Hirotonie: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Pagină nouă: {{Traducere EN}} thumb|350px|The ordination of a [[deacon.]] {{spirituality}} '''Ordination''' is the sacrament (or Holy Mystery) o...)
 
(Legături externe: a se vedea și)
 
(Nu s-au afișat 21 de versiuni intermediare efectuate de alți 10 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
[[Image:Deacon ordination.jpg|thumb|350px|Hirotonirea unui [[preot]].]]
 +
{{spiritualitate}}
 +
'''Hirotonirea''' este [[Sfintele Taine|taina]] (sau Sfânta Taină a) Preoției.  Cuvintele '''''cheirotonia''''' și '''''cheirothesia''''' vin din greacă și înseamnă amândouă „punerea mâinilor”. Componenții [[ordinele mari|ordinelor mari]] ale [[cler]]ului — [[episcop]]ul, [[preot]]ul și [[diacon]]ul — sunt hirotoniți în timpul [[Sfânta Liturghie|Sfintei Liturghii]] de către episcop, care de obicei este asistat de câțiva preoți. În concordanță cu învățăturile ortodoxe, procesul hirotonirii începe cu comunitatea locală; dar episcopul singur, care acționează în numele bisericii universale, poate finaliza această acțiune.
  
[[Image:Deacon ordination.jpg|thumb|350px|The ordination of a [[deacon]].]]
+
Acei care fac parte din [[ordinele mici]] ([[subdiacon]], [[citeț]], și în unele tradiții, [[cantor]]ul) sunt făcuți astfel prin '''''hirotesie''''', care și această înseamnă „punerea mâinilor”, dar este distinctă din punct de vedere tehnic de '''''hirotonire''''', care este folosită doar pentru ordinele mari. În conformitate cu ''DEC'', ''hirotesia'' nu este privită ca o Sfântă Taină a hirotonirii (p. 117).
{{spirituality}}
 
'''Ordination''' is the [[Holy Mysteries|sacrament]] (or Holy Mystery) of [[holy orders]].  The Greek words used for ordination are '''''cheirotonia''''' and '''''cheirothesia''''', both of which mean "the laying on of hands."  Members of the [[major orders]] of the [[clergy]]—[[bishop]], [[priest]], and [[deacon]]—are ordained during the [[Divine Liturgy]] by the bishop, who is usually assisted by several priests. According to Orthodox teaching, the process of ordination begins with the local [[congregation]]; but the bishop alone, who acts in the name of the universal Church, can complete the action.
 
  
Those who are placed into the [[minor orders]] ([[subdeacon]], [[reader]], and in some traditions, [[cantor]]) are done so by '''''cheirothesia''''', which also means "laying on of hands," but has come to be a technically distinct term from '''''cheirotonia''''', which is used only for the major orders.  According to the ''DEC'', ''cheirothesia'' is not regarded as part of the Holy Mystery of ordination (p. 117).
+
''Hirotonia'' și ''hirotesia'', din punct de vedere formal sunt interschimbabile, dar în timp au primit sensuri diferite. În plus, episcopii sunt „consacrați” mai degrabă decât „hirotoniți”, dar o astfel de distincție nu era prezentă în biserica timpurie (''ODCC'', p. 1189)
  
''Cheirotonia'' and ''cheirothesia'' formerly were used almost interchangeably, but came to acquire distinct meanings.  Bishops are also referred to as being "consecrated" rather than "ordained," but such a distinction was not present in the early Church (''ODCC'', p. 1189)
+
==[[Ordinele mici]]==
 +
===[[Cantor]]===
  
 +
===[[Citeț]]===
  
==[[Minor orders]]==
+
În perioada de dinaintea tunderii candidatul trebuie să pregătească o sutană. În seara de dinaintea ceremoniei, candidatul trebuie să participe la [[Vecernie]] și după o cină ușoară începe să se pregătească pentru bucuria euharistiei. În acest timp, el trebuie să fie deranjat de alte persoane cât mai puțin și să-și petreacă timpul în rugăciune și pregătindu-se pentru tundere. Candidații căsătoriți trebuie să se abțină de la relații conjugale în această perioadă. Ei trebuie să se spovedească, fie după vecernie, fie în timpul [[utrenie]]i din ziua tunderii.
===[[Cantor]]===
 
  
===[[Reader]]===
+
În ziua tunderii, după Doxologia Mare, dar înaintea troparelor de dinaintea Sfintei Liturghii, candidatul este adus de asistentul episcopului în mijlocul [[amvon|soleei]], în fața episcopului. El face trei mătănii în fața Sfântului [[Altar]] și apoi se întoarce spre episcop și îngenunchează în fața lui. Episcopul își pune mâinile pe capul candidatului.
  
