Iacov Persul: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
m (Corectare diacritice. Actualizare link-uri.)
 
(Nu s-au afișat 14 versiuni intermediare efectuate de alți 6 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
[[Image:Sf.-Iacob-Persul-01.jpg|right|frame|Sf. Mare Mucenic Iacov Persul cel iubitor de Hristos ]]
+
{{Articol de calitate}}
'''Sfântul Mare [[Mucenic]] Iacov Persul''' (+395), este unul dintre [[martir]]ii Bisericii lui Hristos care au impresionat o lume întreagă de-a lungul secolelor prin cutremurătoarea lor pătimire pentru dragostea de Hristos. [[Apostat]] la început, iar apoi mărturisitor fierbinte, Sfântul Iacov a luat cununa grelei sale [[mucenic]]ii în jurul anului 395, fiind prăznuit de [[Biserica Ortodoxă]] la [[27 noiembrie]].     
+
{{Sfinti
 +
|nume=Sf. Mare Mucenic<br />Iacov Persul
 +
|Imagine=[[Fișier:Sf.-Iacob-Persul-01.jpg|250px|Sf. Iacov Persul]]
 +
|nastere= Secolul IV d.Hr.
 +
|adormire= 395 d.Hr.
 +
|localizare= Persia<br />(Imperiul Sasanid)
 +
|recunoastere= pan-ortodoxă
 +
|etnie= persană
 +
|tip= [[Mucenic|Mare Mucenic]]  
 +
|canonizare=
 +
|calendar= [[27 noiembrie]]
 +
|biserici= [http://www.manastirea-sireti.md/ Mănăstirea Sireți (Republica Moldova)]
 +
|site=
 +
|}}Sfântul [[Mucenic|Mare Mucenic]] '''Iacov Persul''' (†395) este unul dintre [[Mucenic|martirii]] Bisericii lui Hristos care au impresionat o lume întreagă de-a lungul secolelor prin cutremurătoarea lor pătimire pentru dragostea de Hristos. [[Apostat]] la început, iar apoi mărturisitor fierbinte, Sfântul Iacov a luat cununa grelei sale [[mucenic]]ii în jurul anului 395, fiind [[Praznic|prăznuit]] de [[Biserica Ortodoxă]] la [[27 noiembrie]].     
  
=Viaţa şi pătimirea Sfântului Iacov=
+
==Viața și pătimirea Sfântului Iacov==
  
:Sfîntul Mucenic Iacob era din ţara perşilor din cetatea ce se chema Elani, născut din părinţi creştini şi crescut cu bună credinţă. Acesta şi-a luat de soţie o femeie creştină şi vieţuia în multă bogăţie şi cinste pentru că era iubit de împăratul perşilor, anume Isdegherd. Şi a fost rînduit de dînsul mai mare în palatele împărăteşti. Dar i s-a întîmplat să se înşele cu facerile de bine cele multe şi cu cinstirile împărăteşti şi a cădea din credinţă, încît a adus jertfă idolilor şi s-a închinat lor împreună cu împăratul.
+
Sfântul Mucenic Iacob era din țara perșilor din cetatea ce se chema Elani, născut din părinți creștini și crescut cu bună credință. Acesta și-a luat de soție o femeie creștină și viețuia în multă bogăție și cinste pentru că era iubit de împăratul perșilor, anume Isdegherd. Și a fost rânduit de dânsul mai mare în palatele împărătești. Dar i s-a întâmplat să se înșele cu facerile de bine cele multe și cu cinstirile împărătești și a cădea din credință, încât a adus jertfă idolilor și s-a închinat lor împreună cu împăratul.
  
Auzind despre aceasta maica sa şi femeia lui, au făcut o scrisoare către dînsul şi i-au trimis-o degrabă, în care scria aşa: "O, ticălosule! Pentru ce ai lăsat pe Dumnezeu, Împăratul cerului, pentru cinstea omenească? Căci făcînd după plăcerea împăratului acestuia vremelnic, ai pierdut viaţa cea fără de moarte. Şi slujind împăratului acestuia stricăcios, te-ai lepădat de Cel nestricăcios. Ai schimbat adevărul pe minciună, lăsînd credinţa în Hristos şi ai primit înşelăciunea diavolească.
+
Auzind despre aceasta maica sa și femeia lui, au făcut o scrisoare către dânsul și i-au trimis-o degrabă, în care scria așa: „O, ticălosule! Pentru ce ai lăsat pe Dumnezeu, Împăratul cerului, pentru cinstea omenească? Căci făcând după plăcerea împăratului acestuia vremelnic, ai pierdut viața cea fără de moarte. Și slujind împăratului acestuia stricăcios, te-ai lepădat de Cel nestricăcios. Ai schimbat adevărul pe minciună, lăsând credința în Hristos și ai primit înșelăciunea diavolească.
  
Supunîndu-te împăratului celui muritor, ai trecut cu vederea pe Judecătorul viilor şi al morţilor. Pentru dragostea omenească, te-ai făcut nevrednic dragostei lui Dumnezeu şi ai căzut din nădejdea cea bună. Plîngem şi ne tînguim pentru tine, căci fiind fiu al luminii, acum te-ai făcut fiul întunericului şi al gheenei. Şi ştii că dacă nu te vei întoarce către Dumnezeu, apoi nu ai parte cu noi; pentru că nu voim a te mai vedea, fiind închinător de idoli. Iar cînd îi va ajunge mînia lui Dumnezeu pe împărat şi pe ai lui, împreună cu dînşii te va ajunge şi pe tine. Atunci vei plînge cu amar, văzîndu-te chinuit în focul gheenei. Drept aceea, te rugăm cu lacrimi, întoarce-te către Hristos şi te sîrguieşte a scăpa de urgia lui Dumnezeu care o să vină asupra voastră".
+
Supunându-te împăratului celui muritor, ai trecut cu vederea pe Judecătorul viilor și al morților. Pentru dragostea omenească, te-ai făcut nevrednic dragostei lui Dumnezeu și ai căzut din nădejdea cea bună. Plângem și ne tânguim pentru tine, căci fiind fiu al luminii, acum te-ai făcut fiul întunericului și al gheenei. Și știi că dacă nu te vei întoarce către Dumnezeu, apoi nu ai parte cu noi; pentru că nu voim a te mai vedea, fiind închinător de idoli. Iar când îi va ajunge mânia lui Dumnezeu pe împărat și pe ai lui, împreună cu dânșii te va ajunge și pe tine. Atunci vei plânge cu amar, văzându-te chinuit în focul gheenei. Drept aceea, te rugăm cu lacrimi, întoarce-te către Hristos și te sârguiește a scăpa de urgia lui Dumnezeu care o să vină asupra voastră.
  
Acest fel de scrisoare a fost dată lui Iacob de la maica şi de la soţia sa, fiind el atunci cu împăratul afară din cetate. Iar el luîndu-o şi citind-o, s-a umilit grăindu-şi în sine: "De vreme ce maica şi soţia mea se înstrăinează de mine, deci ce-mi va fi veacul ce va să fie, cînd va veni Dumnezeu să judece viii şi morţii şi să răsplătească fiecăruia după faptele lui?"
+
Acest fel de scrisoare a fost dată lui Iacob de la maica și de la soția sa, fiind el atunci cu împăratul afară din cetate. Iar el luând-o și citind-o, s-a umilit grăindu-și în sine: „De vreme ce maica și soția mea se înstrăinează de mine, deci ce-mi va fi veacul ce va să fie, când va veni Dumnezeu să judece viii și morții și să răsplătească fiecăruia după faptele lui?
  
Citind iarăşi scrisoarea cu sîrguinţă, a plîns foarte şi se tînguia pentru păcatul său. Apoi şi-a zis în sine: "Ştiu ce voi face, ca să nu piară pînă în sfîrşit sufletul meu. Voi petrece bătînd neîncetat în uşa milostivirii lui Dumnezeu, pînă cînd îmi va deschide; căci ştiu că-mi va deschide, pentru că este Îndurat şi Milostiv şi nu voieşte moartea păcătosului, ci primeşte cu bucurie pe cei ce se pocăiesc".
+
Citind iarăși scrisoarea cu sârguință, a plâns foarte și se tânguia pentru păcatul său. Apoi și-a zis în sine: „Știu ce voi face, ca să nu piară până în sfârșit sufletul meu. Voi petrece bătând neîncetat în ușa milostivirii lui Dumnezeu, până când îmi va deschide; căci știu că-mi va deschide, pentru că este Îndurat și Milostiv și nu voiește moartea păcătosului, ci primește cu bucurie pe cei ce se pocăiesc.
  
:Astfel plîngînd el şi acestea către sine zicînd, l-au văzut nişte păgîni şi l-au cunoscut că este creştin. Apoi mergînd, au spus împăratului. Iar împăratul, chemîndu-l îndată la sine, i-a zis: "Spune-ne nouă adevărul, nazarinean eşti?" Iar Iacob răspunse: "Este adevărat, sînt nazarinean!" Apoi împăratul a zis: "Dar eşti fermecător?" Iacob a răspuns: "Nu sînt fermecător, ci creştin". Împăratul a zis: "Ticălosule şi nemulţumitorule, oare n-ai primit daruri şi cinste de la mine şi de la tatăl meu?" Iacob a răspuns: "Unde este acum tatăl tău? Iată că trupul lui cel muritor se strică în pămînt, iar sufletul lui este aruncat în iad".
+
Astfel plângând el și acestea către sine zicând, l-au văzut niște păgâni și l-au cunoscut că este creștin. Apoi mergând, au spus împăratului. Iar împăratul, chemându-l îndată la sine, i-a zis: „Spune-ne nouă adevărul, nazarinean ești?Iar Iacob răspunse: „Este adevărat, sunt nazarinean!Apoi împăratul a zis: „Dar ești fermecător?Iacob a răspuns: „Nu sunt fermecător, ci creștin.Împăratul a zis: „Ticălosule și nemulțumitorule, oare n-ai primit daruri și cinste de la mine și de la tatăl meu?Iacob a răspuns: „Unde este acum tatăl tău? Iată că trupul lui cel muritor se strică în pământ, iar sufletul lui este aruncat în iad.
  
Auzind acestea împăratul, s-a mîniat foarte tare şi a zis către dînsul: "Astfel de mulţumire dai dragostei mele cu care te-ai îndulcit pînă acum şi mie te împotriveşti, iar pe tatăl meu îl grăieşti de rău? Să ştii dar că eşti vinovat de moarte. Dar nu te voi pierde cu sabia, ca să nu mori îndată. Ci, muncindu-te cu felurite chinuri multă vreme, la crudă moarte te voi da".
+
Auzind acestea împăratul, s-a mâniat foarte tare și a zis către dânsul: „Astfel de mulțumire dai dragostei mele cu care te-ai îndulcit până acum și mie te împotrivești, iar pe tatăl meu îl grăiești de rău? Să știi dar că ești vinovat de moarte. Dar nu te voi pierde cu sabia, ca să nu mori îndată. Ci, muncindu-te cu felurite chinuri multă vreme, la crudă moarte te voi da.
  
Sfîntul Iacob a răspuns: "Ceea ce te lauzi să faci, o! împărate, aceea fă-o mai degrabă, căci să ştii că nu mă sperie cuvintele tale, care sînt asemenea vîntului ce bate în piatră. Nici îngrozirea ta nu mă înspăimîntă, pentru că nu mă tem de moarte, ştiind că această moarte vremelnică nu este moarte, ci somn. Căci ca din somn se vor scula din morminte toţi oamenii la înfricoşata venire a Hristosului meu". Iar împăratul a zis: "Să nu te înşele nazarinenii care numesc moartea somn şi învaţă a nu se teme de dînsa, de care însă se tem şi împăraţii. Sfîntul a răspuns: "Moartea drepţilor întru odihnă va fi, iar vouă necredincioşilor şi păcătoşilor începere a chinului celui veşnic".
+
Sfântul Iacob a răspuns: „Ceea ce te lauzi să faci, o! împărate, aceea fă-o mai degrabă, căci să știi că nu mă sperie cuvintele tale, care sunt asemenea vântului ce bate în piatră. Nici îngrozirea ta nu mă înspăimântă, pentru că nu mă tem de moarte, știind că această moarte vremelnică nu este moarte, ci somn. Căci ca din somn se vor scula din morminte toți oamenii la înfricoșata venire a Hristosului meu.Iar împăratul a zis: „Să nu te înșele nazarinenii care numesc moartea somn și învață a nu se teme de dânsa, de care însă se tem și împărații. Sfântul a răspuns: „Moartea drepților întru odihnă va fi, iar vouă necredincioșilor și păcătoșilor începere a chinului celui veșnic.
  
:Atunci, chemînd împăratul pe sfetnicii şi pe prietenii săi, s-a sfătuit cu dînşii cu ce chinuri să-l piardă pe Iacob. După aceasta a dat astfel de hotărîre asupra sfîntului ca să fie spre înfricoşarea şi a altor perşi necredincioşi, dintre care s-a despărţit Iacob cu credinţa, ca fiecare mădular al său să primească deosebită chinuire, prin tăiere. Şi luînd chinuitorii pe Sfîntul după porunca împăratului, îl duceau la locul cel de chin pentru ca să taie toate mădularele lui, unul cîte unul. În urma lui mergeau mulţi din cei cunoscuţi, din boieri şi din ostaşi şi din cetate popor fără de număr, ca să vadă pătimirea şi sfîrşitul lui. Iar el, ajungînd la locul orînduit a rugat pe chinuitori să-i dea puţină vreme să se roage. Şi, ridicînd ochii spre cer, s-a rugat, zicînd:
+
Atunci, chemând împăratul pe sfetnicii și pe prietenii săi, s-a sfătuit cu dânșii cu ce chinuri să-l piardă pe Iacob. După aceasta a dat astfel de hotărâre asupra sfântului ca să fie spre înfricoșarea și a altor perși necredincioși, dintre care s-a despărțit Iacob cu credința, ca fiecare mădular al său să primească deosebită chinuire, prin tăiere. Și luând chinuitorii pe Sfântul după porunca împăratului, îl duceau la locul cel de chin pentru ca să taie toate mădularele lui, unul câte unul. În urma lui mergeau mulți din cei cunoscuți, din boieri și din ostași și din cetate popor fără de număr, ca să vadă pătimirea și sfârșitul lui. Iar el, ajungând la locul orânduit a rugat pe chinuitori să-i dea puțină vreme să se roage. Și, ridicând ochii spre cer, s-a rugat, zicând: „Doamne Dumnezeul meu ascultă-mă pe mine robul Tău și căutând din înălțimea cea sfântă a Ta, dă-mi tărie și putere în ceasul acesta pentru ca să rabd durerile acestea și să-mi răsplătesc cu sângele meu greșeala, căci mă lepădasem de Tine făcătorul și Stăpânul meu. Acum îmi pare rău de aceasta și mă întorc la Tine, Dumnezeul meu. Mărturisesc Preasfânt numele Tău și-mi pun sufletul meu pentru Tine. Iar Tu, Doamne, trimite-mi ajutorul Tău spre răbdare, ca să vadă vrăjmașii Tăi și să se rușineze, căci Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat.”
[[Image:1.jpg|frame|left|Moaştele Sfântului Mare Mucenic Iacov]]
+
[[Imagine:1.jpg|thumb|left|200px|Moaștele Sfântului Mare Mucenic Iacov]]
"Doamne Dumnezeul meu ascultă-mă pe mine robul Tău şi căutînd din înălţimea cea sfîntă a Ta, dă-mi tărie şi putere în ceasul acesta pentru ca să rabd durerile acestea şi să-mi răsplătesc cu sîngele meu greşeala, căci mă lepădasem de Tine făcătorul şi Stăpînul meu. Acum îmi pare rău de aceasta şi mă întorc la Tine, Dumnezeul meu. Mărturisesc Preasfînt numele Tău şi-mi pun sufletul meu pentru Tine. Iar Tu, Doamne, trimite-mi ajutorul Tău spre răbdare, ca să vadă vrăjmaşii Tăi şi să se ruşineze, căci Tu, Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mîngîiat".
 
  
Astfel rugîndu-se Sfîntul, s-au apropiat chinuitorii şi, dezbrăcîndu-l, i-au întins mîinile şi picioarele şi i-au zis: "Ce vei face acum Iacobe, căci acum nu poţi avea nici o scăpare pentru că aşa este porunca ca trupul tău să se taie în bucăţi şi chiar degetele mîinilor şi picioarelor şi tot trupul tău de la grumaz pînă la glezne; iar mai pe urmă şi capul îl vom tăia. Deci socoteşte ce-ţi este mai de folos: a te pleca voii împărăteşti şi a fi viu, întreg şi sănătos? Sau a muri în aceste chinuri grele?"
+
Astfel rugându-se Sfântul, s-au apropiat chinuitorii și, dezbrăcându-l, i-au întins mîinile și picioarele și i-au zis: „Ce vei face acum Iacobe, căci acum nu poți avea nici o scăpare pentru că așa este porunca ca trupul tău să se taie în bucăți și chiar degetele mîinilor și picioarelor și tot trupul tău de la grumaz până la glezne; iar mai pe urmă și capul îl vom tăia. Deci socotește ce-ți este mai de folos: a te pleca voii împărătești și a fi viu, întreg și sănătos? Sau a muri în aceste chinuri grele?
  
:Asemenea, şi unii din prietenii lui plîngeau pentru el, zicînd: "Pentru ce îţi pierzi sufletul tău în deşert, cruţă-te şi nu-ţi pierde frumoasele tinereţi; fă voia împăratului şi închină-te zeilor lui, ca să fii viu, iar Dumnezeului tău îi vei sluji în taină, precum vei vrea". Iar Sfîntul, deschizînd gura, a zis: "Nu plîngeţi pentru mine, ci plîngeţi pentru voi şi pentru fiii voştri. Pentru că eu merg întru odihna cea veşnică, iar voi vă veţi duce să pieriţi în veşnicele chinuri. Căci zdrobindu-mi voi mădularele, îmi veţi mijloci veşnica răsplătire negrăită în ceruri, iar vouă mai multă muncă în iad, ca să vă ardeţi în veac, împreună cu dracii cărora vă închinaţi".
+
Asemenea, și unii din prietenii lui plângeau pentru el, zicând: „Pentru ce îți pierzi sufletul tău în deșert, cruță-te și nu-ți pierde frumoasele tinereți; fă voia împăratului și închină-te zeilor lui, ca să fii viu, iar Dumnezeului tău îi vei sluji în taină, precum vei vrea.Iar Sfântul, deschizând gura, a zis: „Nu plângeți pentru mine, ci plângeți pentru voi și pentru fiii voștri. Pentru că eu merg întru odihna cea veșnică, iar voi vă veți duce să pieriți în veșnicele chinuri. Căci zdrobindu-mi voi mădularele, îmi veți mijloci veșnica răsplătire negrăită în ceruri, iar vouă mai multă muncă în iad, ca să vă ardeți în veac, împreună cu dracii cărora vă închinați.
  
Atunci, unii din ispravnicii împărăteşti au început a bate pe chinuitori, zicînd: "Ce staţi, uitîndu-vă la dînsul? Începeţi a face ceea ce vi s-a poruncit". Şi îndată unul, luînd mîna cea dreaptă a Sfîntului, i-a tăiat degetul cel mare, iar fericitul privind la cer a zis: "Ajutorul meu şi nădejdea mea, Doamne Dumnezeul cel mare întru tărie, Care cu degetul Tău cel dumnezeiesc izgoneşti dracii, primeşte acest deget care s-a tăiat pentru Tine din îndemnarea drăcească, ca o ramură din copaci şi fii mie milostiv pentru că şi din vie se taie mlădiţele ca să înverzească viţa, ca mai mare să crească şi mai mult rod să aducă".
+
Atunci, unii din ispravnicii împărătești au început a bate pe chinuitori, zicând: „Ce stați, uitându-vă la dânsul? Începeți a face ceea ce vi s-a poruncit.” Și îndată unul, luând mâna cea dreaptă a Sfântului, i-a tăiat degetul cel mare, iar fericitul privind la cer a zis: „Ajutorul meu și nădejdea mea, Doamne Dumnezeul cel mare întru tărie, Care cu degetul Tău cel dumnezeiesc izgonești dracii, primește acest deget care s-a tăiat pentru Tine din îndemnarea drăcească, ca o ramură din copaci și fii mie milostiv pentru că și din vie se taie mlădițele ca să înverzească vița, ca mai mare să crească și mai mult rod să aducă.
  
