Ioan din Kronstadt

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 12 august 2014 11:17, autor: Nick15 (Discuție | contribuții) (Legături externe)
Salt la: navigare, căutare
Icoană a Sf. Ioan din Kronstadt

Binecredinciosul Părintele nostru Ioan din Kronstadt (n. 19 octombrie 1829 în Sura – m. 20 decembrie 1908 în Kronstadt) a fost preot și teolog al Bisericii Ortodoxe din Rusia.

S-a născut în 1829, primind numele de Ivan Ilici Sergheiev. Din 1855 a slujit ca preot la catedrala Sfântului Andrei din Kronstadt. Aici s-a dedat cu multă osârdie activităţilor filantropice în special pentru cei înstrăinaţi de Biserică. A călătorit foarte mult pe întreg teritoriul Imperiului Rusiei. A fost membru al mişcării dreapta Soiuz Russkogo Naroda (Alianţa Poporului Rus), dar nu s-a implicat în politică. Era deja foarte cinstit încă din timpul vieţii.

Biserica Ortodoxă Rusă din afara Rusiei l-a proslăvit ca sfânt începând cu anul 1964, iar Biserica Ortodoxă Rusă din 8 iunie 1990. Una din mănăstirile cele mai mari din St. Petersburg, a doua ca număr de vieţuitori, este dedicată Sfântului Ioan de Kronstadt.

Prăznuirea sa se face pe 20 decembrie.

Sf. Ioan din Kronstadt - fotografie din 1905

Citate

«  Când te rogi singur şi sufletul îţi este abătut, când eşti ostenit şi apăsat de singurătate, atunci adu-ţi aminte că Dumnezeu cel Întreit Sfânt te priveşte cu ochii mai străluciţi decât soarele; de asemenea (te privesc) toţi îngerii, îngerul tău păzitor şi toţi sfinţii lui Dumnezeu. Cu adevărat te privesc ; pentru că toţi sunt una în Dumnezeu şi unde este Dumnezeu sunt şi ei de asemenea. Acolo unde se află soarele, acolo se află îndreptate şi toate razele sale. Încearcă să înţelegi ce înseamnă aceasta. »

« Nimic nu este imposibil pentru cei care cred; credinţa vie şi neclintită poate face minuni mari cum ar fi minunile ce ţin de slujbele religioase (tainele Bisericii). Taina are loc chiar dacă noi suntem increduli sau nu credem în momentul celebrării lor. "Oare necredinţa lor va nimici credincioşia lui Dumnezeu?" (Rom. 3:3). Răutatea noastră nu poate învinge bunătatea şi mila negrăită a lui Dumnezeu; tristeţea noastră nu poate birui înţelepciunea lui Dumnezeu şi nici slăbiciunea noastră, puterea infinită lui Dumnezeu. » - Viaţa mea în Hristos.

« O, ce cât de mare este fericirea şi bucuria de a se adresa Veşnicului Părinte. Întotdeauna să preţuieşti această bucurie ce ți-a fost dăruită de harul nesfârşit al lui Dumnezeu şi adu-ţi aminte de ea în timpul rugăciunilor tale. Dumnezeu, îngerii şi sfinţii te ascultă. »

“Duşmanul mântuirii noastre mai ales încearcă să ne îndepărteze mintea şi inima de la Dumnezeu atunci când dorim sa-I slujim şi se sileşte în mod viclean să ne facă să ne lipim inima de lucruri neînsemnate. Fii mereu, în orice moment, cu Dumnezeu mai ales atunci când I te rogi. Dacă eşti nestatornic, vei trece pe lângă viaţă şi vei cădea în tristeţe şi în strâmtorare. »

« Nu te descuraja atunci când te lupţi cu duşmanul nevăzut, şi chiar şi atunci când te afli în mijlocul necazurilor şi te simţi copleşit, dă slavă lui Dumnezeu, Cel care te-a găsit demn de a suferi pentru El, pentru a fi luptat împotriva vicleniei şarpelui şi de-a fi rănit pentru El în toată vremea ; căci dacă n-ai fi trăit cu cuvioşie şi nu te-ai fi silit să te uneşti cu Dumnezeu, duşmanul nu te-ar fi atacat şi nu s-ar fi luptat cu tine. »

« Să nu-ţi fie teamă atunci când apare un obstacolul şi nu fugi de el; fără luptă nu există virtute. Credinţa, nădejdea şi dragostea noastră sunt puse la încercare şi se arată în încercări, adică în împrejurări dificile şi amare ce ne vin atât din exterior cât şi din interior pe timp de boală, necaz şi lipsuri ».

« A se ruga pentru ceilalţi are un efect foarte binefăcător asupra celui care se roagă; îi curăţeşte inima, îi întăreşte credinţa şi nădejdea în Dumnezeu şi creşte în iubirea de Dumnezeu şi de aproapele. »

Imnografie

Tropar (Glas 1) [1]

Mare apărător al credinţei ortodoxe
Ocrotitor plin de grijă al pământului Rusiei
Credincios următor al rânduielilor şi al chipului de păstor
Predicând pocăința şi viaţa în Hristos
Minunat slujitor şi chivernisitor al tainelor lui Dumnezeu
Ca cel ce ai îndrăzneală şi mijloceşti pentru oameni
O Bunule şi dreptule Părinte Ioan,
Tămăduitor şi făcător de minuni
Lauda oraşului Kronstadt
Şi podoaba Bisericii noastre
Roagă-te Atotmilostivului Dumnezeu
Pace lumii să dăruiască şi sufletelor noaste mântuire.

Tropar (Glas 4)

Asemenea unui apostol, aşa învăţătura ta s-a întins până la marginile lumii,
Ca un mărturisitor aşa ai suferit pentru Hristos,
Eşti asemenea ierarhilor prin predicarea cuvântului;
Cu dreptate străluceşti cu harul lui Dumnezeu.
Dumnezeu ţi-a înălţat smerenia ta mai presus de ceruri
Şi ne-a dat numele tău ca izvor de minuni
O, făcătorule de minuni ce de acum trăieşti în veşnicie în Hristos
Îndură-te de cei apăsaţi de încercări
Şi auzi-ne pe noi când strigăm cu credinţă, O preaiubitul nostru păstor Ioan.

Condac (Glas 3)

Astăzi păstorul din Kronstadt
Se înfăţişează înaintea tronului lui Dumnezeu
Rugându-se cu osârdie pentru credincioşi
Păstorului Celui Mare care a promis :
« Voi zidi biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui pe dânsa ».

Surse

Legături externe