Istoria Bisericii – perioada apostolică (33-100) (cronologie)

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 18 noiembrie 2013 14:53, autor: Vladimir-Adrian (Discuție | contribuții) (ortografie)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Salt la: navigare, căutare
Cronologie a Istoriei Bisericii
Perioade Istoria Bisericii Ortodoxe (cronologie) (Articol rezumativ)
Perioade Perioada Noului Testament | Perioada apostolică (33-100) | Perioada pre-niceeană (100-325) | Perioada niceeană (325-451) | Perioada bizantină (451-843) | Perioda bizantină târzie (843-1054) | Perioada de după marea schismă (1054-1453) | Istoria Bisericii – perioada post-imperială (1453-1821) | Perioada modernă (1821-1917) | Perioada comunistă (1917-1991) | Perioda post-comunistă (1991-prezent) |
(Articole principale)

Istoria Bisericii este o parte importantă a credinţei creştine ortodoxe. Creştinii ortodocşi se definesc în mod deosebit prin continuitatea lor cu cei care au trăit înaintea lor, aceia care au fost primii care au primit şi propovăduit adevărul lui Iisus Hristos lumii, cu aceia care au ajutat la formularea şi exprimarea formulelor şi cultului de credinţă, şi cu aceia care au continuat să urmeze neschimbata, dar totuşi tot timpul dinamică, Sfânta Tradiţie a Bisericii Ortodoxe.

Acest articol face parte din seria
Introducere în
Creștinismul Ortodox
Sfânta Tradiție
Sfânta Scriptură
Simbolul credinței
Sinoade ecumenice
Sfinții Părinți
Sfânta Liturghie
Drept canonic
Icoane
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl
Iisus Hristos
Sfântul Duh
Biserica
Eclesiologie
Istoria Bisericii
Sfintele Taine
Viața Bisericii
Editează această cutie


Perioada apostolică (33-100)

 • 33 Duhul Sfânt se pogoară în ziua Cincizecimii, peste apostolii lui Iisus Hristos cu putere de sus.
 • 34 Sfântul Petru fondează Biserica Antiohiei.
 • 35 În Antiohia este folosită pentru prima dată denumirea de creștin.
 • 37 Sfântul Iosif din Arimateea călătoreşte în Insulele Britanice şi ajunge la Glastonbury.
 • 49 Sinodul apostolic de la Ierusalim hotărăşte că păgânii nu trebuie să treacă la iudaism ca să poată deveni creştini.
 • 50 Sfântul Apostol Matei termină de scris Evanghelia în limba aramaică.
 • 62 Martiriul Sfântului Apostolul Iacov cel Drept, fratele Domnului şi episcop al Ierusalimului. Răstignirea Sfântului Apostol Andrei.
 • 63 Sf. Aristobul este hirotonit ca primul episcop al Britaniei.
 • 64-67 Persecutarea creştinilor sub împăratul Nero.
 • 64 Martiriul Sfântului Pavel la Roma.
 • 67 Martiriul Sfântului Petru la Roma; Sfântul Apostol Lin este ales primul episcop al Romei.
 • 68 Împăratul Nero se sinucide.
 • 69 Sfântul Ignatie al Antiohiei este hirotonit episcop în Antiohia.
 • 70 Sfântul Apostol Marcu își scrie Evanghelia; templul din Ierusalim este dărâmat de romani; creştinii sunt expulzaţi din sinagogi; Johanan Ben Zacchai fondează un colegiu în Jamnia care devine sediul Sanhedrin-ului (Sinedriul) şi centrul religios al iudaismului în perioada 70-135 d.Hr., permiţând astfel apariţia iudaismului rabinic.
 • 71 Sfântul Apostol Marcu duce creştinismul în Egipt.
 • 75 Iudeea, Galileea şi Samaria sunt redenumite Palestina de către romani.
 • 80 Sfântul Apostol Luca își scrie Evanghelia; istoricul evreu (fost general) Flavius Josephus scrie Anticele.
 • cca.80-90 Este scrisă Didahia, cunoscută și ca Învățătura celor Doisprezece Apostoli.
 • 85 Sfântul Apostol Luca scrie cartea despre Faptele Apostolilor.
 • 90 Sinodul din Jamnia (Javneh) marchează ruptura finală şi separarea dintre comunităţile evreieşti şi cele creştine, inclusiv prin respingerea de către evrei a folosirii folosirii traducerii în greaca populară (greaca koine, a Septuagintei) a Vechiului Testament și utilizarea acesteia în cultul iudaic (deși era utilizată pe scară largă în vremea aceea în comunitățile iudaice elenizate din diaspora).
 • 95 Sfântul Apostol Ioan scrie Apocalipsa.
 • 96-98 Persecutarea creştinilor sub împăratul Domiţian.
 • 96 Sfântul Apostol Ioan își scrie Evanghelia, pentru completarea și clarificarea teologică suplimentară a Evangheliilor sinoptice.
 • 100 Adormirea Sfântului Apostol Ioan Evanghelistul.