Ispravnicului împărătesc, fiindu-i milă de dînsul, a zis: "Cruţă-te, Iacobe, ascultă porunca împăratului, căci iată tuturor ne pare rău de tine; închină-te zeilor ca să fii viu. Iar pentru degetul ce ţi s-a tăiat, nu te întrista; căci sînt doctori, care te vor tămădui, dar nu voiesc mai mult a-ţi pierde sănătatea şi frumuseţea tinereţilor tale!"
+
Ispravnicului împărătesc, fiindu-i milă de dânsul, a zis: „Cruță-te, Iacobe, ascultă porunca împăratului, căci iată tuturor ne pare rău de tine; închină-te zeilor ca să fii viu. Iar pentru degetul ce ți s-a tăiat, nu te întrista; căci sunt doctori, care te vor tămădui, dar nu voiesc mai mult a-ți pierde sănătatea și frumusețea tinereților tale!
  
Iar fericitul a zis către dînsul: "Au nu vezi viţa de vie, cînd i se taie mlădiţele la vremea sa? Căci cînd începe a se încălzi pămîntul de soare, lîngă fiecare tăietură odrăsleşte. Deci, dacă viţa se taie pentru ca la vremea viitoare să crească odrasla şi să aducă rod, cu atît mai mult omul cel credincios, fiind răsădit în via Dumnezeului Celui Preaînalt şi unit cu viaţa cea adevărată, cu Fiul lui Dumnezeu, Care a zis: Eu sînt viţa iar voi mlădiţele. Fiind tăiat acum cu moartea cea vremelnică, va învia întreg în veacul viitor, înverzind cu odrasla slavei nestricăcioase şi aducînd rodul răsplătirii celei veşnice".
+
Iar fericitul a zis către dânsul: „Au nu vezi vița de vie, când i se taie mlădițele la vremea sa? Căci când începe a se încălzi pământul de soare, lângă fiecare tăietură odrăslește. Deci, dacă vița se taie pentru ca la vremea viitoare să crească odrasla și să aducă rod, cu atât mai mult omul cel credincios, fiind răsădit în via Dumnezeului Celui Preaînalt și unit cu viața cea adevărată, cu Fiul lui Dumnezeu, Care a zis: Eu sunt vița iar voi mlădițele. Fiind tăiat acum cu moartea cea vremelnică, va învia întreg în veacul viitor, înverzind cu odrasla slavei nestricăcioase și aducând rodul răsplătirii celei veșnice.
  
:Grăind acestea Sfîntul, s-a apropiat şi i-a tăiat şi al doilea deget. Iar Sfîntul Iacob, răbdînd, a zis: "Primeşte, Doamne, şi a doua ramură din livada Ta, pe care a zidit-o dreapta Ta". Iar faţa Sfîntului era luminată şi plină de bucurie, ca şi cum s-ar fi îndulcit de veselie. Şi tăindu-i şi al treilea deget, el a zis: "De trei ispite care sînt în lume izbăvindu-mă, binecuvintez pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfîntul Duh şi cu cei trei tineri mîntuiţi din foc, mă voi mărturisi Ţie, Doamne şi cu cetele mucenicilor voi lăuda numele Tău, Hristoase".
+
Grăind acestea Sfântul, s-a apropiat și i-a tăiat și al doilea deget. Iar Sfântul Iacob, răbdând, a zis: „Primește, Doamne, și a doua ramură din livada Ta, pe care a zidit-o dreapta Ta.Iar fața Sfântului era luminată și plină de bucurie, ca și cum s-ar fi îndulcit de veselie. Și tăindu-i și al treilea deget, el a zis: „De trei ispite care sunt în lume izbăvindu-mă, binecuvântez pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh și cu cei trei tineri mântuiți din foc, mă voi mărturisi Ție, Doamne și cu cetele mucenicilor voi lăuda numele Tău, Hristoase.
  
Apoi i-au tăiat şi al patrulea deget. Iar el a zis: "Cel ce primeşti laudă de la patru vieţuitori, primeşte pătimirea degetului al patrulea, tăiat pentru mărturisirea Preasfîntului Tău nume". Tăindu-i şi al cincilea deget, a zis: "S-a săvîrşit veselia mea, ca la nunta celor cinci fecioare înţelepte". Chinuitorii vrînd să-i taie şi degetele de la mîna stîngă, au început a zice către dînsul: "Cruţă-ţi măcar acum sufletul tău, Iacobe, şi nu te pierde, ci fă voia împăratului ca să fii întreg. Oare nu-ţi este mai bine a fi viu şi întreg, decît a pătimi aceste chinuri şi a muri? Iar pentru pierderea unei mîini nu te mîhni, căci mulţi oameni sînt în lume numai cu o mînă şi se îndestulează cu multe bogăţii şi cu cinste şi se îndulcesc de tot binele pe pămînt".
+
Apoi i-au tăiat și al patrulea deget. Iar el a zis: „Cel ce primești laudă de la patru viețuitori, primește pătimirea degetului al patrulea, tăiat pentru mărturisirea Preasfântului Tău nume.Tăindu-i și al cincilea deget, a zis: „S-a săvârșit veselia mea, ca la nunta celor cinci fecioare înțelepte.Chinuitorii vrând să-i taie și degetele de la mâna stângă, au început a zice către dânsul: „Cruță-ți măcar acum sufletul tău, Iacobe, și nu te pierde, ci fă voia împăratului ca să fii întreg. Oare nu-ți este mai bine a fi viu și întreg, decât a pătimi aceste chinuri și a muri? Iar pentru pierderea unei mîini nu te mâhni, căci mulți oameni sunt în lume numai cu o mână și se îndestulează cu multe bogății și cu cinste și se îndulcesc de tot binele pe pământ.
  
Iar Sfîntul a zis: "Păstorii, cînd tund oile, tunzînd partea din dreapta, oare lasă pe cea din stînga netunsă? Eu sînt oaie a turmei lui Hristos, care m-am dat în mîinile voastre pentru Domnul meu, ca să-mi tundeţi mădularele mele ca pe o lînă; acum avînd mîna cea dreaptă tunsă, o voi cruţa pe cea stîngă? Nu voi cruţa nici unul din mădularele mele; ci mă voi dezbrăca de trupul meu stricăcios, pentru ca să mă îmbrac într-unul nestricăcios".
+
Iar Sfântul a zis: „Păstorii, când tund oile, tunzând partea din dreapta, oare lasă pe cea din stânga netunsă? Eu sunt oaie a turmei lui Hristos, care m-am dat în mîinile voastre pentru Domnul meu, ca să-mi tundeți mădularele mele ca pe o lână; acum având mâna cea dreaptă tunsă, o voi cruța pe cea stângă? Nu voi cruța nici unul din mădularele mele; ci mă voi dezbrăca de trupul meu stricăcios, pentru ca să mă îmbrac într-unul nestricăcios.
  
Şi privind către cer, a zis: "Mic şi prost sînt în faţa Ta, Doamne, Care, fiind Dumnezeu mare, Te-ai micşorat pe Tine, îmbrăcîndu-Te în chipul nostru şi ai răbdat pentru noi răstignire şi junghiere. Nu pot, Stăpîne, a urma patimilor Tale. Însă mă dau pentru Tine spre zdrobire şi spre moarte, pentru ca în vremea Învierii să mă ridici viu şi întreg".
+
Și privind către cer, a zis: „Mic și prost sunt în fața Ta, Doamne, Care, fiind Dumnezeu mare, Te-ai micșorat pe Tine, îmbrăcându-Te în chipul nostru și ai răbdat pentru noi răstignire și junghiere. Nu pot, Stăpâne, a urma patimilor Tale. Însă mă dau pentru Tine spre zdrobire și spre moarte, pentru ca în vremea Învierii să mă ridici viu și întreg.
[[Image:Sf.-Iacob-Persul-03.jpg|frame|left|Sfântul Mucenic al lui Hristos, Iacov]]
+
[[Imagine:Sf.-Iacob-Persul-03.jpg|thumb|left|200px|Sfântul Mucenic al lui Hristos, Iacov]]
Zicînd acestea, s-a apropiat gealatul (chinuitorul) şi i-a tăiat degetul cel mare al mîinii stîngi. Iar el a zis: "Mulţumesc Ţie, prea lăudate Doamne, că m-ai învrednicit pe mine a-ţi aduce al şaselea deget, Cel ce în ziua şi în ceasul al şaselea Ţi-ai întins pe cruce Preacuratele Tale mîini". Şi i-au tăiat şi al şaptelea deget. Iar el a zis: "Precum cu buzele împreună cu David de şapte ori în zi Te-am lăudat, Doamne, pentru judecăţile dreptăţii Tale, aşa astăzi cu şapte degete care sînt tăiate pentru Tine, preamăresc mila Ta, arătată asupra mea".
 
  
:Atunci i-au tăiat şi al optulea deget, iar Sfîntul a zis: "Tu Însuţi, Doamne, ai primit în a opta zi tăiere împrejur după lege, iar eu rabd tăiere a opt degete, pentru ca, despărţindu-mă de oamenii cei fărădelege şi necuraţi, să mă unesc cu Tine, Mîntuitorul Meu; ieşind din trup să văd Preasfînta Ta faţă, pe care aşa doreşte sufletul meu să o vadă precum doreşte cerbul izvoarele apelor".
+
Zicând acestea, s-a apropiat gealatul (chinuitorul) și i-a tăiat degetul cel mare al mîinii stângi. Iar el a zis: „Mulțumesc Ție, prea lăudate Doamne, că m-ai învrednicit pe mine a-ți aduce al șaselea deget, Cel ce în ziua și în ceasul al șaselea Ți-ai întins pe cruce Preacuratele Tale mîini.” Și i-au tăiat și al șaptelea deget. Iar el a zis: „Precum cu buzele împreună cu David de șapte ori în zi Te-am lăudat, Doamne, pentru judecățile dreptății Tale, așa astăzi cu șapte degete care sunt tăiate pentru Tine, preamăresc mila Ta, arătată asupra mea.
  
Tăindu-i-se şi al nouălea deget, Sfîntul a zis: "Într-al nouălea ceas pe cruce Ţi-ai dat Duhul Tău, în mîinile Părintelui, Hristoase al meu; iar eu întru durerea acestui al nouălea deget tăiat, îţi aduc mulţumire, că m-ai învrednicit a fi întins spre tăierea mădularelor mele, pentru preasfînt numele Tău".
+
Atunci i-au tăiat și al optulea deget, iar Sfântul a zis: „Tu Însuți, Doamne, ai primit în a opta zi tăiere împrejur după lege, iar eu rabd tăiere a opt degete, pentru ca, despărțindu-mă de oamenii cei fărădelege și necurați, să mă unesc cu Tine, Mântuitorul Meu; ieșind din trup să văd Preasfânta Ta față, pe care așa dorește sufletul meu să o vadă precum dorește cerbul izvoarele apelor.
  
Atunci i-au tăiat şi al zecelea deget, iar el lăudînd pe Domnul, a zis: "În psaltire cu zece strune voi cînta Ţie, Dumnezeule şi îţi mulţumesc Ţie, Care m-ai învrednicit a răbda tăierea degetelor de la amîndouă mîinile, pentru cele zece porunci ale Tale, care au fost scrise pe două table".
+
Tăindu-i-se și al nouălea deget, Sfântul a zis: „Într-al nouălea ceas pe cruce Ți-ai dat Duhul Tău, în mîinile Părintelui, Hristoase al meu; iar eu întru durerea acestui al nouălea deget tăiat, îți aduc mulțumire, că m-ai învrednicit a fi întins spre tăierea mădularelor mele, pentru preasfânt numele Tău.
  
Atunci unii din boierii împărăteşti, care stăteau de faţă, fiind prieteni Sfîntului, plîngînd cu amar, au început a zice către dînsul: "O! preaiubitul nostru prieten, te rugăm ascultă-ne pe noi, fă voia împăratului, ca să nu mori în grele chinuri. Şi să nu ai mîhnire pentru degetele tale, căci sînt doctori iscusiţi, care pot să te vindece, numai cruţă-te, ca să nu te lipseşti de această lume dulce; pentru că ai multă avere şi poţi să fii întru mare odihnă. Că de-ai fi fost sărac, ai fi putut zice: ce nădejde îmi este mie şi ce folos am de viaţa mea, nemaiputînd de acum a lucra cu mîinile şi a mă hrăni? Dar tu eşti bogat şi ai aur destul şi numai singur de vei voi, poţi să trăieşti cît se poate de bine în dulceţile acestei lumi şi să te înveseleşti împreună cu soţia şi cu maica ta şi cu iubiţii tăi prieteni. Pentru ce voieşti să-ţi pierzi sufletul în deşert, spune nouă măcar un cuvînt, prin care să te pleci voii împăratului şi îndată vei fi slobod de munci".
+
Atunci i-au tăiat și al zecelea deget, iar el lăudând pe Domnul, a zis: „În psaltire cu zece strune voi cânta Ție, Dumnezeule și îți mulțumesc Ție, Care m-ai învrednicit a răbda tăierea degetelor de la amândouă mîinile, pentru cele zece porunci ale Tale, care au fost scrise pe două table.
  
:Iar fericitul, privind spre dînşii, a zis: "Nimeni nu poate sluji la doi domni, şi nimeni, punînd mîna pe plug, căutînd înapoi, este îndreptat întru împărăţia lui Dumnezeu. Căci Domnul meu a zis: Cine iubeşte pe tată sau pe mamă, pe femeie, sau pe copii, mai mult decît pe Mine, nu-Mi este Mie vrednic; cel ce nu-şi ia crucea sa şi să vină după Mine, nu este vrednic de Mine. Deci nu voi asculta sfatul vostru, pentru că nefolositoare îmi sînt cuvintele voastre; ci mai mult vă rog, să nu mă cruţaţi pe mine. Ci precum vă este vouă poruncit pentru mine, aşa faceţi".
+
Atunci unii din boierii împărătești, care stăteau de față, fiind prieteni Sfântului, plângând cu amar, au început a zice către dânsul: „O! preaiubitul nostru prieten, te rugăm ascultă-ne pe noi, fă voia împăratului, ca să nu mori în grele chinuri. Și să nu ai mâhnire pentru degetele tale, căci sunt doctori iscusiți, care pot să te vindece, numai cruță-te, ca să nu te lipsești de această lume dulce; pentru că ai multă avere și poți să fii întru mare odihnă. Că de-ai fi fost sărac, ai fi putut zice: ce nădejde îmi este mie și ce folos am de viața mea, nemaiputând de acum a lucra cu mîinile și a mă hrăni? Dar tu ești bogat și ai aur destul și numai singur de vei voi, poți să trăiești cât se poate de bine în dulcețile acestei lumi și te înveselești împreună cu soția și cu maica ta și cu iubiții tăi prieteni. Pentru ce voiești să-ți pierzi sufletul în deșert, spune nouă măcar un cuvânt, prin care să te pleci voii împăratului și îndată vei fi slobod de munci.
  
Atunci mîniindu-se gealatul, s-a apropiat şi i-a tăiat degetul cel mare al piciorului drept. Iar Sfîntul Iacov a zis: "Slavă Ţie, Hristoase, Căruia nu numai mîinile, ci şi picioarele au fost străpunse, şi sîngele Ţi-a curs. Învredniceşte-mă, ca piciorul drept care a pătimit tăierea degetului dintîi stea cu cei mai de pe urmă de-a dreapta Ta".
+
Iar fericitul, privind spre dânșii, a zis: „Nimeni nu poate sluji la doi domni, și nimeni, punând mâna pe plug, căutând înapoi, este îndreptat întru împărăția lui Dumnezeu. Căci Domnul meu a zis: Cine iubește pe tată sau pe mamă, pe femeie, sau pe copii, mai mult decât pe Mine, nu-Mi este Mie vrednic; cel ce nu-și ia crucea sa și să vină după Mine, nu este vrednic de Mine. Deci nu voi asculta sfatul vostru, pentru că nefolositoare îmi sunt cuvintele voastre; ci mai mult vă rog, să nu mă cruțați pe mine. Ci precum vă este vouă poruncit pentru mine, așa faceți.
  
Şi i-au tăiat al doilea deget al aceluiaşi picior. Iar el a zis: "Îndoitu-s-a spre mine stăpînirea şi mila Ta Doamne, în această zi, în care pătimind tăierea şi acestui deget al doilea, voi veni către Tine, Dumnezeul meu Cel tare şi viu, care mă izbăveşti pe mine de moartea veşnică". Şi i-a tăiat şi al treilea deget şi l-a aruncat dinaintea lui, iar fericitul căutînd spre dînsul a zîmbit şi a zis: "Mergi în numele Treimii şi tu al treilea deget către soţii tăi, ca şi grăuntele de grîu care cade în pămînt, şi murind pentru Hristos, Cel ce a înviat a treia zi, mult rod de cinste vei avea împreună cu prietenii tăi în ziua învierii celei de obşte".
+
Atunci mâniindu-se gealatul, s-a apropiat și i-a tăiat degetul cel mare al piciorului drept. Iar Sfântul Iacov a zis: „Slavă Ție, Hristoase, Căruia nu numai mîinile, ci și picioarele au fost străpunse, și sângele Ți-a curs. Învrednicește-, ca piciorul drept care a pătimit tăierea degetului dintâi să stea cu cei mai de pe urmă de-a dreapta Ta.
  
I-a tăiat şi al patrulea deget şi a zis fericitul: "Pentru ce eşti mîhnit sufletul meu şi pentru ce te tulburi? Nădăjduieşte către Dumnezeu, Care te mîntuieşte cu puterea crucii celei în patru cornuri, că mă voi mărturisi Celui ce m-a zidit pe mine din patru stihii".
+
Și i-au tăiat al doilea deget al aceluiași picior. Iar el a zis: „Îndoitu-s-a spre mine stăpânirea și mila Ta Doamne, în această zi, în care pătimind tăierea și acestui deget al doilea, voi veni către Tine, Dumnezeul meu Cel tare și viu, care mă izbăvești pe mine de moartea veșnică.” Și i-a tăiat și al treilea deget și l-a aruncat dinaintea lui, iar fericitul căutând spre dânsul a zâmbit și a zis: „Mergi în numele Treimii și tu al treilea deget către soții tăi, ca și grăuntele de grâu care cade în pământ, și murind pentru Hristos, Cel ce a înviat a treia zi, mult rod de cinste vei avea împreună cu prietenii tăi în ziua învierii celei de obște.
  
Şi i-a tăiat lui şi al cincilea deget, iar Sfîntul a zis: "Acum voi începe a grăi către Tine, Doamne, Cel ce ai răbdat pe cruce cinci răni mai mari, preamărind ajutorul Tău, pentru că mă faci vrednic părţii credincioşilor robilor Tăi, celor ce au pătimit pentru Tine, cei care au înmulţit cei cinci talanţi".
+
I-a tăiat și al patrulea deget și a zis fericitul: „Pentru ce ești mâhnit sufletul meu și pentru ce te tulburi? Nădăjduiește către Dumnezeu, Care te mântuiește cu puterea crucii celei în patru cornuri, că mă voi mărturisi Celui ce m-a zidit pe mine din patru stihii.
  
:Apropiindu-se gealatul de piciorul lui cel stîng, i-a tăiat degetul cel mic şi a zis Sfîntul Iacob: "Îmbărbătează-te, micule deget al şaselea, prin Dumnezeul cel mare, Cel ce mă întăreşte pe mine cu milă, care în a şasea zi te-a făcut pe tine cel mic cu cele mari şi, deopotrivă, cel mic ca şi cel mare va învia. Şi de vreme ce nici un fir de păr din cap nu piere, cu atît mai mult tu, deget mic, nu te vei despărţi de soţii tăi cei mai mari, ci deopotrivă cu dînşii te vei preamări, precum şi deopotrivă pătimeşti".
+
Și i-a tăiat lui și al cincilea deget, iar Sfântul a zis: „Acum voi începe a grăi către Tine, Doamne, Cel ce ai răbdat pe cruce cinci răni mai mari, preamărind ajutorul Tău, pentru că mă faci vrednic părții credincioșilor robilor Tăi, celor ce au pătimit pentru Tine, cei care au înmulțit cei cinci talanți.
[[Image:Piva-piva-(1).jpg|frame|rigth|Sfântul Iacov din Persia]]
+
[[Imagine:Piva-piva-(1).jpg|thumb|right|200px|Sfântul Iacov din Persia]]
Şi i-a tăiat şi al şaptelea deget. Iar Sfîntul a zis: "Risipiţi casa aceasta veche sub care se ascundea şarpele cel cu şapte capete, pentru că mie mi se găteşte de Ziditorul - Cel ce în a şaptea zi S-a odihnit de lucrurile Sale -, altă casă nerisipită, nefăcută de mînă, veşnică în cer".
 
