Istoria Ortodoxiei Antiohiene în Australasia: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(traducere parțială)
(finalizare traducere)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
{{Îmbunătățire}}
  
 
{{Ortodoxiaînaustralasia}}
 
{{Ortodoxiaînaustralasia}}
Linia 26: Linia 26:
  
 
===Biserica Sfântul Nicolae, Melbourne===
 
===Biserica Sfântul Nicolae, Melbourne===
In 1929, James Batrouney visited Lebanon/Syria, met Archimandrite [[Antonious (Mobayed)]], and on his return to Melbourne, Archim. Antonious was recommended as a suitable priest (being well-educated and speaking Arabic, Russian and Greek) for the church in Melbourne. Patriarch Arsanios of Antioch commissioned Archim. Antonious as the first priest of the Antiochian Orthodox Church in Victoria. He arrived on [[November 12]], 1931, bringing and donating everything essential for the celebration of the Divine Liturgy. Some of these items can still be found at Saint Nicholas Church today.
+
În 1929, James Batrouney a vizitat Libanul/Siria, unde s-a întâlnit cu Arhimandritul [[Antonious (Mobayed)]], iar la întoarcerea la Melbourne, l-a recomandat pe Arhim. Antonious ca un preot potrivit pentru biserica din Melbourne (având o educație înaltă și fiind vorbitor de arabă, rusă și greacă). Patriarhul Arsanios al Antiohiei l-a numit pe Arhimandritul Antonious ca primul preot al Bisericii Ortodoxe Antiohiene din Victoria. El și-a luat locul în primire în [[12 noiembrie]] 1931, aducând cu el și donând tot ceea ce este nevoie pentru slujirea Sfintei Liturghii. Unele dintre aceste lucruri încă există în Biserica [[Sfântul Nicolae]], în prezent.
  
The first services were held in Saint George Anglican Mission, the beginning of a long and amicable relationship between Anglicans and Orthodox in Victoria. In March 1932 the community purchased a church, where Saint Nicholas Antiochian Orthodox Church stands today, using four £125 donations from John Batrouney, Joseph & Walter Davis, and Alex Malouly. The iconostasis, based on the iconostasis of the [[Holy Resurrection Cathedral (Tokyo, Japan)|Holy Resurrection Cathedral]], Tokyo, was completed by Palm Sunday, 1932, when the first service was held in the Church. At the first council meeting of May 1932, it was decided to name the church after St Nicholas. The church was consecrated on [[October 1]], 1933 by Metropolitan [[Timotheos (Evangelinidis) of Rhodes|Timotheos]], the head of the Greek Orthodox Metropolis of Australia and New Zealand. The consecration, attended by an Anglican minister, Rev. F.E. Maynard, and the Greek and French consuls, was chanted in Arabic, English, Greek, and Slavonic.
+
Primele slujbe s-au ținut în Misiunea Anglicană Sfântul Gheorghe, fiind începutul unei relații lungi și amicale între anglicanii și ortodocșii din Victoria. În martie 1932, comunitatea a cumpărat o biserică, unde se găsește și în prezent Biserica parohială Ortodoxă Antiohiană Sfântul Nicolae. Iconostasul, care făcut după modelul [[Catedrala Sfânta Înviere (Tokyo, Japonia)|Catedralei Sfintei Învieri]] din Tokyo, a fost finalizat în Duminica Floriilor, 1932, când s-a slujit prima dată în această biserică. La primul ședință sinodală, din mai 1932, s-a hotărât ca hramul acestei biserici să fie Sfântul Nicolae. Biserica a fost sfințită în [[1 octombrie]] 1933 de către Mitropolitul [[Timotei (Evangelinidis) de Rhodes|Timotei]], [[întâistătător]]ul [[Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă din Australia şi Noua Zeelandă|Mitropoliei Ortodoxe Grecești a Australiei și Noii Zeelande]]. Sfințirea, la care a participat și un pastor anglican Rev. F.E. Maynard și consulii Greciei și Franței, a fost slujită în arabă, engleză, greacă și slavonă.
  
Saint Nicholas included both Arabic members and Russian members, the latter group also contributing to bringing Archim. Antonious to Australia, converting the church into an Orthodox church, writing icons, and organising a choir which would chant the Liturgy in Slavonic on every fourth Sunday. When the Russians established their first church in Melbourne in the early 1950s, the committee of Saint Nicholas donated a Slavonic Bible in memory of Archim. Antonious, and as a symbol of the enduring friendship between the Syrian/Lebanese and the Russians.
+
Parohia Sfântul Nicolae are atât membrii arabi cât și ruși, cei din urmă contribuind la aducerea Arhim. Antonious în Australia, participând la conversia bisericii, la pictarea de icoane și organizând un cor care cântă în slavonă la Sfânta Liturghie în fiecare a patra duminică. Când rușii au înființat prima biserică, în Melbourne, la începutul anilor 1950, consiliul parohial de la Sfântul Nicolae le-a donat o Biblie în slavonă în memoria Arhim. Antonious, dar și ca simbol al prieteniei îndelungate dintre sirieni/libanezi și ruși.
  
With Arabic and Slavonic choirs, a youth society, Syrian/Lebanese youth that knew the service in Arabic, and a priest willing to travel to Sydney, Adelaide and New Zealand to raise funds for the fledgling church, St Nicholas had been built into a strong, pan-Orthodox church. However, after a short illness, Archim. Antonious reposed on [[November 9]], 1943. He was buried by Metropolitan Timotheos, assisted by Archimandrite [[Theophylactos (Papathanasopoulos) of Australia and New Zealand|Theophylactos]] and Fr [[Michael Shehadie]].
+
Având coruri în arabă și slavonă, o parohie tânără, tineri sirieni/libanezi care cunosc slujbele în arabă și preoți dispuși să călătorească la Sydney, Adelaide și în Noua Zeelandă pentru strângerea de fonduri necesare noii biserici, Sfântul Nicolae a devenit o puternică parohie pan-ortodoxă. Însă, după ce a fost bolnav o perioadă scurtă, Arhim. Antonious a trecut la cele veșnice în [[9 noiembrie]] 1943. El a fost înmormântat de către Mitropolitul Timotei, împreună cu Arhimandritul [[Teofilact (Papathanasopoulos) al Australiei și Noii Zeelande|Teofilact]] și Părintele [[Michael Shehadie]].
  