Note

 • Unele dintre aceste date sunt în mod necesar un pic ambigue, deoarece informaţiile din anumite perioade sunt dificil de pus laolaltă cu acurateţe.
 • Împărţirea istoriei Bisericii în epoci separate aşa cum este făcută aici este puţin arbitrară, dar am încercat să grupăm evenimentele pe baza curentelor majore ale istoriei.
 • Această cronologie este, în mod necesar, părtinitoare față de istoria Bisericii Ortodoxe, cu toate că un anumit număr de evenimente neortodoxe sunt menţionate datorită importanţei lor în istorie pentru Ortodoxie.

A se vedea şi

Lucrări publicate

Următoarele lucrări (în limba engleză) oferă o privire de ansamblu asupra istoriei Bisericii:

Din perspectivă ortodoxă

Din perspectivă heterodoxă

 • Boer, Harry R. Scurtă istorie a Bisericii Primare. (ISBN 0802813399)
 • Cairns, Earle E. Creştinismul de.a lungul secolelor: O istorie a Bisericii Creştine. (ISBN 0310208122)
 • Chadwick, Henry. Biserica Primară. (ISBN 0140231994)
 • Collins, Michael, ed.; Price, Matthew Arlen. Povestea Creştinismului: Sărbătoarea celor 2000 de ani de credinţă. (ISBN 0789446057)
 • Eusebius Pamphilus; Cruse, C.F. (translator). Istoria bisericească a lui Eusebius. (ISBN 1565633717)
 • Gonzalez, Justo L. Istoria gândirii creştine, Volumul 1: De la începuturi la Sinodul de la Calcedon. (ISBN 0687171822)
 • Gonzalez, Justo L. Istoria gândirii creştine, Volumul 2: De la Augustin la epoca Reformei. (ISBN 0687171830)
 • Gonzalez, Justo L. Istoria gândirii creştine, Volumul 3: De la Reforma Protestantă până în secolul XX. (ISBN 0687171849)
 • Gonzalez, Justo L. Povestea Creştinismului, Volumul 1: De la Biserica Primară până la Reformă. (ISBN 0060633158)
 • Gonzalez, Justo L. Povestea Creştinismului, Volumul 2: De la Reformă până în zilele noastre. (ISBN 0060633166)
 • Hall, Stuart G. Doctrină şi practică în Biserica Primară. (ISBN 0802806295)
 • Hastings, Adrian, ed. O istorie mondială a Creştinismului. (ISBN 0802848753)
 • Hussey, J. M. Biserica Ortodoxă în Imperiul Bizantin: Istoria de la Oxford a Bisericii Creştine. (ISBN 0198264569)
 • Jones, Timothy P. Istoria creştină pe înţelesul tuturor. (ISBN 1890947105)
 • Noll, Mark A. Momente cruciale: Momente decisive în istoria creştinismului. (ISBN 080106211X)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiţia creştină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 1: Emergenţa tradiţiei catolice (100-600). (ISBN 0226653714)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiţia creştină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 2: Esenţa creştinătăţii răsăritene (600-1700). (ISBN 0226653730)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiţia creştină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 3: Dezvoltarea teologiei medievale (600-1300). (ISBN 0226653749)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiţia creştină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 4: Reformarea bisericii şi dogma (1300-1700). (ISBN 0226653773)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiţia creştină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 5: Doctrina creştină şi cultura modernă (începând cu 1700). (ISBN 0226653803)
 • Schaff, Philip. Istoria Bisericii Creştine. (ISBN 156563196X)
 • Wace, Henry; Piercy, William C., ed. Dicţionar de biografie creştină: Literatura la sfârşitul secolului al VI-lea. Cu o descriere a principalelor secte şi erezii. (ISBN 1565630572)
 • Walton, Robert C. Cronologie şi linii directoare ale istoriei Bisericii. (ISBN 0310362814)

Notă: Pentru titlurile cărților am oferit aici traducerea lor în limba română, deși toate edițiile la care se face referire sunt în limba engleză.

Sursa

Legături externe

 • en: Istoria creştinismului ortodox (QuickTime movies)
  • Partea I: Începuturi – Călătoria începe cu fondarea bisericii, răspândirea creştinismului de către Apostoli, Evangheliile şi instituirea Tainelor
  • Partea a II-a: Bizanţul – După consolidarea bisericii, călătoria continuă prin epoca crezului de la Niceea, Scrierile Patristice, Sfânta Liturghie şi icoane. În timpul aceleiaşi perioade, totuşi, este descrisă separarea dintre est şi vest care duce la o ruptură în creştere în domeniul dogmei, obiceiurilor bisericii, credinţei, politicii şi culturii
  • Partea a III-a: Un tezaur ascuns – Biserica devine singura instituţie percepută de greci ca păstrătoarea identităţii lor naţionale de-a lungul a 400 de ani de ocupaţie turcă. La sfârşitul secolului 19, se naşte o comunitate ortodoxă mondială şi Biserica îşi măreşte influenţa asupra unor aspecte sociale majore şi filantropice