Istoria Bisericii – perioada Noului Testament (cronologie): Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Perioada Noului Testament - cronologie)
m (Perioada Noului Testament - cronologie)
 
(Nu s-au afișat 30 de versiuni intermediare efectuate de alți 8 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
 
 
 
{{IstoriaBisericii-cronologie}}
 
{{IstoriaBisericii-cronologie}}
'''Istoria Bisericii''' este o parte importantă a credinţei creştine ortodoxe. Creştinii ortodocşi se definesc în mod deosebit prin continuitatea lor cu cei care au trăit înaintea lor, aceia care au fost primii care au primit şi propovăduit adevărul lui [[Iisus Hristos]] lumii, cu aceia care au ajutat la formularea şi exprimarea formulelor şi cultului de credinţă, şi cu aceia care au continuat să urmeze neschimbata, dar totuşi tot timpul dinamică, [[Sfânta Tradiţie]] a [[Biserica Ortodoxă|Bisericii Ortodoxe]].
+
'''Istoria Bisericii''' este o parte importantă a credinței creștine ortodoxe. Creștinii ortodocși se definesc în mod deosebit prin continuitatea lor cu cei care au trăit înaintea lor, aceia care au fost primii care au primit și propovăduit adevărul lui [[Iisus Hristos]] lumii, cu aceia care au ajutat la formularea și exprimarea formulelor și cultului de credință, și cu aceia care au continuat să urmeze neschimbata, dar totuși tot timpul dinamică, [[Sfânta Tradiție]] a [[Biserica Ortodoxă|Bisericii Ortodoxe]].
 
{{CreştinismOrtodox}}
 
{{CreştinismOrtodox}}
  
 
==Perioada Noului Testament - cronologie ==   
 
==Perioada Noului Testament - cronologie ==   
*46 î.Hr. Iulius Caesar instituie [[Calendarul Iulian]].
+
*46 î.Hr. Iulius Caesar instituie [[Calendarul iulian]].
 
*27 î.Hr.-180 d.Hr. [[Pax Romana]].
 
