Ioachim și Ana: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(fr)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
{{Îmbunătăţire}}
[[Image:Joachimanna.jpg|right|thumb|Sfinţii Ioachim şi Ana, bunicii lui [[Iisus Hristos]], împreună cu fiica lor, [[Fecioara Maria]].]]
+
 
Sfinţii şi drepţii '''Ioachim şi Ana''' sunt părinţii [[Maica Domnului|Maicii Domnului]] şi bunicii lui [[Iisus Hristos]]. [[Prăznuire]]a lui se face pe [[9 septembrie]] (ziua ce urmează după [[Naşterea Maicii Domnului]]), iar adormirea sfintei Ana este prăznuită la data de [[25 iulie]].
+
[[image:Joachimanna.jpg|right|thumb|Sfinţii Ioachim şi Ana, bunicii lui [[Hristos]], cu fiica lor Pururea Fecioara [[Maria]].]]Sfinţii şi [[drept|drepţii]] '''Ioachim şi Ana''' sunt părinţii [[Maica Domnului|Maicii Domnului]], bunicii lui [[Iisus Hristos]]. Prăznuirea lor are loc în [[9 septembrie]], a doua zi după [[Naşterea Maicii Domnului]]; iar adormirea Sfintei Ana se prăznuieşte în [[25 iulie]].
  
 
==Vieţile==
 
==Vieţile==
St. Joachim was of the tribe of [[Judah]], and a descendant of King [[David]]. Anna was the daughter of Matthan the priest, of the tribe of Levi as was Aaron the High Priest. Matthan had three daughters: Mary, [[Zoia]], and Anna. Mary was married in Bethlehem and bore Salome; Zoia was also married in Bethlehem and bore [[Elizabeth]], the mother of St. [[John the Forerunner]]; and Anna was married in Nazareth to Joachim, and in old age gave birth to the [[Theotokos]]. Joachim and Anna had been married for fifty years, and were barren. They lived devoutly and quietly, using only a third of their income for themselves and giving a third to the poor and a third to the Temple, and they were well provided for. Once, when they were already old and were in Jerusalem to offer sacrifice to God, the High Priest, Issachar, upbraided Joachim, "You are not worthy to offer sacrifice with those childless hands." Others who had children jostled Joachim, thrusting him back as unworthy. This caused great grief to the two aged souls, and they went home with very heavy hearts. Then the two of them gave themselves to prayer to God that He would work in them the wonder that He had worked in [[Abraham]] and [[Righteous Sarah|Sarah]], and give them a child to comfort their old age.  
+
Sfântul Ioachim era din tribul lui [[Iuda]] şi descendent al Regelui [[David]]. Ana era fiica preotului Matthan, din tribul lui Levi, asemenea Marelui Preot Aron. Matthan a avut trei fiice: Maria, [[Zoia]] şi Ana. Maria s-a căsătorit în Betleem şi a născut-o pe Salomeea; Zoia s-a măritat şi ea în Betleem şi a născut-o pe [[Elizabeta]], mama Sfântului [[Ioan Botezătorul]] şi Înaintemergătorul Domnului; iar Ana s-a măritat în Nazaret cu Ioachim şi la o vârstă înaintată a născut-o pe [[Maica Domnului]]. Ioachim şi Ana au fost căsătoriţi timp de cincizeci de ani fără să aibă copii. Ei au trăit în linişte şi credinţă, folosind doar o treime din venitul lor pentru ei înşişi şi dând o treime săracilor şi o treime Templului, din care motiv erau foarte înstăriţi. Odată, pe când erau deja bătrâni şi erau în Ierusalim să jertfească Domnului, Marele Preot, Issachar, l-a mustrat pe Ioachim, "Tu nu eşti vrednic să faci sacrificii cu aceste mâini sterpe." Cei care aveau copii l-au înghiontit pe Ioachim, dându-l la o parte ca pe un nedemn. Acest lucru a adus multă amărăciune celor două suflete în vârstă şi ei au mers acasă cu inima îndurerată. Atunci, cei doi au început să se roage Domnului să facă cu ei minunea pe care El a făcut-o cu [[Avraam]] şi cu [[Dreapata Sara|Sara]] şi să le dea un prunc care să aducă bucurie bătrâneţii lor.  
  
God sent them His [[angel]], who gave them tidings of the birth of "a daughter most blessed, by whom all the nations of the earth will be blessed, and through whom will come the salvation of the world." Anna conceived at once, and in the ninth month gave birth to the holy Virgin Mary. This [[Conception of the Theotokos|Conception of the Most Holy Mother of God]] is celebrated by the Church on [[December 9]] and the [[Nativity of the Theotokos]] is celebrated on [[September 8]].
+
Domnul le-a trimis [[înger]]ul Său, care le-a dat vestea bună că vor avea "o fiică mult binecuvântată, prin care toate neamurile pământului se vor binecuvânta şi prin care va veni mântuirea lumii." Ana a rămas atunci însărcinată şi peste nouă luni a născut-o pe Sfânta Fecioară Maria. Această [[Conceperea Maicii Domnului|Concepere a Prea Sfintei Maicii Domnului]] este prăznuită de Biserică în [[9 decembrie]] iar [[Naşterea Maicii Domnului]] este sărbătorită în [[8 septembrie]].
  