  
Apoi i-a tăiat şi al optulea deget, iar Sfîntul a zis: "Cel ce a mîntuit opt suflete din apă în corabia lui Noe, va mîntui şi pe mine, cel căruia îmi vărsaţi sîngele cu apa. Căci tăindu-mi-se şi acest deget al optulea, precum nicovala, fiind bătută cu ciocanul nu simte lovitura, ci mai mult se întăreşte, aşa nici eu nu bag seamă de durerea mădularelor ce mi se taie; pentru că Însuşi Făcătorul doctorul cel mai bun, mă întăreşte pe mine şi-mi uşurează durerile şi mă va pune cu totul întreg în a opta zi, după zilele săptămînii vieţii acesteia, în viaţa cea viitoare preafericită şi veşnică".
+
Apropiindu-se gealatul de piciorul lui cel stâng, i-a tăiat degetul cel mic și a zis Sfântul Iacob: „Îmbărbătează-te, micule deget al șaselea, prin Dumnezeul cel mare, Cel ce mă întărește pe mine cu milă, care în a șasea zi te-a făcut pe tine cel mic cu cele mari și, deopotrivă, cel mic ca și cel mare va învia. Și de vreme ce nici un fir de păr din cap nu piere, cu atât mai mult tu, deget mic, nu te vei despărți de soții tăi cei mai mari, ci deopotrivă cu dânșii te vei preamări, precum și deopotrivă pătimești.”
 +
Și i-a tăiat și al șaptelea deget. Iar Sfântul a zis: „Risipiți casa aceasta veche sub care se ascundea șarpele cel cu șapte capete, pentru că mie mi se gătește de Ziditorul – Cel ce în a șaptea zi S-a odihnit de lucrurile Sale –, altă casă nerisipită, nefăcută de mână, veșnică în cer.
  
Şi i-a tăiat şi al nouălea deget. Iar Sfîntul a zis: "Întăreşte-mă în răbdare, Dumnezeule adevărat, că spre Tine a nădăjduit sufletul meu, Cel ce ai întărit cu darul Tău cele nouă cete îngereşti, cu care mă învredniceşti a sta înaintea Ta, pe mine care pătimesc tăierea acestor nouă degete ale picioarelor".
+
Apoi i-a tăiat și al optulea deget, iar Sfântul a zis: „Cel ce a mântuit opt suflete din apă în corabia lui Noe, mă va mântui și pe mine, cel căruia îmi vărsați sângele cu apa. Căci tăindu-mi-se și acest deget al optulea, precum nicovala, fiind bătută cu ciocanul nu simte lovitura, ci mai mult se întărește, așa nici eu nu bag seamă de durerea mădularelor ce mi se taie; pentru că Însuși Făcătorul doctorul cel mai bun, mă întărește pe mine și-mi ușurează durerile și mă va pune cu totul întreg în a opta zi, după zilele săptămânii vieții acesteia, în viața cea viitoare preafericită și veșnică.
  
Atunci i-au taiat şi al zecelea deget, iar el, lăudînd pe Domnul, a zis: "Iată că-Ţi aduc Ţie jertfă, Iisuse Hristoase, Cel ce eşti desăvîrşit Dumnezeu şi om desăvîrşit, douăzeci de degete ale mele". Şi iarăşi a zis: "Judecă mie, Dumnezeule, şi alege judecata mea de la neamul necuvios; că iată, necredincioşii n-au cruţat făptura Ta, ci ca nişte lupi nemilostivi au tăiat mădularele mele".
+
Și i-a tăiat și al nouălea deget. Iar Sfântul a zis: „Întărește-mă în răbdare, Dumnezeule adevărat, că spre Tine a nădăjduit sufletul meu, Cel ce ai întărit cu darul Tău cele nouă cete îngerești, cu care mă învrednicești a sta înaintea Ta, pe mine care pătimesc tăierea acestor nouă degete ale picioarelor.
  
:Şi stătea acolo mulţime multă de popor, bărbaţi şi femei, bătrîni şi tineri, privind la acea privelişte şi mirîndu-se de răbdarea Sfîntului. Apoi pătimitorul lui Hristos, căutînd asupra prigonitorilor, a zis: "Ce staţi fără de lucru? Tăiaţi copacul ale cărui ramuri le-aţi tăiat!" Şi apropiindu-se chinuitorul, i-a tăiat piciorul cel drept, iar Sfîntul a zis: "Acum aduc în dar Împăratului ceresc starea mea înaintea Lui, pe care iubindu-L, pătimesc acestea, ca piciorul meu acesta tăiat să stea drept întru Împărăţia Lui, alcătuit la încheietura sa întru dreptate". I-a tăiat apoi şi piciorul stîng, iar Sfîntul, căutînd la cer, a zis: "Auzi-, Doamne, că bună este mila Ta. Tu eşti Dumnezeul Care faci minuni! Fă cu mine semn spre bine şi mă izbăveşte de starea cea de-a stînga".
+
Atunci i-au tăiat și al zecelea deget, iar el, lăudând pe Domnul, a zis: „Iată că-Ți aduc Ție jertfă, Iisuse Hristoase, Cel ce ești desăvârșit Dumnezeu și om desăvârșit, douăzeci de degete ale mele.” Și iarăși a zis: „Judecă mie, Dumnezeule, și alege judecata mea de la neamul necuvios; că iată, necredincioșii n-au cruțat făptura Ta, ci ca niște lupi nemilostivi au tăiat mădularele mele.
  
După aceasta i-a tăiat mîna cea dreaptă, iar el a strigat, zicînd: "Mila Ta, Doamne, în veci o voi lăuda; în neam şi în neam voi vesti adevărul Tău, că împlineşti asupra mea cuvîntul Tău, care zice: De te sminteşte pe tine mîna ta cea dreaptă, tai-o pe ea şi o aruncă de la tine".
+
Și stătea acolo mulțime multă de popor, bărbați și femei, bătrâni și tineri, privind la acea priveliște și mirându-se de răbdarea Sfântului. Apoi pătimitorul lui Hristos, căutând asupra prigonitorilor, a zis: „Ce stați fără de lucru? Tăiați copacul ale cărui ramuri le-ați tăiat!” Și apropiindu-se chinuitorul, i-a tăiat piciorul cel drept, iar Sfântul a zis: „Acum aduc în dar Împăratului ceresc starea mea înaintea Lui, pe care iubindu-L, pătimesc acestea, ca piciorul meu acesta tăiat să stea drept întru Împărăția Lui, alcătuit la încheietura sa întru dreptate.” I-a tăiat apoi și piciorul stâng, iar Sfântul, căutând la cer, a zis: „Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta. Tu ești Dumnezeul Care faci minuni! Fă cu mine semn spre bine și mă izbăvește de starea cea de-a stânga.
  
Şi i-a tăiat lui şi mîna cea stîngă, iar el a zis: "Nu morţii Te vor lăuda pe Tine, Doamne, nici cei ce se pogoară în iad, care se ţin de lucrurile cele nedrepte ale stîngii; ci noi cei vii, care, lepădînd stînga, bine Te cuvîntăm, Doamne, de acum şi pînă-n veac".
+
După aceasta i-a tăiat mâna cea dreaptă, iar el a strigat, zicând: „Mila Ta, Doamne, în veci o voi lăuda; în neam și în neam voi vesti adevărul Tău, că împlinești asupra mea cuvântul Tău, care zice: De te smintește pe tine mâna ta cea dreaptă, tai-o pe ea și o aruncă de la tine.
  
Apoi i-a tăiat umărul cel drept, iar el a zis: "Laudă suflete al meu pe Domnul, lăuda-voi pe Domnul în viaţa mea, cînta-voi Domnului pînă ce voi fi! Căci Cel ce şi-a pus pe umărul Său oaia cea pierdută, şi-a pus-o pe ea de-a dreapta Sa şi îşi va aduce aminte şi de acest umăr al meu drept şi ca pe cel pierdut îl va afla şi, asemenea, de-a dreapta Sa îl va pune".
+
Și i-a tăiat lui și mâna cea stângă, iar el a zis: „Nu morții Te vor lăuda pe Tine, Doamne, nici cei ce se pogoară în iad, care se țin de lucrurile cele nedrepte ale stângii; ci noi cei vii, care, lepădând stânga, bine Te cuvântăm, Doamne, de acum și până-n veac.
  
Şi i-a tăiat lui şi umărul stîng. Iar Sfîntul a zis: "Vrăjmaşii m-au înconjurat, ci ajutorul meu şi lauda mea este mie Domnul spre mîntuire, a Cărui stăpînire s-a făcut peste umărul Lui. Acela nu mă va lăsa pe mine, care pătimesc tăierea acestui umăr stîng, ca să mă abat spre stînga către stăpîniile întunericului".
+
Apoi i-a tăiat umărul cel drept, iar el a zis: „Laudă suflete al meu pe Domnul, lăuda-voi pe Domnul în viața mea, cânta-voi Domnului până ce voi fi! Căci Cel ce și-a pus pe umărul Său oaia cea pierdută, și-a pus-o pe ea de-a dreapta Sa și își va aduce aminte și de acest umăr al meu drept și ca pe cel pierdut îl va afla și, asemenea, de-a dreapta Sa îl va pune.
  
Deci, a început a-i tăia pulpele pînă la genunchi, iar Sfîntul, pătimind durere, a strigat: "Doamne, Dumnezeul meu, Care nu în puterea bărbatului binevoieşti; ci binevoieşti întru cei ce se tem de Tine şi întru cei ce nădăjduiesc spre mila Ta, ajută-mi mie robului Tău, căci m-au cuprins pe mine durerile morţii". Iar chinuitorii au zis către dînsul: "Dar nu ţi-am spus ţie că grele chinuri şi cumplite dureri te vor cuprinde? Dar tu nu ne-ai crezut pe noi".
+
Și i-a tăiat lui și umărul stâng. Iar Sfântul a zis: „Vrăjmașii m-au înconjurat, ci ajutorul meu și lauda mea este mie Domnul spre mântuire, a Cărui stăpânire s-a făcut peste umărul Lui. Acela nu mă va lăsa pe mine, care pătimesc tăierea acestui umăr stâng, ca să mă abat spre stânga către stăpânirile întunericului.
  
Iar viteazul pătimitor a răspuns: "Au nu ştiţi pentru ce mă doare? Pentru ca să se arate că sînt trup, căci pînă acum, Dumnezeu întărindu-, nu am ţinut seama de chinuri, ca şi cum aş fi fost fără trup; iar acum, durîndu-mă după fire, mă arăt că sînt cu trup, dar mă voi îmbrăca pe mine în trup nou, pe care nu vor putea să-l taie sau să-l zdrobească niciodată uneltele voastre cele de chinuri".
+
Deci, a început a-i tăia pulpele până la genunchi, iar Sfântul, pătimind durere, a strigat: „Doamne, Dumnezeul meu, Care nu în puterea bărbatului binevoiești; ci binevoiești întru cei ce se tem de Tine și întru cei ce nădăjduiesc spre mila Ta, ajută-mi mie robului Tău, căci m-au cuprins pe mine durerile morții.” Iar chinuitorii au zis către dânsul: „Dar nu ți-am spus ție că grele chinuri și cumplite dureri te vor cuprinde? Dar tu nu ne-ai crezut pe noi.
  
:Aşa s-au ostenit chinuitorii, tăind mădularele lui de dimineaţă pînă în al nouălea ceas, şi în toată vremea aceea ieşea bună mireasmă ca dintr-un chiparos din trupul lui cel tăiat. Apoi încetînd chinuitorii a-l mai tăia, ostaşul lui Hristos, biruind cu durerile sale pe diavolul, striga către Dumnezeu, zicînd:
+
Iar viteazul pătimitor a răspuns: „Au nu știți pentru ce mă doare? Pentru ca să se arate că sunt trup, căci până acum, Dumnezeu întărindu-, nu am ținut seama de chinuri, ca și cum aș fi fost fără trup; iar acum, durându-mă după fire, mă arăt că sunt cu trup, dar mă voi îmbrăca pe mine în trup nou, pe care nu vor putea să-l taie sau să-l zdrobească niciodată uneltele voastre cele de chinuri.”
  
"Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti Dumnezeule, Atotţiitorule, Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte, Cel ce eşti lăudat de heruvimi şi slăvit de serafimi şi preamărit de toate cetele cereşti, precum şi de toată suflarea, caută spre mine, Dumnezeule al viilor şi al morţilor, şi mă auzi pe mine care sînt abia viu. Căci iată că îmi sînt tăiate toate mădularele şi zace trupul meu o parte mort şi altă parte încă puţin viu. Şi nu am picioare cu care să stau înaintea Ta, Doamne; nu am mîini pe care să le ridic spre rugăciune către Tine, Stăpîne. Nu am genunchi pe care, căzînd, să mă închin Ţie, Ziditorului meu; mîinile, picioarele, umerii şi pulpele mele îmi sînt tăiate, iar eu sînt aruncat înaintea ta, Atotvăzătorule ca o casă căzută şi ca un copac fără de ramuri. Rogu-Te dar pe Tine, iubitorule de oameni, nu mă lăsa pînă în sfîrşit, ci scoate din temniţă sufletul meu".
+
Așa s-au ostenit chinuitorii, tăind mădularele lui de dimineață până în al nouălea ceas, și în toată vremea aceea ieșea bună mireasmă ca dintr-un chiparos din trupul lui cel tăiat. Apoi încetând chinuitorii a-l mai tăia, ostașul lui Hristos, biruind cu durerile sale pe diavolul, striga către Dumnezeu, zicând:
  
:Aşa rugîndu-se el, unul din cei ce stăteau înainte, luînd cuţitul, i-a tăiat sfinţitul cap. Şi astfel săvîrşindu-şi nevoinţa pătimirii, şi-a dat sfîntul său suflet în mîinile lui Dumnezeu. Iar cinstitul lui trup, cel zdrobit şi aruncat, a zăcut pe pămînt pînă în noapte. Apoi după ce s-a înnoptat au adunat credincioşii mădularele lui şi le-au îngropat cu cinste, toate împreună, slăvind pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfîntul Duh în veci. Amin.
+
„Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, Atotțiitorule, Părinte, Fiule și Duhule Sfinte, Cel ce ești lăudat de heruvimi și slăvit de serafimi și preamărit de toate cetele cerești, precum și de toată suflarea, caută spre mine, Dumnezeule al viilor și al morților, și mă auzi pe mine care sunt abia viu. Căci iată că îmi sunt tăiate toate mădularele și zace trupul meu o parte mort și altă parte încă puțin viu. Și nu am picioare cu care să stau înaintea Ta, Doamne; nu am mîini pe care să le ridic spre rugăciune către Tine, Stăpâne. Nu am genunchi pe care, căzând, să mă închin Ție, Ziditorului meu; mîinile, picioarele, umerii și pulpele mele îmi sunt tăiate, iar eu sunt aruncat înaintea ta, Atotvăzătorule ca o casă căzută și ca un copac fără de ramuri. Rogu-Te dar pe Tine, iubitorule de oameni, nu mă lăsa până în sfârșit, ci scoate din temniță sufletul meu.
  
=Din slujba Sfântului Iacov=
+
Așa rugându-se el, unul din cei ce stăteau înainte, luând cuțitul, i-a tăiat sfințitul cap. Și astfel săvârșindu-și nevoința pătimirii, și-a dat sfântul său suflet în mîinile lui Dumnezeu. Iar cinstitul lui trup, cel zdrobit și aruncat, a zăcut pe pământ până în noapte. Apoi după ce s-a înnoptat au adunat credincioșii mădularele lui și le-au îngropat cu cinste, toate împreună, slăvind pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh în veci. Amin.
  
==[[Tropar]]ul Mucenicului, [[glas]]ul al 4-lea==
+
==Din slujba Sfântului Iacov==
  
:Cu mucenicia cea neobişnuită şi înfricoşătoare,
+
===[[Tropar]]ul Mucenicului, [[glas]]ul al 4-lea===
:Şi cu vitejiile răbdării, pre toţi i-ai minunat, mult-pătimitorule.
+
[[Imagine:Iacov persul.jpg|frame|rigth| Marele Mucenic Iacov Persul]]
[[Image:Iacov persul.jpg|frame|rigth| Marele Mucenic Iacov Persul]]
+
 
:Cu tăierea fiecărei părţi din trup, rugăciuni de mulţumită ai dat către Dumnezeu.
+
:Cu mucenicia cea neobișnuită și înfricoșătoare,
 +
:Și cu vitejiile răbdării, pre toți i-ai minunat, mult-pătimitorule.
 +
:Cu tăierea fiecărei părți din trup, rugăciuni de mulțumită ai dat către Dumnezeu.
 
:Pentru aceasta, întru pătimirea ta, cunună ai luat
 
:Pentru aceasta, întru pătimirea ta, cunună ai luat
:Şi te-ai suit către scaunul Împăratului Ceresc, al lui Hristos Dumnezeu, Iacove.
+
:Și te-ai suit către scaunul Împăratului Ceresc, al lui Hristos Dumnezeu, Iacove.
 
:Pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre!
 
:Pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre!
  
 
* [http://www.manastirea-sireti.md/uploads/mp3/vecernea/Track18.mp3 Troparul (audio)]
 
* [http://www.manastirea-sireti.md/uploads/mp3/vecernea/Track18.mp3 Troparul (audio)]
  
==[[Condac]]ul Sfântului [[Mucenic]], glasul al 4-lea==
+
===[[Condac]]ul Sfântului [[Mucenic]], glasul al 4-lea===
:Îndemnat fiind de bună soţia ta, ca cel cu suflet răbdător,
 
:Şi de înfricoşata judecată temându-te,
 
:Porunca perşilor şi îngrozirea ai surpat, Iacove,
 
:Şi te-ai arătat mucenic minunat, la trup ca o viţă fiind tăiat.
 
  
==Slava de la Stihoavna Sfântului Iacov==
+
:Îndemnat fiind de bună soția ta, ca cel cu suflet răbdător,
 +
:Și de înfricoșata judecată temându-te,
 +
:Porunca perșilor și îngrozirea ai surpat, Iacove,
 +
:Și te-ai arătat mucenic minunat, la trup ca o viță fiind tăiat.
  