*27 î.Hr.-180 d.Hr. [[Pax Romana]].
*20 î.Hr. Irod cel Mare începe o [[w:Templul lui Irod|renovare şi mărire importantă]] a celui de-[[w:al doilea templu|al doilea templu]]; principalele conflicte interne între iudei în timpul perioadei târzii a celui de-al doilea templu (cc. 168 î.Hr.-70 d.Hr.) au avut loc între [[w:farisei|farisei]] şi [[w:saduchei|saduchei]], la fel ca şi între [[w:esenieni|esenieni]] şi [[w:zeloţi|zeloţi]].  
+
*20 î.Hr. Irod cel Mare începe o renovare și mărire importantă a celui de-[[Templul din Ierusalim|al doilea templu]]; principalele conflicte interne între iudei în timpul perioadei târzii a celui de-al doilea templu (cc. 168 î.Hr.-70 d.Hr.) au avut loc între [[farisei]] și [[saduchei]], la fel ca și între [[esenieni]] și [[zeloți]].  
*cc.4 î.Hr. '''[[Naşterea Domnului|Naşterea lui Hristos]] în Betleem'''; Omorârea celor 14,000 de [[Sfinţi prunci]] la Betleem şi în împrejurimi.
+
*cc.4 î.Hr. '''[[Crăciun|Nașterea lui Hristos]] în Betleem'''; Omorârea celor 14,000 de [[Sfinții 14 000 de Prunci uciși de Irod|Sfinți prunci]] la Betleem și în împrejurimi.
*1 Este scrisă ''Înălţarea lui Moise'', o apocrifă iudaică.  
+
*1 Este scrisă ''Înălțarea lui Moise'', o apocrifă iudaică.
*6 [[w:Recensământul lui Quirinius|Recensământul lui Quirinius]]; [[w:Provincia Iudeea|Provincia Iudeea]], cu capitala la Cezareea, este creeată sub administrare romană directă, incluzând Samaria, Judea and Idumea.
+
*6 [https://ro.wikipedia.org/wiki/Recensământul_lui_Quirinius Recensământul lui Quirinius]; Provincia [[Iudeea]], cu capitala la Cezareea, este creată sub administrare romană directă, incluzând [[Samaria]], Iudeea și Idumeea.
*18-37 [[w:Caiafa|Caiafa]] devine [[w:Lista arhiereilor lui Israel|Mare Preot]] al evreilor.
+
*18-37 [[Caiafa]] devine Mare Preot al evreilor.
*ca.25-26 Moartea [[w:Dreptul Iosif|Dreptului Iosif]].
+
*ca.25-26 Moartea [[Dreptul Iosif|Dreptului Iosif]].
*26-36 [[w:Pilat din Pont|Pilat din Pont]] este numit prefect roman al provinciei Iudeea.
+
*26-36 [[Pilat din Pont]] este numit prefect roman al provinciei Iudeea.
*ca.28 [[John the Forerunner|John the Baptist]] began his ministry in the "15th year of Tiberius" (Luke 3:1-2), preaching ''"Repent, for the kingdom of heaven is near"'' (Matt 3:1-2), [[Theophany|baptized Christ in the Jordan]] (Mark 1:4-11), was arrested and beheaded by Herod Antipas, tetrarch of Galilee.
+
*ca.28 [[Ioan Botezătorul]] începe propovăduirea în cel de-al ''15-lea an al lui Tiberius'' (Luca 3:1-2), predicând ''„Pocăiți-vă, căci s-a apropiat Împărăția Cerurilor”'' (Matei 3:1-2), [[Epifania|botează pe Hristos în Iordan]] (Marcu 1:4-11), este arestat și decapitat de [[Irod Antipas]], tetrarhul Galileii.
*ca.28-30 Three year ministry of [[Jesus Christ]], including: [[w:Temptation of Christ|Temptation]]; Appointment of the Twelve [[Apostles]]; [[w:Sermon on the Mount|Sermon on the Mount]]; Miracles performed; [[w:rejection of Jesus|Rejection]]; [[Transfiguration]]; [[Palm Sunday|Triumphal Entry]] into Jerusalem; driving out the Temple money changers; Cursing the fig tree; Giving the great commandment; Anointing; [[Last Supper icon|Mystical Supper]]; Arrest; [[w:Sanhedrin Trial of Jesus|Sanhedrin Trial]]; Before Pilate; [[Passion]]; [[Crucifixion]] on [[Holy_Week#Holy_Friday|Good Friday]]; Entombment by Pharisees [[Joseph of Arimathea]] and [[Nicodemus the Righteous|Nicodemus]] of the Sanhedrin; [[w:Harrowing of Hell|Harrowing of Hell]]; [[Resurrection]] on [[Pascha|Easter Sunday]]; Appearances to various people over the next forty days; Giving the [[Baptism#The_Great_Commission|Great Commission]] (Matt. 28:16-20); and [[Ascension]].
+
*cc.28-30 Trei ani de propovăduire ai lui [[Iisus Hristos]], incluzând: Ispita; Numirea celor doisprezece [[Apostol]]i; [[Predica de pe Munte]]; săvârșirea minunilor; [[Alungarea lui Iisus|Alungarea]]; [[Schimbarea la Față]]; [[Intrarea Domnului în Ierusalim|intrarea cu slavă în Ierusalim]]; scoaterea negustorilor din Templu; Blestemarea smochinului neroditor; Darea poruncii celei mari; Ungerea; [[Cina cea de Taină]]; Arestarea; [[Judecata lui Iisus în fața Sinedriului]]; Înaintea lui Pilat; [[Patimile Domnului|Patimile]]; [[Răstignirea]] din [[Săptămâna Patimilor#Vinerea Mare|Vinerea Mare]]; Înmormântarea de către [[farisei]]i [[Iosif din Arimateea]] și [[Dreptul Nicodim|Nicodim]], membru al Sinedrinului; [[Pogorârea la iad]]; [[Învierea Domnului|Învierea]] în [[Învierea Domnului|Duminica Paștilor]]; Arătarea către mai mulți ucenici în următoarele patruzeci de zile; [[Botez#Trimiterea Apostolilor|Trimiterea Apostolilor]] (Matei. 28:16-20); și [[Înălțarea Domnului|Înălțarea]].
*ca. 30 Martyrdom of [[Apostle Stephen the Protomartyr|Stephen]] the deacon, the first Christian martyr.  
+
*cc. 36 Martiriul [[Apostolul Ștefan (Întâiul-mucenic)|Sfântului Ștefan]], primul [[diacon]] și [[mucenic]].
*30 Conversion of [[Apostle Paul]] on road to Damascus.
+
*36 Convertirea lui [[Apostolul Pavel|Saul]] pe drumul către Damasc.
  