The Second World War precluded any replacement priest from either America or Antioch until after World War 2. In 1948, Exarchos [[George Haydar]] arrived, and was ideally suited to minister to migrants from Lebanon. A rectory was built in 1953. Exarchos George reposed in 1962, and his funeral was conducted by Patriarchal Exarch Archim. Anthony Woolf of Sydney, assisted by clergy from many jurisdictions.
+
Al Doilea Război Mondial a împiedicat orice tentativă de înlocuire a preotului, fie din America fie din Antiohia, până la sfârșitul acestuia. În 1948, [[Exarh]]ul [[George Haydar]], care era păstorul ideal pentru imigranții din Liban, a sosit în Melbourne. În 1953 a fost construită o casă parohială. Exarhul George a trecut la cele veșnice în 1962 iar funeraliile sale au fost conduse de Exarhul Patriarhal Anthony Woolf de Sydney împreună cu [[cler]] din mai multe [[jurisdicție|jurisdicții]].
  
In 1963, Fr [[Gabraeel Fadel]] arrived to serve at St Nicholas, and the parish entered a period of consolidation.  Fr Gabraeel left in 1967, to be replaced by Fr [[Malatius (Essam) Hussney|Malatius (Essam) Hussney]], who was [[ordination|ordained]] in 1968. Fr Malatius worked for the second wave of Lebanese immigrants to be actively involved in the running of St Nicholas.
+
În 1963, Părintele [[Gabriel Fadel]] a preluat parohia Sfântul Nicolae, intrând astfel într-o perioadă de consolidare. Părintele Gabriel a plecat în 1967, fiind înlocuit de Părintele [[Malatius (Essam) Hussney|Malatius (Essam) Hussney]], care a fost [[hirotonire|hirotonit]] în 1968. Pr. Malatius a contribuit la integrarea în parohie a celui de-al doilea val de imigranți libanezi.
  
 
===Biserica Sfântul Mihail, Dunedin===
 
===Biserica Sfântul Mihail, Dunedin===
A small, modest, wooden church in the south of New Zealand has the distinction of, in 1911, being the first Orthodox church to be built in New Zealand, and the first Antiochian Orthodox church to be built in Australasia. The church has since been made part of the New Zealand Historic Places Trust as a category 2 building.
+
O biserică mică, modestă, din lemn din sudul Noii Zeelande are onoarea de a fi, din 1911, prima biserică ortodoxă din sudul Noii Zeelande și prima biserică ortodoxă antiohiană contruită în Australasia. De la construirea ei, biserica face parte din Trustul Locurilor Istorice din Noua Zeelandă, fiind o clădire de categoria 2.
  
In 1890, a number of Syrians immigrated to New Zealand, settling in Dunedin. Many went to Auckland, however, about fifteen Orthodox families, mostly from Syria and Lebanon founded and built the church.
+
În 1890, niște sirieni au emigrat în Noua Zeelandă și s-au stabilit în Dunedin. Aproximativ 15 familii ortodoxe, majoritatea din Siria și Liban, au mers în Auckland, unde au construit o biserică.
  
Mrs Anthony Idour wrote to the [[Patriarch]] of Antioch, through the [[Bishop]] of Tripoli, and permission was given to proceed with building a church.  A committee headed by Jack Idour raised 480 pounds in just over 6 months, paying for the building.  Generous donors included Acton Adams of the Moa Flat Station, and Bishop Nevill of the Dunedin Anglican Diocese.
+
Doamna Anthony Idour i-a scris [[Patriarh]]ului Antiohiei prin intermediul [[Episcop]]ului din Tripoli, și au primit de la acesta permisiunea construirii unei biserici.
  
More money was required to pay for furniture, so the Lebanese produced material for a bazaar, held in the St Kilda Town Hall in 1911 and opened by the Mayor of Dunedin. Yielding several hundred pounds, St Michael's Antiochian Orthodox Church opened debt free.
+
Ieromonahul [[Nicholas (Manovitch)]] a ajuns în Noua Zeelandă în 1910. În septembrie același an a fost achiziționată o clădire în Fingall St, South Dunedin. Anul următor, în [[14 ianuarie]], a fost deschisă Biserica Ortodoxă Sfântul Mihail, fiind [[târnosire|târnosită]] de către Arhim. Nicholas (Manovitch). În această biserică s-a slujit în mod regulat până în anul 1913 când Părintele Nicholas s-a mutat la Sydney.
  
Hmk [[Nicholas (Manovitch)]] had arrived in New Zealand in 1910, and celebrated services.  A site had been acquired in Fingall St, South Dunedin by September 1910.  On [[January 14]], 1911, St Michael's Orthodox Church was opened, having been consecrated by Archim. Nicholas (Manovitch).  Services were held regularly until 1913 when Fr Nicholas moved to Sydney.
+
În lunga perioadă fără preot ortodox, până în 1971, biserica a fost închisă, cu excepția perioadelor când preoți în trecere slujeau aici. În 1916, Părintele [[Nicholas Shehadie]] a petrecut 2-3 luni în Dunedin, slujind aici. În 1937, Arhim. [[Antonious (Mobayed)]] a stat în Dunedin câteva luni, în timpul cărora a stabilit ca, după o minimă instruire în Liturgica Bisericii Ortodoxe, Canonicul A.P. Pywell și, apoi Vicarul Bisericii Anglicane Sfânta Cruce din St Kilda, să asigure interimatul preoțesc al acestei congregații. Arhim. Antonious a vizitat Dunedin pentru ultima dată în 1939. Păstorirea parohiei Sfântul Mihail a devenit responsabilitatea acceptată a vicarilor de la Sfânta Cruce, St Kilda până în 1971.
 
 
During times that there was no Orthodox priest, which were always visiting until 1971, the church was closed. In 1916, Fr [[Nicholas Shehadie]] spent 2-3 months in Dunedin, holding Orthodox services. In 1937, Archim. [[Antonious (Mobayed)]] stayed in Dunedin for several months, during which time it was arranged that, having instructed them in the rudiments of Eastern Orthodox Liturgics, Canon A.P. Pywell, and then the Vicar of Holy Cross Anglican Church in St Kilda, would look after the congregation as an interim measure. Archim. Antonious visited Dunedin for the last time in 1939. The care of St Michael's became an accepted responsibility of the Vicars of Holy Cross, St Kilda, until 1971.
 
  
 
==Eparhie==
 
==Eparhie==
In 1969, Bp [[Gibran (Ramlawey) of Australia and New Zealand|Gibran]], having been consecrated by Metropolitan [[Philip (Saliba) of New York]], arrived in Sydney, Australia.
+
În 1969, Ep. [[Gibran (Ramlawey) al Australiei și Noii Zeelande|Gibran]], care fusese hirotonit de către Mitropolitul [[Filip (Saliba) de New York]], a sosit la Sydney, Australia.
 
 
In 1971, an Anglican priest in New Zealand decided, seeing the trend of Anglicanism away from its traditional roots, to convert to Orthodoxy, and was ordained in September 1972 by Bp [[Gibran (Ramlawey) of Australia and New Zealand|Gibran]].  Fr [[Jack Witbrock]] served as [[rector]] of St Michael's, Dunedin, for the next 12 years until he was succeeded by Fr [[Ilyan Eades]].
 