Joachim and Anna took Mary, at the age of three, to the temple to be dedicated to the service of the Lord, and presented her to the priest Zechariahs. The parents then, after offering up her sacrifice (according to the custom of the time), left the Virgin with other maidens in the apartments of the temple to be brought up therein. The Church commemorates the [[Presentation of the Theotokos]] on [[November 21]].
+
La vârsta de trei ani, Ioachim şi Ana au dus-o pe Sfânta Fecioară la templu şi au închinat-o slujirii lui Dumnezeu, încredinţând-o preotului Zaharia. Atunci, după ce părinţii ei au adus sacrificii Domnului (după obiceiul vremii), au lăsat-o împreună cu celelalte fecioare în apartamentele Templului să crească acolo. Biserica prăznuieşte [[Intrarea în Biserică a Maicii Domnului]] în [[21 noiembrie]].
  
==Adormirea sfintei şi dreptei Ana==
+
==Adormirea Dreptei Ana==
During the next seven years, Righteous Anna and Joachim visited Mary often at the temple until they died, leaving her an orphan at age ten. St. Joachim lived for 80 years and Anna for 79, and they both entered into the kingdom of God before the [[Annunciation]] to the Most Holy Theotokos. The Dormition feast day of St. Anna is celebrated on [[July 25]].
+
În următorii şapte ani, Dreapta Ana şi Ioachim au vizitat-o adesea pe Maria la Templu până la moartea lor, lăsând-o orfană la vârsta de zece ani. Sfântul Ioachim a trăit 80 de ani iar Ana 79 şi amândoi s-au întors în Împărăţia lui Dumnezeu înainte de [[Bunavestire]] a Prea Sfintei Fecioare Născătoare de Dumnezeu. Prăznuirea adormirii Sfintei Ana are loc în [[25 iulie]].
  
 
==Moaşte==
 
==Moaşte==
During the reign of St [[Justinian]] the Emperor (527-565), a church was built in honor of St Anna at Deutera. And since St Anna had appeared to his pregnant wife, Emperor Justinian II (685-695; 705-711) restored her church. It was at this time that her body and maphorion (veil) were transferred to Constantinople.
+
În timpul domniei Sfântului [[Iustinian]] Împăratul (527-565), a fost construită o biserică în cinstea Sfintei Ana la Deutera. Împăratul Iustinian al II-lea (685-695; 705-711) a restaurat această biserică după ce Sfânta Ana i-a apărut soţiei sale însărcinate. Atunci trupul şi vălul (maforion) ei au fost aduse la Constantinopol.
  
 
==Imnografie==
 
==Imnografie==
Linia 33: Linia 33:
 
:Who gave the Virgin Mother to mankind from her womb.
 
:Who gave the Virgin Mother to mankind from her womb.
  
===Imnografie de la Adormirea sfintei Ana===
+
===Imnurile Adormirii Dreptei Ana===
 
Tropar - Glas 4
 
Tropar - Glas 4
 
:Divinely-wise Anna, you carried in your womb the pure Mother of God, who gave life to our Life.
 
:Divinely-wise Anna, you carried in your womb the pure Mother of God, who gave life to our Life.
Linia 40: Linia 40:
 
:Where you seek forgiveness of sins for those who faithfully honor you, ever blessed one.
 
:Where you seek forgiveness of sins for those who faithfully honor you, ever blessed one.
  
Condac - Glas2
+
Condac - Glas 2
 
:We celebrate the memory of the progenitors of Christ,
 
:We celebrate the memory of the progenitors of Christ,
 
:And with faith we ask their help,
 
:And with faith we ask their help,
Linia 58: Linia 58:
 
*[http://www.comeandseeicons.com/j/inp80.htm Icon of Ss. Joachim and Anna with the Theotokos]
 
*[http://www.comeandseeicons.com/j/inp80.htm Icon of Ss. Joachim and Anna with the Theotokos]
  
[[Category:Sfinţi biblici]]
+
[[Categorie:Sfinţi biblici]]
[[Category:Sfinţi]]
+
[[Categorie:Sfinţi]]
  
 
[[en:Joachim and Anna]]
 
[[en:Joachim and Anna]]
 
[[fr:Joachim et Anne]]
 
[[fr:Joachim et Anne]]

Versiunea de la data 10 septembrie 2008 16:07

Acest articol necesită îmbunătățiri.
Puteți da chiar dv. o mână de ajutor corectându-l, aducând informații noi, restructurându-l și/sau aducându-l mai aproape de
standardele de editare OrthodoxWiki.