==Note==  
+
==Note==
*Some of these dates are necessarily a bit vague, as records for some periods are particularly difficult to piece together accurately.  
+
* Unele dintre aceste date sunt în mod necesar un pic ambigue, deoarece informațiile din anumite perioade sunt dificil de pus laolaltă cu acuratețe.
*The division of Church History into separate eras as done here will always be to some extent arbitrary, though it was attempted to group periods according to major watershed events.  
+
* Împărțirea istoriei Bisericii în epoci separate așa cum este făcută aici este puțin arbitrară, dar am încercat să grupăm evenimentele pe baza curentelor majore ale istoriei.
*This timeline is necessarily biased toward the history of the [[Orthodox Church]], though a number of non-Orthodox or purely political events are mentioned for their importance in history related to Orthodoxy or for reference.  
+
* Această cronologie este, în mod necesar, părtinitoare față de istoria [[Biserica Ortodoxă|Bisericii Ortodoxe]], cu toate că un anumit număr de evenimente neortodoxe sunt menționate datorită importanței lor în istorie pentru Ortodoxie.
   
+
 
==Vezi şi==
+
==A se vedea și==
 
*[[Noul Testament]]
 
*[[Noul Testament]]
*[[Ortodoxia în America (cronologie)]] 
 
*[[Ortodoxia în Australia (cronologie)]]
 
*[[Ortodoxia înn China (cronologie)]]
 
*[[Ortodoxia în Grecia (cronologie)]] 
 
*[[Ortodoxia în Noua Zeelandă (cronologie)]] 
 
*[[Ortodoxia în Japonia (cronologie)]]
 
*[[Relaţiile dintre Biserica Ortodoxă şi Romano-Catolicism (cronologie)]]
 
  
==Published works==   
+
==Lucrări publicate==   
 
      
 
      
The following are published writings that provide an overview of Church history:  
+
Următoarele sunt scrieri publicate ce oferă o vedere de ansamblu a Istoriei Bisericii:
   
 
'''From an Orthodox perspective''' 
 
 
      
 
      
 +
'''Dintr-o perspectivă ortodoxă'''
 +
 
* [[Alexander Schmemann|Schmemann, Alexander]]. ''The Historical Road of Eastern Orthodoxy''.   
 
* [[Alexander Schmemann|Schmemann, Alexander]]. ''The Historical Road of Eastern Orthodoxy''.   
* [[Kallistos (Ware) of Diokleia|Ware, Timothy]]. ''The Orthodox Church: New Edition''. (ISBN 0140146563)  
+
* [[Kallistos (Ware) de Diokleia|Ware, Timothy]]. ''The Orthodox Church: New Edition''. (ISBN 0140146563)  
 
* Tsai, Kathryn (Dr). ''A Timeline of Eastern Church History.'' [[St. John of San Francisco Monastery (Manton, California)|Divine Ascent Press]], CA, 2004. ISBN 0971413924   
 
* Tsai, Kathryn (Dr). ''A Timeline of Eastern Church History.'' [[St. John of San Francisco Monastery (Manton, California)|Divine Ascent Press]], CA, 2004. ISBN 0971413924   
 
      
 
      
'''From a [[Heterodox]] perspective'''     
+
'''Dintr-o perspectivă heterodoxă'''     
 
* Boer, Harry R. ''A Short History of the Early Church''. (ISBN 0802813399)   
 
* Boer, Harry R. ''A Short History of the Early Church''. (ISBN 0802813399)   
 
* Cairns, Earle E. ''Christianity Through the Centuries: A History of the Christian Church''. (ISBN 0310208122)   
 
* Cairns, Earle E. ''Christianity Through the Centuries: A History of the Christian Church''. (ISBN 0310208122)   
Linia 60: Linia 51:
 
* Walton, Robert C. ''Chronological and Background Charts of Church History''. (ISBN 0310362814)
 
* Walton, Robert C. ''Chronological and Background Charts of Church History''. (ISBN 0310362814)
  