  
In Melbourne, the desire of Fr Malatius Hussney to actively involve new arrivals to Australia led to a split, with the older members of St Nicholas feeling unwanted; as a result, St George was founded in Thornbury, Melbourne, in 1972. The next year, Bp Gibran wanted a new church built in the western suburbs of Sydney.  Fr [[John Shehadie]], son of Exarch Nicholas Shehadie, was appointed priest of the new church of St Nicholas, Punchbowl, and served there until his 1987 retirement.
+
În 1971, un preot anglican din Noua Zeelandă, văzând că tendința în anglicanism se îndepărta de rădăcinile tradiționale ale acesteia, a hotărât să se convertească la Ortodoxie, și a fost hirotonit în septembrie 1972 de către Ep. [[Gibran (Ramlawey) al Australiei și Noii Zeelande|Gibran]]. Părintele [[Jack Witbrock]] a slujit ca [[preot paroh]] la Sfântul Mihail, Dunedin, pentru următorii 12 ani, până când a fost înlocuit de Părintele [[Ilyan Eades]].
  
Fr Malatius worked very hard for St Nicholas, including going to Lebanon and Cyprus to help refugees of the Civil War to obtain visa's to come to Australia. After Fr Malatius left to serve parishes in the United States, Fr Emile Assaf was assigned to St Nicholas from 1977 to 1990. Fr Emile continued to serve newly arrived migrants, and also renovated and redecorated St Nicholas - rendering external walls, erecting a fence, replacing the floor, purchasing new pews, painting the walls with icons and, towards the end of his tenure, renovating the rectory.
+
În Melbourne, dorința Pr. Malatius Hussney de a-i implica activ pe noii sosiți în Australia a dus la o separare, membrii anteriori ai parohiei Sfântul Nicolae simțindu-se nedoriți; ca urmare, a fost înființată în 1972 parohia Sfântul Gheorghe în Thornbury, Melbourne. Anul următor, la dorința Ep. Gibran, o nouă biserică a fost construită în suburbiile din Sydney. Părintele [[John Shehadie]], fiu al Exarhului Nicholas Shehadie, a fost numit preot la Sfântul Nicolae, Punchbowl, și a slujit aici până la pensionarea sa în 1987.
  
In 1982, Fr Elias Khoury was ordained to the priesthood, and assigned to St Nicholas, Punchbowl. In 1985, he was elevated to Archpriest.  In the same year, a new parish was established in Mays Hill and named St Mary's, for the Nativity of the [[Theotokos|Mother of God]].  The first priest was Fr [[John Shehadie|Hanna Shehadie]], and the community worshipped in Granville.  In 1987, St Mary's - now led by Fr [[Stephen Godley]] - moved to Merrylands; also in 1985, a parish in Wollongong was founded and named for St Elias.
+
Pr. Malatius a lucrat din greu la Sfântul Nicolae, inclusiv mergând în Liban și Cipru pentru a ajuta refugiații Războilui Civil să obțină vize de Australia. După ce Pr. Malatius a plecat să slujească la parohii din Statele Unite, Pr. Emile Assaf a fost trimis la Sfântul Nicolae, unde a slujit între 1977 și 1990. Pr. Emile a continuat să se preocupe de emigranții nou sosiți și a renovat și repictat Biserica Sfântul Nicolae – a tencuit pereții exteriori, a ridicat un gard, a înlocuit podeaua, a cumpărat strane noi, a pictat pereții și, spre sfârșitul activității sale, a renovat casa parohială.
  
In 1986, St George's decided to purchase its own church from the Anglican Church. Renovation started immediately, and were completed in 1988, when renovations of the hall began - these were completed in 1991, making the hall one of the most attractive Arabic special events halls in Melbourne. In 1994, the property adjacent to St George's (including a rectory) was purchased.
+
În 1982, Pr Elias Khoury a fost hirotonit preot și trimis la parohia Sfântul Nicolae, Punchbowl. În 1985, el a fost ridicat la rangul de protopop. În același an, a fost înființată o nouă parohie, Sfânta Maria, la Mays Hill, cu hramul [[Nașterea Maicii Domnului]]. Primul preot slujitor a fost Pr. [[John Shehadie|Hanna Shehadie]]. În 1987, parohia Sfânta Maria – acum păstorită de pr. [[Stephen Godley]] – s-a mutat în Merrylands; de asemenea, în 1985, a fost înființată o parohie în Wollongong cu hramul Sfântul Ilie.
  
1987 was a landmark year, with the Antiochian Orthodox Church of St George, Redfern, Sydney, being elevated to the Cathedral of the Diocese.
+
În 1986, parohia Sfântul Gheorghe a hotărât să-și procure propria biserică, achiziționând una de la Biserica Anglicană. Imediat după achiziție a început renovarea, care a fost finalizată în 1988, când a început renovarea sălii de evenimente de pe lângă biserică. Sala de evenimente a fost finalizată în 1991, devenind una din cele mai atractive săli pentru evenimente ale etnicilor arabi din Melbourne. În 1994, a fost cumpărată și proprietatea de lângă biserică, inclusiv o casă parohială.
  
In 1989, Bp Gibran appointed the first committee of a new parish in Brisbane, which was registered in 1990.  In 1993, Fr John Abdel-Karim became the first parish priest of the Church of St Paul, Woolloongabba, Brisbane.
+
Anul 1987 a fost unul deosebit, deoarece biserica parohiei ortodoxe antiohiene Sfântul Gheorghe a fost ridicată la rangul de Catedrală Eparhială.
  
The site for St Mary's, Mays Hill, was purchased in January 1991, with Fr Emile Assaf being transferred from St Nicholas, Melbourne, to pastor the new church with Fr Aziz Abwi. The first services were held in the church hall of St Mary's in 1994, with the first services in the church being on Good Friday, 1999.
+
În 1989, Ep. Gibran a numit primul comitet eparhial al unei noi parohii din Brisbane, care a fost înființată în 1990. În 1993, Pr. John Abdel-Karim a devenit primul preot paroh al Bisericii Sfântul Pavel, Woolloongabba, Brisbane.
  
In 1994, Fr Elias Khoury, parish priest of St Nicholas, Punchbowl, began working with the Department of Community Services and administered a new program, Ortho-Care, designed to help those requiring financial and spiritual assistance.
+
Terenul pentru Biserica Sfânta Maria, Mays Hill, a fost achiziționat în ianuarie 1991, iar Pr. Emile Assaf a fost transferat de la Sfântul Nicolae, Melbourne, pentru a păstori noua parohie împreună cu Pr. Aziz Abwi. Primele slujbe în sala de evenimente s-au ținut în 1994, iar primele slujbe în biserică s-au ținut în Vinerea Mare din 1999.
  
