Istoria Bisericii – perioada post-comunistă (1991-prezent) (cronologie)

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Cronologie a Istoriei Bisericii
Perioade Istoria Bisericii Ortodoxe (cronologie) (Articol rezumativ)
Perioade Perioada Noului Testament | Perioada apostolică (33-100) | Perioada pre-niceeană (100-325) | Perioada niceeană (325-451) | Perioada bizantină (451-843) | Perioda bizantină târzie (843-1054) | Perioada de după marea schismă (1054-1453) | Istoria Bisericii – perioada post-imperială (1453-1821) | Perioada modernă (1821-1917) | Perioada comunistă (1917-1991) | Perioda post-comunistă (1991-prezent) |
(Articole principale)

Istoria Bisericii este o parte importantă a credinţei creştine ortodoxe. Creştinii ortodocşi se definesc în mod deosebit prin continuitatea lor cu cei care au trăit înaintea lor, aceia care au fost primii care au primit şi propovăduit adevărul lui Iisus Hristos lumii, cu aceia care au ajutat la formularea şi exprimarea formulelor şi cultului de credinţă, şi cu aceia care au continuat să urmeze neschimbata, dar totuşi tot timpul dinamică, Sfânta Tradiţie a Bisericii Ortodoxe.

Acest articol face parte din seria
Introducere în
Creștinismul Ortodox
Sfânta Tradiție
Sfânta Scriptură
Simbolul credinței
Sinoade ecumenice
Sfinții Părinți
Sfânta Liturghie
Drept canonic
Icoane
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl
Iisus Hristos
Sfântul Duh
Biserica
Eclesiologie
Istoria Bisericii
Sfintele Taine
Viața Bisericii
Editează această cutie


Perioada post-comunistă (1991-prezent)