 +
===Slava de la Stihoavna Sfântului Iacov===
  
* [http://www.manastirea-sireti.md/uploads/mp3/vecernea/Track16.mp3 Slavă: ''Ai fost minunat, Iacove...,'' glasul al 5-lea]
+
* [http://www.manastirea-sireti.md/uploads/mp3/vecernea/Track16.mp3 Slavă: ''Ai fost minunat lăudat, Iacove…,'' glasul al 5-lea]
  
=[[Acatist]]ul Sfântului Mare Mucenic Iacov Persul=
+
===[[Acatist]]ul Sfântului Mare Mucenic Iacov Persul===
  
 
'''Condacul 1'''
 
'''Condacul 1'''
:Înştiinţîndu-se soţia şi maica ta că tu ai jertfit împreună cu împăratul idolilor, scrisoare de întărire în credinţa creştină ţi-a trimis, după care cu lacrimi de umilinţă ţi-ai cerut iertare de la Dumnezeu şi ai părăsit cu desăvîrşire pe împărat şi domni, şi închinîndu-te lui Dumnezeu şi mărturisindu-L, Îi dădeai slavă cîntîndu-I: '''Aliluia!'''
+
:Înștiințându-se soția și maica ta că tu ai jertfit împreună cu împăratul idolilor, scrisoare de întărire în credința creștină ți-a trimis, după care cu lacrimi de umilință ți-ai cerut iertare de la Dumnezeu și ai părăsit cu desăvârșire pe împărat și domni, și închinându-te lui Dumnezeu și mărturisindu-L, Îi dădeai slavă cântându-I: Aliluia!
 +
 
 
'''Icosul l'''
 
'''Icosul l'''
:Auzind împăratul că tu te-ai întors la adevărata credinţă, s-a mîniat foarte rău şi întrebîndu-te, Sfinte Iacove; nu ai vrut să schimbi adevărul pe minciună şi credinţa pe necredinţă ci defăimînd înşelăciunea idolească mărturiseai că unul singur este Dumnezeu, care a făcut cerul şi pămîntul pentru care îţi strigăm:  
+
:Auzind împăratul că tu te-ai întors la adevărata credință, s-a mâniat foarte rău și întrebându-te, Sfinte Iacove; nu ai vrut să schimbi adevărul pe minciună și credința pe necredință ci defăimând înșelăciunea idolească mărturiseai că unul singur este Dumnezeu, care a făcut cerul și pământul pentru care îți strigăm:  
 
:Bucură-te, că de împărat nu te-ai temut;  
 
:Bucură-te, că de împărat nu te-ai temut;  
:Bucură-te, căci credinţa creştină cu tărie ai mărturisit;  
+
:Bucură-te, căci credința creștină cu tărie ai mărturisit;  
:Bucură-te, că cinstea lumească pe care ţi-a dat-o împăratul o ai nesocotit;  
+
:Bucură-te, că cinstea lumească pe care ți-a dat-o împăratul o ai nesocotit;  
:Bucură-te, că cu amăgirile împărăteşti nu te-ai amăgit;  
+
:Bucură-te, că cu amăgirile împărătești nu te-ai amăgit;  
 
:Bucură-te, că împăratul la grele chinuri te-a trimis;  
 
:Bucură-te, că împăratul la grele chinuri te-a trimis;  
:Bucură-te, că de frica muncilor nu te-ai înfricoşat;  
+
:Bucură-te, că de frica muncilor nu te-ai înfricoșat;  
 
:Bucură-te, că pentru împăratul cerului ai vrut a pătimi;  
 
:Bucură-te, că pentru împăratul cerului ai vrut a pătimi;  
:Bucură-te, că chinuindu-ţi trupul, ai cîştigat împărăţia lui Dumnezeu;  
+
:Bucură-te, că chinuindu-ți trupul, ai câștigat împărăția lui Dumnezeu;  
:'''Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Hristos.'''
+
:Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.
 +
 
 
'''Condacul al 2-lea'''
 
'''Condacul al 2-lea'''
:Ca pre o oaie ce o tund păstorii de lînă, aşa Sfinte Mucenice lacove te-ai dat muncitorilor spre tăiere, necruţînd nici unul din mădularele trupului tău, ci pe toate le-au tăiat unul cîte unul, chinuindu-te peste puterea firii omeneşti, iar tu răbdînd cu tărie , dădeai slavă lui Dumnezeu cîntînd: '''Aliluia!'''
+
:Ca pre o oaie ce o tund păstorii de lână, așa Sfinte Mucenice Iacove te-ai dat muncitorilor spre tăiere, necruțând nici unul din mădularele trupului tău, ci pe toate le-au tăiat unul câte unul, chinuindu-te peste puterea firii omenești, iar tu răbdând cu tărie, dădeai slavă lui Dumnezeu cântând: Aliluia!
 +
 
 
'''Icosul al 2-lea'''
 
'''Icosul al 2-lea'''
 
:Întărindu-te cu rugăciuni, Sfinte Mare Mucenice Iacove, cu îndrăzneală ai pornit la locul cel pregătit pentru schingiuirea trupului tău pentru care auzi unele ca acestea:  
 
:Întărindu-te cu rugăciuni, Sfinte Mare Mucenice Iacove, cu îndrăzneală ai pornit la locul cel pregătit pentru schingiuirea trupului tău pentru care auzi unele ca acestea:  
:Bucură-te, că văzînd armele chinuitorilor, nu te-ai tulburat;  
+
:Bucură-te, că văzând armele chinuitorilor, nu te-ai tulburat;  
:Bucură-te, că în faţa lor cu multă îndrăzneală ai şezut;  
+
:Bucură-te, că în fața lor cu multă îndrăzneală ai șezut;  
:Bucură-te, că pe toţi prietenii tăi i-ai ruşinat;  
+
:Bucură-te, că pe toți prietenii tăi i-ai rușinat;  
:Bucură-te, că credinţa maicii tale o ai moştenit;  
+
:Bucură-te, că credința maicii tale o ai moștenit;  
:Bucură-te, că pe soţia ta cea drept credincioasă o ai ascultat;  
+
:Bucură-te, că pe soția ta cea drept credincioasă o ai ascultat;  
 
:Bucură-te, că la luptă cu durerea trupului ai pornit;  
 
:Bucură-te, că la luptă cu durerea trupului ai pornit;  
:Bucură-te, că pe toţi duşmanii i-ai spăimîntat;  
+
:Bucură-te, că pe toți dușmanii i-ai spăimântat;  
:Bucură-te, că pentru Dumnezeu la grele chinuri necredincioşii te-au pus;  
+
:Bucură-te, că pentru Dumnezeu la grele chinuri necredincioșii te-au pus;  
:'''Bucură-te, Sinte Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Hristos.'''
+
:Bucură-te, Sinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.
 +
 
 
'''Condacul al 3-lea'''
 
'''Condacul al 3-lea'''
[[Image:1127-iacov-persul.jpg|rigth|frame|Sfântul Mare Mucenic Iacov Persul]]
+
[[Imagine:1127-iacov-persul.jpg|thumb|right|200px|Sfântul Mare Mucenic Iacov Persul]]
:Sfinte lacove, văzînd pătimirea ta cu durere plîngeau pentru tine prietenii tăi şi te rugau să-ţi cruţi trupul de tăiere, dar tu spunîndu-le să nu te plîngă pe tine, că mergi la locul de odihnă veşnică, ci să se plîngă pe ei, că vor merge la locul de osîndă veşnică, ai poruncit muncitorilor să-ţi taie mădularele tale după porunca împăratului şi căutînd la cer cîntai: '''Aliluia!'''
+
:Sfinte Iacove, văzând pătimirea ta cu durere plângeau pentru tine prietenii tăi și te rugau să-ți cruți trupul de tăiere, dar tu spunându-le să nu te plângă pe tine, că mergi la locul de odihnă veșnică, ci să se plângă pe ei, că vor merge la locul de osândă veșnică, ai poruncit muncitorilor să-ți taie mădularele tale după porunca împăratului și căutând la cer cântai: Aliluia!
 +
 
 
'''Icosul al 3-lea'''
 
'''Icosul al 3-lea'''
:Muncitorii cei tirani fără de milă s-au năpustit asupra frumosului tău trup şi au început a-ţi reteza ramurile tale cele tinere, iar noi, pentru răbdarea ta cea mare îţi strigăm:  
+
:Muncitorii cei tirani fără de milă s-au năpustit asupra frumosului tău trup și au început a-ți reteza ramurile tale cele tinere, iar noi, pentru răbdarea ta cea mare îți strigăm:  
:Bucură-te, că durerea nu te-a înspăimîntat;  
+
:Bucură-te, că durerea nu te-a înspăimântat;  
:Bucură-te, că rugîndu-te lui Dumnezeu, te întărea;  
+
:Bucură-te, că rugându-te lui Dumnezeu, te întărea;  
 
:Bucură-te, că de mărturisirea lui Dumnezeu nu te-ai lepădat;  
 
:Bucură-te, că de mărturisirea lui Dumnezeu nu te-ai lepădat;  
:Bucură-te, că începînd schingiuirea, sîngele tău curgea ca apa;  
+
:Bucură-te, că începând schingiuirea, sângele tău curgea ca apa;  
:Bucură-te, că pe toţi păgînii i-ai înfricoşat;  
+
:Bucură-te, că pe toți păgânii i-ai înfricoșat;  
 
:Bucură-te, că pentru Dumnezeu dureroasele pătimiri, desfătări le-ai socotit;  
 
:Bucură-te, că pentru Dumnezeu dureroasele pătimiri, desfătări le-ai socotit;  
 
:Bucură-te, că prin patimi, patimile trupului ai biruit;  
 
:Bucură-te, că prin patimi, patimile trupului ai biruit;  
:Bucură-te, că cu trup şi suflet lui Dumnezeu ai slujit;  
+
:Bucură-te, că cu trup și suflet lui Dumnezeu ai slujit;  
:'''Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Hristos.'''
+
:Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.
 +
 
 
'''Condacul al 4-lea'''
 
'''Condacul al 4-lea'''
:Răbdînd întru patimi mucenice lacove, ai dat cu dragoste trupul tău spre pătimire pentru Hristos Dumnezeul nostru şi în mijlocul chinurilor cîntai lui Dumnezeu: '''Aliluia!'''
+
:Răbdând întru patimi mucenice Iacove, ai dat cu dragoste trupul tău spre pătimire pentru Hristos Dumnezeul nostru și în mijlocul chinurilor cântai lui Dumnezeu: Aliluia!
 +
 
 
'''Icosul al 4-lea'''
 
'''Icosul al 4-lea'''
:Ca şi viţa de vie cînd i se taie mlădiţele spre a da rod mai mult, aşa şi tu, Sfinte Mare Mucenice lacove, ai dat trucul spre tăiere pentru rodul cel nemuritor, iar acum auzi unele ca acestea:  
+
:Ca și vița de vie când i se taie mlădițele spre a da rod mai mult, așa și tu, Sfinte Mare Mucenice Iacove, ai dat trucul spre tăiere pentru rodul cel nemuritor, iar acum auzi unele ca acestea:  
:Bucură-te, că tăindu-ţi-se primul deget de la mîna dreaptă ai zis: Doamne, Dumnezeule cel mare întru tărie, care cu degetul tău cel dumnezeiesc goneşti dracii, primeşte şi acest deget, care s-a tăiat pentru Tine;  
+
:Bucură-te, că tăindu-ți-se primul deget de la mâna dreaptă ai zis: Doamne, Dumnezeule cel mare întru tărie, care cu degetul tău cel dumnezeiesc gonești dracii, primește și acest deget, care s-a tăiat pentru Tine;  
:Bucură-te, că tăindu-ţi-se al doilea deget, ai răbdat zicînd: Primeşte Doamne şi a doua ramură pe care a sădit-o dreapta Ta; :Bucură-te, că tăindu-ţi-se al treilea deget, ai zis: De trei ispite care sunt în lume izbăvindu-mă, binecuvîntez pre Tatăl, pre Fiul şi pre Sfîntul Duh;  
+
:Bucură-te, că tăindu-ți-se al doilea deget, ai răbdat zicând: Primește Doamne și a doua ramură pe care a sădit-o dreapta Ta;
:Bucură-te, că tăindu-ţi-se al patrulea deget, ai zis: Cel ce primeşte laudă de la patru vieţuitori, primeşte şi pătimire degetului al patrulea tăiat pentru mărturisirea Sfintei Treimi;  
+
:Bucură-te, că tăindu-ți-se al treilea deget, ai zis: De trei ispite care sunt în lume izbăvindu-mă, binecuvântez pre Tatăl, pre Fiul și pre Sfântul Duh;
:Bucură-te, că tăindu-ţi-se al cincilea deget, ai zis: S-a săvîrşit veselia mea ca şi a celor cinci fecioare înţelepte;  
+
:Bucură-te, că tăindu-ți-se al patrulea deget, ai zis: Cel ce primește laudă de la patru viețuitori, primește și pătimire degetului al patrulea tăiat pentru mărturisirea Sfintei Treimi;
:Bucură-te, că tăindu-ţi-se al şaselea deget, ai zis: Mulţumesc Ţie Prealăudate Doamne că m-ai învrednicit pe mine a-Ţi aduce Ţie al şaselea deget, cela ce în ziua şi în ceasul al şaselea Ţi-ai întins pe cruce preacuratele Tale mîini;  
+
:Bucură-te, că tăindu-ți-se al cincilea deget, ai zis: S-a săvârșit veselia mea ca și a celor cinci fecioare înțelepte;
:Bucură-te, că tăindu-ţi-se al şaptelea deget, ai zis: Precum cu buzele lui David, care de şapte ori în zi Te laudă pentru judecăţile dreptăţii Tale, aşa şi astăzi cu şapte degete preamăresc mila Ta;  
+
:Bucură-te, că tăindu-ți-se al șaselea deget, ai zis: Mulțumesc Ție Prealăudate Doamne că m-ai învrednicit pe mine a-Ți aduce Ție al șaselea deget, cela ce în ziua și în ceasul al șaselea Ți-ai întins pe cruce preacuratele Tale mîini;
:Bucură-te, că tăindu-ţi-se al optulea deget, ai zis: Tu Însuţi Doamne ai primit în a opta zi tăierea împrejur după lege şi eu rabd astăzi tăierea a opt degete;  
+
:Bucură-te, că tăindu-ți-se al șaptelea deget, ai zis: Precum cu buzele lui David, care de șapte ori în zi Te laudă pentru judecățile dreptății Tale, așa și astăzi cu șapte degete preamăresc mila Ta;
:Bucură-te că tăindu-ţi-se al nouălea deget, ai zis: Întru al noulea ceas Ţi-ai dat Duhul pe cruce în mîinile Părintelui, iar eu întru durerea acestui al nouălea deget tăiat Îţi aduc mulţumire că m-am învrednicit a fi întins spre tăierea mădularelor mele pentru Preasfîntul numele Tău;  
+
:Bucură-te, că tăindu-ți-se al optulea deget, ai zis: Tu Însuți Doamne ai primit în a opta zi tăierea împrejur după lege și eu rabd astăzi tăierea a opt degete;
:Bucură-te, că tăindu-ţi-se al zecelea deget, ai zis: Mulţumesc Ţie că m-ai învrednicit a răbda tăierea degetelor de la amîndouă mîinile pentru cele zece porunci ale tale care au fost scrise pe cele două table;  
+
:Bucură-te, că tăindu-ți-se al nouălea deget, ai zis: Întru al nouălea ceas Ți-ai dat Duhul pe cruce în mîinile Părintelui, iar eu întru durerea acestui al nouălea deget tăiat Îți aduc mulțumire că m-am învrednicit a fi întins spre tăierea mădularelor mele pentru Preasfântul numele Tău;
:'''Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Hristos.'''
+
:Bucură-te, că tăindu-ți-se al zecelea deget, ai zis: Mulțumesc Ție că m-ai învrednicit a răbda tăierea degetelor de la amândouă mîinile pentru cele zece porunci ale tale care au fost scrise pe cele două table;  
 +
:Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.
 +
 
 
'''Condacul al 5-lea'''
 
'''Condacul al 5-lea'''
:Şi venind prietenii tăi Sfinte Mucenice cu amăgirile acestei vieţi şi lumi trecătoare căutau să te supună zeilor, iar tu le-ai zis: Nimeni nu poate sluji la doi domni şi nimeni punîndu-şi mîna pe plug, căutînd înapoi, este îndreptat întru împărăţia lui Dumnezeu, căci Domnul a zis: Cine iubeşte pe tatăl său, pre maica sa, pre femeia sa sau pre copiii săi mai mult decît pre mine, nu este vrednic de mine şi zicînd acestea cîntai: '''Aliluia!'''
+
:Și venind prietenii tăi Sfinte Mucenice cu amăgirile acestei vieți și lumi trecătoare căutau să te supună zeilor, iar tu le-ai zis: Nimeni nu poate sluji la doi domni și nimeni punându-și mâna pe plug, căutând înapoi, este îndreptat întru împărăția lui Dumnezeu, căci Domnul a zis: Cine iubește pe tatăl său, pre maica sa, pre femeia sa sau pre copiii săi mai mult decât pre mine, nu este vrednic de mine și zicând acestea cântai: Aliluia!
 +
 
 
'''Icosul al 5-lea'''
 
'''Icosul al 5-lea'''
:Ale slujitorilor de idoli sfaturi nu le-ai primit şi chemînd călăul l-ai silit spre muncirea ta şi piciorul cel drept, dîndu-l la tăiere, ai zis: Slavă Ţie Hristoase, căruia nu numai mîinile, ci şi picioarele au fost pătrunse şi sîngele ţi-a curs, iar noi pentru acestea îţi strigăm:  
+
:Ale slujitorilor de idoli sfaturi nu le-ai primit și chemând călăul l-ai silit spre muncirea ta și piciorul cel drept, dându-l la tăiere, ai zis: Slavă Ție Hristoase, căruia nu numai mîinile, ci și picioarele au fost pătrunse și sângele ți-a curs, iar noi pentru acestea îți strigăm:
:Bucură-te, că tăindu-ţi-se primul deget de la piciorul drept, care ai pătimit tăierea degetului dintîi să stea cu cei mai de pe urmă de-a dreapta Ta;  
+
:Bucură-te, că tăindu-ți-se primul deget de la piciorul drept, care ai pătimit tăierea degetului dintâi să stea cu cei mai de pe urmă de-a dreapta Ta;
:Bucură-te, că tăindu-ţi-se al doilea deget, ai zis: Îndoindu-se spre mine stăpînirea şi mila Ta Doamne; Bucură-te, că tăindu-ţi-se al treilea deget, zîmbind către dînsul ai zis: Mergi în numele Treimii şi al treilea deget către soţii tăi ca şi grînele de grîu care căzînd în pămînt şi murind pentru Hristos cel ce a înviat a treia zi, multbrod de cinste vei avea cu soţii tăi în ziua învierii celei de obşte;  
+
:Bucură-te, că tăindu-ți-se al doilea deget, ai zis: Îndoindu-se spre mine stăpânirea și mila Ta Doamne; Bucură-te, că tăindu-ți-se al treilea deget, zâmbind către dânsul ai zis: Mergi în numele Treimii și al treilea deget către soții tăi ca și grânele de grâu care căzând în pământ și murind pentru Hristos cel ce a înviat a treia zi, mult rod de cinste vei avea cu soții tăi în ziua învierii celei de obște;  
 
:Bucură-te, că al patrulea deget zdrobit, Crucea cea din patru cununi ai preamărit;  
 
:Bucură-te, că al patrulea deget zdrobit, Crucea cea din patru cununi ai preamărit;  
:Bucură-te, că tăindu-ţi-se al cincilea deget, ai zis: Doamne Cel ce ai răbdat cele cinci răni mai mari, proslăvind ajutorul Tău pentru că mă faci vrednic părţii credincioşilor celor ce au pătimit pentru Tine şi au înmulţit cei cinci talanţi;  
+
:Bucură-te, că tăindu-ți-se al cincilea deget, ai zis: Doamne Cel ce ai răbdat cele cinci răni mai mari, proslăvind ajutorul Tău pentru că mă faci vrednic părții credincioșilor celor ce au pătimit pentru Tine și au înmulțit cei cinci talanți;
:Bucură-te, că tăindu-ţi-se al şaselea deget, cel mic de la piciorul stîng ai zis Sfinte lacove: îmbărbătează-te micule deget al şaselea prin Dumnezeu Cel Mare care în ziua a şasea te-a făcut pre tine cel mic cu cele mari deopotrivă, cel mic ca şi cel mare vor învia.  
+
:Bucură-te, că tăindu-ți-se al șaselea deget, cel mic de la piciorul stâng ai zis Sfinte Iacove: îmbărbătează-te micule deget al șaselea prin Dumnezeu Cel Mare care în ziua a șasea te-a făcut pre tine cel mic cu cele mari deopotrivă, cel mic ca și cel mare vor învia.
:Bucură-te, că tăindu-ţi-se al şaptelea deget, ai zis: Slavă Ţie Doamne Cel ce în ziua a şaptea Te-ai odihnit de toate lucrurile Tale;  
+
:Bucură-te, că tăindu-ți-se al șaptelea deget, ai zis: Slavă Ție Doamne Cel ce în ziua a șaptea Te-ai odihnit de toate lucrurile Tale;
:Bucură-te, că tăindu-ţi-se al optulea deget, ai zis: Cel ce opt suflete de apă în corabia lui Noe ai izbăvit, izbăveşte-mă şi pe mine care îmi vărs sîngele ca apa.  
+
:Bucură-te, că tăindu-ți-se al optulea deget, ai zis: Cel ce opt suflete de apă în corabia lui Noe ai izbăvit, izbăvește-mă și pe mine care îmi vărs sângele ca apa.  
:Bucură-te, că tăindu-ţi-se al nouălea deget, ai zis: Întăreşte-mă în răbdare Dumnezeule Cel ce ai întărit cu darul Tău pe cele nouă cete îngereşti cu care mă învredniceşte a sta înaintea Ta;  
+
:Bucură-te, că tăindu-ți-se al nouălea deget, ai zis: Întărește-mă în răbdare Dumnezeule Cel ce ai întărit cu darul Tău pe cele nouă cete îngerești cu care mă învrednicește a sta înaintea Ta;  
:Bucură-te, că tăindu-ţi-se al zecelea deget, strigînd Sfinte lacove, ai zis: Iată Îţi aduc jertfă lisuse Hristoase Cel ce eşti desăvîrşit Dumnezeu şi om desăvîrşit douăzeci de degete ale mele;  
+
:Bucură-te, că tăindu-ți-se al zecelea deget, strigând Sfinte Iacove, ai zis: Iată Îți aduc jertfă Iisuse Hristoase Cel ce ești desăvârșit Dumnezeu și om desăvârșit douăzeci de degete ale mele;  
:'''Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Hristos.'''
+
:Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.
 +
 
 
'''Condacul al 6-lea'''
 