In the mid-1990s, changing beliefs and practises in the Anglican Communion, culminating in the ordination of women to the priesthood, caused a number of clergy to leave the Anglican Communion and join the Orthodox Church. Many of these moved to the Antiochian Orthodox Church, creating St Barnabas Parish, Gold Coast; St Anthony the Great Parish, Perth; [[St. Anna Convent (Preston, Victoria)|St Anna's Monastery]], Melbourne; and a parish in Canberra (which later moved to [[Diocese of Australia and New Zealand (ROCOR)|ROCOR]]), along with other clergy, including Rev. Fr Geoff Harvey, who were assigned to pre-existing churches.
+
La mijlocul anilor 1990, schimbările de credință și practică din Comuniunea Anglicană, culminând cu hirotonirea femeilor, a făcut ca un mare număr de clerici să părăsească Comuniunea Anglicană și să se alăture Bisericii Ortodoxe. O parte din aceștia s-au alăturat Bisericii Ortodoxe Antiohiene, înființând parohiile Sfântul Varnava, Gold Coast, Sfântul Antonie cel Mare, Perth și [[Mănăstirea Sfânta Ana (Preston, Victoria)|Mănăstirea Sfânta Ana]], Melbourne; a fost înființată o parohie în Canberra (care ulterior s-a alăturat la [[Eparhia Australiei și Noii Zeelande (ROCOR)|ROCOR]]), împreună cu alți clerici, inclusiv Rev. Pr. Geoff Harvey, care au fost trimiși la parohiile existente.
  
In 1998, a parish at Mt Pritchard was founded and dedicated to St Mary, for the Dormition of the Mother of God. Bishop Gibran reposed on 16 January 1999 after thirty years of service for the Church in Australia and New Zealand. Fr Elias Khoury was named as the temporary administrator of the diocese.
+
În 1998, a fost înființată o parohie la Mt Pritchard, Sfânta Maria, cu hramul  [[Adormirea Maicii Domnului]]. Ep. Gibran a trecut la Domnul în 16 ianuarie 1999 după treizeci de ani de slujire în Biserica Australiei și Noii Zeelande. Pr Elias Khoury a fost numit administrator temporar al eparhiei.
  
 
==Arhiepiscopie==
 
==Arhiepiscopie==
In September 1999, the Holy Synod of Antioch decided to elevate the diocese of Australia and New Zealand to archdiocese with its own ruling metropolitan archbishop. Archimandrite Paul, parish priest in Washington DC, was appointed Metropolitan Archbishop of the [[Antiochian Orthodox Archdiocese of Australia and New Zealand]]. He arrived in Australia and took possession of the archdiocese on 29 November 1999.
+
În septembrie 1999, Sfântul Sinod Antiohian a decis să ridice eparhia Australiei și Noii Zeelande la rang de arhiepiscopie cu propriul ei [[întâistătător]] mitropolit arhiepiscop. Arhimandritul Paul, preot paroh în Washington DC, a fost numit Mitropolit Arhiepiscop al [[Arhiepiscopia Ortodoxă Antiohiană a Australiei și Noii Zeelande|Arhiepiscopiei Ortodoxe Antiohiene a Australiei și Noii Zeelande]]. El a ajuns în Australia și a intrat în atribuții în [[29 noiembrie]] 1999.  
  
1999 prompted a flurry of activity. In December, Met. Abp Paul visited Newcastle and Brisbane, and prompted the decision to build the church of St Paul in Woolloongabba, Brisbane. Three parishes were formed in 1999, including St Ignatius Mission, Canberra, Buna-Vestire Church, Bankstown (NSW) and St Herman of Alaska, Canterbury (Vic).
+
În decembrie 1999, Mitr. Arh. Paul a vizitat Newcastle și Brisbane, și a luat decizia de a construi Biserica Sf. Pavel din Woolloongabba, Brisbane. Tot în 1999 au fost înființate trei noi parohii, Misiunea Sf Ignatie, Canberra, Biserica Buna-Vestire, Bankstown (NSW) și Sf Gherman de Alaska, Canterbury (Vic).
  
In January 2000, Fr John Vesic was appointed parish priest of St Mary's Church, Mays Hill, which is especially notable as Fr John does not speak Arabic. In June of the same year, Fr Nicholas Gan (in Newcastle) was released to join the Moscow Patriarchate. The Holy Synod of Moscow accepted him on 19 July 2000, along with the Eastern Orthodox Parish of the Theophany at Mayfield West, Newcastle, which had been under the care of Bp Gibran on behalf of Moscow.
+
În ianuarie 2000, Pr. John Vesic a fost numit preot paroh la Biserica Sfânta Maria, Mays Hill, cu precizarea foarte importantă că Părintele John nu vorbea limba arabă. În iunie același an, Pr. Nicholas Gan (în Newcastle) a primis permisiunea de a se alătura [[Biserica Ortodoxă Rusă|Patriarhiei Moscovei]]. Sfântul Sinod al Moscovei l-a primit în 19 iulie 2000, împreună cu Parohia Ortodoxă Răsăriteană a Arătării Domnului din Mayfield West, Newcastle, care fusese sub păstorirea Ep Gibran în numele Moscovei.
  
2001 was another time of great activity for the Archdiocese, particularly in New Zealand: St George, Auckland, St George, Wellington, and Sts Gregory of Nyssa and Marina, Diamond Harbour, were all founded in this year. In Australia, St Paul, Dandenong (Vic) was founded; and in December 2001, Fr John Vesic was appointed parish priest of the newly-formed Ss Michael and Gabriel parish, the first English-speaking Antiochian Orthodox parish in New South Wales. The new parish worshipped in rented premises in Homebush until 2005, when it moved to West Ryde.
+
2001 a fost un alt an plin de activitate în Arhiepiscopie, în special în Noua Zeelandă. Au fost înființate parohiile Sf Gheorghe, Auckland, Sf Gheorghe, Wellington, Sfinții Grigorie de Nisa și Marina, Diamond Harbour. În Australia, a fost înființată parohia Sf Pavel, Dandenong (Vic), iar în decembrie, Pr John Vesic a fost numit preot paroh al nou înființatei parohii Sfinții Mihail și Gavril, prima parohie ortodoxă antiohiană de limbă engleză, în New South Wales. Noua parohie a folosit o clădire închiriată din Homebush până în 2005, când s-a mutat în West Ryde.
  
In the meantime, the Church of St Paul, Brisbane, celebrated its first services in their new church in 2002, with this church being consecrated in 2006.
+
Între timp, Biserica Sf. Pavel, Brisbane, a adăpostit primele slujbe în biserica nouă în 2002, biserica fiind târnosită în 2006.
  