 • 1991 Colapsul Uniunii Sovietice, sfârşitul Războiului Rece; reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe Răsăritene şi Orientale se întâlnesc la Chambesy, Elveţia pentru a discuta relaţia lor cu Consiliul Mondial al Bisericilor; Biserica Catolică de Rit Bizantin Ruteană din Transcarpatia este restaurată ca entitate separată de Biserica Greco-Catolică Ucraineană (UGCC) cu sediul în Galiția, fiind formată din aproape 23 % din parohiile din Transcarpatia (ortodocşii de aici formează cca. 60% din numărul lor total).
 • 1992 Începe războiul civil din fosta Iugoslavie; soborul întâistătătorilor bisericilor din Constantinopol; Patriarhul Diodor I al Ierusalimului prezintă lista mărturisirilor de credință ortodoxe ale Patriarhiei Ierusalimului, care este inclusă în procesele verbale ale adunării liderilor ortodocşi din Fanar din Duminica Ortodoxiei.
 • 1993 A şaptea întâlnire a Comisiei Comune a Bisericilor Ortodoxă şi Romano-Catolică, în Balamand, Liban, emite documentul intitulat Uniatismul: metoda unirii din trecut şi viitorul. În căutarea comuniunii depline; Comisia Comună Luterană-Ortodoxă se întâlneşte a şaptea oară în Sandbjerg şi emite declaraţia "Sinoadele Ecumenice".
 • 1993 Biserica Ortodoxă a Ciprului condamnă francmasoneria ca religie incompatibilă cu creştinismul; este publicat Studiul Biblic Ortodox: Noul Testament şi Psalmii; Biserica Tewahedo din Eritreea devine autocefală; Noii mucenici Ieromonahul Vasile (Rosliakov), Călugărul Ferapont (Puşkarev), şi Călugărul Trofim (Tatarinov) din pustia Optinei sunt martirizaţi în cadrul unui ritual satanist.
 • 1994 Se ţine Adunarea din Ligonier în Pennsylvania Vestică în Satul Antiohian la care participă majoritatea ierarhilor ortodocşi din America de Nord şi care votează renunţarea la numirea creştinilor ortodocşi din America cu apelativul "diaspora."
 • 1995 Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I vizitează Vaticanul; Comisia Comună Luterană-Ortodoxă se întâlneşte a opta oară în Limassol, Cipru şi emite declaraţia "Înţelegerea mântuirii în lumina Sinoadelor Ecumenice"; Papa Ioan Paul al II-lea emite enciclica Orientale Lumen, care încurajează reunirea Răsăritului cu Apusul.
 • 1996 Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă a Americii de Nord şi de Sud este reorganizată de Patriarhia Ecumenică, care împarte administrarea celor două continente în patru părţi, cele patru noi jurisdicţii fiind Arhiepiscopia Americii, Mitropolia de Toronto (Canada), Mitropolia Mexicului (America Centrală) şi Mitropolia de Buenos Aires (America de Sud).
 • 1997 Vizita în SUA a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu; înfiinţarea eparhiilor de Bukoba, Madagascar, Ghana şi Nigeria; Legea privind libertatea conştiinţei şi a asociaţiilor religioase din Rusia conferă creştinismului ortodox statutul de religie naţională predominantă.
 • 1998 Patriarhia Ecumenică, nerecunoscând Rusiei dreptul de a emite un tomos de autocefalie în 1951, emite propriul tomos pentru Biserica Ortodoxă a Cehiei şi Slovaciei; în mai se ţine Întrunirea de la Tesalonic la care participă delegaţi ai diferitelor Biserici Ortodoxe, pentru a discuta participarea ortodoxă la mişcarea ecumenică ( în special la Consiliul Mondial al Bisericilor); descoperirea moaştelor Sfântului Ambrozie din Optina; Comisia Comună Luterană-Ortodoxă se întrunește pentru a noua oară în Sigtuna şi emite declaraţia "Mântuirea: milă, justificare şi conlucrare ".
 • 1999 Numeroase construcţii ortodoxe sârbeşti din Kosovo şi Metohia sunt profanate și distruse, în timpul prezenţei trupelor NATO; Federaţia Luterană Mondială şi Biserica Romano-Catolică semnează Declaraţia Comună despre Doctrina Justificării.
 • 2000 Comisia Comună Teologică Ortodoxă-Romano-Catolică se întâlneşte a noua oară în Baltimore unde discută texte despre Implicaţiile ecleziastice şi canonice ale uniatismului, dar este suspendată; Comisia Comună Luterană-Ortodoxă se întâlneşte a zecea oară la Damasc şi emite declaraţia "Lumea şi Tainele în viaţa Bisericii"; Biserica Ortodoxă Rusă anunţă canonizarea Ţarului Nicolae al II-lea şi a membrilor familiei sale executaţi în 1918; în ciuda unei opoziţii foarte puternice din partea Bisericii Greciei şi a majorităţii publicului, guvernul Greciei dispune îndepărtarea afilierii religioase de pe cărţile de identitate.
 • 2001 Papa Ioan Paul al II-lea cere iertare Bisericii Ortodoxe pentru răul provocat prin cruciada a IV-a; ortodocşii greci şi ortodocşii copţi ai Patriarhiilor din Alexandria cad de acord să îşi recunoască reciproc Tainele Botezului și Căsătoriei.