'''Condacul al 6-lea'''
:Începutul durerilor şi a suferinţelor tale au fost tăierea degetelor mîinilor şi a picioarelor tale, care făcînd numai binele şi urmînd pe calea dreptei credinţe a adevărului lui Dumnezeu ai vrut ca şi ele să-L preamărească şi dîndu-le la tăiere, strigai Lui bucurîndu-te: '''Aliluia!'''
+
:Începutul durerilor și a suferințelor tale au fost tăierea degetelor mîinilor și a picioarelor tale, care făcând numai binele și urmând pe calea dreptei credințe a adevărului lui Dumnezeu ai vrut ca și ele să-L preamărească și dându-le la tăiere, strigai Lui bucurându-te: Aliluia!
 +
 
 
'''Icosul al 6-lea'''
 
'''Icosul al 6-lea'''
:După ce ţi-au tăiat ramurile trupului tău s-au năpustit cu înverşunare aprinsă spre tăierea cinstitului tău trup pentru care strigăm:  
+
:După ce ți-au tăiat ramurile trupului tău s-au năpustit cu înverșunare aprinsă spre tăierea cinstitului tău trup pentru care strigăm:  
:Bucură-te, că tăindu-ţi-se piciorul cel drept, ai dat slavă lui Dumnezeu şi de partea cea dreaptă te-ai învrednicit;  
+
:Bucură-te, că tăindu-ți-se piciorul cel drept, ai dat slavă lui Dumnezeu și de partea cea dreaptă te-ai învrednicit;  
:Bucură-te, că tăindu-ţi-se piciorul cel stîng, de partea cea stînga ai fost scutit; Bucură-te, că tainduţi-se mîna cea dreaptă ai zis: De te sminteşte mîna ta, tai-o şi o aruncă;  
+
:Bucură-te, că tăindu-ți-se piciorul cel stâng, de partea cea stânga ai fost scutit; Bucură-te, că tainduți-se mâna cea dreaptă ai zis: De te smintește mâna ta, tai-o și o aruncă;  
:Bucură-te, că tăindu-ţi-se mîna cea stîngă, de cele ale stîngii ai fugit;  
+
:Bucură-te, că tăindu-ți-se mâna cea stângă, de cele ale stângii ai fugit;  
:Bucură-te, că tăindu-ţi-se şi umărul cel drept, rugîndu-te ai zis: Ca de oaia cea pierdută să-ţi aduci aminte şi de acest umăr al meu;  
+
:Bucură-te, că tăindu-ți-se și umărul cel drept, rugându-te ai zis: Ca de oaia cea pierdută să-ți aduci aminte și de acest umăr al meu;  
:Bucură-te, că tăindu-ţi-se şi umărul cel stîng, mulţumeai lui Dumnezeu;  
+
:Bucură-te, că tăindu-ți-se și umărul cel stâng, mulțumeai lui Dumnezeu;  
:Bucură-te, că tăindu-ţi-se pulpele pînă la genunchi, ai răbdat nesuferită durere.  
+
:Bucură-te, că tăindu-ți-se pulpele până la genunchi, ai răbdat nesuferită durere.  
:Bucură-te, că toate chinurile cu bărbăţie le-ai răbdat;  
+
:Bucură-te, că toate chinurile cu bărbăție le-ai răbdat;  
:'''Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Hristos.'''
+
:Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.
 +
 
 
'''Condacul al 7-lea'''
 
'''Condacul al 7-lea'''
:Dureri înfricoşate răbdînd, Sfinte Mare Mucenice lacove, cu nimic nu te-au putut despărţi de Dumnezeu şi biruind puterea vrăjmaşului strigai: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti Dumnezeule Atotţiitorule, Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte pentru acesta îţi strigăm: Slavă Ţie Mare Mucenice şi lui Dumnezeu: '''Aliluia!'''
+
:Dureri înfricoșate răbdând, Sfinte Mare Mucenice Iacove, cu nimic nu te-au putut despărți de Dumnezeu și biruind puterea vrăjmașului strigai: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule Atotțiitorule, Părinte, Fiule și Duhule Sfinte pentru acesta îți strigăm: Slavă Ție Mare Mucenice și lui Dumnezeu: Aliluia!
 +
 
 
'''Icosul al 7-lea'''
 
'''Icosul al 7-lea'''
:Rămînînd trunchiul tău la pămînt despărţit de ramurile lui sau îngrozit tiranii vrăjmaşi, iar noi pentru acestea îţi strigăm: :Bucură-te, cel mare între mucenici;  
+
:Rămânând trunchiul tău la pământ despărțit de ramurile lui sau îngrozit tiranii vrăjmași, iar noi pentru acestea îți strigăm:
 +
:Bucură-te, cel mare între mucenici;  
 
:Bucură-te, al dumnezeirii mărturisitorule;  
 
:Bucură-te, al dumnezeirii mărturisitorule;  
:Bucură-te, că pe Treimea cea de o fiinţă cu sîngele tău ai mărturisit;  
+
:Bucură-te, că pe Treimea cea de o ființă cu sângele tău ai mărturisit;  
 
:Bucură-te, că pe idolii cei fără suflet i-ai zdrobit;  
 
:Bucură-te, că pe idolii cei fără suflet i-ai zdrobit;  
:Bucură-te, că prin tine credinţa s-a întărit;  
+
:Bucură-te, că prin tine credința s-a întărit;  
:Bucură-te, că te-ai luptat cu tărie împotriva trupului şi a sîngelui;  
+
:Bucură-te, că te-ai luptat cu tărie împotriva trupului și a sângelui;  
 
:Bucură-te, că prin acestea de Dumnezeu a te apropia te-ai învrednicit;  
 
:Bucură-te, că prin acestea de Dumnezeu a te apropia te-ai învrednicit;  
:Bucură-te, că din trupul tău cel mult chinuit miresme cu bun miros au ieşit;  
+
:Bucură-te, că din trupul tău cel mult chinuit miresme cu bun miros au ieșit;  
:'''Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Hristos.'''
+
:Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.
 +
 
 
'''Condacul al 8-lea'''
 
'''Condacul al 8-lea'''
:Credincios slujirii lui Dumnezeu ai rămas Sfinte Mare Mucenice lacove şi pînă la suflarea ta cea de pe urmă, mulţumind lui Dumnezeu că te-a întărit în răbdarea de a suferi chinurile cele mai cumplite cîntai neîncetat Lui: '''Aliluia!'''
+
:Credincios slujirii lui Dumnezeu ai rămas Sfinte Mare Mucenice Iacove și până la suflarea ta cea de pe urmă, mulțumind lui Dumnezeu că te-a întărit în răbdarea de a suferi chinurile cele mai cumplite cântai neîncetat Lui: Aliluia!
 +
 
 
'''Icosul al 8-lea'''
 
'''Icosul al 8-lea'''
:Tot trupul fără cruţare l-ai dat tăierii ca pe un miel spre junghiere, iar pentru pătimirea ta cea înfricoşată auzi de la noi unele ca acestea:  
+
:Tot trupul fără cruțare l-ai dat tăierii ca pe un miel spre junghiere, iar pentru pătimirea ta cea înfricoșată auzi de la noi unele ca acestea:  
:Bucură-te, că cinstitul tău cap prin tăierea sabiei de trup l-au despărţit;  
+
:Bucură-te, că cinstitul tău cap prin tăierea sabiei de trup l-au despărțit;  
 
:Bucură-te, că sufletul tău curat în mîinile Lui Dumnezeu l-ai dăruit;  
 
:Bucură-te, că sufletul tău curat în mîinile Lui Dumnezeu l-ai dăruit;  
 
:Bucură-te, că acum cu îngerii dai slavă Lui Dumnezeu;  
 
:Bucură-te, că acum cu îngerii dai slavă Lui Dumnezeu;  
 
:Bucură-te, că prin muncile tale, te-ai învrednicit de lumina cerească;  
 
:Bucură-te, că prin muncile tale, te-ai învrednicit de lumina cerească;  
:Bucură-te, că loc de cinste între mucenici ţi-ai agonisit;  
+
:Bucură-te, că loc de cinste între mucenici ți-ai agonisit;  
 
:Bucură-te, că prin tine cetele mucenicilor s-au întărit;  
 
:Bucură-te, că prin tine cetele mucenicilor s-au întărit;  
:Bucură-te, că pe vrăjmaşul diavol l-ai biruit;  
+
:Bucură-te, că pe vrăjmașul diavol l-ai biruit;  
:'''Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Hristos.'''
+
:Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.
 +
 
 
'''Condacul al 9-lea'''
 
'''Condacul al 9-lea'''
:Patimile care tu le-ai suferit să ne fie tămăduitoare patimilor noastre şi rănile tale să ne fie acoperămîntul durerilor ce ne împresoară; Dă-ne nouă Sfinte Mare Mucenice răbdarea cu care tu ai pătimit ca şi noi să ne mîntuim sufletele noastre, aducîndu-ţi mulţumiri şi lui Dumnezeu să-I cîntăm: '''Aliluia!'''
+
:Patimile care tu le-ai suferit să ne fie tămăduitoare patimilor noastre și rănile tale să ne fie acoperământul durerilor ce ne împresoară; Dă-ne nouă Sfinte Mare Mucenice răbdarea cu care tu ai pătimit ca și noi să ne mântuim sufletele noastre, aducându-ți mulțumiri și lui Dumnezeu să-I cântăm: Aliluia!
 +
 
 
'''Icosul al 9-lea'''
 
'''Icosul al 9-lea'''
:Cu sîngele tău cel curs pentru dragostea lui Dumnezeu şi cu pătimirea ta cea cu multă răbdare, ai dărîmat închinarea cea idolească, pentru aceasta îţi strigăm:  
+
:Cu sângele tău cel curs pentru dragostea lui Dumnezeu și cu pătimirea ta cea cu multă răbdare, ai dărâmat închinarea cea idolească, pentru aceasta îți strigăm:  
 
:Bucură-te, că stai înaintea scaunului ceresc;  
 
:Bucură-te, că stai înaintea scaunului ceresc;  
 
:Bucură-te, că te-ai învrednicit a lua cunună de la Dumnezeu pentru întreită mucenicia ta;  
 
:Bucură-te, că te-ai învrednicit a lua cunună de la Dumnezeu pentru întreită mucenicia ta;  
 
:Bucură-te, că ai luminat Biserica lui Hristos cu lumina patimilor tale;  
 
:Bucură-te, că ai luminat Biserica lui Hristos cu lumina patimilor tale;  
:Bucură-te, că pînă la moarte te-ai arătat împotriva slujitorilor de idoli;  
+
:Bucură-te, că până la moarte te-ai arătat împotriva slujitorilor de idoli;  
:Bucură-te, că te-ai învrednicit de slava cea veşnică;  
+
:Bucură-te, că te-ai învrednicit de slava cea veșnică;  
:Bucură-te, că te-ai făcut ca o viţă aleasă a lui Hristos;  
+
:Bucură-te, că te-ai făcut ca o viță aleasă a lui Hristos;  
:Bucură-te, că curăţit fiind cu secera patimilor ai adus multă roadă;  
+
:Bucură-te, că curățit fiind cu secera patimilor ai adus multă roadă;  
 
:Bucură-te, că pentru aceasta Dumnezeu te-a proslăvit;  
 
:Bucură-te, că pentru aceasta Dumnezeu te-a proslăvit;  
:'''Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Hristos.'''
+
:Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.
 +
 
 
'''Condacul al 10-lea'''
 
'''Condacul al 10-lea'''
:Înţelepţeşte ai trecut cu vederea cele ce se strică şi lesne se risipesc ale celor trecătoare, purtătorule de cunună, şi ca un înţelept ai ales mai de cinste nemişcarea celor ce pururea sunt stătătoare strigînd lui Dumnezeu: '''Aliluia!'''
+
:Înțelepțește ai trecut cu vederea cele ce se strică și lesne se risipesc ale celor trecătoare, purtătorule de cunună, și ca un înțelept ai ales mai de cinste nemișcarea celor ce pururea sunt stătătoare strigând lui Dumnezeu: Aliluia!
 +
 
 
'''Icosul al 10-lea'''
 
'''Icosul al 10-lea'''
:Tăindu-ţi-se trupul de cruzii tirani, ţi s-a dăruit ţie cunună luminată Sfinte Mare Mucenice lacove şi desfătarea raiului, pentru care îţi strigăm:  
+
:Tăindu-ți-se trupul de cruzii tirani, ți s-a dăruit ție cunună luminată Sfinte Mare Mucenice Iacove și desfătarea raiului, pentru care îți strigăm:  
:Bucură-te, căci ca un pămînt te-ai arătat;  
+
:Bucură-te, căci ca un pământ te-ai arătat;  
 
:Bucură-te, căci cu plugul muncitor te-ai arat;  
 
:Bucură-te, căci cu plugul muncitor te-ai arat;  
:Bucură-te, că ai adus Ziditorului lucrare de pămînt bună roadă;  
+
:Bucură-te, că ai adus Ziditorului lucrare de pământ bună roadă;  
:Bucură-te, că ai stins săgeţile cele înfierbîntate ale vrăjmaşului;  
+
:Bucură-te, că ai stins săgețile cele înfierbântate ale vrăjmașului;  
 
:Bucură-te, căci cu totul fiind rănit te-ai adus jertfă lui Dumnezeu;  
 
:Bucură-te, căci cu totul fiind rănit te-ai adus jertfă lui Dumnezeu;  
:Bucură-te, că dădea-I slavă lui Dumnezeu cînd ţi se tăiau mădularele;  
+
:Bucură-te, că dădea-I slavă lui Dumnezeu când ți se tăiau mădularele;  
:Bucură-te, că ai luat de la Dumnezeu răscumpărare pentru durerile şi pîraiele sîngiuirilor tale;  
+
:Bucură-te, că ai luat de la Dumnezeu răscumpărare pentru durerile și pâraiele sângiuirilor tale;  
:'''Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Hristos.'''
+
:Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.
 +
 
 
'''Condacul al 11-lea'''
 
'''Condacul al 11-lea'''
:Fericit eşti de trei ori Sfinte Mare Mucenice, căci pătimind ca în trup străin te-ai îmbrăcat în haina mîntuirii şi cu veşmînt de veselie, vopsit cu sîngele tău şi ca un purtător de chinuri te-ai arătat sfinte cîntînd: '''Aliluia!'''
+
:Fericit ești de trei ori Sfinte Mare Mucenice, căci pătimind ca în trup străin te-ai îmbrăcat în haina mântuirii și cu veșmânt de veselie, vopsit cu sângele tău și ca un purtător de chinuri te-ai arătat sfinte cântând: Aliluia!
 +
 
 
'''Icosul al 11-lea'''
 
'''Icosul al 11-lea'''
:Săvîrşind călătoria muceniciei ai luat sfinţita cunună de biruinţă de la Dumnezeu şi acum după vrednicie cînţi cu cetele mucenicilor, iar noi îţi strigăm unele ca acestea:  
+
:Săvârșind călătoria muceniciei ai luat sfințita cunună de biruință de la Dumnezeu și acum după vrednicie cânți cu cetele mucenicilor, iar noi îți strigăm unele ca acestea:  
:Bucură-te, că au căzut prin tăiere mădularele tale ca lîna unei oi;  
+
:Bucură-te, că au căzut prin tăiere mădularele tale ca lâna unei oi;  
:Bucură-te, căci cu urgie s-au năpustit asupra ta cei răi credincioşi;  
+
:Bucură-te, căci cu urgie s-au năpustit asupra ta cei răi credincioși;  
:Bucură-te, căci ca un zid neclintit ai stat în faţa lor;  
+
:Bucură-te, căci ca un zid neclintit ai stat în fața lor;  
 
:Bucură-te, căci de Dumnezeu prin rugăciuni ai fost întărit;  
 
:Bucură-te, căci de Dumnezeu prin rugăciuni ai fost întărit;  
 
:Bucură-te, că acum ai îndrăzneală către Dumnezeu;  
 
:Bucură-te, că acum ai îndrăzneală către Dumnezeu;  
:Bucură-te, căci ca o făclie luminoasă stai în faţa Mîntuitorului;  
+
:Bucură-te, căci ca o făclie luminoasă stai în fața Mântuitorului;  
:Bucură-te, căci în locaş nematerialnic locuieşti;  
+
:Bucură-te, căci în locaș nematerialnic locuiești;  
:Bucură-te, cel ce între mucenici ca soarele străluceşti;  
+
:Bucură-te, cel ce între mucenici ca soarele strălucești;  
:'''Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Hristos.'''
+
:Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.
 +
 
 
'''Condacul al 12-lea'''
 
'''Condacul al 12-lea'''
:Cu multă iuţime pornindu-se asupra ta vrăjmaşul diavol şi îndemnînd pe tirani prin pătimire să-ţi surpe sufletul n-au putut, căci fiind întărit cu puterea lui Hristos i-ai biruit, iar acum trecînd norul muncilor, purtătorule de chinuri, te-ai sălăşluit în lumina cea veşnică a lui Hristos, pentru care adu-ţi aminte Sfinte Mare Mucenice lacove de cei ce au credinţă şi săvîrşesc pomenirea ta lăudîndu-te pre tine şi cîntînd: '''Aliluia!'''
+
:Cu multă iuțime pornindu-se asupra ta vrăjmașul diavol și îndemnând pe tirani prin pătimire să-ți surpe sufletul n-au putut, căci fiind întărit cu puterea lui Hristos i-ai biruit, iar acum trecând norul muncilor, purtătorule de chinuri, te-ai sălășluit în lumina cea veșnică a lui Hristos, pentru care adu-ți aminte Sfinte Mare Mucenice Iacove de cei ce au credință și săvârșesc pomenirea ta lăudându-te pre tine și cântând: Aliluia!
 +
 
 
'''Icosul al 12-lea'''
 
'''Icosul al 12-lea'''
:Secerîndu-ţi-se mădularele trupului ai răbdat dureri şi răni nesuferite, Mare Mucenice al lui Hristos, cela ce vrednic de laudă eşti, căruia îţi strigăm:  
+
:Secerându-ți-se mădularele trupului ai răbdat dureri și răni nesuferite, Mare Mucenice al lui Hristos, cela ce vrednic de laudă ești, căruia îți strigăm:  
:Bucură-te, că te-ai învrednicit a fi părtaş al Patimilor lui Hristos;  
+
:Bucură-te, că te-ai învrednicit a fi părtaș al Patimilor lui Hristos;  
:Bucură-te, pentru că ai înfruntat cu bărbăţie cruzimea tiranilor;  
+
:Bucură-te, pentru că ai înfruntat cu bărbăție cruzimea tiranilor;  
:Bucură-te că ai luat, cununa biruinţei cea de mult preţ.  
+
:Bucură-te, că ai luat cununa biruinței cea de mult preț.  
:Bucură-te, căci acum împodobindu-te fericite stai înaintea dumnezeiescului scaun al Stăpînului împreună cu cei ce au pătimit pentru El;  
+
:Bucură-te, căci acum împodobindu-te fericite stai înaintea dumnezeiescului scaun al Stăpânului împreună cu cei ce au pătimit pentru El;  
:Bucură-te, căci avînd către Hristos îndrăzneală, mucenice pururea pomenite, stai întru ajutor cu fierbinţeală pentru cei ce săvîrşesc cinstită pomenirea ta;  
+
:Bucură-te, căci având către Hristos îndrăzneală, mucenice pururea pomenite, stai întru ajutor cu fierbințeală pentru cei ce săvârșesc cinstită pomenirea ta;  
:Bucură-te, că scăpîndu-ne din nevoi, păzindu-ne de patimi, izbăvindu-ne de toate întîmplările cele rele, ne dai şi bărbăţie sufletească;  
+
:Bucură-te, că scăpându-ne din nevoi, păzindu-ne de patimi, izbăvindu-ne de toate întâmplările cele rele, ne dai și bărbăție sufletească;  
:Bucură-te strigăm, vino degrabă în ajutorul nostru la vreme de necaz, ca să mărim şi noi nevoinţele tale cele prea luminate  
+
:Bucură-te, strigăm, vino degrabă în ajutorul nostru la vreme de necaz, ca să mărim și noi nevoințele tale cele prea luminate;
:'''Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Hristos.'''
+
:Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.
 +
 
 
'''Condacul al 13-lea'''
 
'''Condacul al 13-lea'''
:O de trei ori fericite Mare Mucenice lacove, părăsind cele veselitoare ale lumii: strălucirea, bogăţia şi frumuseţea, şi lepădîndu-te de toată sminteala şi tăindu-ţi-se trupul în bucăţele cele mai mici ai urmat Patimilor Domnului Hristos, Mare Mucenice lacove, bucurîndu-te şi ca un părtaş Patimilor Lui ai ajuns a fi părtaş cu adevărat şi împărăţiei Lui, pentru care te rugăm fii mijlocitor şi nouă celor căzuţi în necazuri şi nevoi pentru care strigăm împreună cu tine lui Dumnezeu: '''Aliluia!''' (de trei ori)
+
:O de trei ori fericite Mare Mucenice Iacove, părăsind cele veselitoare ale lumii: strălucirea, bogăția și frumusețea, și lepădându-te de toată sminteala și tăindu-ți-se trupul în bucățele cele mai mici ai urmat Patimilor Domnului Hristos, Mare Mucenice Iacove, bucurându-te și ca un părtaș Patimilor Lui ai ajuns a fi părtaș cu adevărat și împărăției Lui, pentru care te rugăm fii mijlocitor și nouă celor căzuți în necazuri și nevoi pentru care strigăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! (de trei ori)
[[Image:M-iacob-persul-11.jpg|frame|left|Pătimirea Marelui Mucenic Iacov]]
 
  
 +
'''Rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Iacov Persul'''
 +
[[Imagine:M-iacob-persul-11.jpg|thumb|left|250px|Pătimirea Marelui Mucenic Iacov]]
 +
O prea sfinte și întru tot lăudate Mare Mucenice Iacove și de cele mai înfricoșate chinuri purtătorule primește această puțină rugăciune de la noi nevrednicii, cei împovărați cu multe și grele păcate, care îndrăznim a veni și cu lacrimi a te ruga pe tine cel ce ai îndrăzneală către Dumnezeu pentru înfricoșatele schingiuiri pe care le-ai pătimit pentru mărturisirea credinței creștine și întru pătimirea ta ai doborât închinăciunea idolească, preamărindu-L pe Dumnezeu Cel Adevărat care a făcut cerul și pământul și pe toate cele văzute și nevăzute le cuprinde, pentru aceasta pe noi cei orbiți de plăcerile lumești și veșnic stăpâniți de mreaja păcatului nu ne lăsa Sfinte în uitare și nu ne da părăsirii, ci ca atunci când cereai ajutor de la Dumnezeu întru întărirea pătimirii celei mucenicești după a ta credință primeai întărirea dumnezeiască și ca în trup străin pătimeai. Așa și acum roagă-te și milostiv fă pe Dumnezeu asupra noastră, mult păcătoșilor, care cu ale noastre păcate am aprins mânia lui Dumnezeu, ceea ce cu bună dreptate s-a pornit asupra noastră. Întărește, Sfinte, în inimile noastre, frica de Dumnezeu credința și dragostea cu care tu ai primit moartea cea veșnică a Cerescului Părinte. Rănile tale, Sfinte, să tămăduiască adâncurile rănilor sufletelor noastre cele supte de mulțimea păcatelor. Sângele tău cel ce ca dintr-un izvor a curs, să pună stavilă izvorului patimilor noastre și întreg trupul tău cel despărțit de ale lui mădulare prin tăierea sa, să aducă înnoirea mântuitoare sufletelor noastre cele despărțite de iubirea lui Dumnezeu, prin moaștele tale pe care le cinstim: Și precum atunci ai dobândit răbdare, alinarea durerilor și întru nădejdea bucuriei cele veșnice ți-ai dat sufletul Părintelui Ceresc, mărturisindu-L până la cea mai de pe urmă suflare, pentru aceasta te-ai învrednicit a lua cununa biruinței și locul cel mai de cinste între mucenici, ajută-ne și nouă ca de acum și până la sfârșitul vieții noastre în credința cea de tine mărturisită să trăim bine plăcând lui Dumnezeu și biruind puterea diavolului, ajutați și întăriți fiind cu puterea rugăciunilor tale, cel ce ești pururea fierbinte rugător pentru cei ce cu credință se roagă ție. Ajută-ne să săvârșim călătoria acestei vieți trecătoare și cu bucurie, fără de frică să ne mutăm din această viață. Mijlocitor să ne fii nouă păcătoșilor Sfinte Iacove în acel ceas înfricoșat, în care sufletul se desparte de trup și venind în ajutorul nostru, căci nu avem fapte bune, ci suntem împovărați de sarcina păcatelor, iar vrăjmașul diavol, cel ce ne îndeamnă la săvârșirea celor rele, atunci va veni și va căuta să ne răpească sufletul, ci noi nădăjduim la grabnicul tău ajutor și te rugăm cu lacrimi fierbinți nu te scârbi de noi, ci ne ajută, căci poți îmblânzi mânia lui Dumnezeu întru bunătate și milostivindu-L să ne mântuim cu rugăciunile tale cele mult folositoare sufletelor noastre din mîinile vrăjmașului. Amin.
  
::::::::::::::'''Rugăciune către Sfîntul Mare Mucenic Iacov Persul:'''
+
===Vecernia Sfântului Iacov===
:O prea sfinte şi întru tot lăudate Mare Mucenice lacove şi de cele mai înfricoşate chinuri purtătorule primeşte această puţină rugăciune de la noi nevrednicii, cei împovăraţi cu multe şi grele păcate, care îndrăznim a veni şi cu lacrimi a te ruga pe tine cel ce ai îndrăzneală către Dumnezeu pentru înfricoşatele schingiuiri pe care le-ai pătimit pentru mărturisirea credinţei creştine şi întru pătimirea ta ai doborît închinăciunea idolească, preamărindu-L pe Dumnezeu Cel Adevărat care a făcut cerul şi pămîntul şi pe toate cele văzute şi nevăzute le cuprinde, pentru aceasta pe noi cei orbiţi de plăcerile lumeşti şi veşnic stăpîniţi de mreaja păcatului nu ne lăsa Sfinte în uitare şi nu ne da părăsirii, ci ca atunci cînd cereai ajutor de la Dumnezeu întru întărirea pătimirii celei muceniceşti după a ta credinţă primeai întărirea dumnezeiască şi ca în trup străin pătimeai. Aşa şi acum roagă-te şi milostiv fă pe Dumnezeu asupra noastră, mult păcătoşilor, care cu ale noastre păcate am aprins mînia lui Dumnezeu, ceea ce cu bună dreptate s-a pornit asupra noastră. Întăreşte, Sfinte, în inimile noastre, frica de Dumnezeu credinţa şi dragostea cu care tu ai primit moartea cea veşnică a Cerescului Părinte. Rănile tale, Sfinte, să tămăduiască adîncurile rănilor sufletelor noastre cele supte de mulţimea păcatelor. Sîngele tău cel ce ca dintr-un izvor a curs, să pună stavilă izvorului patimilor noastre şi întreg trupul tău cel despărţit de ale lui mădulare prin tăierea sa, să aducă înnoirea mîntuitoare sufletelor noastre cele despărţite de iubirea lui Dumnezeu, prin moaştele tale pe care le cinstim: Şi precum atunci ai dobîndit răbdare, alinarea durerilor şi întru nădejdea bucuriei cele veşnice ţi-ai dat sufletul Părintelui Ceresc, mărturisindu-L pînă la cea mai de pe urmă suflare, pentru aceasta te-ai învrednicit a lua cununa biruinţei şi locul cel mai de cinste între mucenici, ajută-ne şi nouă ca de acum şi pînă la sfîrşitul vieţii noastre în credinţa cea de tine mărturisită să trăim bine plăcînd lui Dumnezeu şi biruind puterea diavolului, ajutaţi şi întăriţi fiind cu puterea rugăciunilor tale, cel ce eşti pururea fierbinte rugător pentru cei ce cu credinţă se roagă ţie. Ajută-ne să săvîrşim călătoria acestei vieţi trecătoare şi cu bucurie, fără de frică să ne mutăm din această viaţă. Mijlocitor să ne fii nouă păcătoşilor Sfinte lacove în acel ceas înfricoşat, în care sufletul se desparte de trup şi venind în ajutorul nostru, căci nu avem fapte bune, ci suntem împovăraţi de sarcina păcatelor, iar vrăjmaşul diavol, cel ce ne îndeamnă la săvîrşirea celor rele, atunci va veni şi va căuta să ne răpească sufletul, ci noi nădăjduim la grabnicul tău ajutor şi te rugăm cu lacrimi fierbinţi nu te scîrbi de noi, ci ne ajută, căci poţi îmblînzi mînia lui Dumnezeu întru bunătate şi milostivindu-L să ne mîntuim cu rugăciunile tale cele mult folositoare sufletelor noastre din mîiniie vrăjmaşului. '''Amin.'''
+
* [http://www.manastirea-sireti.md/index.php/sf-iacov-persul/vecernia-sfintului-iacov-persul Protopsalt Laurențiu Iacob – Vecernia Sfântului Mare Mucenic Iacov Persul (audio)] (se poate descărca)
  
=Vecernia Sfântului Iacov=
+
==Iconografie==
* [http://www.manastirea-sireti.md/index.php?page=vecernia Protopsalt Laurenţiu Iacob - Vecernia Sfântului Mare Mucenic Iacov Persul (audio)] (se poate descărca)
+
[[Dionisie din Furna]] arată că Sf. Mare Mucenic Iacov Persul se zugrăvește ca un tânăr cu barba neagră și creață, despărțită în două șuvițe. Se săvârșește fiindu-i tăiate degetele, brațele, picioarele și coapsele în bucăți mici, iar apoi i se taie capul (''Erminia picturii bizantine'', Sophia, București, 2000, pp. 154, 191).
  
=Surse=
+
==Surse==
* [http://www.manastirea-sireti.md/ Sfânta Mănăstire Sireţi - Republica Moldova]
+
* [http://www.manastirea-sireti.md/ Sfânta Mănăstire Sireți (Republica Moldova)]
  
=A se vedea şi=
+
==A se vedea și==
*[[Mucenic|Sfinţi Mucenici]]
+
*[[Mucenic|Sfinți Mucenici]]
 
*[[Mărturisitor]]
 
*[[Mărturisitor]]
*[[Ecaterina din Alexandria|Sfânta Marea Muceniţă Ecaterina din Alexandria]]
 
*[[Săptămâna Patimilor]]
 
  
 +
[[Categorie:Articole de calitate]]
 +
[[Categorie:Sfinți]]
 +
[[Categorie:Mari Mucenici]]
  
[[Categorie:Articole de calitate]]
+
[[ar:يعقوب الفارسي المقطع]]
[[Categorie:Sfinţi]]
 
[[Categorie:Mucenici]]
 

Versiunea curentă din 27 noiembrie 2020 10:02

LinkFA-star.png
Această pagină este considerată a fi una de calitate de către utilizatorii acestui proiect, adică unul dintre cele mai bune articole ale proiectului.
Dacă aveți ceva de obiectat inițiați o discuție.


Sf. Mare Mucenic
Iacov Persul
Sf. Iacov Persul
Date personale
Naștere Secolul IV d.Hr.
Mutare la Domnul (†) 395 d.Hr.
Localizare Persia
(Imperiul Sasanid)
Naționalitate persană
Date cult
Tip Mare Mucenic
Data canonizării
Prăznuire la data de 27 noiembrie
Recunoaștere pan-ortodoxă
Biserici patronate Mănăstirea Sireți (Republica Moldova)

Sfântul Mare Mucenic Iacov Persul (†395) este unul dintre martirii Bisericii lui Hristos care au impresionat o lume întreagă de-a lungul secolelor prin cutremurătoarea lor pătimire pentru dragostea de Hristos. Apostat la început, iar apoi mărturisitor fierbinte, Sfântul Iacov a luat cununa grelei sale mucenicii în jurul anului 395, fiind prăznuit de Biserica Ortodoxă la 27 noiembrie.

Viața și pătimirea Sfântului Iacov

Sfântul Mucenic Iacob era din țara perșilor din cetatea ce se chema Elani, născut din părinți creștini și crescut cu bună credință. Acesta și-a luat de soție o femeie creștină și viețuia în multă bogăție și cinste pentru că era iubit de împăratul perșilor, anume Isdegherd. Și a fost rânduit de dânsul mai mare în palatele împărătești. Dar i s-a întâmplat să se înșele cu facerile de bine cele multe și cu cinstirile împărătești și a cădea din credință, încât a adus jertfă idolilor și s-a închinat lor împreună cu împăratul.

Auzind despre aceasta maica sa și femeia lui, au făcut o scrisoare către dânsul și i-au trimis-o degrabă, în care scria așa: „O, ticălosule! Pentru ce ai lăsat pe Dumnezeu, Împăratul cerului, pentru cinstea omenească? Căci făcând după plăcerea împăratului acestuia vremelnic, ai pierdut viața cea fără de moarte. Și slujind împăratului acestuia stricăcios, te-ai lepădat de Cel nestricăcios. Ai schimbat adevărul pe minciună, lăsând credința în Hristos și ai primit înșelăciunea diavolească.

Supunându-te împăratului celui muritor, ai trecut cu vederea pe Judecătorul viilor și al morților. Pentru dragostea omenească, te-ai făcut nevrednic dragostei lui Dumnezeu și ai căzut din nădejdea cea bună. Plângem și ne tânguim pentru tine, căci fiind fiu al luminii, acum te-ai făcut fiul întunericului și al gheenei. Și să știi că dacă nu te vei întoarce către Dumnezeu, apoi nu ai parte cu noi; pentru că nu voim a te mai vedea, fiind închinător de idoli. Iar când îi va ajunge mânia lui Dumnezeu pe împărat și pe ai lui, împreună cu dânșii te va ajunge și pe tine. Atunci vei plânge cu amar, văzându-te chinuit în focul gheenei. Drept aceea, te rugăm cu lacrimi, întoarce-te către Hristos și te sârguiește a scăpa de urgia lui Dumnezeu care o să vină asupra voastră.”

Acest fel de scrisoare a fost dată lui Iacob de la maica și de la soția sa, fiind el atunci cu împăratul afară din cetate. Iar el luând-o și citind-o, s-a umilit grăindu-și în sine: „De vreme ce maica și soția mea se înstrăinează de mine, deci ce-mi va fi veacul ce va să fie, când va veni Dumnezeu să judece viii și morții și să răsplătească fiecăruia după faptele lui?”

Citind iarăși scrisoarea cu sârguință, a plâns foarte și se tânguia pentru păcatul său. Apoi și-a zis în sine: „Știu ce voi face, ca să nu piară până în sfârșit sufletul meu. Voi petrece bătând neîncetat în ușa milostivirii lui Dumnezeu, până când îmi va deschide; căci știu că-mi va deschide, pentru că este Îndurat și Milostiv și nu voiește moartea păcătosului, ci primește cu bucurie pe cei ce se pocăiesc.”

Astfel plângând el și acestea către sine zicând, l-au văzut niște păgâni și l-au cunoscut că este creștin. Apoi mergând, au spus împăratului. Iar împăratul, chemându-l îndată la sine, i-a zis: „Spune-ne nouă adevărul, nazarinean ești?” Iar Iacob răspunse: „Este adevărat, sunt nazarinean!” Apoi împăratul a zis: „Dar ești fermecător?” Iacob a răspuns: „Nu sunt fermecător, ci creștin.” Împăratul a zis: „Ticălosule și nemulțumitorule, oare n-ai primit daruri și cinste de la mine și de la tatăl meu?” Iacob a răspuns: „Unde este acum tatăl tău? Iată că trupul lui cel muritor se strică în pământ, iar sufletul lui este aruncat în iad.”

Auzind acestea împăratul, s-a mâniat foarte tare și a zis către dânsul: „Astfel de mulțumire dai dragostei mele cu care te-ai îndulcit până acum și mie te împotrivești, iar pe tatăl meu îl grăiești de rău? Să știi dar că ești vinovat de moarte. Dar nu te voi pierde cu sabia, ca să nu mori îndată. Ci, muncindu-te cu felurite chinuri multă vreme, la crudă moarte te voi da.”

Sfântul Iacob a răspuns: „Ceea ce te lauzi să faci, o! împărate, aceea fă-o mai degrabă, căci să știi că nu mă sperie cuvintele tale, care sunt asemenea vântului ce bate în piatră. Nici îngrozirea ta nu mă înspăimântă, pentru că nu mă tem de moarte, știind că această moarte vremelnică nu este moarte, ci somn. Căci ca din somn se vor scula din morminte toți oamenii la înfricoșata venire a Hristosului meu.” Iar împăratul a zis: „Să nu te înșele nazarinenii care numesc moartea somn și învață a nu se teme de dânsa, de care însă se tem și împărații. Sfântul a răspuns: „Moartea drepților întru odihnă va fi, iar vouă necredincioșilor și păcătoșilor începere a chinului celui veșnic.”

Atunci, chemând împăratul pe sfetnicii și pe prietenii săi, s-a sfătuit cu dânșii cu ce chinuri să-l piardă pe Iacob. După aceasta a dat astfel de hotărâre asupra sfântului ca să fie spre înfricoșarea și a altor perși necredincioși, dintre care s-a despărțit Iacob cu credința, ca fiecare mădular al său să primească deosebită chinuire, prin tăiere. Și luând chinuitorii pe Sfântul după porunca împăratului, îl duceau la locul cel de chin pentru ca să taie toate mădularele lui, unul câte unul. În urma lui mergeau mulți din cei cunoscuți, din boieri și din ostași și din cetate popor fără de număr, ca să vadă pătimirea și sfârșitul lui. Iar el, ajungând la locul orânduit a rugat pe chinuitori să-i dea puțină vreme să se roage. Și, ridicând ochii spre cer, s-a rugat, zicând: „Doamne Dumnezeul meu ascultă-mă pe mine robul Tău și căutând din înălțimea cea sfântă a Ta, dă-mi tărie și putere în ceasul acesta pentru ca să rabd durerile acestea și să-mi răsplătesc cu sângele meu greșeala, căci mă lepădasem de Tine făcătorul și Stăpânul meu. Acum îmi pare rău de aceasta și mă întorc la Tine, Dumnezeul meu. Mărturisesc Preasfânt numele Tău și-mi pun sufletul meu pentru Tine. Iar Tu, Doamne, trimite-mi ajutorul Tău spre răbdare, ca să vadă vrăjmașii Tăi și să se rușineze, căci Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat.”

Moaștele Sfântului Mare Mucenic Iacov

Astfel rugându-se Sfântul, s-au apropiat chinuitorii și, dezbrăcându-l, i-au întins mîinile și picioarele și i-au zis: „Ce vei face acum Iacobe, căci acum nu poți avea nici o scăpare pentru că așa este porunca ca trupul tău să se taie în bucăți și chiar degetele mîinilor și picioarelor și tot trupul tău de la grumaz până la glezne; iar mai pe urmă și capul îl vom tăia. Deci socotește ce-ți este mai de folos: a te pleca voii împărătești și a fi viu, întreg și sănătos? Sau a muri în aceste chinuri grele?”

Asemenea, și unii din prietenii lui plângeau pentru el, zicând: „Pentru ce îți pierzi sufletul tău în deșert, cruță-te și nu-ți pierde frumoasele tinereți; fă voia împăratului și închină-te zeilor lui, ca să fii viu, iar Dumnezeului tău îi vei sluji în taină, precum vei vrea.” Iar Sfântul, deschizând gura, a zis: „Nu plângeți pentru mine, ci plângeți pentru voi și pentru fiii voștri. Pentru că eu merg întru odihna cea veșnică, iar voi vă veți duce să pieriți în veșnicele chinuri. Căci zdrobindu-mi voi mădularele, îmi veți mijloci veșnica răsplătire negrăită în ceruri, iar vouă mai multă muncă în iad, ca să vă ardeți în veac, împreună cu dracii cărora vă închinați.”

Atunci, unii din ispravnicii împărătești au început a bate pe chinuitori, zicând: „Ce stați, uitându-vă la dânsul? Începeți a face ceea ce vi s-a poruncit.” Și îndată unul, luând mâna cea dreaptă a Sfântului, i-a tăiat degetul cel mare, iar fericitul privind la cer a zis: „Ajutorul meu și nădejdea mea, Doamne Dumnezeul cel mare întru tărie, Care cu degetul Tău cel dumnezeiesc izgonești dracii, primește acest deget care s-a tăiat pentru Tine din îndemnarea drăcească, ca o ramură din copaci și fii mie milostiv pentru că și din vie se taie mlădițele ca să înverzească vița, ca mai mare să crească și mai mult rod să aducă.”

Ispravnicului împărătesc, fiindu-i milă de dânsul, a zis: „Cruță-te, Iacobe, ascultă porunca împăratului, căci iată tuturor ne pare rău de tine; închină-te zeilor ca să fii viu. Iar pentru degetul ce ți s-a tăiat, nu te întrista; căci sunt doctori, care te vor tămădui, dar nu voiesc mai mult a-ți pierde sănătatea și frumusețea tinereților tale!”

Iar fericitul a zis către dânsul: „Au nu vezi vița de vie, când i se taie mlădițele la vremea sa? Căci când începe a se încălzi pământul de soare, lângă fiecare tăietură odrăslește. Deci, dacă vița se taie pentru ca la vremea viitoare să crească odrasla și să aducă rod, cu atât mai mult omul cel credincios, fiind răsădit în via Dumnezeului Celui Preaînalt și unit cu viața cea adevărată, cu Fiul lui Dumnezeu, Care a zis: Eu sunt vița iar voi mlădițele. Fiind tăiat acum cu moartea cea vremelnică, va învia întreg în veacul viitor, înverzind cu odrasla slavei nestricăcioase și aducând rodul răsplătirii celei veșnice.”

Grăind acestea Sfântul, s-a apropiat și i-a tăiat și al doilea deget. Iar Sfântul Iacob, răbdând, a zis: „Primește, Doamne, și a doua ramură din livada Ta, pe care a zidit-o dreapta Ta.” Iar fața Sfântului era luminată și plină de bucurie, ca și cum s-ar fi îndulcit de veselie. Și tăindu-i și al treilea deget, el a zis: „De trei ispite care sunt în lume izbăvindu-mă, binecuvântez pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh și cu cei trei tineri mântuiți din foc, mă voi mărturisi Ție, Doamne și cu cetele mucenicilor voi lăuda numele Tău, Hristoase.”

Apoi i-au tăiat și al patrulea deget. Iar el a zis: „Cel ce primești laudă de la patru viețuitori, primește pătimirea degetului al patrulea, tăiat pentru mărturisirea Preasfântului Tău nume.” Tăindu-i și al cincilea deget, a zis: „S-a săvârșit veselia mea, ca la nunta celor cinci fecioare înțelepte.” Chinuitorii vrând să-i taie și degetele de la mâna stângă, au început a zice către dânsul: „Cruță-ți măcar acum sufletul tău, Iacobe, și nu te pierde, ci fă voia împăratului ca să fii întreg. Oare nu-ți este mai bine a fi viu și întreg, decât a pătimi aceste chinuri și a muri? Iar pentru pierderea unei mîini nu te mâhni, căci mulți oameni sunt în lume numai cu o mână și se îndestulează cu multe bogății și cu cinste și se îndulcesc de tot binele pe pământ.”

Iar Sfântul a zis: „Păstorii, când tund oile, tunzând partea din dreapta, oare lasă pe cea din stânga netunsă? Eu sunt oaie a turmei lui Hristos, care m-am dat în mîinile voastre pentru Domnul meu, ca să-mi tundeți mădularele mele ca pe o lână; acum având mâna cea dreaptă tunsă, o voi cruța pe cea stângă? Nu voi cruța nici unul din mădularele mele; ci mă voi dezbrăca de trupul meu stricăcios, pentru ca să mă îmbrac într-unul nestricăcios.”

Și privind către cer, a zis: „Mic și prost sunt în fața Ta, Doamne, Care, fiind Dumnezeu mare, Te-ai micșorat pe Tine, îmbrăcându-Te în chipul nostru și ai răbdat pentru noi răstignire și junghiere. Nu pot, Stăpâne, a urma patimilor Tale. Însă mă dau pentru Tine spre zdrobire și spre moarte, pentru ca în vremea Învierii să mă ridici viu și întreg.”

Sfântul Mucenic al lui Hristos, Iacov

Zicând acestea, s-a apropiat gealatul (chinuitorul) și i-a tăiat degetul cel mare al mîinii stângi. Iar el a zis: „Mulțumesc Ție, prea lăudate Doamne, că m-ai învrednicit pe mine a-ți aduce al șaselea deget, Cel ce în ziua și în ceasul al șaselea Ți-ai întins pe cruce Preacuratele Tale mîini.” Și i-au tăiat și al șaptelea deget. Iar el a zis: „Precum cu buzele împreună cu David de șapte ori în zi Te-am lăudat, Doamne, pentru judecățile dreptății Tale, așa astăzi cu șapte degete care sunt tăiate pentru Tine, preamăresc mila Ta, arătată asupra mea.”

Atunci i-au tăiat și al optulea deget, iar Sfântul a zis: „Tu Însuți, Doamne, ai primit în a opta zi tăiere împrejur după lege, iar eu rabd tăiere a opt degete, pentru ca, despărțindu-mă de oamenii cei fărădelege și necurați, să mă unesc cu Tine, Mântuitorul Meu; ieșind din trup să văd Preasfânta Ta față, pe care așa dorește sufletul meu să o vadă precum dorește cerbul izvoarele apelor.”

Tăindu-i-se și al nouălea deget, Sfântul a zis: „Într-al nouălea ceas pe cruce Ți-ai dat Duhul Tău, în mîinile Părintelui, Hristoase al meu; iar eu întru durerea acestui al nouălea deget tăiat, îți aduc mulțumire, că m-ai învrednicit a fi întins spre tăierea mădularelor mele, pentru preasfânt numele Tău.”

Atunci i-au tăiat și al zecelea deget, iar el lăudând pe Domnul, a zis: „În psaltire cu zece strune voi cânta Ție, Dumnezeule și îți mulțumesc Ție, Care m-ai învrednicit a răbda tăierea degetelor de la amândouă mîinile, pentru cele zece porunci ale Tale, care au fost scrise pe două table.”

Atunci unii din boierii împărătești, care stăteau de față, fiind prieteni Sfântului, plângând cu amar, au început a zice către dânsul: „O! preaiubitul nostru prieten, te rugăm ascultă-ne pe noi, fă voia împăratului, ca să nu mori în grele chinuri. Și să nu ai mâhnire pentru degetele tale, căci sunt doctori iscusiți, care pot să te vindece, numai cruță-te, ca să nu te lipsești de această lume dulce; pentru că ai multă avere și poți să fii întru mare odihnă. Că de-ai fi fost sărac, ai fi putut zice: ce nădejde îmi este mie și ce folos am de viața mea, nemaiputând de acum a lucra cu mîinile și a mă hrăni? Dar tu ești bogat și ai aur destul și numai singur de vei voi, poți să trăiești cât se poate de bine în dulcețile acestei lumi și să te înveselești împreună cu soția și cu maica ta și cu iubiții tăi prieteni. Pentru ce voiești să-ți pierzi sufletul în deșert, spune nouă măcar un cuvânt, prin care să te pleci voii împăratului și îndată vei fi slobod de munci.”

Iar fericitul, privind spre dânșii, a zis: „Nimeni nu poate sluji la doi domni, și nimeni, punând mâna pe plug, căutând înapoi, este îndreptat întru împărăția lui Dumnezeu. Căci Domnul meu a zis: Cine iubește pe tată sau pe mamă, pe femeie, sau pe copii, mai mult decât pe Mine, nu-Mi este Mie vrednic; cel ce nu-și ia crucea sa și să vină după Mine, nu este vrednic de Mine. Deci nu voi asculta sfatul vostru, pentru că nefolositoare îmi sunt cuvintele voastre; ci mai mult vă rog, să nu mă cruțați pe mine. Ci precum vă este vouă poruncit pentru mine, așa faceți.”

Atunci mâniindu-se gealatul, s-a apropiat și i-a tăiat degetul cel mare al piciorului drept. Iar Sfântul Iacov a zis: „Slavă Ție, Hristoase, Căruia nu numai mîinile, ci și picioarele au fost străpunse, și sângele Ți-a curs. Învrednicește-mă, ca piciorul drept care a pătimit tăierea degetului dintâi să stea cu cei mai de pe urmă de-a dreapta Ta.”

Și i-au tăiat al doilea deget al aceluiași picior. Iar el a zis: „Îndoitu-s-a spre mine stăpânirea și mila Ta Doamne, în această zi, în care pătimind tăierea și acestui deget al doilea, voi veni către Tine, Dumnezeul meu Cel tare și viu, care mă izbăvești pe mine de moartea veșnică.” Și i-a tăiat și al treilea deget și l-a aruncat dinaintea lui, iar fericitul căutând spre dânsul a zâmbit și a zis: „Mergi în numele Treimii și tu al treilea deget către soții tăi, ca și grăuntele de grâu care cade în pământ, și murind pentru Hristos, Cel ce a înviat a treia zi, mult rod de cinste vei avea împreună cu prietenii tăi în ziua învierii celei de obște.”

I-a tăiat și al patrulea deget și a zis fericitul: „Pentru ce ești mâhnit sufletul meu și pentru ce te tulburi? Nădăjduiește către Dumnezeu, Care te mântuiește cu puterea crucii celei în patru cornuri, că mă voi mărturisi Celui ce m-a zidit pe mine din patru stihii.”

Și i-a tăiat lui și al cincilea deget, iar Sfântul a zis: „Acum voi începe a grăi către Tine, Doamne, Cel ce ai răbdat pe cruce cinci răni mai mari, preamărind ajutorul Tău, pentru că mă faci vrednic părții credincioșilor robilor Tăi, celor ce au pătimit pentru Tine, cei care au înmulțit cei cinci talanți.”

Sfântul Iacov din Persia

Apropiindu-se gealatul de piciorul lui cel stâng, i-a tăiat degetul cel mic și a zis Sfântul Iacob: „Îmbărbătează-te, micule deget al șaselea, prin Dumnezeul cel mare, Cel ce mă întărește pe mine cu milă, care în a șasea zi te-a făcut pe tine cel mic cu cele mari și, deopotrivă, cel mic ca și cel mare va învia. Și de vreme ce nici un fir de păr din cap nu piere, cu atât mai mult tu, deget mic, nu te vei despărți de soții tăi cei mai mari, ci deopotrivă cu dânșii te vei preamări, precum și deopotrivă pătimești.” Și i-a tăiat și al șaptelea deget. Iar Sfântul a zis: „Risipiți casa aceasta veche sub care se ascundea șarpele cel cu șapte capete, pentru că mie mi se gătește de Ziditorul – Cel ce în a șaptea zi S-a odihnit de lucrurile Sale –, altă casă nerisipită, nefăcută de mână, veșnică în cer.”

Apoi i-a tăiat și al optulea deget, iar Sfântul a zis: „Cel ce a mântuit opt suflete din apă în corabia lui Noe, mă va mântui și pe mine, cel căruia îmi vărsați sângele cu apa. Căci tăindu-mi-se și acest deget al optulea, precum nicovala, fiind bătută cu ciocanul nu simte lovitura, ci mai mult se întărește, așa nici eu nu bag seamă de durerea mădularelor ce mi se taie; pentru că Însuși Făcătorul doctorul cel mai bun, mă întărește pe mine și-mi ușurează durerile și mă va pune cu totul întreg în a opta zi, după zilele săptămânii vieții acesteia, în viața cea viitoare preafericită și veșnică.”

Și i-a tăiat și al nouălea deget. Iar Sfântul a zis: „Întărește-mă în răbdare, Dumnezeule adevărat, că spre Tine a nădăjduit sufletul meu, Cel ce ai întărit cu darul Tău cele nouă cete îngerești, cu care mă învrednicești a sta înaintea Ta, pe mine care pătimesc tăierea acestor nouă degete ale picioarelor.”

Atunci i-au tăiat și al zecelea deget, iar el, lăudând pe Domnul, a zis: „Iată că-Ți aduc Ție jertfă, Iisuse Hristoase, Cel ce ești desăvârșit Dumnezeu și om desăvârșit, douăzeci de degete ale mele.” Și iarăși a zis: „Judecă mie, Dumnezeule, și alege judecata mea de la neamul necuvios; că iată, necredincioșii n-au cruțat făptura Ta, ci ca niște lupi nemilostivi au tăiat mădularele mele.”

Și stătea acolo mulțime multă de popor, bărbați și femei, bătrâni și tineri, privind la acea priveliște și mirându-se de răbdarea Sfântului. Apoi pătimitorul lui Hristos, căutând asupra prigonitorilor, a zis: „Ce stați fără de lucru? Tăiați copacul ale cărui ramuri le-ați tăiat!” Și apropiindu-se chinuitorul, i-a tăiat piciorul cel drept, iar Sfântul a zis: „Acum aduc în dar Împăratului ceresc starea mea înaintea Lui, pe care iubindu-L, pătimesc acestea, ca piciorul meu acesta tăiat să stea drept întru Împărăția Lui, alcătuit la încheietura sa întru dreptate.” I-a tăiat apoi și piciorul stâng, iar Sfântul, căutând la cer, a zis: „Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta. Tu ești Dumnezeul Care faci minuni! Fă cu mine semn spre bine și mă izbăvește de starea cea de-a stânga.”

După aceasta i-a tăiat mâna cea dreaptă, iar el a strigat, zicând: „Mila Ta, Doamne, în veci o voi lăuda; în neam și în neam voi vesti adevărul Tău, că împlinești asupra mea cuvântul Tău, care zice: De te smintește pe tine mâna ta cea dreaptă, tai-o pe ea și o aruncă de la tine.”

Și i-a tăiat lui și mâna cea stângă, iar el a zis: „Nu morții Te vor lăuda pe Tine, Doamne, nici cei ce se pogoară în iad, care se țin de lucrurile cele nedrepte ale stângii; ci noi cei vii, care, lepădând stânga, bine Te cuvântăm, Doamne, de acum și până-n veac.”

Apoi i-a tăiat umărul cel drept, iar el a zis: „Laudă suflete al meu pe Domnul, lăuda-voi pe Domnul în viața mea, cânta-voi Domnului până ce voi fi! Căci Cel ce și-a pus pe umărul Său oaia cea pierdută, și-a pus-o pe ea de-a dreapta Sa și își va aduce aminte și de acest umăr al meu drept și ca pe cel pierdut îl va afla și, asemenea, de-a dreapta Sa îl va pune.”

Și i-a tăiat lui și umărul stâng. Iar Sfântul a zis: „Vrăjmașii m-au înconjurat, ci ajutorul meu și lauda mea este mie Domnul spre mântuire, a Cărui stăpânire s-a făcut peste umărul Lui. Acela nu mă va lăsa pe mine, care pătimesc tăierea acestui umăr stâng, ca să mă abat spre stânga către stăpânirile întunericului.”

Deci, a început a-i tăia pulpele până la genunchi, iar Sfântul, pătimind durere, a strigat: „Doamne, Dumnezeul meu, Care nu în puterea bărbatului binevoiești; ci binevoiești întru cei ce se tem de Tine și întru cei ce nădăjduiesc spre mila Ta, ajută-mi mie robului Tău, căci m-au cuprins pe mine durerile morții.” Iar chinuitorii au zis către dânsul: „Dar nu ți-am spus ție că grele chinuri și cumplite dureri te vor cuprinde? Dar tu nu ne-ai crezut pe noi.”

Iar viteazul pătimitor a răspuns: „Au nu știți pentru ce mă doare? Pentru ca să se arate că sunt trup, căci până acum, Dumnezeu întărindu-mă, nu am ținut seama de chinuri, ca și cum aș fi fost fără trup; iar acum, durându-mă după fire, mă arăt că sunt cu trup, dar mă voi îmbrăca pe mine în trup nou, pe care nu vor putea să-l taie sau să-l zdrobească niciodată uneltele voastre cele de chinuri.”

Așa s-au ostenit chinuitorii, tăind mădularele lui de dimineață până în al nouălea ceas, și în toată vremea aceea ieșea bună mireasmă ca dintr-un chiparos din trupul lui cel tăiat. Apoi încetând chinuitorii a-l mai tăia, ostașul lui Hristos, biruind cu durerile sale pe diavolul, striga către Dumnezeu, zicând:

„Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, Atotțiitorule, Părinte, Fiule și Duhule Sfinte, Cel ce ești lăudat de heruvimi și slăvit de serafimi și preamărit de toate cetele cerești, precum și de toată suflarea, caută spre mine, Dumnezeule al viilor și al morților, și mă auzi pe mine care sunt abia viu. Căci iată că îmi sunt tăiate toate mădularele și zace trupul meu o parte mort și altă parte încă puțin viu. Și nu am picioare cu care să stau înaintea Ta, Doamne; nu am mîini pe care să le ridic spre rugăciune către Tine, Stăpâne. Nu am genunchi pe care, căzând, să mă închin Ție, Ziditorului meu; mîinile, picioarele, umerii și pulpele mele îmi sunt tăiate, iar eu sunt aruncat înaintea ta, Atotvăzătorule ca o casă căzută și ca un copac fără de ramuri. Rogu-Te dar pe Tine, iubitorule de oameni, nu mă lăsa până în sfârșit, ci scoate din temniță sufletul meu.”

Așa rugându-se el, unul din cei ce stăteau înainte, luând cuțitul, i-a tăiat sfințitul cap. Și astfel săvârșindu-și nevoința pătimirii, și-a dat sfântul său suflet în mîinile lui Dumnezeu. Iar cinstitul lui trup, cel zdrobit și aruncat, a zăcut pe pământ până în noapte. Apoi după ce s-a înnoptat au adunat credincioșii mădularele lui și le-au îngropat cu cinste, toate împreună, slăvind pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh în veci. Amin.

Din slujba Sfântului Iacov

Troparul Mucenicului, glasul al 4-lea

Marele Mucenic Iacov Persul
Cu mucenicia cea neobișnuită și înfricoșătoare,
Și cu vitejiile răbdării, pre toți i-ai minunat, mult-pătimitorule.
Cu tăierea fiecărei părți din trup, rugăciuni de mulțumită ai dat către Dumnezeu.
Pentru aceasta, întru pătimirea ta, cunună ai luat
Și te-ai suit către scaunul Împăratului Ceresc, al lui Hristos Dumnezeu, Iacove.
Pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre!

Condacul Sfântului Mucenic, glasul al 4-lea

Îndemnat fiind de bună soția ta, ca cel cu suflet răbdător,
Și de înfricoșata judecată temându-te,
Porunca perșilor și îngrozirea ai surpat, Iacove,
Și te-ai arătat mucenic minunat, la trup ca o viță fiind tăiat.

Slava de la Stihoavna Sfântului Iacov

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Iacov Persul

Condacul 1

Înștiințându-se soția și maica ta că tu ai jertfit împreună cu împăratul idolilor, scrisoare de întărire în credința creștină ți-a trimis, după care cu lacrimi de umilință ți-ai cerut iertare de la Dumnezeu și ai părăsit cu desăvârșire pe împărat și domni, și închinându-te lui Dumnezeu și mărturisindu-L, Îi dădeai slavă cântându-I: Aliluia!

Icosul l

Auzind împăratul că tu te-ai întors la adevărata credință, s-a mâniat foarte rău și întrebându-te, Sfinte Iacove; nu ai vrut să schimbi adevărul pe minciună și credința pe necredință ci defăimând înșelăciunea idolească mărturiseai că unul singur este Dumnezeu, care a făcut cerul și pământul pentru care îți strigăm:
Bucură-te, că de împărat nu te-ai temut;
Bucură-te, căci credința creștină cu tărie ai mărturisit;
Bucură-te, că cinstea lumească pe care ți-a dat-o împăratul o ai nesocotit;
Bucură-te, că cu amăgirile împărătești nu te-ai amăgit;
Bucură-te, că împăratul la grele chinuri te-a trimis;
Bucură-te, că de frica muncilor nu te-ai înfricoșat;
Bucură-te, că pentru împăratul cerului ai vrut a pătimi;
Bucură-te, că chinuindu-ți trupul, ai câștigat împărăția lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.

Condacul al 2-lea

Ca pre o oaie ce o tund păstorii de lână, așa Sfinte Mucenice Iacove te-ai dat muncitorilor spre tăiere, necruțând nici unul din mădularele trupului tău, ci pe toate le-au tăiat unul câte unul, chinuindu-te peste puterea firii omenești, iar tu răbdând cu tărie, dădeai slavă lui Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Întărindu-te cu rugăciuni, Sfinte Mare Mucenice Iacove, cu îndrăzneală ai pornit la locul cel pregătit pentru schingiuirea trupului tău pentru care auzi unele ca acestea:
Bucură-te, că văzând armele chinuitorilor, nu te-ai tulburat;
Bucură-te, că în fața lor cu multă îndrăzneală ai șezut;
Bucură-te, că pe toți prietenii tăi i-ai rușinat;
Bucură-te, că credința maicii tale o ai moștenit;
Bucură-te, că pe soția ta cea drept credincioasă o ai ascultat;
Bucură-te, că la luptă cu durerea trupului ai pornit;
Bucură-te, că pe toți dușmanii i-ai spăimântat;
Bucură-te, că pentru Dumnezeu la grele chinuri necredincioșii te-au pus;
Bucură-te, Sinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.

Condacul al 3-lea

Sfântul Mare Mucenic Iacov Persul
Sfinte Iacove, văzând pătimirea ta cu durere plângeau pentru tine prietenii tăi și te rugau să-ți cruți trupul de tăiere, dar tu spunându-le să nu te plângă pe tine, că mergi la locul de odihnă veșnică, ci să se plângă pe ei, că vor merge la locul de osândă veșnică, ai poruncit muncitorilor să-ți taie mădularele tale după porunca împăratului și căutând la cer cântai: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Muncitorii cei tirani fără de milă s-au năpustit asupra frumosului tău trup și au început a-ți reteza ramurile tale cele tinere, iar noi, pentru răbdarea ta cea mare îți strigăm:
Bucură-te, că durerea nu te-a înspăimântat;
Bucură-te, că rugându-te lui Dumnezeu, te întărea;
Bucură-te, că de mărturisirea lui Dumnezeu nu te-ai lepădat;
Bucură-te, că începând schingiuirea, sângele tău curgea ca apa;
Bucură-te, că pe toți păgânii i-ai înfricoșat;
Bucură-te, că pentru Dumnezeu dureroasele pătimiri, desfătări le-ai socotit;
Bucură-te, că prin patimi, patimile trupului ai biruit;
Bucură-te, că cu trup și suflet lui Dumnezeu ai slujit;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.

Condacul al 4-lea

Răbdând întru patimi mucenice Iacove, ai dat cu dragoste trupul tău spre pătimire pentru Hristos Dumnezeul nostru și în mijlocul chinurilor cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Ca și vița de vie când i se taie mlădițele spre a da rod mai mult, așa și tu, Sfinte Mare Mucenice Iacove, ai dat trucul spre tăiere pentru rodul cel nemuritor, iar acum auzi unele ca acestea:
Bucură-te, că tăindu-ți-se primul deget de la mâna dreaptă ai zis: Doamne, Dumnezeule cel mare întru tărie, care cu degetul tău cel dumnezeiesc gonești dracii, primește și acest deget, care s-a tăiat pentru Tine;
Bucură-te, că tăindu-ți-se al doilea deget, ai răbdat zicând: Primește Doamne și a doua ramură pe care a sădit-o dreapta Ta;
Bucură-te, că tăindu-ți-se al treilea deget, ai zis: De trei ispite care sunt în lume izbăvindu-mă, binecuvântez pre Tatăl, pre Fiul și pre Sfântul Duh;
Bucură-te, că tăindu-ți-se al patrulea deget, ai zis: Cel ce primește laudă de la patru viețuitori, primește și pătimire degetului al patrulea tăiat pentru mărturisirea Sfintei Treimi;
Bucură-te, că tăindu-ți-se al cincilea deget, ai zis: S-a săvârșit veselia mea ca și a celor cinci fecioare înțelepte;
Bucură-te, că tăindu-ți-se al șaselea deget, ai zis: Mulțumesc Ție Prealăudate Doamne că m-ai învrednicit pe mine a-Ți aduce Ție al șaselea deget, cela ce în ziua și în ceasul al șaselea Ți-ai întins pe cruce preacuratele Tale mîini;
Bucură-te, că tăindu-ți-se al șaptelea deget, ai zis: Precum cu buzele lui David, care de șapte ori în zi Te laudă pentru judecățile dreptății Tale, așa și astăzi cu șapte degete preamăresc mila Ta;
Bucură-te, că tăindu-ți-se al optulea deget, ai zis: Tu Însuți Doamne ai primit în a opta zi tăierea împrejur după lege și eu rabd astăzi tăierea a opt degete;
Bucură-te, că tăindu-ți-se al nouălea deget, ai zis: Întru al nouălea ceas Ți-ai dat Duhul pe cruce în mîinile Părintelui, iar eu întru durerea acestui al nouălea deget tăiat Îți aduc mulțumire că m-am învrednicit a fi întins spre tăierea mădularelor mele pentru Preasfântul numele Tău;
Bucură-te, că tăindu-ți-se al zecelea deget, ai zis: Mulțumesc Ție că m-ai învrednicit a răbda tăierea degetelor de la amândouă mîinile pentru cele zece porunci ale tale care au fost scrise pe cele două table;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.

Condacul al 5-lea

Și venind prietenii tăi Sfinte Mucenice cu amăgirile acestei vieți și lumi trecătoare căutau să te supună zeilor, iar tu le-ai zis: Nimeni nu poate sluji la doi domni și nimeni punându-și mâna pe plug, căutând înapoi, este îndreptat întru împărăția lui Dumnezeu, căci Domnul a zis: Cine iubește pe tatăl său, pre maica sa, pre femeia sa sau pre copiii săi mai mult decât pre mine, nu este vrednic de mine și zicând acestea cântai: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Ale slujitorilor de idoli sfaturi nu le-ai primit și chemând călăul l-ai silit spre muncirea ta și piciorul cel drept, dându-l la tăiere, ai zis: Slavă Ție Hristoase, căruia nu numai mîinile, ci și picioarele au fost pătrunse și sângele ți-a curs, iar noi pentru acestea îți strigăm:
Bucură-te, că tăindu-ți-se primul deget de la piciorul drept, care ai pătimit tăierea degetului dintâi să stea cu cei mai de pe urmă de-a dreapta Ta;
Bucură-te, că tăindu-ți-se al doilea deget, ai zis: Îndoindu-se spre mine stăpânirea și mila Ta Doamne; Bucură-te, că tăindu-ți-se al treilea deget, zâmbind către dânsul ai zis: Mergi în numele Treimii și al treilea deget către soții tăi ca și grânele de grâu care căzând în pământ și murind pentru Hristos cel ce a înviat a treia zi, mult rod de cinste vei avea cu soții tăi în ziua învierii celei de obște;
Bucură-te, că al patrulea deget zdrobit, Crucea cea din patru cununi ai preamărit;
Bucură-te, că tăindu-ți-se al cincilea deget, ai zis: Doamne Cel ce ai răbdat cele cinci răni mai mari, proslăvind ajutorul Tău pentru că mă faci vrednic părții credincioșilor celor ce au pătimit pentru Tine și au înmulțit cei cinci talanți;
Bucură-te, că tăindu-ți-se al șaselea deget, cel mic de la piciorul stâng ai zis Sfinte Iacove: îmbărbătează-te micule deget al șaselea prin Dumnezeu Cel Mare care în ziua a șasea te-a făcut pre tine cel mic cu cele mari deopotrivă, cel mic ca și cel mare vor învia.
Bucură-te, că tăindu-ți-se al șaptelea deget, ai zis: Slavă Ție Doamne Cel ce în ziua a șaptea Te-ai odihnit de toate lucrurile Tale;
Bucură-te, că tăindu-ți-se al optulea deget, ai zis: Cel ce opt suflete de apă în corabia lui Noe ai izbăvit, izbăvește-mă și pe mine care îmi vărs sângele ca apa.
Bucură-te, că tăindu-ți-se al nouălea deget, ai zis: Întărește-mă în răbdare Dumnezeule Cel ce ai întărit cu darul Tău pe cele nouă cete îngerești cu care mă învrednicește a sta înaintea Ta;
Bucură-te, că tăindu-ți-se al zecelea deget, strigând Sfinte Iacove, ai zis: Iată Îți aduc jertfă Iisuse Hristoase Cel ce ești desăvârșit Dumnezeu și om desăvârșit douăzeci de degete ale mele;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.

Condacul al 6-lea

Începutul durerilor și a suferințelor tale au fost tăierea degetelor mîinilor și a picioarelor tale, care făcând numai binele și urmând pe calea dreptei credințe a adevărului lui Dumnezeu ai vrut ca și ele să-L preamărească și dându-le la tăiere, strigai Lui bucurându-te: Aliluia!

Icosul al 6-lea

După ce ți-au tăiat ramurile trupului tău s-au năpustit cu înverșunare aprinsă spre tăierea cinstitului tău trup pentru care strigăm:
Bucură-te, că tăindu-ți-se piciorul cel drept, ai dat slavă lui Dumnezeu și de partea cea dreaptă te-ai învrednicit;
Bucură-te, că tăindu-ți-se piciorul cel stâng, de partea cea stânga ai fost scutit; Bucură-te, că tainduți-se mâna cea dreaptă ai zis: De te smintește mâna ta, tai-o și o aruncă;
Bucură-te, că tăindu-ți-se mâna cea stângă, de cele ale stângii ai fugit;
Bucură-te, că tăindu-ți-se și umărul cel drept, rugându-te ai zis: Ca de oaia cea pierdută să-ți aduci aminte și de acest umăr al meu;
Bucură-te, că tăindu-ți-se și umărul cel stâng, mulțumeai lui Dumnezeu;
Bucură-te, că tăindu-ți-se pulpele până la genunchi, ai răbdat nesuferită durere.
Bucură-te, că toate chinurile cu bărbăție le-ai răbdat;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.

Condacul al 7-lea

Dureri înfricoșate răbdând, Sfinte Mare Mucenice Iacove, cu nimic nu te-au putut despărți de Dumnezeu și biruind puterea vrăjmașului strigai: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule Atotțiitorule, Părinte, Fiule și Duhule Sfinte pentru acesta îți strigăm: Slavă Ție Mare Mucenice și lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Rămânând trunchiul tău la pământ despărțit de ramurile lui sau îngrozit tiranii vrăjmași, iar noi pentru acestea îți strigăm:
Bucură-te, cel mare între mucenici;
Bucură-te, al dumnezeirii mărturisitorule;
Bucură-te, că pe Treimea cea de o ființă cu sângele tău ai mărturisit;
Bucură-te, că pe idolii cei fără suflet i-ai zdrobit;
Bucură-te, că prin tine credința s-a întărit;
Bucură-te, că te-ai luptat cu tărie împotriva trupului și a sângelui;
Bucură-te, că prin acestea de Dumnezeu a te apropia te-ai învrednicit;
Bucură-te, că din trupul tău cel mult chinuit miresme cu bun miros au ieșit;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.

Condacul al 8-lea

Credincios slujirii lui Dumnezeu ai rămas Sfinte Mare Mucenice Iacove și până la suflarea ta cea de pe urmă, mulțumind lui Dumnezeu că te-a întărit în răbdarea de a suferi chinurile cele mai cumplite cântai neîncetat Lui: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Tot trupul fără cruțare l-ai dat tăierii ca pe un miel spre junghiere, iar pentru pătimirea ta cea înfricoșată auzi de la noi unele ca acestea:
Bucură-te, că cinstitul tău cap prin tăierea sabiei de trup l-au despărțit;
Bucură-te, că sufletul tău curat în mîinile Lui Dumnezeu l-ai dăruit;
Bucură-te, că acum cu îngerii dai slavă Lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin muncile tale, te-ai învrednicit de lumina cerească;
Bucură-te, că loc de cinste între mucenici ți-ai agonisit;
Bucură-te, că prin tine cetele mucenicilor s-au întărit;
Bucură-te, că pe vrăjmașul diavol l-ai biruit;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.

Condacul al 9-lea

Patimile care tu le-ai suferit să ne fie tămăduitoare patimilor noastre și rănile tale să ne fie acoperământul durerilor ce ne împresoară; Dă-ne nouă Sfinte Mare Mucenice răbdarea cu care tu ai pătimit ca și noi să ne mântuim sufletele noastre, aducându-ți mulțumiri și lui Dumnezeu să-I cântăm: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Cu sângele tău cel curs pentru dragostea lui Dumnezeu și cu pătimirea ta cea cu multă răbdare, ai dărâmat închinarea cea idolească, pentru aceasta îți strigăm:
Bucură-te, că stai înaintea scaunului ceresc;
Bucură-te, că te-ai învrednicit a lua cunună de la Dumnezeu pentru întreită mucenicia ta;
Bucură-te, că ai luminat Biserica lui Hristos cu lumina patimilor tale;
Bucură-te, că până la moarte te-ai arătat împotriva slujitorilor de idoli;
Bucură-te, că te-ai învrednicit de slava cea veșnică;
Bucură-te, că te-ai făcut ca o viță aleasă a lui Hristos;
Bucură-te, că curățit fiind cu secera patimilor ai adus multă roadă;
Bucură-te, că pentru aceasta Dumnezeu te-a proslăvit;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.

Condacul al 10-lea

Înțelepțește ai trecut cu vederea cele ce se strică și lesne se risipesc ale celor trecătoare, purtătorule de cunună, și ca un înțelept ai ales mai de cinste nemișcarea celor ce pururea sunt stătătoare strigând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Tăindu-ți-se trupul de cruzii tirani, ți s-a dăruit ție cunună luminată Sfinte Mare Mucenice Iacove și desfătarea raiului, pentru care îți strigăm:
Bucură-te, căci ca un pământ te-ai arătat;
Bucură-te, căci cu plugul muncitor te-ai arat;
Bucură-te, că ai adus Ziditorului lucrare de pământ bună roadă;
Bucură-te, că ai stins săgețile cele înfierbântate ale vrăjmașului;
Bucură-te, căci cu totul fiind rănit te-ai adus jertfă lui Dumnezeu;
Bucură-te, că dădea-I slavă lui Dumnezeu când ți se tăiau mădularele;
Bucură-te, că ai luat de la Dumnezeu răscumpărare pentru durerile și pâraiele sângiuirilor tale;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.

Condacul al 11-lea

Fericit ești de trei ori Sfinte Mare Mucenice, căci pătimind ca în trup străin te-ai îmbrăcat în haina mântuirii și cu veșmânt de veselie, vopsit cu sângele tău și ca un purtător de chinuri te-ai arătat sfinte cântând: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Săvârșind călătoria muceniciei ai luat sfințita cunună de biruință de la Dumnezeu și acum după vrednicie cânți cu cetele mucenicilor, iar noi îți strigăm unele ca acestea:
Bucură-te, că au căzut prin tăiere mădularele tale ca lâna unei oi;
Bucură-te, căci cu urgie s-au năpustit asupra ta cei răi credincioși;
Bucură-te, căci ca un zid neclintit ai stat în fața lor;
Bucură-te, căci de Dumnezeu prin rugăciuni ai fost întărit;
Bucură-te, că acum ai îndrăzneală către Dumnezeu;
Bucură-te, căci ca o făclie luminoasă stai în fața Mântuitorului;
Bucură-te, căci în locaș nematerialnic locuiești;
Bucură-te, cel ce între mucenici ca soarele strălucești;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.

Condacul al 12-lea

Cu multă iuțime pornindu-se asupra ta vrăjmașul diavol și îndemnând pe tirani prin pătimire să-ți surpe sufletul n-au putut, căci fiind întărit cu puterea lui Hristos i-ai biruit, iar acum trecând norul muncilor, purtătorule de chinuri, te-ai sălășluit în lumina cea veșnică a lui Hristos, pentru care adu-ți aminte Sfinte Mare Mucenice Iacove de cei ce au credință și săvârșesc pomenirea ta lăudându-te pre tine și cântând: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Secerându-ți-se mădularele trupului ai răbdat dureri și răni nesuferite, Mare Mucenice al lui Hristos, cela ce vrednic de laudă ești, căruia îți strigăm:
Bucură-te, că te-ai învrednicit a fi părtaș al Patimilor lui Hristos;
Bucură-te, pentru că ai înfruntat cu bărbăție cruzimea tiranilor;
Bucură-te, că ai luat cununa biruinței cea de mult preț.
Bucură-te, căci acum împodobindu-te fericite stai înaintea dumnezeiescului scaun al Stăpânului împreună cu cei ce au pătimit pentru El;
Bucură-te, căci având către Hristos îndrăzneală, mucenice pururea pomenite, stai întru ajutor cu fierbințeală pentru cei ce săvârșesc cinstită pomenirea ta;
Bucură-te, că scăpându-ne din nevoi, păzindu-ne de patimi, izbăvindu-ne de toate întâmplările cele rele, ne dai și bărbăție sufletească;
Bucură-te, strigăm, vino degrabă în ajutorul nostru la vreme de necaz, ca să mărim și noi nevoințele tale cele prea luminate;
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Iacove, părtaș al Patimilor Domnului Hristos.

Condacul al 13-lea

O de trei ori fericite Mare Mucenice Iacove, părăsind cele veselitoare ale lumii: strălucirea, bogăția și frumusețea, și lepădându-te de toată sminteala și tăindu-ți-se trupul în bucățele cele mai mici ai urmat Patimilor Domnului Hristos, Mare Mucenice Iacove, bucurându-te și ca un părtaș Patimilor Lui ai ajuns a fi părtaș cu adevărat și împărăției Lui, pentru care te rugăm fii mijlocitor și nouă celor căzuți în necazuri și nevoi pentru care strigăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! (de trei ori)

Rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Iacov Persul

Pătimirea Marelui Mucenic Iacov

O prea sfinte și întru tot lăudate Mare Mucenice Iacove și de cele mai înfricoșate chinuri purtătorule primește această puțină rugăciune de la noi nevrednicii, cei împovărați cu multe și grele păcate, care îndrăznim a veni și cu lacrimi a te ruga pe tine cel ce ai îndrăzneală către Dumnezeu pentru înfricoșatele schingiuiri pe care le-ai pătimit pentru mărturisirea credinței creștine și întru pătimirea ta ai doborât închinăciunea idolească, preamărindu-L pe Dumnezeu Cel Adevărat care a făcut cerul și pământul și pe toate cele văzute și nevăzute le cuprinde, pentru aceasta pe noi cei orbiți de plăcerile lumești și veșnic stăpâniți de mreaja păcatului nu ne lăsa Sfinte în uitare și nu ne da părăsirii, ci ca atunci când cereai ajutor de la Dumnezeu întru întărirea pătimirii celei mucenicești după a ta credință primeai întărirea dumnezeiască și ca în trup străin pătimeai. Așa și acum roagă-te și milostiv fă pe Dumnezeu asupra noastră, mult păcătoșilor, care cu ale noastre păcate am aprins mânia lui Dumnezeu, ceea ce cu bună dreptate s-a pornit asupra noastră. Întărește, Sfinte, în inimile noastre, frica de Dumnezeu credința și dragostea cu care tu ai primit moartea cea veșnică a Cerescului Părinte. Rănile tale, Sfinte, să tămăduiască adâncurile rănilor sufletelor noastre cele supte de mulțimea păcatelor. Sângele tău cel ce ca dintr-un izvor a curs, să pună stavilă izvorului patimilor noastre și întreg trupul tău cel despărțit de ale lui mădulare prin tăierea sa, să aducă înnoirea mântuitoare sufletelor noastre cele despărțite de iubirea lui Dumnezeu, prin moaștele tale pe care le cinstim: Și precum atunci ai dobândit răbdare, alinarea durerilor și întru nădejdea bucuriei cele veșnice ți-ai dat sufletul Părintelui Ceresc, mărturisindu-L până la cea mai de pe urmă suflare, pentru aceasta te-ai învrednicit a lua cununa biruinței și locul cel mai de cinste între mucenici, ajută-ne și nouă ca de acum și până la sfârșitul vieții noastre în credința cea de tine mărturisită să trăim bine plăcând lui Dumnezeu și biruind puterea diavolului, ajutați și întăriți fiind cu puterea rugăciunilor tale, cel ce ești pururea fierbinte rugător pentru cei ce cu credință se roagă ție. Ajută-ne să săvârșim călătoria acestei vieți trecătoare și cu bucurie, fără de frică să ne mutăm din această viață. Mijlocitor să ne fii nouă păcătoșilor Sfinte Iacove în acel ceas înfricoșat, în care sufletul se desparte de trup și venind în ajutorul nostru, căci nu avem fapte bune, ci suntem împovărați de sarcina păcatelor, iar vrăjmașul diavol, cel ce ne îndeamnă la săvârșirea celor rele, atunci va veni și va căuta să ne răpească sufletul, ci noi nădăjduim la grabnicul tău ajutor și te rugăm cu lacrimi fierbinți nu te scârbi de noi, ci ne ajută, căci poți îmblânzi mânia lui Dumnezeu întru bunătate și milostivindu-L să ne mântuim cu rugăciunile tale cele mult folositoare sufletelor noastre din mîinile vrăjmașului. Amin.

Vecernia Sfântului Iacov

Iconografie

Dionisie din Furna arată că Sf. Mare Mucenic Iacov Persul se zugrăvește ca un tânăr cu barba neagră și creață, despărțită în două șuvițe. Se săvârșește fiindu-i tăiate degetele, brațele, picioarele și coapsele în bucăți mici, iar apoi i se taie capul (Erminia picturii bizantine, Sophia, București, 2000, pp. 154, 191).

Surse

A se vedea și