2003 was a third time of great activity.  The first English-speaking Antiochian Orthodox parish in Victoria was established, with Fr Geoff Harvey as the founding priest, under the patronage of the Good Shepherd. Later, worship was moved to Monash University, with Fr Geoff becoming the first Antiochian Orthodox university chaplain in Australia. Also in 2003, two parishes in New Zealand were founded, along with the Melbourne Institute for Orthodox Christian Studies, where studies began in 2004.
+
În 2003, a fost înființată prima biserică ortodoxă antiohiană de limbă engleză din Victoria, avându-l pe Pr Geoff Harvey ca primul paroh, cu hramul Bunul Păstor. Ulterior, slujbele s-au mutat la Universitatea Monash, Pr Geoff devenind primul capelan universitar ortodox antiohian din Australia. Tot în 2003, au fost înființate două parohii în Noua Zeelandă, alături de Institutul pentru Studii Creștine Ortodoxe din Melbourne, unde studiile au început în 2004.
  
In 2004, at the instigation of Met Abp Paul, the parish of St Nicholas Bankstown, bought the land that the church is on from the NSW government. The property is held for the parish by the Antiochian Orthodox Church Property Trust.
+
În 2004, la îndemnul Mitr Arh Paul, parohia Sfântul Nicolae Bankstown, a cumpărat terenul pe care se afla biserica, de la autorități. Proprietatea parohiei aparține Trustului Proprietăților Bisericii Ortodoxe Antiohiene.
  
In August 2005, Archpriest [[Nicolas Mansour]] retired from full-time pastoral work, ending 42 years of service at the Cathedral. Archim. [[Nabil (Kachab)]], formerly of St Nicholas, Punchbowl, replaced him as Dean of the Cathedral.
+
În august 2005, Protopopul [[Nicolas Mansour]] s-a pensionat după 42 de ani de păstorire la catedrală. Arhim. [[Nabil (Kachab)]], anterior slujitor la Sf Nicolae, Punchbowl, l-a înlocuit ca decan al catedralei.
  
December 2006 saw Fr John Vesic released to the [[Serbian Orthodox Church in Australia and New Zealand]], when he was replaced at Sts Michael and Gabriel by Fr Luke Bell. After Fr Luke left the Archdiocese in late 2007, he was succeeded by Fr Antonio Cagnoni.
+
În decembrie 2006, Pr John Vesic a primit permisiunea să treacă la [[Biserica Ortodoxă Sârbă din Australia și Noua Zeelandă]], el fiind înlocuit la Sfinții Mihail și Gavril de către Pr Luca Bell. După ce Pr Luca a părăsit Arhiepiscopia la sfârșitul anului 2007, el a fost înlocuit de Pr Antonio Cagnoni.
  
Since his conversion from the Church of Christ and his ordination in 2006, Fr John D'Alton has made several inroads in a number of very important areas. In the first 18 months after his ordination, he was made the university chaplain of La Trobe University, the first Orthodox military chaplain in Australia, is the rector of the Holy Transfiguration Mission, Belgrave Heights, and is the president of the [[Melbourne Institute for Orthodox Christian Studies]].
+
După corvertirea sa la Biserica Ortodoxă și hirotonirea din 2006, Pr John D'Alton a  devenit capelan ortodox la Universitatea La Trobe University, primul capelan militar ortodox din Australia, a devenit rector la Misiunea Schimbarea la Față, Belgrave Heights și este președinte la [[Institutul pentru Studii Creștine Ortodoxe (Melbourne)]].
  
 
==Alte articole==
 
==Alte articole==
*[[Antiochian Orthodox Archdiocese of Australia and New Zealand]]
+
*[[Arhiepiscopia Ortodoxă Antiohiană a Australiei și Noii Zeelande]]
*[[Clergy in the Antiochian Orthodox Archdiocese of Australia and New Zealand]]
+
*[[Clerul din Arhiepiscopia Ortodoxă Antiohiană a Australiei și Noii Zeelande]]
*[[Timeline of Orthodoxy in Australia]]
+
*[[Ortodoxia în Australia (cronologie)]]
*[[Timeline of Orthodoxy in New Zealand]]
+
*[[Ortodoxia în Noua Zeelandă (cronologie)]]
  
 
[[Categorie:Istoria Bisericii]]
 
[[Categorie:Istoria Bisericii]]

Versiunea de la data 13 februarie 2018 16:40

Acest articol necesită îmbunătățiri.
Puteți da chiar dv. o mână de ajutor corectându-l, aducând informații noi, restructurându-l și/sau aducându-l mai aproape de
standardele de editare OrthodoxWiki.


Acest articol face parte din seria
Ortodoxia în
Australasia
Australasia.gif
Istoric
Ortodoxia în Australia (cronologie)
Ortodoxia în Noua Zeelandă (cronologie)
Ortodoxia Antiohiană
Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă a ANZ
Jurisdicţii
Antiohiană – Mitropolitul Arhiepiscop Pavel
GOA Aus - Arhiepiscopul Stylianos
GOM NZ - Mitropolitul Amfilochios
ROCOR - Mitropolitul Hilarion
Română - Episcopul Mihail
Sârbă - Episcopul Irinej

Jurisdicţii australiene fără episcop local

Organizaţii multi-jurisdicţionale
Ierarhii răsăriteni SCCOCA
Instituţii
Mănăstiri importante
Lista completă
Sfânta Ana
Gorgoepikoos
Sfânta Cruce
Doamana Noastră din Kazan
Noul Calinic
Pantanassa
Sfântul Petroc
Schimbarea la Faţă
Editaţi această casetă

Similar cu majoritatea jurisdicțiilor din Australia și a altor părți a 'diasporei', o istorie detaliată a Arhiepiscopiei Ortodoxe Antiohiene a Australiei și Noii Zeelande este scrisă mai bine în termeni de orașe care, ulterior au devenit eparhii, decât invers.

Biserici comunitare

Primul val de imigranți în această zonă a fost format din libanezi, numiți pe atunci sirieni, și a avut în loc în anii 1880-1890, când s-a găsit de lucru în vânătoare și meșteșugărit în zonele rurale din statele estice ale Australiei și din Dunedin. Credincioșii ortodocși antiohieni din Australia au participat la construirea unei biserici comunitare cu hramul Sfânta Treime în Surry Hills, Sydney, și una cu hramul Bineivestiri în East Melbourne, alături de credincioșii ortodocși greci și ruși. Patriarhia Ierusalimului a trimist preoți capabili să vorbească greaca și araba și, uneori, și rusa. Slujbele se țineau în diferite limbi ale 'vechii-lumi', slujitorii parohiilor provenind din diferite surse de imigranți iar icoanele fiind donate de etnici de diferite origini.