 • 2002 Patriarhul Ecumenic Bartolomeu şi Papa Ioan Paul al II-lea semnează amândoi Declaraţia de la Veneţia asupra Eticii Mediului Înconjurător; Comisia Comună Luterană-Ortodoxă se întâlneşte a 11-a oară în Oslo şi emite declaraţia "Tainele ca mijloace de mântuire".
 • 2003 Arhiepiscopia Creştină Ortodoxă Antiohiană a Americii de Nord primeşte dreptul de "auto-guvernare" (similar dar nu identic cu autonomia) de la Biserica Ortodoxă a Antiohiei.
 • 2004 Papa Ioan Paul al II-lea decide restituirea moaştelor Sfinţilor Ioan Gură de Aur şi Grigorie Teologul către Biserica Ortodoxă a Constantinopolului; Patriarhul Ecumenic sfinţeşte o biserică în Havana, Cuba; sfinţirea primei biserici ortodoxe în Antarctica de către Biserica Ortodoxă Rusă; Icoana Maicii Domnului din Tikhvin, Făcătoare de Minuni este restituită Mănăstirii Adormirii Maicii Domnului din Tikhvin, după ce stătuse timp de şaizeci de ani în Statele Unite; Sfântul Sinod al Bisericii Constantinopolului îi canonizează pe Părintele Alexie Medvedkov (1867-1934), Părintele Dimitri Klepinin (1904-1944), pe Maica Maria Skobtsova (1891-1945), George (Yuri) Skobtsov (1921-1944) şi Elie Fondaminski (1880-1942), personalităţi ale istoriei spirituale a emigraţiei ruse din Franţa; Comisia Comună Luterană-Ortodoxă se întâlneşte a 12-a oară la Durău (România) şi emite declaraţia "Botezul și Mirungerea ca Taine ale intrării în Biserică".
 • 2005 Controversă majoră în Ucraina: Biserica Greco-Catolică Unită (UGCC), cu baza în Ucraina de Vest, îşi mută centrul administrativ de la Lvov la Kiev pe 21 august. Se construieşte o catedrală greco-catolică de mari dimensiuni (sponsorizată de soția Președintelui Ucrainei de atunci, Kateryna Iuscenko-Chumacenko), în parte datorită planurilor UGCC de înfiinţare a unei patriarhii ucrainene. Toate aceste demersuri sunt criticate nu numai de către Biserica Ortodoxă a Ucrainei, ci de întreaga comunitate ortodoxă răsăriteană.
 • 2006 Publicarea primei cărţi de rugăciuni ortodoxe în rusă şi în chineză; Papa Benedict al XVI-lea renunţă la titlul de Patriarh al Occidentului; se înfiinţează o parohie ortodoxă rusă în Pyongyang, Coreea de Nord; Comisia Comună Teologică Ortodoxă-Romano-Catolică se întâlneşte a noua oară la Belgrad, în Serbia; Papa Benedict al XVI-lea vizitează Patriarhia Ecumenică, ceea ce provoacă criticile călugărilor din Muntele Athos; Arhiepiscopul Hristodulos al Atenei vizitează Vaticanul; Comisia Comună Luterană-Ortodoxă se întâlneşte a 13-a oară la Bratislava (Slovacia) şi emite declaraţia "Sfânta Împărtăşanie în viaţa Bisericii ".
 • 2007 Reluarea deplinei comuniuni între Patriarhia Moscovei şi ROCOR; a 1600-a celebrare a adormirii Sfântului Ioan Gură de Aur; Vaticanul abrogă oficial doctrina Limbului (ca loc intermediar între rai și iad în care s-ar afla pruncii adormiți nebotezați); numărul credincioşilor ortodocşi din Italia ajunge la aproape un milion ca rezultat al migraţiei intense din România şi Ucraina; un sinod format din 50 de episcopi ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene-Patriarhia Moscovei (UOC-MP) declară în decembria la Kiev că UOC-MP este “o parte istorică şi autonomă a Bisericii Ortodoxe a Rusiei.”
 • 2007 a zecea întâlnire a Comisiei Comune Ortodoxă-Romano-Catolică se ţine în Ravenna, Italia, condusă de co-preşedinţii Cardinalul Walter Kasper şi Mitropolitul Ioannis Zizioulas de Pergam, care cade de acord asupra unui document format din 46 de articole care furnizează un ghid de parcurs ecleziastic al discuţiilor de unire; comisia cade de acord că Roma ocupă "primul loc" în ordinea canonică a scaunelor episcopale ale Bisericii Primare, dar nu se ajunge la un acord asupra interpretării dovezilor istorice din acele timpuri privind prerogativele episcopului de Roma ca "protos"; delegaţia Patriarhiei Moscovei se retrage de la lucrări din cauza prezenţei delegaţilor Bisericii Estoniei, în ciuda unui compromis oferit de Patriarhia Ecumenică. Adormirea Patriarhului României Teoctist și alegerea Mitropolitului Moldovei, Daniel pe scaunul patriarhal.
 • 2009 Cu binecuvântarea Patriarhului Chiril, Mitropolitul Valentin de Orenburg şi Buzuluk târnoseşte prima biserică ortodoxă rusă din Roma cu hramul Sf. Mare Muceniţe Ecaterina, în ziua de 24 mai, de praznicul Sfinţilor Chiril şi Metodiu; are loc a patra Consfătuire pan-ortodoxă pre-conciliară la Chambésy, în zilele de 6-13 iunie [1] ; Pe 30 aprilie, Camera Reprezentanţilor Parlamentul Australiei de sud adoptă o moţiune prin care este recunoscut "genocidul iniţiat de statul otoman între anii 1915-1923 asupra armenilor, grecilor, sirienilor şi altor minorităţi din Asia Minor". [2]

