul Trifon, VIII, 1, p.130). Plecând de la faptul că termenul de ''filosofie'' se traduce prin iubire de înțelepciune, filosoful creștin este cel iubitor de Hristos.
 +
 
 +
Iustin a fost totodată impresionat și de statornicia în credință a [[mucenic]]ilor creștini. Cu sufletul aprins de dragostea pentru profeți și pentru prietenii lui Hristos, Justin devine creștin în preajma anului 130. Ca studios al filosofiei, el înțelegea creștinismul drept credința care desăvârșește filosofiile păgâne.
 +
 
 +
După convertire, pleacă la Efes, unde are loc dialogul cu iudeul Tryfon și apoi ajunge la Roma, pe timpul cârmuirii împăratului Antonin,  unde va deschide prima școală filosofică în care se va preda credința creștină. Aici, în anul 155, a dat mai sus zisului împărat Antonin o apologie în scris împotriva rătăcirii idolilor, și dezvinovățitoare pentru credința în Hristos, în care pe una, adică credința creștinilor, o adeverea și o întărea, iar pe cealaltă, adică înșelăciunea idolească, o supunea cu dovediri din Scripturi.
 +
 
 +
Mai târziu, în anul 161, puțin după urcarea pe tron a împăratului Marcus Aurelius, el a scris o a doua Apologie, adresată de aceasta dată Senatului Roman.
 +
 
 +
Sf. Iustin a fost probabil martirizat ca urmare a faptului că îl înfruntase și-l învinsese pe filosoful cinic Crescens într-o serie de dezbateri, la Roma. În preajma anului 165, a fost acuzat, posibil de Crescens, de faptul că era adeptul unei religii interzise. Ca urmare, prefectul Rusticus l-a condamnat pe Sf. Justin la moartea prin decapitare, împreună cu șase dintre însoțitorii lui: Hariton, fecioara Harita, Evelpist, Peon, Ierax și Liberian(sau Valerian). Se consideră că „Actele Sf. Iustin Martirul” reproduc parcursul procesului său.
  
 
==Scrieri==
 
==Scrieri==
Justin was a prolific writer. Many of his writings now are known only through excerpts and quotation by other authors of antiquity. Only three of Justin's works of certain authenticity are extant: two versions of his ''Apology'' and one of his ''Dialogue with Trypho''. The latter purports to record conversations that Justin had with a Jewish rabbi named Tryphon, who may have been the rabbi Tarphon mentioned often in the Talmud, in verbal attempts to reconcile Christian and Jewish positions. Among other works attributed to him are:
+
[[Imagine:Justin Martyr.jpg|right|frame|Sf. Iustin Martirul]]
* ''On the Resurrection''
+
Sf. Iustin a fost un scriitor prolific. În prezent cunoaștem unele dintre scrierile lui numai din extrase și citate păstrate în operele altor autori antici. Ne-au parvenit doar trei lucrări care aparțin incontestabil lui Iustin: două versiuni ale Apologiei sale și o versiune a „Dialogului cu iudeul Trifon” <ref>''Apologeți de limbă greacă'', Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1997</ref>. Se crede că cea din urmă este transcrierea discuțiilor pe care Justin le-a avut cu rabinul Trifon, care ar putea fi rabinul Tarphon adesea menționat în Talmud, în încercarea de a reconcilia pozițiile creștină și iudaică. Între celelalte lucrări care îi mai sunt atribuite amintim:
* ''A Discourse to the Greeks''
+
* ''Despre Înviere''
* ''Exhortation to the Greeks''
+
* ''Un discurs către greci''
* ''On Monarchy''
+
* ''Exortație către greci''
* ''Exposition of the Faith''
+
* ''Despre monarhie''
* ''Letter to Zenas and Serenus''
+
* ''Mărturisirea de credință''
* ''Answers to the Orthodox''
+
* ''Scrisoare către Zenas și Serenus''
* ''The Greek's Questions to the Christians''
+
* ''Răspunsuri pentru dreptcredincioși''
* ''Refutation of Certain Aristotelean Theses''
+
* ''Întrebările grecilor către creștini''
* ''The Psalmist''
+
* ''Respingerea unor teze aristotelice''
* ''On the Soul''
+
* ''Psalmistul''
 +
* ''Despre suflet''
 +
 