Exarhat

Problemele de peste mări au creat catastrofe la nivel local. Depunerea din 1898 a Patriarhului Antiohiei vorbitor de greacă și, în condecință, alegerea în 1899 a unui Patriarh de Antiohia vorbitor de limbă arabă, a cauzat o reacție adversă din partea patriarhatelor helenofile. Patriarhia Constantinopolului a acordat jurisdicția parohiilor de peste mări proaspăt recunoscutei Biserici a Greciei, în 1908, cu precizarea că slujbele trebuiau ținute în greaca bisericească.

În Sydney, efectul s-a simțit imediat; în Melbourne, un preot care vorbea și araba a rămas până în anii 1920. În replică, comunitatea siriană a preferat să se întâlnească în locuințe particulare, mergând la biserica parohiei ortodoxe grecești doar în caz de necesitate, în principal pentru botezuri, nunți și înmormântări. Unii dintre ortodocșii antiohieni, în lipsa unei alternative, și-au trimis copii la școlile duminicale anglicane și protestante. În orice caz, nici parohiile ortodoxe grecești, nici variatele grupuri protestante nu puteau îndeplini nevoile ortodocșilor antiohieni: a fost evidentă necesitatea înființării de parohii ortodoxe antiohiene.

Biserica Sfântul Gheorghe, Sydney

În 1913, Părintele Nicholas Shehadie a fost trimis în Australia ca exarh pentru a vedea mărimea problemei și pentru a găsi posibile soluții. Deși misiunea lui trebuia să fie una temporară, izbucnirea Primului Război Mondial a împiedicat întoarcerea Părintelui Nicholas în Liban, unde se găsea familia lui. În consecință, șederea lui a devenit permanentă. El a realizat necesitatea unei biserici pentru ortodocșii antiohieni și i-a detrminat să o construiască. Până la acel moment, Sfânta Liturghie se slujea acasă la unii membrii ai parohiei.

Autoritățile locale au acordat un teren pentru construcția bisericii la colțul dintre străzile Walker și Redfern, Redfern. Prima biserică ortodoxă antiohiană a fost contruită acolo și a primit hramul Sfântului Gheorghe.

În 1934, exarhul Nicholas Shehadie, fiind bolnav de ast cronic, s-a pensionat curând după împlinirea a 70 de ani. Atunci, al doilea fiu al său, Michael, a devenit preot. În perioada păstoririi sale la Biserica Sfântul Nicolae, autoritățile guvernamentale au revocat concesiunea și au demolat biserica, pentru a construi locuințe. Părintele Michael au făcut presiuni serioase asupra autorităților pentru a le fi acordat un nou teren, iar în 1950 au primit un alt teren la colțul străzilor Walker și Cooper, în Redfern, unde se găsește acum o catedrală. În orice caz, Părintele Michael nu a văzut-o finalizată. În 1951, la vârsta de 56 de ani, epuizat de lupta cu autoritățile guvernamentale, a trecut la Domnul.

In 1953, Preacucernicul Părinte Malatius Hussney a fost numit exarh patriarhal și rector la Sf. Gheorghe. În timpul păstoririi sale, a fost pusă piatra de temelie pentru o nouă biserică, în care s-a slujit prima dată în 1954. El a fost urmat de Arhiepiscopul Anthony Woolf, care a fost exarh patriarhal și rector între 1957 și 1961. În urma decesului Arhiepiscopului Anthony la Cairo, Cucernicul Părinte Anthony Chidiac a fost trimis să slujească la parohia Sf. Gheorghe din Redfern. El a murit în accident de motocicletă în 19 octombrie 1962. Din ianuarie 1963 până în 17 iulie, V Rev Exarch Emilianos Shehadie din Kousba, Lebanon, a slujit ca înlocuitor de preot paroh. În 22 septembrie 1963, prin permisiunea amabilă a Arhiepiscopului Ezekiel (GOA), Cucernicul Părinte John Catsaras, fost preot în Sfax, Tunisia, a slujit temporar în această parohie.

În 18 iunie 1964, Părintele Nicolas Mansour a ajuns la Sydney, venind din Beirut, Liban și și-a început activitatea ca preot de parohie cu o Liturghie în 21 iunie 1964. Curând după sosirea sa, biserica a fost sfințită de către Episcopul Dionysios (GOA), iar în 1967 intrarea în biserică și presbiteriul au fost finalizate. În orice caz, răspândirea credincioșilor antiohieni în întregul New South Wales era prea mare pentru a o singură parohie.

La solicitarea Părintelui Nicolas, Biserica Antiohiei l-a trimis pe Arhimandritul Gibran în Australia să găsească o soluție pentru rezolvarea problemei. La recomandarea acestuia, Sfântul Sinod la ridicat Exarhatul de Australiua și Noua Zeelandă la rangul de eparhie patriarhală. Arhimandritul Gibran a fost hirotonit episcop și numit vicar patriarhal al noii eparhii.

Biserica Sfântul Nicolae, Melbourne

În 1929, James Batrouney a vizitat Libanul/Siria, unde s-a întâlnit cu Arhimandritul Antonious (Mobayed), iar la întoarcerea la Melbourne, l-a recomandat pe Arhim. Antonious ca un preot potrivit pentru biserica din Melbourne (având o educație înaltă și fiind vorbitor de arabă, rusă și greacă). Patriarhul Arsanios al Antiohiei l-a numit pe Arhimandritul Antonious ca primul preot al Bisericii Ortodoxe Antiohiene din Victoria. El și-a luat locul în primire în 12 noiembrie 1931, aducând cu el și donând tot ceea ce este nevoie pentru slujirea Sfintei Liturghii. Unele dintre aceste lucruri încă există în Biserica Sfântul Nicolae, în prezent.

Primele slujbe s-au ținut în Misiunea Anglicană Sfântul Gheorghe, fiind începutul unei relații lungi și amicale între anglicanii și ortodocșii din Victoria. În martie 1932, comunitatea a cumpărat o biserică, unde se găsește și în prezent Biserica parohială Ortodoxă Antiohiană Sfântul Nicolae. Iconostasul, care făcut după modelul Catedralei Sfintei Învieri din Tokyo, a fost finalizat în Duminica Floriilor, 1932, când s-a slujit prima dată în această biserică. La primul ședință sinodală, din mai 1932, s-a hotărât ca hramul acestei biserici să fie Sfântul Nicolae. Biserica a fost sfințită în 1 octombrie 1933 de către Mitropolitul Timotei, întâistătătorul Mitropoliei Ortodoxe Grecești a Australiei și Noii Zeelande. Sfințirea, la care a participat și un pastor anglican Rev. F.E. Maynard și consulii Greciei și Franței, a fost slujită în arabă, engleză, greacă și slavonă.

