Ioan din Galeș

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Sfântul Preot Mărturisitor Ioan din Galeş,a vieţuit în secolul al XVIII-lea,fiind originar din Transilvania. Se crede că a fost hirotonit fie la Bucureşti, fie la Râmnic ori Carloviţ, în lipsa unui ierarh ortodox în Transilvania. În decembrie 1750, el figura printre cei 6 semnatari ai unui lung memoriu adresat de românii din părţile sudice ale Transilvaniei mitropolitului ortodox sârb din Carloviţ, Pavel Nenadovici, prin care-i relatau suferinţele pe care aceştia le suferă pentru credinţa lor strămoşească, prin obligarea trecerii la uniaţie. Cu două săptămâni înainte de Paştele anului 1752, împreună cu preotul Ioan din Poiana Sibiului şi cu mai mulţi români, Ioan din Galeş porneşte spre Becicherec, în Banat, unde se aflau alţi doi luptători pentru ortodoxie, preotul Moise Măcinic din Sibiel, şi credinciosul Oprea Miclăuş. Acestora le înmânează un memoriu, pe care ei urmau să-l prezinte împărătesei Maria Tereza, la Viena. La 10 aprilie 1756, el adresează un nou protest Sfatului Oraşului Sibiu, în care arăta că el este un „preot nevinovat”. Ca urmare a acestor proteste, nu peste mult timp, în luna mai 1756, a fost arestat şi dus în lanţuri la Sibiu. Tatăl său, Ioan Burborea, a înaintat o scrisoare Tezaurariatului din Transilvania, prin care solicita eliberarea lui pe cauţiune. Însă nimeni n-a ţinut seama de rugămintea lui, împărăteasa Maria Tereza a Austriei dând ordin să fie dus în secret la închisoarea cetăţii Deva, unde să fie ţinut până la moarte. În anul următor (1757), el a fost transferat cu escortă militară, de la Deva în Banat, iar de acolo la Graz. Se pare că de acolo, după un lung şir de ani, a fost mutat la închisoarea din Kufstein, unde îşi sfârşiseră viaţa şi alţi mucenici ai Ortodoxiei transilvane. În 1780 un alt întemniţat de aici, sârbul Ghenadie Vasici, a reuşit să trimită o scrisoare ţarinei Ecaterina a II-a şi Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse, prin care ruga să se intervină pentru eliberarea lui. Între altele, scria: „Aici în fortăreaţă este şi un preot român din Transilvania, cu numele Ioan, care pătimeşte în robie de 24 de ani pentru credinţa ortodoxă”. Acesta era preotul mărturisitor Ioan din Galeş, cel întemniţat în 1756, deci cu 24 de ani înainte. Preotul Mărturisitor Ioan din Galeş şi-a sfârşit zilele, ca şi preotul Moise Măcinic din Sibiel în fioroasa temniţă de la Kufstein, ambii jertfindu-şi viaţa pentru credinţa ortodoxă, şi câştigând pentru aceasta cununile muceniciei. Pentru mărturia lor ortodoxă şi moartea lor martirică, Sfinţii Preoţi Martiri Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel, sunt cinstiţi ca sfinţi de către obştea credincioşilor ortodocşi de pretutindeni şi mai cu seamă de cei din Transilvania, din mijlocul cărora s-au ridicat, având ca zi de pomenire data de 21 octombrie.

Imnografie

Troparul Sf. Preoţi Mărturisitori Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel, glasul 1:

Preoţi cu chemare sfântă, Moise şi Ioane, ca nişte ostaşi adevăraţi ai lui Hristos Dumnezeu, cu putere aţi propovăduit dreapta credinţă şi mărturisitori ai Ortodoxiei v-aţi făcut pentru poporul cel credincios. Drept aceea, moarte mucenicească primind, rugaţi pe Hristos Dumnezeu să dăruiască Bisericii Sale pace şi unire, iar sufletelor noastre mare milă

Condacul lor, glasul al 3-lea:

Să prăznuim astăzi cu vrednicie pe ostaşii lui Hristos, Moise şi Ioan, care s-ai arătat în pământul Transilvaniei ca nişte făclii aprinse ale dreptei credinţe, pentru care au primit cununa muceniciei. Şi cu dragoste să strigăm: Bucuraţi-vă, mărturisitori ai lui Hristos şi apărători ai credinţei noastre strămoşeşti.