Icoana Scării Raiului

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 21 iunie 2008 18:15, autor: Magda (Discuție | contribuții) (Legături externe: cat, en)
Salt la: navigare, căutare

Icoana Scării raiului este reprezentarea sau ilustrarea iconografică a conţinutului cărţii Sfântului Ioan Scărarul, cunoscută la noi sub numele de Scara dumnezeiescului urcuş, Scara raiului sau, în vremurile mai vechi, ca Leastviţa (termen provenit din limba slavonă care înseamă Scară).

Compoziţia icoanei

Conform indicaţiilor din Erminia lui Dionisie din Furna[1], icoana Scării de suflete mântuitoare şi ducătoare la cer se reprezintă după cum urmează:

În partea de jos a icoanei (de regulă în partea dreaptă) este reprezentată o mănăstire, iar în afară, la poartă, mai mulţi călugări de vârste diferite.

Aceştia privesc către o scară mare (care poate avea 30-33 de trepte, după numărul "treptelor" Scării Sfântului Ioan) care urcă până la cer (pe toată înălţimea icoanei, aşezată oblic). Mai mulţi călugări se află pe scară, unii abia începând să se suie, alţii suind, pe diferite trepte ale scării, iar alţii doar uitându-se.

În partea de sus, deci "deasupra" scării sunt reprezentaţi îngeri zburând, ajutându-i pe călugări să urce, eventual chiar ţinându-i de mână. În unele reprezentări, cum este cea de mai sus, îngerii sunt reprezentaţi exclusiv în registrul de sus; în altele, aceştia îi îndepărtează pe diavoli de călugării care urcă, cu ajutorul unor suliţe.

În registrul de sus, este reprezentat (într-un medalion sau deasupra norilor) Hristos. Înaintea Lui se găseşte un călugăr foarte bătrân, cu figură cuvioasă şi foarte smerită, urcat pe ultima treaptă a scării, privind către Domnul. Iar Hristos îl ia de o mână, în timp ce cu mâna cealaltă îi aşază pe cap o cunună de flori şi zice: Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi [şi Eu vă voi odihni pe voi] (Matei 11, 28.

În partea de jos a scării, deci "sub" ea sunt reprezentaţi, în registrul median, o mulţime de diavoli zburând, căutând să îi tragă jos de pe scară pe călugării care urcă. Uneori demonii încearcă să îi agaţe cu nişte cârlige lungi, sau în alte reprezentări îi trag de veşminte. Iar unii din călugării de pe scară sunt puţin desprinşi de pe scară, dar încă se mai ţin pe ea, unul cu o singură mână, altul cu ambele mâini. Alţi călugări sunt zugrăviţi căzând cu totul, iar unul , reprezentat cu capul în jos şi cu totul în afara scării, este tras sau împins de demoni în jos, spre iad.

Iadul este reprezentat în registrul de jos, în chipul unui balaur mare (sau doar capul acestuia), cu gura deschisă şi dinţii ascuţiţi, iar în gura acestuia e prins un călugăr căzut, pe brânci, căruia i se mai văd doar picioarele.

Acestea sunt indicaţiile lui Dionisie. Totuşi, în unele reprezentări, registrul median (de mijloc) este îmbogăţit cu alte personaje din rândul Sfinţilor, care ajută călugărilor în urcarea scării.

Astfel, mai poate fi reprezentat în icoană chiar Sfântul Ioan Scărarul, purtând în mână un filacter cu un sfat din cele care se află în scrierea sa. Acesta ar putea fi, de exemplu, cel recomandat de Dionisie pentru reprezentările comune ale Sfântului Ioan[2]: [Osteneşte-te din toată puterea ca să ţi se ierte prea multele şi netrebnicele tale păcate... cu osteneli peste osteneli] şi cu fapte bune, ca pe nişte trepte înalţă-te, înălţându-ţi mintea cu privegheri ostenitoare..

De asemeni, mai găsim reprezentaţi în icoana Scării raiului pe Maica Domnului, ca aceea ce este ocrotitoarea călugărilor, pe Sfântul Antonie cel Mare, Sfântul sau Sfinţii ocrotitori ai mănăstirii sau bisericii pentru care se face icoana sau pe alţi Sfinţi veneraţi în mod deosebit în acel loc. Acolo unde este cazul, şi aceştia pot purta în mâini filactere cu anumite cuvinte de învăţătură.

În unele reprezentări româneşti mai recente, se adaugă pe icoană, la locurile corespunzătoare, indicaţii scrise, în afară de numele Sfinţilor, îndeosebi cu privire la demonii care îi ispitesc de călugări şi cauzele căderii unora din aceştia de pe scară (lăcomia, mânia, invidia etc). În alte reprezentări este semnalat global "diavolul", iar balaurul este "iadul" sau, în versiunea arhaizantă a Erminiei, "Iadul atoatemâncător".

Unde se reprezintă

Fresca "Scării raiului" este potrivită îndeosebi pentru bisericile de mănăstire, lucrarea Sfântului Ioan fiind în primul rând un tratat ascetic destinat prin excelenţă monahilor.

Icoana portabilă mai este folosită (?) însă și pentru zilele în care se face pomenirea Sfântului Ioan Scărarul, inclusiv în bisericile de parohie.

Articole înrudite

Note

  1. Folosim aici ediţia românească a editurii Sophia, Bucureşti, 2000 (pp. 221-222).
  2. op.cit., p. 160

Surse

Legături externe