Hirotonie: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
m (en, cat)
(finalizare traducere)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Traducere EN}}
 
{{Traducere EN}}
  
[[Image:Deacon ordination.jpg|thumb|350px|The ordination of a [[diacon]].]]
+
[[Image:Deacon ordination.jpg|thumb|350px|Hirotonirea unui [[preot]].]]
{{Spiritualitate}}
+
{{spiritualitate}}
'''Ordination''' is the [[Sfintele Taine|sacrament]] (or Holy Mystery) of [[holy orders]].  The Greek words used for ordination are '''''cheirotonia''''' and '''''cheirothesia''''', both of which mean "the laying on of hands."  Members of the [[major orders]] of the [[cler]]—[[episcop]], [[preot]], şi [[diacon]]—are ordained during the [[Sfânta Liturghie]] by the bishop, who is usually assisted by several priests. According to Orthodox teaching, the process of ordination begins with the local [[congregation]]; but the bishop alone, who acts in the name of the universal Church, can complete the action.
+
'''Hirotonirea''' este [[Sfintele Taine|taina]] (sau Sfânta Taină a) [[sfinţirii]].  Cuvântele '''''cheirotonia''''' şi '''''cheirothesia''''' vin din greacă şi înseamnă amândouă "punerea mâinilor". Componenţţii [[ordinele mari|ordinelor mari]] ale [[cler]]ului—[[episcop]]ul, [[preot]]ul şi [[diacon]]ul—sunt hirotoniţi în timpul [[Sfânta Liturghie|Sfintei Liturghii]] de către episcop, care de obicei este asistat de câţiva preoţi. În concordanţă cu învăţăturile ortodoxe, procesul hirotonirii începe cu comunitatea locală; dar episcopul singur, care acţionează în numele bisericii universale, poate finaliza această acţiune.
  
Those who are placed into the [[minor orders]] ([[subdeacon]], [[anagnost]], and in some traditions, [[cantor]]) are done so by '''''cheirothesia''''', which also means "laying on of hands," but has come to be a technically distinct term from '''''cheirotonia''''', which is used only for the major orders. According to the ''DEC'', ''cheirothesia'' is not regarded as part of the Holy Mystery of ordination (p. 117).
+
Acei care fac parte din [[ordinele mari]] ([[subdiacon]], [[citeţ]], şi în unele tradiţii, [[cântăreţ]]ul) sunt făcuţi astfel prin '''''hirotesie''''', care şi această înseamnă "punerea mâinilor", dar este distinctă din punct de vedere tehnic de '''''hirotonire''''', care este folosită doar pentru ordinele mari. În conformitate cu ''DEC'', ''hirotesia'' nu este privită ca o Sfântă Taină a hirotonirii (p. 117).
  
''Cheirotonia'' and ''cheirothesia'' formerly were used almost interchangeably, but came to acquire distinct meanings. Bishops are also referred to as being "consecrated" rather than "ordained," but such a distinction was not present in the early Church (''ODCC'', p. 1189)
+
''Hirotonia'' şi ''hirotesia'', din punct de vedere formal sunt interschimbabile, dar în timp au primit sensuri diferite. În plus, episcopii sunt "consecraţi" mai degrabă decât "hirotoniţi", dar o astfel de distincţie nu era prezentă în biserica timpurie (''ODCC'', p. 1189)
  
 +
==[[Ordinele mici]]==
 +
===[[Cântăreţ]]===
  
==[[Minor orders]]==
+
===[[Citeţ]]===
===[[Cantor]]===
 
  
===[[Anagnost]]===
+
În perioada de dinaintea tunderii candidatul trebuie să pregătească o sutană. În seara de dinaintea ceremoniei, candidatul trebuie să participe la Vecernie şi după o cină uşoară începe să se pregătească pentru bucuria euharistiei. În acest timp, el trebuie să fie deranjat de alte persoane cât mai puţin şi să-şi petreacă timpul în rugăciune şi pregătindu-se pentru tundere. Candidaţii căsătoriţi trebuie să se abţină de la relaţii conjugale în această perioadă. El trebuie să se spovedească fie după vecernie fie în timpul utreniei din ziua tunderii.
In preparation for the tonsuring, the candidate shall have a cassock by the day of the tonsuring. On the eve of his tonsuring, the candidate shall attend Vespers, and, after having a light supper, begin his Eucharistic fast. During that time, he shall interact as little as possible with anyone and spend that time praying and preparing himself for the tonsuring. Married candidates shall refrain from marital relations during this time. He shall have his confession heard either after Vespers or during Orthros on the day of the tonsuring.
 
  
On the day of the tonsuring, following the Great Doxology, but before the troparion before the Divine Liturgy, the candidate is led by the bishop's assistant to the center of the solea in front of the bishop. He makes three (3) prostrations toward the holy altar. Then, he turns and makes one (1) prostration toward the bishop and stops on his knees. The Bishop lays his hand on the candidate head.
+
În ziua tunderii, după Doxologia Mare, dar înaintea troparelor de dinaintea Sfintei Liturghii, candidatul este adus de asistentul episcopului în mijlocul soleei în faţa episcopului. El face trei mătănii în faţa Sfântului Altar şi apoi se întoarce spre episcop şi îngenunchiază în faţa lui.Episcopul îşi pune mâinile pe capul candidatului.
  
=== [[Subdeacon|Subdiaconate]] ===
+
===[[Subdiacon|Subdiaconatul]]===
Subdeacons are ordained during the Divine Liturgy immediately before "Blessed is the Kingdom", once the Great Censing has been completed. According to the canons, no one should marry after becoming a subdeacon, but the practice has almost universally changed to allow subdeacons to marry after being made subdeacons.
+
Subdiaconii sunt hirotoniţi în timpul Sfintei Liturghii imediat după "Binecuvântată este împărăţia Ta", imediat ce tămâierea mare se încheie. După canoane, nimeni nu trebuie să se mai căsătorească după ce a devenit subdiacon, dar practica s-a schimbat peste tot astfel încât să permită subdiaconilor să se căsătorească după hirotonire.
  
==[[Major orders]]==
+
==[[Ordinele mari]]==
===[[Diacon]]===
+
===[[Diacon|Diaconia]]===
  
===[[Preot]]===
+
===[[Preot|Preoţia]]===
During the service of ordination to the priesthood, a priest leads the candidate, who then kneels and rests his head on the altar. The bishop puts his stole and right hand over the candidate's head as the candidate receives the [[Duhul Sfânt]]. The entire congregation witnesses the ordination and proclaims the work of the Holy Spirit by shouting in unison "Axios!" (Greek word meaning 'worthy'). The bishop bestows sacred [[veşminte]] on the new priest, who receives [[Eucharist|communion]] and recites a special [[prayer]]. Through ordination, men who have been chosen from within the Church are set apart by the Church for special service to the Church. Much of the time, a candidate for ordination will pursue preparatory studies at a [[seminaries|seminary]].
+
În timpul slujbei de hirotonire întru preoţie, un preot conduce candidatul care apoi îngenunchiază şi îşi pune capul pe altar. Episcopul îşi pune patrafirul şi mâna dreaptă pe capul candidatului pentru a primii [[Sfântul Duh]]. Întreaga comunitate prezentă la hirotonire şi mărturiseşte lucrarea [[Sfântul Duh|Sfântului Duh]] spunând la unison "Vrednic este!" (în greacă 'Axios'). Episcopul dă [[veşminte]]le sfinte proaspătului preot care apoi primeşte [[Sfânta Împărtăşanie]] şi spune o [[rugăciune]] specială. Prin hirotonire, oameni care au fost aleşi din rândul credincioşilor sunt deosebiţi pentru slujbele bisericii. Timp îndelungat, un candidat la preoţie va urma cursurile unui [[seminar]].
  
===[[Episcop]]===
+
===[[Episcop|Episcopia]]===
Candidates for the episcopacy are consecrated by three bishops (or at the very least two) to be bishops. A bishop's non-liturgical [[veşminte]] include the [[kamilavka]] and [[epanokameloukion]] (veil) (which are joined together as the [[klobuk]] in the Russian tradition), along with the [[mantiya]], all of which are [[monahism|monastic]] garments.
+
Candidaţii la episcopie sunt hirotoniţi de alţi cel puţin doi episcopi. [[Veşminte]]le neliturgice ale episcopului includ: [[camilafca]] şi [[epanokameloukion]] (voal) (care sunt prinse împreună şi formează [[klobuk]] în tradiţia rusă), împreună cu [[mantia]], toate acestea fiind specifice [[monahism]]ului.
  
==See also==
+
==Vezi şi==
*[[Ordination of Women]]
+
*[[Hirotonire femeilor]]
  
==References==
+
==Referinţe==
*''Blackwell Dictionary of Eastern Christianity (DEC)'', p. 117
+
*''Blackwell Dictionary of Eastern Christianity (DEC)'', p. 117 – Dicţionarul Blackwell de creştinism răsăritean
*''Oxford Dictionary of the Christian Church (ODCC), 3rd ed.'', pp. 1188-89  
+
*''Oxford Dictionary of the Christian Church (ODCC), 3rd ed.'', pp. 1188-89 – Dicţionarul Oxford al Bisericii Creştine
  
==External links==
+
==Legături externe==
*[http://www.goarch.org/en/chapel/liturgical_texts/ordination-priesthood-en.asp The Holy Sacrament of Ordination to the Priesthood]
+
*[http://www.goarch.org/en/chapel/liturgical_texts/ordination-priesthood-en.asp Sfintele Taine ale hirotonirii întru preoţie]
*[http://oca.org/QA.asp?ID=156&SID=3 Requirements that lead to Priesthood]
+
*[http://oca.org/QA.asp?ID=156&SID=3 Cerinţele pentru preoţie]
*[http://www.3saints.com/ordination.html Sacrament of Ordination]
+
*[http://www.3saints.com/ordination.html Sfânta Taină a hirotonirii]
  
{{Clergy/wide}}
+
 
 +
{{Cler/lat}}
 
[[Categorie:Viaţa Bisericii]]
 
[[Categorie:Viaţa Bisericii]]
 
[[Categorie:Cler]]
 
[[Categorie:Cler]]

Versiunea de la data 6 martie 2008 06:06

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.

Hirotonirea unui preot.
Acest articol face parte din seria
Spiritualitate ortodoxă
Sfintele Taine
BotezulMirungerea
Sf. ÎmpărtășanieSpovedania
CăsătoriaPreoția
Sf. Maslu
Starea omului
PăcatulPatimaVirtutea
RaiulIadul
Păcate
Păcate strigătoare la cer
Păcate capitale
Alte păcate
Păcatele limbii
Virtuți
Virtuțile teologice

CredințaNădejdeaIubirea

Virtuțile morale

ÎnțelepciuneaSmerenia
RăbdareaStăruința în bine
PrieteniaIertareaBlândețea
PaceaMilaDreptateaHărnicia

Etapele vieții duhovnicești
Despătimirea (Curățirea)
Contemplația
Îndumnezeirea
Isihasm
Trezvia Pocăința
IsihiaDiscernământul
Mintea
Asceza
FecioriaAscultarea
StatorniciaPostul
SărăciaMonahismul
Rugăciunea
ÎnchinareaCinstirea
Pravila de rugăciune
Rugăciunea lui Iisus
Sf. MoașteSemnul Sf. Cruci
Sfinții Părinți
Părinții apostolici
Părinții pustiei
Părinții capadocieni
Filocalia
Scara dumnezeiescului urcuș
Editați această casetă

Hirotonirea este taina (sau Sfânta Taină a) sfinţirii. Cuvântele cheirotonia şi cheirothesia vin din greacă şi înseamnă amândouă "punerea mâinilor". Componenţţii ordinelor mari ale cleruluiepiscopul, preotul şi diaconul—sunt hirotoniţi în timpul Sfintei Liturghii de către episcop, care de obicei este asistat de câţiva preoţi. În concordanţă cu învăţăturile ortodoxe, procesul hirotonirii începe cu comunitatea locală; dar episcopul singur, care acţionează în numele bisericii universale, poate finaliza această acţiune.

Acei care fac parte din ordinele mari (subdiacon, citeţ, şi în unele tradiţii, cântăreţul) sunt făcuţi astfel prin hirotesie, care şi această înseamnă "punerea mâinilor", dar este distinctă din punct de vedere tehnic de hirotonire, care este folosită doar pentru ordinele mari. În conformitate cu DEC, hirotesia nu este privită ca o Sfântă Taină a hirotonirii (p. 117).

Hirotonia şi hirotesia, din punct de vedere formal sunt interschimbabile, dar în timp au primit sensuri diferite. În plus, episcopii sunt "consecraţi" mai degrabă decât "hirotoniţi", dar o astfel de distincţie nu era prezentă în biserica timpurie (ODCC, p. 1189)

Ordinele mici

Cântăreţ

Citeţ

În perioada de dinaintea tunderii candidatul trebuie să pregătească o sutană. În seara de dinaintea ceremoniei, candidatul trebuie să participe la Vecernie şi după o cină uşoară începe să se pregătească pentru bucuria euharistiei. În acest timp, el trebuie să fie deranjat de alte persoane cât mai puţin şi să-şi petreacă timpul în rugăciune şi pregătindu-se pentru tundere. Candidaţii căsătoriţi trebuie să se abţină de la relaţii conjugale în această perioadă. El trebuie să se spovedească fie după vecernie fie în timpul utreniei din ziua tunderii.

În ziua tunderii, după Doxologia Mare, dar înaintea troparelor de dinaintea Sfintei Liturghii, candidatul este adus de asistentul episcopului în mijlocul soleei în faţa episcopului. El face trei mătănii în faţa Sfântului Altar şi apoi se întoarce spre episcop şi îngenunchiază în faţa lui.Episcopul îşi pune mâinile pe capul candidatului.

Subdiaconatul

Subdiaconii sunt hirotoniţi în timpul Sfintei Liturghii imediat după "Binecuvântată este împărăţia Ta", imediat ce tămâierea mare se încheie. După canoane, nimeni nu trebuie să se mai căsătorească după ce a devenit subdiacon, dar practica s-a schimbat peste tot astfel încât să permită subdiaconilor să se căsătorească după hirotonire.

Ordinele mari

Diaconia

Preoţia

În timpul slujbei de hirotonire întru preoţie, un preot conduce candidatul care apoi îngenunchiază şi îşi pune capul pe altar. Episcopul îşi pune patrafirul şi mâna dreaptă pe capul candidatului pentru a primii Sfântul Duh. Întreaga comunitate prezentă la hirotonire şi mărturiseşte lucrarea Sfântului Duh spunând la unison "Vrednic este!" (în greacă 'Axios'). Episcopul dă veşmintele sfinte proaspătului preot care apoi primeşte Sfânta Împărtăşanie şi spune o rugăciune specială. Prin hirotonire, oameni care au fost aleşi din rândul credincioşilor sunt deosebiţi pentru slujbele bisericii. Timp îndelungat, un candidat la preoţie va urma cursurile unui seminar.

Episcopia

Candidaţii la episcopie sunt hirotoniţi de alţi cel puţin doi episcopi. Veşmintele neliturgice ale episcopului includ: camilafca şi epanokameloukion (voal) (care sunt prinse împreună şi formează klobuk în tradiţia rusă), împreună cu mantia, toate acestea fiind specifice monahismului.

Vezi şi

Referinţe

  • Blackwell Dictionary of Eastern Christianity (DEC), p. 117 – Dicţionarul Blackwell de creştinism răsăritean
  • Oxford Dictionary of the Christian Church (ODCC), 3rd ed., pp. 1188-89 – Dicţionarul Oxford al Bisericii Creştine

Legături externe


Acest articol face parte din seria
Cler
Sinod local Antiohian
Ordinele mari Episcop | Preot | Diacon
Ordinele mici Subdiacon | Citeț | Cantor | Acolit
Ordine dispărute Horepiscop | Exorcist | Paznicul ușii | Diaconiță
Titluri episcopale Patriarh | Catolicos | Mitropolit | Arhiepiscop | Episcop | Vicar | Titular
Titluri preoțești Protopop | Paroh | Protosinghel | Sachelar | Iconom | Iconom stavrofor
Titluri diaconale Arhidiacon | Protodiacon | Ierodiacon
Titluri monahale Arhimandrit | Stareț | Egumen
Adiacente Hirotonie | Veșminte | Formule de adresare | Distincții bisericești | Exarh | Vicar
Editați această casetă