Parohia Sfântul Nicolae are atât membrii arabi cât și ruși, cei din urmă contribuind la aducerea Arhim. Antonious în Australia, participând la conversia bisericii, la pictarea de icoane și organizând un cor care cântă în slavonă la Sfânta Liturghie în fiecare a patra duminică. Când rușii au înființat prima biserică, în Melbourne, la începutul anilor 1950, consiliul parohial de la Sfântul Nicolae le-a donat o Biblie în slavonă în memoria Arhim. Antonious, dar și ca simbol al prieteniei îndelungate dintre sirieni/libanezi și ruși.

Având coruri în arabă și slavonă, o parohie tânără, tineri sirieni/libanezi care cunosc slujbele în arabă și preoți dispuși să călătorească la Sydney, Adelaide și în Noua Zeelandă pentru strângerea de fonduri necesare noii biserici, Sfântul Nicolae a devenit o puternică parohie pan-ortodoxă. Însă, după ce a fost bolnav o perioadă scurtă, Arhim. Antonious a trecut la cele veșnice în 9 noiembrie 1943. El a fost înmormântat de către Mitropolitul Timotei, împreună cu Arhimandritul Teofilact și Părintele Michael Shehadie.

Al Doilea Război Mondial a împiedicat orice tentativă de înlocuire a preotului, fie din America fie din Antiohia, până la sfârșitul acestuia. În 1948, Exarhul George Haydar, care era păstorul ideal pentru imigranții din Liban, a sosit în Melbourne. În 1953 a fost construită o casă parohială. Exarhul George a trecut la cele veșnice în 1962 iar funeraliile sale au fost conduse de Exarhul Patriarhal Anthony Woolf de Sydney împreună cu cler din mai multe jurisdicții.

În 1963, Părintele Gabriel Fadel a preluat parohia Sfântul Nicolae, intrând astfel într-o perioadă de consolidare. Părintele Gabriel a plecat în 1967, fiind înlocuit de Părintele Malatius (Essam) Hussney, care a fost hirotonit în 1968. Pr. Malatius a contribuit la integrarea în parohie a celui de-al doilea val de imigranți libanezi.

Biserica Sfântul Mihail, Dunedin

O biserică mică, modestă, din lemn din sudul Noii Zeelande are onoarea de a fi, din 1911, prima biserică ortodoxă din sudul Noii Zeelande și prima biserică ortodoxă antiohiană contruită în Australasia. De la construirea ei, biserica face parte din Trustul Locurilor Istorice din Noua Zeelandă, fiind o clădire de categoria 2.

În 1890, niște sirieni au emigrat în Noua Zeelandă și s-au stabilit în Dunedin. Aproximativ 15 familii ortodoxe, majoritatea din Siria și Liban, au mers în Auckland, unde au construit o biserică.

Doamna Anthony Idour i-a scris Patriarhului Antiohiei prin intermediul Episcopului din Tripoli, și au primit de la acesta permisiunea construirii unei biserici.

Ieromonahul Nicholas (Manovitch) a ajuns în Noua Zeelandă în 1910. În septembrie același an a fost achiziționată o clădire în Fingall St, South Dunedin. Anul următor, în 14 ianuarie, a fost deschisă Biserica Ortodoxă Sfântul Mihail, fiind târnosită de către Arhim. Nicholas (Manovitch). În această biserică s-a slujit în mod regulat până în anul 1913 când Părintele Nicholas s-a mutat la Sydney.

În lunga perioadă fără preot ortodox, până în 1971, biserica a fost închisă, cu excepția perioadelor când preoți în trecere slujeau aici. În 1916, Părintele Nicholas Shehadie a petrecut 2-3 luni în Dunedin, slujind aici. În 1937, Arhim. Antonious (Mobayed) a stat în Dunedin câteva luni, în timpul cărora a stabilit ca, după o minimă instruire în Liturgica Bisericii Ortodoxe, Canonicul A.P. Pywell și, apoi Vicarul Bisericii Anglicane Sfânta Cruce din St Kilda, să asigure interimatul preoțesc al acestei congregații. Arhim. Antonious a vizitat Dunedin pentru ultima dată în 1939. Păstorirea parohiei Sfântul Mihail a devenit responsabilitatea acceptată a vicarilor de la Sfânta Cruce, St Kilda până în 1971.

Eparhie

În 1969, Ep. Gibran, care fusese hirotonit de către Mitropolitul Filip (Saliba) de New York, a sosit la Sydney, Australia.

În 1971, un preot anglican din Noua Zeelandă, văzând că tendința în anglicanism se îndepărta de rădăcinile tradiționale ale acesteia, a hotărât să se convertească la Ortodoxie, și a fost hirotonit în septembrie 1972 de către Ep. Gibran. Părintele Jack Witbrock a slujit ca preot paroh la Sfântul Mihail, Dunedin, pentru următorii 12 ani, până când a fost înlocuit de Părintele Ilyan Eades.

În Melbourne, dorința Pr. Malatius Hussney de a-i implica activ pe noii sosiți în Australia a dus la o separare, membrii anteriori ai parohiei Sfântul Nicolae simțindu-se nedoriți; ca urmare, a fost înființată în 1972 parohia Sfântul Gheorghe în Thornbury, Melbourne. Anul următor, la dorința Ep. Gibran, o nouă biserică a fost construită în suburbiile din Sydney. Părintele John Shehadie, fiu al Exarhului Nicholas Shehadie, a fost numit preot la Sfântul Nicolae, Punchbowl, și a slujit aici până la pensionarea sa în 1987.

Pr. Malatius a lucrat din greu la Sfântul Nicolae, inclusiv mergând în Liban și Cipru pentru a ajuta refugiații Războilui Civil să obțină vize de Australia. După ce Pr. Malatius a plecat să slujească la parohii din Statele Unite, Pr. Emile Assaf a fost trimis la Sfântul Nicolae, unde a slujit între 1977 și 1990. Pr. Emile a continuat să se preocupe de emigranții nou sosiți și a renovat și repictat Biserica Sfântul Nicolae – a tencuit pereții exteriori, a ridicat un gard, a înlocuit podeaua, a cumpărat strane noi, a pictat pereții și, spre sfârșitul activității sale, a renovat casa parohială.

În 1982, Pr Elias Khoury a fost hirotonit preot și trimis la parohia Sfântul Nicolae, Punchbowl. În 1985, el a fost ridicat la rangul de protopop. În același an, a fost înființată o nouă parohie, Sfânta Maria, la Mays Hill, cu hramul Nașterea Maicii Domnului. Primul preot slujitor a fost Pr. Hanna Shehadie. În 1987, parohia Sfânta Maria – acum păstorită de pr. Stephen Godley – s-a mutat în Merrylands; de asemenea, în 1985, a fost înființată o parohie în Wollongong cu hramul Sfântul Ilie.