In preparation for the tonsuring, the candidate shall have a cassock by the day of the tonsuring. On the eve of his tonsuring, the candidate shall attend Vespers, and, after having a light supper, begin his Eucharistic fast. During that time, he shall interact as little as possible with anyone and spend that time praying and preparing himself for the tonsuring. Married candidates shall refrain from marital relations during this time. He shall have his confession heard either after Vespers or during Orthros on the day of the tonsuring.
+
===[[Subdiacon]]===
 +
Subdiaconii sunt hirotoniți în timpul Sfintei Liturghii imediat după „Binecuvântată este împărăția Ta”, imediat ce tămâierea mare se încheie. După canoane, nimeni nu trebuie să se mai căsătorească după ce a devenit subdiacon, dar practica s-a schimbat peste tot astfel încât să permită subdiaconilor să se căsătorească după hirotonire.
  
On the day of the tonsuring, following the Great Doxology, but before the troparion before the Divine Liturgy, the candidate is led by the bishop's assistant to the center of the solea in front of the bishop. He makes three (3) prostrations toward the holy altar. Then, he turns and makes one (1) prostration toward the bishop and stops on his knees. The Bishop lays his hand on the candidate head.
+
==[[Ordinele mari]]==
 +
===[[Diacon|Diaconia]]===
 +
În general, slujba de hirotonie a diaconului este asemănătoare cu a preotului, fiind diferită de aceasta prin rugăciunile rostite și prin momentul săvârșirii (după [[ecfonis]]ul ''și să fie milele marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos...'').
  
=== [[Subdeacon|Subdiaconate]] ===
+
La momentul cuvenit, episcopul oferă noului hirotonit [[Veșminte|veșmintele liturgice]], mai exact [[orar]]ul, [[mânecuțe]]le și procovățul (în majoritatea eparhiilor i se dă [[Epitaf|Sfântul Aer]]).
Subdeacons are ordained during the Divine Liturgy immediately before "Blessed is the Kingdom", once the Great Censing has been completed.  According to the canons, no one should marry after becoming a subdeacon, but the practice has almost universally changed to allow subdeacons to marry after being made subdeacons.
 
  
==[[Major orders]]==
+
===[[Preot|Preoția]]===
=== [[Deacon|Diaconate]] ===
+
În timpul slujbei de hirotonire întru preoție, doi preoți conduc candidatul care apoi îngenunchează și își pune capul pe altar, după ce a înconjurat Sfânta Masă de trei ori. Episcopul își pune [[omofor]]ul și mâna dreaptă pe capul candidatului pentru a primi [[Duhul Sfânt|Duhul Sfânt]]. Întreaga comunitate prezentă la hirotonire și mărturisește lucrarea [[Duhul Sfânt|Duhului Sfânt]] spunând la unison „Vrednic este!” (în greacă ''Axios''). Episcopul dă [[veșminte]]le sfinte proaspătului preot care apoi primește [[Euharistie|Sfânta Împărtășanie]] și spune o [[Rugăciunea|rugăciune]] specială. Prin hirotonire, oameni care au fost aleși din rândul credincioșilor sunt deosebiți pentru slujbele bisericii. Timp îndelungat, un candidat la preoție va urma cursurile unui [[seminar]].
  
=== [[Priest]]hood ===
+
===[[Episcop|Episcopia]]===
During the service of ordination to the priesthood, a priest leads the candidate, who then kneels and rests his head on the altar. The bishop puts his stole and right hand over the candidate's head as the candidate receives the [[Holy Spirit]].  The entire congregation witnesses the ordination and proclaims the work of the Holy Spirit by shouting in unison "Axios!" (Greek word meaning 'worthy').  The bishop bestows sacred [[vestments]] on the new priest, who receives [[Eucharist|communion]] and recites a special [[prayer]].  Through ordination, men who have been chosen from within the Church are set apart by the Church for special service to the Church.  Much of the time, a candidate for ordination will pursue preparatory studies at a [[seminaries|seminary]].
+
Candidații la episcopie sunt hirotoniți de alți cel puțin doi episcopi. [[Veșminte]]le neliturgice ale episcopului includ: [[Potcap]]ul și [[Camilafca]] (voal) (care sunt prinse împreună și formează [[klobuk]] în tradiția rusă), împreună cu [[mantia]], toate acestea fiind specifice [[monahism]]ului.
  