Sfinţii Ioachim şi Ana, bunicii lui Hristos, cu fiica lor Pururea Fecioara Maria.
Sfinţii şi drepţii Ioachim şi Ana sunt părinţii Maicii Domnului, bunicii lui Iisus Hristos. Prăznuirea lor are loc în 9 septembrie, a doua zi după Naşterea Maicii Domnului; iar adormirea Sfintei Ana se prăznuieşte în 25 iulie.

Vieţile

Sfântul Ioachim era din tribul lui Iuda şi descendent al Regelui David. Ana era fiica preotului Matthan, din tribul lui Levi, asemenea Marelui Preot Aron. Matthan a avut trei fiice: Maria, Zoia şi Ana. Maria s-a căsătorit în Betleem şi a născut-o pe Salomeea; Zoia s-a măritat şi ea în Betleem şi a născut-o pe Elizabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului; iar Ana s-a măritat în Nazaret cu Ioachim şi la o vârstă înaintată a născut-o pe Maica Domnului. Ioachim şi Ana au fost căsătoriţi timp de cincizeci de ani fără să aibă copii. Ei au trăit în linişte şi credinţă, folosind doar o treime din venitul lor pentru ei înşişi şi dând o treime săracilor şi o treime Templului, din care motiv erau foarte înstăriţi. Odată, pe când erau deja bătrâni şi erau în Ierusalim să jertfească Domnului, Marele Preot, Issachar, l-a mustrat pe Ioachim, "Tu nu eşti vrednic să faci sacrificii cu aceste mâini sterpe." Cei care aveau copii l-au înghiontit pe Ioachim, dându-l la o parte ca pe un nedemn. Acest lucru a adus multă amărăciune celor două suflete în vârstă şi ei au mers acasă cu inima îndurerată. Atunci, cei doi au început să se roage Domnului să facă cu ei minunea pe care El a făcut-o cu Avraam şi cu Sara şi să le dea un prunc care să aducă bucurie bătrâneţii lor.

Domnul le-a trimis îngerul Său, care le-a dat vestea bună că vor avea "o fiică mult binecuvântată, prin care toate neamurile pământului se vor binecuvânta şi prin care va veni mântuirea lumii." Ana a rămas atunci însărcinată şi peste nouă luni a născut-o pe Sfânta Fecioară Maria. Această Concepere a Prea Sfintei Maicii Domnului este prăznuită de Biserică în 9 decembrie iar Naşterea Maicii Domnului este sărbătorită în 8 septembrie.

La vârsta de trei ani, Ioachim şi Ana au dus-o pe Sfânta Fecioară la templu şi au închinat-o slujirii lui Dumnezeu, încredinţând-o preotului Zaharia. Atunci, după ce părinţii ei au adus sacrificii Domnului (după obiceiul vremii), au lăsat-o împreună cu celelalte fecioare în apartamentele Templului să crească acolo. Biserica prăznuieşte Intrarea în Biserică a Maicii Domnului în 21 noiembrie.

Adormirea Dreptei Ana

În următorii şapte ani, Dreapta Ana şi Ioachim au vizitat-o adesea pe Maria la Templu până la moartea lor, lăsând-o orfană la vârsta de zece ani. Sfântul Ioachim a trăit 80 de ani iar Ana 79 şi amândoi s-au întors în Împărăţia lui Dumnezeu înainte de Bunavestire a Prea Sfintei Fecioare Născătoare de Dumnezeu. Prăznuirea adormirii Sfintei Ana are loc în 25 iulie.

Moaşte

În timpul domniei Sfântului Iustinian Împăratul (527-565), a fost construită o biserică în cinstea Sfintei Ana la Deutera. Împăratul Iustinian al II-lea (685-695; 705-711) a restaurat această biserică după ce Sfânta Ana i-a apărut soţiei sale însărcinate. Atunci trupul şi vălul (maforion) ei au fost aduse la Constantinopol.

Imnografie

Tropar (Glas 5)

Let us sing praises to Joachim and Anna,
the couple honored by God
(and they are His kinsmen).
They have borne for us the Maiden
who in a manner beyond understanding
gave birth to Him Who though fleshless,
became the incarnate to save the world.
With her they intercede for our souls.

Condac (Glas 2)

Anna rejoices, released from her barrenness,
and nurses her most pure child.
She calls all people to glorify Him
Who gave the Virgin Mother to mankind from her womb.

Imnurile Adormirii Dreptei Ana

Tropar - Glas 4

Divinely-wise Anna, you carried in your womb the pure Mother of God, who gave life to our Life.
Therefore, you are now carried joyfully to the inheritance of heaven,
To the abode of those who rejoice in glory,
Where you seek forgiveness of sins for those who faithfully honor you, ever blessed one.

Condac - Glas 2

We celebrate the memory of the progenitors of Christ,
And with faith we ask their help,
That deliverance from every affliction be granted to those who cry out:
"Be with us, O God, who in Your good pleasure glorified them."

Izvoare

What the Church knows of the Theotokos’ parents, survives from several sources, primarily the Protoevangelion of James.

Legături externe