==Legături externe==  
+
==Legături externe==
*[http://saintignatiuschurch.org/timeline.html A Timeline of Church History] provided by [http://saintignatiuschurch.org/ St. Ignatius of Antioch Orthodox Christian Church]  
+
*en: [http://saintignatiuschurch.org/timeline.html O cronologie a istoriei Bisericii] furnizată de [http://saintignatiuschurch.org/ Sfântul Ignatie din Biserica Creștină Ortodoxă Antiohiană]
   
+
 
*History of Orthodox Christianity ''(QuickTime movies)'' 
+
*en: Istoria creștinismului ortodox (QuickTime movies)
** [http://realserver.goarch.org/en/gotelecom/history_pt1-DSL.mov Part 1: Beginnings]  
+
** [http://realserver.goarch.org/en/gotelecom/history_pt1-DSL.mov Partea I: Începuturi] – Călătoria începe cu fondarea bisericii, răspândirea creștinismului de către Apostoli, Evangheliile și instituirea Tainelor
** [http://realserver.goarch.org/en/gotelecom/history_pt2-DSL.mov Part 2: Byzantium]  
+
** [http://realserver.goarch.org/en/gotelecom/history_pt2-DSL.mov Partea a II-a: Bizanțul] – După consolidarea bisericii, călătoria continuă prin epoca crezului de la Niceea, Scrierile Patristice, Sfânta Liturghie și icoane. În timpul aceleiași perioade, totuși, este descrisă separarea dintre est și vest care duce la o ruptură în creștere în domeniul dogmei, obiceiurilor bisericii, credinței, politicii și culturii
** [http://realserver.goarch.org/en/gotelecom/history_pt3-DSL.mov Part 3: A Hidden Treasure]  
+
** [http://realserver.goarch.org/en/gotelecom/history_pt3-DSL.mov Partea a III-a: Un tezaur ascuns] – Biserica devine singura instituție percepută de greci ca păstrătoarea identității lor naționale de-a lungul a 400 de ani de ocupație turcă. La sfârșitul secolului al XIX-lea, se naște o comunitate ortodoxă mondială și Biserica își mărește influența asupra unor aspecte sociale majore și filantropice.
   
+
 
*[http://www.archons.org/patriarchate/ Timeline of Patriarchal History]. Order of St. Andrew the Apostle. Archons of the Ecumenical Patriarchate. ''(Pop-up Video Presentation, in Sections)''   
+
*[http://www.archons.org/patriarchate/ Cronologia istoriei Patriarhiei Ecumenice]. Ordinul Sf. Ap. Andrei. Arhonții Patriarhiei Ecumenice.''(Prezentare video de tip Pop-up, pe secțiuni)''   
'''Wikipedia'''
+
EN: '''Wikipedia:'''
 
*[[w:New Covenant|New Covenant]].
 
*[[w:New Covenant|New Covenant]].
 
*[[w:Early Christianity|Early Christianity]].
 
*[[w:Early Christianity|Early Christianity]].
Linia 78: Linia 69:
 
      
 
      
 
[[Categorie:Istoria Bisericii]]   
 
[[Categorie:Istoria Bisericii]]   
[[Categorie:Articole de calitate]] 
 
 
[[Categorie:Cronologii|Istoria Bisericii]]   
 
[[Categorie:Cronologii|Istoria Bisericii]]   
  

Versiunea curentă din 3 decembrie 2018 17:02

Cronologie a Istoriei Bisericii
Perioade Istoria Bisericii Ortodoxe (cronologie) (Articol rezumativ)
Perioade Perioada Noului Testament | Perioada apostolică (33-100) | Perioada pre-niceeană (100-325) | Perioada niceeană (325-451) | Perioada bizantină (451-843) | Perioda bizantină târzie (843-1054) | Perioada de după marea schismă (1054-1453) | Istoria Bisericii – perioada post-imperială (1453-1821) | Perioada modernă (1821-1917) | Perioada comunistă (1917-1991) | Perioda post-comunistă (1991-prezent) |
(Articole principale)

Istoria Bisericii este o parte importantă a credinței creștine ortodoxe. Creștinii ortodocși se definesc în mod deosebit prin continuitatea lor cu cei care au trăit înaintea lor, aceia care au fost primii care au primit și propovăduit adevărul lui Iisus Hristos lumii, cu aceia care au ajutat la formularea și exprimarea formulelor și cultului de credință, și cu aceia care au continuat să urmeze neschimbata, dar totuși tot timpul dinamică, Sfânta Tradiție a Bisericii Ortodoxe.