=== [[Bishop|Episcopacy]] ===
+
==Bibliografie==
Candidates for the episcopacy are consecrated by three bishops (or at the very least two) to be bishops. A bishop's non-liturgical [[vestments]] include the [[kamilavka]] and [[epanokameloukion]] (veil) (which are joined together as the [[klobuk]] in the Russian tradition), along with the [[mantiya]], all of which are [[monastic]] garments.
+
*''Blackwell Dictionary of Eastern Christianity (DEC)'', p. 117 – Dicționarul Blackwell de creștinism răsăritean
 +
*''Oxford Dictionary of the Christian Church (ODCC), 3rd ed.'', pp. 1188-89 – Dicționarul Oxford al Bisericii Creștine
  
==See also==
+
==A se vedea și==
*[[Ordination of Women]]
+
* [[Hirotesie]]
  
==References==
+
==Legături externe==
*''Blackwell Dictionary of Eastern Christianity (DEC)'', p. 117
+
*[http://oca.org/QA.asp?ID=156&SID=3 Cerințele pentru preoție]
*''Oxford Dictionary of the Christian Church (ODCC), 3rd ed.'', pp. 1188-89
+
*[http://www.3saints.com/ordination.html Sfânta Taină a hirotonirii]
  
==External links==
+
{{Cler/lat}}
*[http://www.goarch.org/en/chapel/liturgical_texts/ordination-priesthood-en.asp The Holy Sacrament of Ordination to the Priesthood]
 
*[http://oca.org/QA.asp?ID=156&SID=3 Requirements that lead to Priesthood]
 
*[http://www.3saints.com/ordination.html Sacrament of Ordination]
 
  
 +
[[Categorie:Viața Bisericii]]
 +
[[Categorie:Cler]]
 +
[[Categorie:Sfinte Taine]]
  
{{Clergy/wide}}
+
[[el:Ιεροσύνη]]
[[Category:Church Life]]
+
[[en:Ordination]]
[[Category:Clergy]]
+
[[es:Ordenación]]
[[Category:Sacraments]]
+
[[fr:Ordination]]

Versiunea curentă din 8 aprilie 2021 04:20

Hirotonirea unui preot.
Acest articol face parte din seria
Spiritualitate ortodoxă
Sfintele Taine
BotezulMirungerea
Sf. ÎmpărtășanieSpovedania
CăsătoriaPreoția
Sf. Maslu
Starea omului
PăcatulPatimaVirtutea
RaiulIadul
Păcate
Păcate strigătoare la cer
Păcate capitale
Alte păcate
Păcatele limbii
Virtuți
Virtuțile teologice

CredințaNădejdeaIubirea

Virtuțile morale

ÎnțelepciuneaSmerenia
RăbdareaStăruința în bine
PrieteniaIertareaBlândețea
PaceaMilaDreptateaHărnicia

Etapele vieții duhovnicești
Despătimirea (Curățirea)
Contemplația
Îndumnezeirea
Isihasm
Trezvia Pocăința
IsihiaDiscernământul
Mintea
Asceza
FecioriaAscultarea
StatorniciaPostul
SărăciaMonahismul
Rugăciunea
ÎnchinareaCinstirea
Pravila de rugăciune
Rugăciunea lui Iisus
Sf. MoașteSemnul Sf. Cruci
Sfinții Părinți
Părinții apostolici
Părinții pustiei
Părinții capadocieni
Filocalia
Scara dumnezeiescului urcuș
Editați această casetă

Hirotonirea este taina (sau Sfânta Taină a) Preoției. Cuvintele cheirotonia și cheirothesia vin din greacă și înseamnă amândouă „punerea mâinilor”. Componenții ordinelor mari ale cleruluiepiscopul, preotul și diaconul — sunt hirotoniți în timpul Sfintei Liturghii de către episcop, care de obicei este asistat de câțiva preoți. În concordanță cu învățăturile ortodoxe, procesul hirotonirii începe cu comunitatea locală; dar episcopul singur, care acționează în numele bisericii universale, poate finaliza această acțiune.

Acei care fac parte din ordinele mici (subdiacon, citeț, și în unele tradiții, cantorul) sunt făcuți astfel prin hirotesie, care și această înseamnă „punerea mâinilor”, dar este distinctă din punct de vedere tehnic de hirotonire, care este folosită doar pentru ordinele mari. În conformitate cu DEC, hirotesia nu este privită ca o Sfântă Taină a hirotonirii (p. 117).

Hirotonia și hirotesia, din punct de vedere formal sunt interschimbabile, dar în timp au primit sensuri diferite. În plus, episcopii sunt „consacrați” mai degrabă decât „hirotoniți”, dar o astfel de distincție nu era prezentă în biserica timpurie (ODCC, p. 1189)

Ordinele mici

Cantor

Citeț

În perioada de dinaintea tunderii candidatul trebuie să pregătească o sutană. În seara de dinaintea ceremoniei, candidatul trebuie să participe la Vecernie și după o cină ușoară începe să se pregătească pentru bucuria euharistiei. În acest timp, el trebuie să fie deranjat de alte persoane cât mai puțin și să-și petreacă timpul în rugăciune și pregătindu-se pentru tundere. Candidații căsătoriți trebuie să se abțină de la relații conjugale în această perioadă. Ei trebuie să se spovedească, fie după vecernie, fie în timpul utreniei din ziua tunderii.

În ziua tunderii, după Doxologia Mare, dar înaintea troparelor de dinaintea Sfintei Liturghii, candidatul este adus de asistentul episcopului în mijlocul soleei, în fața episcopului. El face trei mătănii în fața Sfântului Altar și apoi se întoarce spre episcop și îngenunchează în fața lui. Episcopul își pune mâinile pe capul candidatului.

Subdiacon

Subdiaconii sunt hirotoniți în timpul Sfintei Liturghii imediat după „Binecuvântată este împărăția Ta”, imediat ce tămâierea mare se încheie. După canoane, nimeni nu trebuie să se mai căsătorească după ce a devenit subdiacon, dar practica s-a schimbat peste tot astfel încât să permită subdiaconilor să se căsătorească după hirotonire.

Ordinele mari

Diaconia

În general, slujba de hirotonie a diaconului este asemănătoare cu a preotului, fiind diferită de aceasta prin rugăciunile rostite și prin momentul săvârșirii (după ecfonisul și să fie milele marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos...).

La momentul cuvenit, episcopul oferă noului hirotonit veșmintele liturgice, mai exact orarul, mânecuțele și procovățul (în majoritatea eparhiilor i se dă Sfântul Aer).

Preoția

În timpul slujbei de hirotonire întru preoție, doi preoți conduc candidatul care apoi îngenunchează și își pune capul pe altar, după ce a înconjurat Sfânta Masă de trei ori. Episcopul își pune omoforul și mâna dreaptă pe capul candidatului pentru a primi Duhul Sfânt. Întreaga comunitate prezentă la hirotonire și mărturisește lucrarea Duhului Sfânt spunând la unison „Vrednic este!” (în greacă Axios). Episcopul dă veșmintele sfinte proaspătului preot care apoi primește Sfânta Împărtășanie și spune o rugăciune specială. Prin hirotonire, oameni care au fost aleși din rândul credincioșilor sunt deosebiți pentru slujbele bisericii. Timp îndelungat, un candidat la preoție va urma cursurile unui seminar.

Episcopia

Candidații la episcopie sunt hirotoniți de alți cel puțin doi episcopi. Veșmintele neliturgice ale episcopului includ: Potcapul și Camilafca (voal) (care sunt prinse împreună și formează klobuk în tradiția rusă), împreună cu mantia, toate acestea fiind specifice monahismului.

Bibliografie

  • Blackwell Dictionary of Eastern Christianity (DEC), p. 117 – Dicționarul Blackwell de creștinism răsăritean
  • Oxford Dictionary of the Christian Church (ODCC), 3rd ed., pp. 1188-89 – Dicționarul Oxford al Bisericii Creștine

A se vedea și

Legături externe

Acest articol face parte din seria
Cler
Sinod local Antiohian
Ordinele mari Episcop | Preot | Diacon
Ordinele mici Subdiacon | Citeț | Cantor | Acolit
Ordine dispărute Horepiscop | Exorcist | Paznicul ușii | Diaconiță
Titluri episcopale Patriarh | Catolicos | Mitropolit | Arhiepiscop | Episcop | Vicar | Titular
Titluri preoțești Protopop | Paroh | Protosinghel | Sachelar | Iconom | Iconom stavrofor
Titluri diaconale Arhidiacon | Protodiacon | Ierodiacon
Titluri monahale Arhimandrit | Stareț | Egumen
Adiacente Hirotonie | Veșminte | Formule de adresare | Distincții bisericești | Exarh | Vicar
Editați această casetă