Note:

 1. În trecut au mai avut loc trei consfătuiri pre-conciliare (Chambésy 1976, 1982, 1986) şi cinci sesiuni de lucrări ale comisiei pregătitoare (Geneva, 1971, Chambésy 1986, 1990, 1993 şi 1999).
 2. Genocide of the Armenians, Pontian Greeks, Syrian Orthodox, Assyrian Orthodox and Other Christian Minorities.

Observaţii

 • Unele dintre aceste date sunt în mod necesar un pic ambigue, deoarece informaţiile din anumite perioade sunt dificil de pus laolaltă cu acurateţe.
 • Împărţirea istoriei Bisericii în epoci separate aşa cum este făcută aici este puţin arbitrară, dar am încercat să grupăm evenimentele pe baza curentelor majore ale istoriei.
 • Această cronologie este, în mod necesar, părtinitoare față de istoria Bisericii Ortodoxe, cu toate că un anumit număr de evenimente neortodoxe sunt menţionate datorită importanţei lor în istorie pentru Ortodoxie.

Lucrări publicate

Următoarele lucrări (în limba engleză) oferă o privire de ansamblu asupra istoriei Bisericii:

Din perspectivă ortodoxă

Din perspectivă heterodoxă

 • Boer, Harry R. Scurtă istorie a Bisericii Primare. (ISBN 0802813399)
 • Cairns, Earle E. Creştinismul de.a lungul secolelor: O istorie a Bisericii Creştine. (ISBN 0310208122)
 • Chadwick, Henry. Biserica Primară. (ISBN 0140231994)
 • Collins, Michael, ed.; Price, Matthew Arlen. Povestea Creştinismului: Sărbătoarea celor 2000 de ani de credinţă. (ISBN 0789446057)
 • Eusebius Pamphilus; Cruse, C.F. (translator). Istoria bisericească a lui Eusebius. (ISBN 1565633717)
 • Gonzalez, Justo L. Istoria gândirii creştine, Volumul 1: De la începuturi la Sinodul de la Calcedon. (ISBN 0687171822)
 • Gonzalez, Justo L. Istoria gândirii creştine, Volumul 2: De la Augustin la epoca Reformei. (ISBN 0687171830)
 • Gonzalez, Justo L. Istoria gândirii creştine, Volumul 3: De la Reforma Protestantă până în secolul XX. (ISBN 0687171849)
 • Gonzalez, Justo L. Povestea Creştinismului, Volumul 1: De la Biserica Primară până la Reformă. (ISBN 0060633158)
 • Gonzalez, Justo L. Povestea Creştinismului, Volumul 2: De la Reformă până în zilele noastre. (ISBN 0060633166)
 • Hall, Stuart G. Doctrină şi practică în Biserica Primară. (ISBN 0802806295)
 • Hastings, Adrian, ed. O istorie mondială a Creştinismului. (ISBN 0802848753)
 • Hussey, J. M. Biserica Ortodoxă în Imperiul Bizantin: Istoria de la Oxford a Bisericii Creştine. (ISBN 0198264569)
 • Jones, Timothy P. Istoria creştină pe înţelesul tuturor. (ISBN 1890947105)
 • Noll, Mark A. Momente cruciale: Momente decisive în istoria creştinismului. (ISBN 080106211X)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiţia creştină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 1: Emergenţa tradiţiei catolice (100-600). (ISBN 0226653714)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiţia creştină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 2: Esenţa creştinătăţii răsăritene (600-1700). (ISBN 0226653730)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiţia creştină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 3: Dezvoltarea teologiei medievale (600-1300). (ISBN 0226653749)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiţia creştină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 4: Reformarea bisericii şi dogma (1300-1700). (ISBN 0226653773)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiţia creştină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 5: Doctrina creştină şi cultura modernă (începând cu 1700). (ISBN 0226653803)
 • Schaff, Philip. Istoria Bisericii Creştine. (ISBN 156563196X)
 • Wace, Henry; Piercy, William C., ed. Dicţionar de biografie creştină: Literatura la sfârşitul secolului al VI-lea. Cu o descriere a principalelor secte şi erezii. (ISBN 1565630572)
 • Walton, Robert C. Cronologie şi linii directoare ale istoriei Bisericii. (ISBN 0310362814)

Notă: Pentru titlurile cărților am oferit aici traducerea lor în limba română, deși toate edițiile la care se face referire sunt în limba engleză.

Sursa

A se vedea și

Legături externe

 • en: O cronologie a istoriei Bisericii furnizată de Sfântul Ignatie din Biserica Creştină Ortodoxă Antiohiană
 • en: Istoria creştinismului ortodox (QuickTime movies)
  • Partea I: Începuturi – Călătoria începe cu fondarea bisericii, răspândirea creştinismului de către Apostoli, Evangheliile şi instituirea Tainelor
  • Partea a II-a: Bizanţul – După consolidarea bisericii, călătoria continuă prin epoca crezului de la Niceea, Scrierile Patristice, Sfânta Liturghie şi icoane. În timpul aceleiaşi perioade, totuşi, este descrisă separarea dintre est şi vest care duce la o ruptură în creştere în domeniul dogmei, obiceiurilor bisericii, credinţei, politicii şi culturii
  • Partea a III-a: Un tezaur ascuns – Biserica devine singura instituţie percepută de greci ca păstrătoarea identităţii lor naţionale de-a lungul a 400 de ani de ocupaţie turcă. La sfârşitul secolului 19, se naşte o comunitate ortodoxă mondială şi Biserica îşi măreşte influenţa asupra unor aspecte sociale şi filantropice majore.
 • Cronologia istoriei Patriarhiei Ecumenice. Ordinul Sf. Ap. Andrei. Arhonţii Patriarhiei Ecumenice. (Prezentare video de tip pop-up, pe secţiuni)