Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Icoană a Sf. Ioan din Kronstadt

Binecredinciosul Părintele nostru Ioan din Kronstadt (n. 19 octombrie 1829 în Sura – m. 20 decembrie 1908 în Kronstadt) a fost preot și teolog al Bisericii Ortodoxe din Rusia.

S-a născut în 1829, primind numele de Ivan Ilici Sergheiev. Din 1855 a slujit ca preot la catedrala Sfântului Andrei din Kronstadt. Aici s-a dedat cu multă osârdie activităților filantropice în special pentru cei înstrăinați de Biserică. A călătorit foarte mult pe întreg teritoriul Imperiului Rusiei. A fost membru al mișcării dreapta Soiuz Russkogo Naroda (Alianța Poporului Rus), dar nu s-a implicat în politică. Era deja foarte cinstit încă din timpul vieții.

Biserica Ortodoxă Rusă din afara Rusiei l-a proslăvit ca sfânt începând cu anul 1964, iar Biserica Ortodoxă Rusă din 8 iunie 1990. Una din mănăstirile cele mai mari din St. Petersburg, a doua ca număr de viețuitori, este dedicată Sfântului Ioan de Kronstadt.

Prăznuirea sa se face pe 20 decembrie.

Sf. Ioan din Kronstadt - fotografie din 1905

Citate

„Când te rogi singur și sufletul îți este abătut, când ești ostenit și apăsat de singurătate, atunci adu-ți aminte că Dumnezeu cel Întreit Sfânt te privește cu ochii mai străluciți decât soarele; de asemenea (te privesc) toți îngerii, îngerul tău păzitor și toți sfinții lui Dumnezeu. Cu adevărat te privesc; pentru că toți sunt una în Dumnezeu și unde este Dumnezeu sunt și ei de asemenea. Acolo unde se află soarele, acolo se află îndreptate și toate razele sale. Încearcă să înțelegi ce înseamnă aceasta.”
„Nimic nu este imposibil pentru cei care cred; credința vie și neclintită poate face minuni mari cum ar fi minunile ce țin de slujbele religioase (tainele Bisericii). Taina are loc chiar dacă noi suntem increduli sau nu credem în momentul celebrării lor. „Oare necredința lor va nimici credincioșia lui Dumnezeu?” (Romani 3:3). Răutatea noastră nu poate învinge bunătatea și mila negrăită a lui Dumnezeu; tristețea noastră nu poate birui înțelepciunea lui Dumnezeu și nici slăbiciunea noastră, puterea infinită lui Dumnezeu.” – Viața mea în Hristos.
„O, ce cât de mare este fericirea și bucuria de a se adresa Veșnicului Părinte. Întotdeauna să prețuiești această bucurie ce ți-a fost dăruită de harul nesfârșit al lui Dumnezeu și adu-ți aminte de ea în timpul rugăciunilor tale. Dumnezeu, îngerii și sfinții te ascultă.”
„Dușmanul mântuirii noastre mai ales încearcă să ne îndepărteze mintea și inima de la Dumnezeu atunci când dorim sa-I slujim și se silește în mod viclean să ne facă să ne lipim inima de lucruri neînsemnate. Fii mereu, în orice moment, cu Dumnezeu mai ales atunci când I te rogi. Dacă ești nestatornic, vei trece pe lângă viață și vei cădea în tristețe și în strâmtorare.”
„Nu te descuraja atunci când te lupți cu dușmanul nevăzut, și chiar și atunci când te afli în mijlocul necazurilor și te simți copleșit, dă slavă lui Dumnezeu, Cel care te-a găsit demn de a suferi pentru El, pentru a fi luptat împotriva vicleniei șarpelui și de-a fi rănit pentru El în toată vremea; căci dacă n-ai fi trăit cu cuvioșie și nu te-ai fi silit să te unești cu Dumnezeu, dușmanul nu te-ar fi atacat și nu s-ar fi luptat cu tine.”
„Să nu-ți fie teamă atunci când apare un obstacolul și nu fugi de el; fără luptă nu există virtute. Credința, nădejdea și dragostea noastră sunt puse la încercare și se arată în încercări, adică în împrejurări dificile și amare ce ne vin atât din exterior cât și din interior pe timp de boală, necaz și lipsuri.”
„A se ruga pentru ceilalți are un efect foarte binefăcător asupra celui care se roagă; îi curățește inima, îi întărește credința și nădejdea în Dumnezeu și crește în iubirea de Dumnezeu și de aproapele.”

Imnografie

Tropar (Glas 1) [1]

Mare apărător al credinței ortodoxe
Ocrotitor plin de grijă al pământului Rusiei
Credincios următor al rânduielilor și al chipului de păstor
Predicând pocăința și viața în Hristos
Minunat slujitor și chivernisitor al tainelor lui Dumnezeu
Ca cel ce ai îndrăzneală și mijlocești pentru oameni
O Bunule și dreptule Părinte Ioan,
Tămăduitor și făcător de minuni
Lauda orașului Kronstadt
Și podoaba Bisericii noastre
Roagă-te Atotmilostivului Dumnezeu
Pace lumii să dăruiască și sufletelor noaste mântuire.

Tropar (Glas 4)

Asemenea unui apostol, așa învățătura ta s-a întins până la marginile lumii,
Ca un mărturisitor așa ai suferit pentru Hristos,
Ești asemenea ierarhilor prin predicarea cuvântului;
Cu dreptate strălucești cu harul lui Dumnezeu.
Dumnezeu ți-a înălțat smerenia ta mai presus de ceruri
Și ne-a dat numele tău ca izvor de minuni
O, făcătorule de minuni ce de acum trăiești în veșnicie în Hristos
Îndură-te de cei apăsați de încercări
Și auzi-ne pe noi când strigăm cu credință, O preaiubitul nostru păstor Ioan.

Condac (Glas 3)

Astăzi păstorul din Kronstadt
Se înfățișează înaintea tronului lui Dumnezeu
Rugându-se cu osârdie pentru credincioși
Păstorului Celui Mare care a promis:
„Voi zidi biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui pe dânsa”.

Surse

Legături externe