 +
==Tendințe subordinaționiste==
 +
 
 +
În timpul Sfântului Iustin Martirul și Filosoful problema persoanelor trinitare nu era dezbătută în sensul creștin de mai târziu, de aceea la acest sfânt apar tendințe subordinaționiste. Sfântul Justin vedea Logosul ca fiind un alt Dumnezeu sub raportul numărului, nu sub raportul cugetării sau voinței. În acest sens avem un citat în care spune : ,,recurgând la Scriptură voi încerca să vă conving că aceasta este un alt Dumnezeu decât Dumnezeu- Creator al tuturor și când zic așa înțeleg că este un altul cu numărul; iar nu cu voința personală”(În dialogul cu iudeul Trifon, cap.56).
 +
<small>
 +
Notă:
 +
 
 +
<references/> </small>
  
 
==Imnografie==
 
==Imnografie==
[[Tropar]] ([[Glas]] 4)
+
[[Tropar]], [[glas]]ul al 4-lea:
:O Justin, teacher of divine knowledge,
+
:Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.
:You shone with the radiance of true philosophy.
 
:You were wisely armed against the enemy.
 
:Confessing the truth you contended alongside the martyrs,
 
:With them, ever entreat Christ our God to save our souls!
 
  
[[Condac]] (Tone 2)
+
[[Condac]], glasul al 2-lea:
:The whole Church of God is adorned with the wisdom of your divine words, O Justin;
+
:Cu înțelepciunea dumnezeieștilor tale cuvinte, Iustine, toată Biserica lui Dumnezeu înfrumusețându-se prin strălucirea vieții luminează lumea. Iar pentru vărsarea sângelui primind cunună și înaintea lui Hristos stând împreună cu îngerii, roagă-te neîncetat pentru noi toți
:The world is enlightened by the radiance of your life.
+
 
:By the shedding of your blood, you have received a crown.
+
==Iconografie==
:As you stand before Christ with the angels, pray unceasingly for us all!
+
 
 +
[[Dionisie din Furna]] arată că Sfântul Iustin Martirul se zugrăvește bătrân, cu barba lungă (''Erminia picturii bizantine'', Sophia, București, 2000, p. 206).
  
 
==Legături externe==
 
==Legături externe==
*[http://www.ccel.org/fathers2/ANF-01/anf01-44.htm#P3569_611625 Writings of Justin Martyr] at the Christian Classics Ethereal Library
+
*ro: [[w:ro:Iustin Martirul și Filozoful]]
*[http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?FSID=101570 Martyr Justin the Philosopher and those with him at Rome] ([[OCA]])
+
*ro: [http://www.calendar-ortodox.ro/luna/iunie/iunie01.htm Sinaxar 1 iunie]
*[http://ww2.goarch.org/en/chapel/saints.asp?contentid=73 Justin the Philosopher & Martyr and his Companions] ([[GOARCH]])
+
*ro: [http://laurentiudumitru.ro/blog/2008/06/01/sfantul-iustin-martirul-si-filozoful-apologet-de-limba-greaca/ Sfântul Iustin Martirul și Filozoful, apologet de limbă greacă], de Pr. Cristian Lazăr.
*[http://www.comeandseeicons.com/j/inp63.htm Icon of Saint Justin Martyr] at "Come and See" Icons, Books & Art by the hand of Nicholas Papas
+
*ro: http://www.crestinortodox.ro/calendar-ortodox/sfantul-iustin-martirul-filosoful-119508.html
* [http://www.newadvent.org/cathen/08580c.htm Catholic Encyclopedia: St Justin Martyr]
+
*lat: [http://www.documentacatholicaomnia.eu/20_30_0100-0160-_Iustinus,_Sanctus.html Scrierile Sf. Iustin]
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Justin_Martyr Wikipedia: Justin Martyr]  
+
*en: [http://www.ccel.org/fathers2/ANF-01/anf01-44.htm#P3569_611625 Writings of Justin Martyr] la Christian Classics Ethereal Library
* [http://justus.anglican.org/resources/bio/175.html Justin Martyr, Apologist, and Martyr]
+
*en:  [http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?FSID=101570 Martyr Justin the Philosopher and those with him at Rome] ([[OCA]])
 +
*en:  [http://ww2.goarch.org/en/chapel/saints.asp?contentid=73 Justin the Philosopher & Martyr and his Companions] ([[GOARCH]])
 +
*en: [http://www.comeandseeicons.com/j/inp63.htm Icon of Saint Justin Martyr] la "Come and See" Icons, Books & Art by the hand of Nicholas Papas
 +
*en: [http://www.newadvent.org/cathen/08580c.htm Catholic Encyclopedia: St Justin Martyr]
 +
* en: [http://en.wikipedia.org/wiki/Justin_Martyr Wikipedia: Justin Martyr]  
 +
*en:  [http://justus.anglican.org/resources/bio/175.html Justin Martyr, Apologist, and Martyr]
  
[[Categorie:Sfinţi]]
+
 
[[Categorie:Sfinţi Părinți]]
+
[[Categorie:Sfinți]]
 +
[[Categorie:Sfinți Părinți]]
 
[[Categorie:Mucenici]]
 
[[Categorie:Mucenici]]
[[Categorie:Apologeţi]]
+
[[Categorie:Apologeți]]
 
+
[[Categorie:Sfinți pre-niceeni]]
  
 
[[el:Ιουστίνος ο Μάρτυς]]
 
[[el:Ιουστίνος ο Μάρτυς]]
 
[[en:Justin Martyr]]
 
[[en:Justin Martyr]]
 
[[es:Justino Mártir]]
 
[[es:Justino Mártir]]
 +
[[fr:Justin Martyr]]

Versiunea curentă din 31 mai 2018 03:53

Sfântul Iustin
Martirul și Filosoful
Sf Iustin Filosoful.jpg
Date personale
Naștere ~104, Sichem, Samaria
Mutare la Domnul (†) 165, Roma
Localizare Imperiul Roman
Naționalitate greacă (romană)
Date cult
Tip mucenic
Data canonizării
Prăznuire la data de 1 iunie
Recunoaștere pan-ortodoxă
Biserici patronate

Sfântul măritul mucenic Iustin Martirul sau Iustin Martirul și Filosoful a fost unul din principalii apologeți ai creștinismului timpuriu. Convertit la creștinism, sfântul Iustin a scris mai multe lucrări la mijlocul secolului al II-lea, între care și două Apologii adresate împăraților romani, în care apără și explică creștinismul ca pe adevărata filosofie. Tocmai puterea argumentației sale i-a adus martiriul. Prăznuirea sa se face la data de 1 iunie.

Viața

Data nașterii și cea a adormirii Sf. Iustin Martirul nu se cunosc. Se crede că s-a născut cândva între anii 100 și 114 d. Hr. și că s-a săvârșit probabil în 162-168. Cele mai multe informații care ne-au parvenit despre viața lui provin din propriile sale scrieri. S-a născut în Palestina, în cetatea Flavia Neapolis (cunoscută sub numele Sichem în Vechiul Testament, iar în prezent ca Nablus). Sf. Iustin afirmă despre sine că era samaritean de origine, însă tatăl său Priscus și bunicul său, Baccheios ar fi putut fi de origine greacă sau romană. A crescut într-o familie bogată, păgână și a făcut studii de filosofie în mai multe școli, între care cele din Alexandria și Efes. Se pare că a călătorit mult, stabilindu-se în cele din urmă la Roma.

Inițial, studiile sale l-au făcut să încline spre stoicism, apoi spre doctrina pitagoreică și spre platonism, înainte de a începe să fie interesat de creștinism – în perioada petrecută la Efes. El își povestește convertirea ca pe o experiență quasi-mistică: pe când se plimba pe malul mării, lângă el a apărut un bătrân. A fost mișcat de cele spuse acest creștin care îi arată că prin venirea lui Iisus se împlineau făgăduințele făcute de Dumnezeu profeților din neamul evreiesc, iar credința în El era singura filosofie adevărată.

În urmă acestei discuții mărturisește: „Iar mie mi s-a aprins deodată un foc în suflet și m-a cuprins o mare dragoste de profeți, ca și de bărbații aceia care au fost prietenii lui Hristos. Şi, gândindu-mă la cuvintele lui, găseam că aceasta este singura filosofie sigură și aducătoare de folos. În felul acesta și pentru aceasta sunt filosof” (Dialog cu iudeul Trifon, VIII, 1, p.130). Plecând de la faptul că termenul de filosofie se traduce prin iubire de înțelepciune, filosoful creștin este cel iubitor de Hristos.

Iustin a fost totodată impresionat și de statornicia în credință a mucenicilor creștini. Cu sufletul aprins de dragostea pentru profeți și pentru prietenii lui Hristos, Justin devine creștin în preajma anului 130. Ca studios al filosofiei, el înțelegea creștinismul drept credința care desăvârșește filosofiile păgâne.

După convertire, pleacă la Efes, unde are loc dialogul cu iudeul Tryfon și apoi ajunge la Roma, pe timpul cârmuirii împăratului Antonin, unde va deschide prima școală filosofică în care se va preda credința creștină. Aici, în anul 155, a dat mai sus zisului împărat Antonin o apologie în scris împotriva rătăcirii idolilor, și dezvinovățitoare pentru credința în Hristos, în care pe una, adică credința creștinilor, o adeverea și o întărea, iar pe cealaltă, adică înșelăciunea idolească, o supunea cu dovediri din Scripturi.

Mai târziu, în anul 161, puțin după urcarea pe tron a împăratului Marcus Aurelius, el a scris o a doua Apologie, adresată de aceasta dată Senatului Roman.

Sf. Iustin a fost probabil martirizat ca urmare a faptului că îl înfruntase și-l învinsese pe filosoful cinic Crescens într-o serie de dezbateri, la Roma. În preajma anului 165, a fost acuzat, posibil de Crescens, de faptul că era adeptul unei religii interzise. Ca urmare, prefectul Rusticus l-a condamnat pe Sf. Justin la moartea prin decapitare, împreună cu șase dintre însoțitorii lui: Hariton, fecioara Harita, Evelpist, Peon, Ierax și Liberian(sau Valerian). Se consideră că „Actele Sf. Iustin Martirul” reproduc parcursul procesului său.

Scrieri

Sf. Iustin Martirul

Sf. Iustin a fost un scriitor prolific. În prezent cunoaștem unele dintre scrierile lui numai din extrase și citate păstrate în operele altor autori antici. Ne-au parvenit doar trei lucrări care aparțin incontestabil lui Iustin: două versiuni ale Apologiei sale și o versiune a „Dialogului cu iudeul Trifon” [1]. Se crede că cea din urmă este transcrierea discuțiilor pe care Justin le-a avut cu rabinul Trifon, care ar putea fi rabinul Tarphon adesea menționat în Talmud, în încercarea de a reconcilia pozițiile creștină și iudaică. Între celelalte lucrări care îi mai sunt atribuite amintim:

 • Despre Înviere
 • Un discurs către greci
 • Exortație către greci
 • Despre monarhie
 • Mărturisirea de credință
 • Scrisoare către Zenas și Serenus
 • Răspunsuri pentru dreptcredincioși
 • Întrebările grecilor către creștini
 • Respingerea unor teze aristotelice
 • Psalmistul
 • Despre suflet

Tendințe subordinaționiste

În timpul Sfântului Iustin Martirul și Filosoful problema persoanelor trinitare nu era dezbătută în sensul creștin de mai târziu, de aceea la acest sfânt apar tendințe subordinaționiste. Sfântul Justin vedea Logosul ca fiind un alt Dumnezeu sub raportul numărului, nu sub raportul cugetării sau voinței. În acest sens avem un citat în care spune : ,,recurgând la Scriptură voi încerca să vă conving că aceasta este un alt Dumnezeu decât Dumnezeu- Creator al tuturor și când zic așa înțeleg că este un altul cu numărul; iar nu cu voința personală”(În dialogul cu iudeul Trifon, cap.56). Notă:

 1. Apologeți de limbă greacă, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1997

Imnografie

Tropar, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condac, glasul al 2-lea:

Cu înțelepciunea dumnezeieștilor tale cuvinte, Iustine, toată Biserica lui Dumnezeu înfrumusețându-se prin strălucirea vieții luminează lumea. Iar pentru vărsarea sângelui primind cunună și înaintea lui Hristos stând împreună cu îngerii, roagă-te neîncetat pentru noi toți

Iconografie

Dionisie din Furna arată că Sfântul Iustin Martirul se zugrăvește bătrân, cu barba lungă (Erminia picturii bizantine, Sophia, București, 2000, p. 206).

Legături externe