Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Ioahaz, fiul lui Iosia și al Hamutalei, a fost rege al Iudei timp de trei luni. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuseră părinții lui.

Domnia

Ioahaz avea douăzeci și trei de ani când a ajuns împărat, și a domnit trei luni la Ierusalim. (2 Regi 23.31, 2 Cron 36.3)

El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuseră părinții lui. (2 Regi 23.32)

Faraonul Neco l-a pus în lanțuri la Ribla, în țara Hamatului, ca să nu mai domnească la Ierusalim; și a pus asupra țării o gloabă de o sută de talanți de argint și de un talant de aur. (2 Regi 23.33, 2 Cron 36.3)

Înlăturarea de la domnie

Și Faraon Neco a pus împărat pe Eliachim, fiul lui Iosia, în locul tatălui său Iosia, și i-a schimbat numele în Ioiachim. A luat pe Ioahaz, care a mers în Egipt și a murit acolo.(2 Regi 23.34)

Bibliografie

  1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6.
  2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea și purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 1997, București, ISBN 973-9130-88-7.
  3. English Standard Version Bible, 1971.
  4. Nicolae Ciudin, Studiul Vechiului Testament, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, pag. 83–93.
  5. Vladimir Prelipcean, Nicolae Neaga, Gheorghe Barna, Mircea Chialda, Studiul Vechiului Testament, pag. 106, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2006, ISBN 973-8248-74-4.