Ioan Casian

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Sfântul Ioan Casian

Slăvitul şi de Dumnezeu-purtătorul Părintele nostru Ioan Casian a fost un sfânt monah din secolele al IV-lea /al V-lea cunoscut pentru scrierile sale despre viaţa monahală şi pentru scrierile corective anti-pelagiene ale Fericitului Augustin. Prăznuirea sa se ţine în 29 februarie (sau 28 februarie în anii nebisecţi) iar, la nivel local, în 23 iulie în Marsilia, Franţa.

Viaţa

Sfinții Ioan Casian și Gherman
Sfântul Ioan s-a născut în Delta Dunării, în Dobrogea în jurul anului 360 (unele izvoare spun că era din naştere din neamul galilor). În anul 382 întră într-o mănăstire din Betleem şi după câţiva ani primeşte permisiunea ca, împreună cu prietenul său Sfântul Gherman din Dobrogea, să meargă să-i cerceteze (viziteze) pe Părinţii deşertului din Egipt. Ei au rămas în Egipt până în anul 399, cu excepţia unei scurte perioade când s-au reîntors la Betleem şi au primit binecuvântarea de plecare definitivă din acea mănăstire.

După ce au plecat din Egipt, au mers la Constantinopol, unde l-au întâlnit pe Sfântul Ioan Gură de Aur, care l-a hirotonit pe Sfântul Ioan Casian ca diacon. Au trebuit să plece din Constantinopol în anul 403, când Sfântul Ioan Gură de Aur a fost exilat, stabilindu-se ulterior lângă Marsilia (în Franţa de azi), unde a fost hirotonit preot şi unde a fondat două mănăstiri, una de călugări şi una de maici.

Cele mai cunoscute lucrări ale Sfântului Ioan Casian sunt Instituţiile, care detaliază modul de trăire a vieţii monahale şi Convorbirile duhovnicești, care oferă detalii despre conversaţiile dintre Ioan şi Gherman şi Părinţii deşertului. De asemenea, el avertizează asupra unora din excesele din teologia Fericitului Augustin de Hippona; evită să-l critice însă numindu-l direct. Din aceste motive, el este adesea acuzat de semi-pelagianism de către Biserica Romano-Catolică şi de către unii comentatori protestanţi.

Sfântul Ioan a adormit în Domnul, în pace, în anul 435.

Scrierile Sfântului Ioan Casian

  • Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești [1], ed. IBMBOR, București, f.a.
  • Sfântul Ioan Casian, Despre cele opt gânduri ale răutății, în Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii, traducere de Pr. Dumitru Stăniloae, vol. I, Humanitas, București, 1999, pp. 111-154.
  • Sfântul Ioan Casian, Virtutea curăției - biruitoare a patimilor desfrânării, Trinitas, Iași, 2003
  • Sf. Ioan Casian, Despre rânduiala chinoviilor (De institues coenobiorum), publicat în Rânduiala vieţii de obşte la Sfântul Ioan Casian, colecţie coord. de Ignatie Monahul, Anastasia [Comorile Pustiei], Bucureşti, 2001.
  • "Rânduiala Cuviosului Ioan Casian", in Rânduielile vieţii monahale, colecţie alcătuită de Sf. Teofan Zăvorâtul, după traducerea în limba română de la Mănăstirea Dobruşa (1929) diortosită, Sophia, Bucureşti, 2001, pp. 408-471.

Citate

"Ar trebui să vorbesc în primul rând despre stomac, opusul îmbuibării şi despre cum se posteşte şi cât de mult trebuie să mănânci. Nu trebuie să spun nimic de la mine, ci numai ceea ce am primit de la Părinţii deşertului. Ei nu ne-au dat doar o singură regulă privind postul sau o singură măsură pentru mâncat, pentru că nu toţi oamenii au aceeaşi rezistenţă; vârsta, boala sau delicteţea trupului fac diferenţa. Dar ei ne-au dat tuturor un singur scop: să evităm să mâncăm prea mult şi să ne umplem burţile... O regulă simplă de auto-control pusă pe tapet de Părinţi este aceasta: opreşte-te din mâncat cât încă îţi este foame şi nu continua până te-ai săturat."

Cinstirea Sfântului Ioan Casian în Biserica Ortodoxă Română

DE FĂCUT

Imnografie

Tropar (glasul al 8-lea):

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor
şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare;
şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Casiane, Părintele nostru.
Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Tropar (glasul al 8-lea):

Întru tine, Părinte, s-a mântuit cel după chip,
că luând Crucea, ai urmat lui Hristos
și luptând ai învățat să nu se uite la trup, că este trecător,
ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor.
Pentru aceea și cu îngerii se bucură, Preacuvioase Părinte Ioane Casiane, duhul tău.

Condac (glasul al 4-lea):

Făcându-te cuvios, te-ai dat lui Dumnezeu
şi luminându-te cu faptele cele bune, Casiane,
ca un soare ai strălucit,
cu lumina învăţăturilor tale celor dumnezeieşti
luminând inimile credincioşilor celor ce te cinstesc.
Pentru aceasta, cu deadinsul roagă-te lui Hristos Dumnezeu
pentru cei ce te laudă pe tine, cu dragoste fierbinte.

Iconografie

După Erminia lui Dionisie din Furna (ed. Sophia, Bucureşti, 2000, p. 160), Sfântul Ioan Casian trebuie zugrăvit ca un bătrân cuvios, având barba ascuţită, purtând în mâini înscrisul : "Somnul cel mult se adună împreună cu neînfrânarea; iar vegherea răspândeşte degrabă neastâmpărarea, precum fumul [goneşte] albinele [şi, precum un foc, o arde]".

Surse

Legături externe