În 1986, parohia Sfântul Gheorghe a hotărât să-și procure propria biserică, achiziționând una de la Biserica Anglicană. Imediat după achiziție a început renovarea, care a fost finalizată în 1988, când a început renovarea sălii de evenimente de pe lângă biserică. Sala de evenimente a fost finalizată în 1991, devenind una din cele mai atractive săli pentru evenimente ale etnicilor arabi din Melbourne. În 1994, a fost cumpărată și proprietatea de lângă biserică, inclusiv o casă parohială.

Anul 1987 a fost unul deosebit, deoarece biserica parohiei ortodoxe antiohiene Sfântul Gheorghe a fost ridicată la rangul de Catedrală Eparhială.

În 1989, Ep. Gibran a numit primul comitet eparhial al unei noi parohii din Brisbane, care a fost înființată în 1990. În 1993, Pr. John Abdel-Karim a devenit primul preot paroh al Bisericii Sfântul Pavel, Woolloongabba, Brisbane.

Terenul pentru Biserica Sfânta Maria, Mays Hill, a fost achiziționat în ianuarie 1991, iar Pr. Emile Assaf a fost transferat de la Sfântul Nicolae, Melbourne, pentru a păstori noua parohie împreună cu Pr. Aziz Abwi. Primele slujbe în sala de evenimente s-au ținut în 1994, iar primele slujbe în biserică s-au ținut în Vinerea Mare din 1999.

La mijlocul anilor 1990, schimbările de credință și practică din Comuniunea Anglicană, culminând cu hirotonirea femeilor, a făcut ca un mare număr de clerici să părăsească Comuniunea Anglicană și să se alăture Bisericii Ortodoxe. O parte din aceștia s-au alăturat Bisericii Ortodoxe Antiohiene, înființând parohiile Sfântul Varnava, Gold Coast, Sfântul Antonie cel Mare, Perth și Mănăstirea Sfânta Ana, Melbourne; a fost înființată o parohie în Canberra (care ulterior s-a alăturat la ROCOR), împreună cu alți clerici, inclusiv Rev. Pr. Geoff Harvey, care au fost trimiși la parohiile existente.

În 1998, a fost înființată o parohie la Mt Pritchard, Sfânta Maria, cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Ep. Gibran a trecut la Domnul în 16 ianuarie 1999 după treizeci de ani de slujire în Biserica Australiei și Noii Zeelande. Pr Elias Khoury a fost numit administrator temporar al eparhiei.

Arhiepiscopie

În septembrie 1999, Sfântul Sinod Antiohian a decis să ridice eparhia Australiei și Noii Zeelande la rang de arhiepiscopie cu propriul ei întâistătător mitropolit arhiepiscop. Arhimandritul Paul, preot paroh în Washington DC, a fost numit Mitropolit Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Antiohiene a Australiei și Noii Zeelande. El a ajuns în Australia și a intrat în atribuții în 29 noiembrie 1999.

În decembrie 1999, Mitr. Arh. Paul a vizitat Newcastle și Brisbane, și a luat decizia de a construi Biserica Sf. Pavel din Woolloongabba, Brisbane. Tot în 1999 au fost înființate trei noi parohii, Misiunea Sf Ignatie, Canberra, Biserica Buna-Vestire, Bankstown (NSW) și Sf Gherman de Alaska, Canterbury (Vic).

În ianuarie 2000, Pr. John Vesic a fost numit preot paroh la Biserica Sfânta Maria, Mays Hill, cu precizarea foarte importantă că Părintele John nu vorbea limba arabă. În iunie același an, Pr. Nicholas Gan (în Newcastle) a primis permisiunea de a se alătura Patriarhiei Moscovei. Sfântul Sinod al Moscovei l-a primit în 19 iulie 2000, împreună cu Parohia Ortodoxă Răsăriteană a Arătării Domnului din Mayfield West, Newcastle, care fusese sub păstorirea Ep Gibran în numele Moscovei.

2001 a fost un alt an plin de activitate în Arhiepiscopie, în special în Noua Zeelandă. Au fost înființate parohiile Sf Gheorghe, Auckland, Sf Gheorghe, Wellington, Sfinții Grigorie de Nisa și Marina, Diamond Harbour. În Australia, a fost înființată parohia Sf Pavel, Dandenong (Vic), iar în decembrie, Pr John Vesic a fost numit preot paroh al nou înființatei parohii Sfinții Mihail și Gavril, prima parohie ortodoxă antiohiană de limbă engleză, în New South Wales. Noua parohie a folosit o clădire închiriată din Homebush până în 2005, când s-a mutat în West Ryde.

Între timp, Biserica Sf. Pavel, Brisbane, a adăpostit primele slujbe în biserica nouă în 2002, biserica fiind târnosită în 2006.

În 2003, a fost înființată prima biserică ortodoxă antiohiană de limbă engleză din Victoria, avându-l pe Pr Geoff Harvey ca primul paroh, cu hramul Bunul Păstor. Ulterior, slujbele s-au mutat la Universitatea Monash, Pr Geoff devenind primul capelan universitar ortodox antiohian din Australia. Tot în 2003, au fost înființate două parohii în Noua Zeelandă, alături de Institutul pentru Studii Creștine Ortodoxe din Melbourne, unde studiile au început în 2004.

În 2004, la îndemnul Mitr Arh Paul, parohia Sfântul Nicolae Bankstown, a cumpărat terenul pe care se afla biserica, de la autorități. Proprietatea parohiei aparține Trustului Proprietăților Bisericii Ortodoxe Antiohiene.

În august 2005, Protopopul Nicolas Mansour s-a pensionat după 42 de ani de păstorire la catedrală. Arhim. Nabil (Kachab), anterior slujitor la Sf Nicolae, Punchbowl, l-a înlocuit ca decan al catedralei.

În decembrie 2006, Pr John Vesic a primit permisiunea să treacă la Biserica Ortodoxă Sârbă din Australia și Noua Zeelandă, el fiind înlocuit la Sfinții Mihail și Gavril de către Pr Luca Bell. După ce Pr Luca a părăsit Arhiepiscopia la sfârșitul anului 2007, el a fost înlocuit de Pr Antonio Cagnoni.

După corvertirea sa la Biserica Ortodoxă și hirotonirea din 2006, Pr John D'Alton a devenit capelan ortodox la Universitatea La Trobe University, primul capelan militar ortodox din Australia, a devenit rector la Misiunea Schimbarea la Față, Belgrave Heights și este președinte la Institutul pentru Studii Creștine Ortodoxe (Melbourne).

Alte articole