Acest articol face parte din seria
Introducere în
Creștinismul Ortodox
Sfânta Tradiție
Sfânta Scriptură
Simbolul credinței
Sinoade ecumenice
Sfinții Părinți
Sfânta Liturghie
Drept canonic
Icoane
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl
Iisus Hristos
Sfântul Duh
Biserica
Eclesiologie
Istoria Bisericii
Sfintele Taine
Viața Bisericii
Editează această cutie


Perioada Noului Testament - cronologie

Note

 • Unele dintre aceste date sunt în mod necesar un pic ambigue, deoarece informațiile din anumite perioade sunt dificil de pus laolaltă cu acuratețe.
 • Împărțirea istoriei Bisericii în epoci separate așa cum este făcută aici este puțin arbitrară, dar am încercat să grupăm evenimentele pe baza curentelor majore ale istoriei.
 • Această cronologie este, în mod necesar, părtinitoare față de istoria Bisericii Ortodoxe, cu toate că un anumit număr de evenimente neortodoxe sunt menționate datorită importanței lor în istorie pentru Ortodoxie.

A se vedea și

Lucrări publicate

Următoarele sunt scrieri publicate ce oferă o vedere de ansamblu a Istoriei Bisericii:

Dintr-o perspectivă ortodoxă

Dintr-o perspectivă heterodoxă

 • Boer, Harry R. A Short History of the Early Church. (ISBN 0802813399)
 • Cairns, Earle E. Christianity Through the Centuries: A History of the Christian Church. (ISBN 0310208122)
 • Chadwick, Henry. The Early Church. (ISBN 0140231994)
 • Eusebius Pamphilus; Cruse, C.F. (translator). Eusebius' Ecclesiastical History. (ISBN 1565633717)
 • Gonzalez, Justo L. A History of Christian Thought, Volume 1: From the Beginnings to the Council of Chalcedon. (ISBN 0687171822)
 • Gonzalez, Justo L. The Story of Christianity, Volume 1: The Early Church to the Reformation. (ISBN 0060633158)
 • Hall, Stuart G. Doctrine and Practice in the Early Church. (ISBN 0802806295)
 • Hastings, Adrian, ed. A World History of Christianity. (ISBN 0802848753)
 • Hurtado, Larry W. (Dr). Lord Jesus Christ: Devotion to Jesus in Earliest Christianity. Wm. B. Eerdmans Publishing, 2005. (ISBN 9780802831675)
 • Jones, Timothy P. Christian History Made Easy. (ISBN 1890947105)
 • Schaff, Philip. History of the Christian Church. (ISBN 156563196X)
 • Wace, Henry; Piercy, William C., ed. A Dictionary of Christian Biography: Literature to the End of the Sixth Century A.D. With an Account of the Principal Sects and Heresies. (ISBN 1565630572)
 • Walton, Robert C. Chronological and Background Charts of Church History. (ISBN 0310362814)

Legături externe

 • en: Istoria creștinismului ortodox (QuickTime movies)
  • Partea I: Începuturi – Călătoria începe cu fondarea bisericii, răspândirea creștinismului de către Apostoli, Evangheliile și instituirea Tainelor
  • Partea a II-a: Bizanțul – După consolidarea bisericii, călătoria continuă prin epoca crezului de la Niceea, Scrierile Patristice, Sfânta Liturghie și icoane. În timpul aceleiași perioade, totuși, este descrisă separarea dintre est și vest care duce la o ruptură în creștere în domeniul dogmei, obiceiurilor bisericii, credinței, politicii și culturii
  • Partea a III-a: Un tezaur ascuns – Biserica devine singura instituție percepută de greci ca păstrătoarea identității lor naționale de-a lungul a 400 de ani de ocupație turcă. La sfârșitul secolului al XIX-lea, se naște o comunitate ortodoxă mondială și Biserica își mărește influența asupra unor aspecte sociale majore și filantropice.

EN: Wikipedia: