Hirotesie

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 22 iunie 2011 17:26, autor: Inistea (Discuție | contribuții) (Pagină nouă: '''Hirotesia''' este punerea mâinilor arhiereului pentru a sfinţi clerul inferior: citeţii, cântăreţii şi ipodiaconii. Slujba hirotesiei se face în mijlocul biserici...)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Salt la: navigare, căutare

Hirotesia este punerea mâinilor arhiereului pentru a sfinţi clerul inferior: citeţii, cântăreţii şi ipodiaconii.

Slujba hirotesiei se face în mijlocul bisericii, fiindcă şi slujba lor este în afară de altar.

După arhieraticon, pentru citeţi şi cântăreţi sunt aceleaşi rugăciuni, iar pentru ipodiaconi sunt deosebite.

Citeţul şi cântăreţul are ca veşmânt la slujba un fel de felon mic sau stihar special, fără orar.

Ipodiaconul are stihar şi orar care îl poartă numai încins cruciş. Slujba lui nu este în altar, ci numai în afară altarului de a ajuta pe diaconi la îmbrăcare, spălarea şi servirea arhiereului şi a păstra ordinea în biserică la slujbe.

Citeţul şi cântăreţul se pot căsători şi recăsători fără hirotesie. Ipodiaconul se poale căsători numai înainte de hirotesie, interzicându-i-se căsătoria sau recăsătoria după hirotesie.

Se pot hirotesi odată mai mulţi citeţi şi ipodiaconi.

Într-o mănăstire, stareţul în funcţiune poate hirotesi citeţi şi ipodiaconi numai pentru mănăstirea sa, cu învoirea episcopului (VII ec. 14; Sf. Nichifor 5;  I Cor. 12,6-30).

Pe lângă hirotesiile de consacrare ale clerului inferior mai sunt şi alte hirotesii, şi anume:

a) Din treaptă diaconului: cea a arhidiaconului şi a protodiaconului (primul între arhidiaconi), că fruntaşi între ceilalţi diaconi.

b) Din treaptă presbiterului, pentru clerul de mir:

  • Cea a sachelarului, care odinioară era dată unui călugăr însărcinat cu grijă mănăstirilor, deţinută astăzi de exarhul mănăstirilor, acum se dă ca prima distincţie preoţilor de mir.
  • Cea a economului, care odinioară administra averea episcopiei, acum este o treaptă de distincţie în pastoratie.
  • Cea a arhiprezbiterului sau a protoereului, ca treaptă administrativă.

c) Pentru călugări, prima treaptă este cea a singhelului, care avea odinioară în grijă gospodăria casei episcopale. A doua este cea a protosinghelului ca şef al singhelilor. A treia cea a arhimandritului ca conducător administrativ al unei comunităţi monahale.

d) Hirotesia în duhovnic se dă deopotrivă preoţilor monahi sau celor mireni care sunt în stare să aprecieze faptele omeneşti în lumina legilor Domnului, aplicând îngăduinţa şi severitatea canonisirii după “gândul lui Hrislos” (I Cor. 2,15-16).

Surse

  • Pravila Bisericeasca
Acest articol face parte din seria
Cler
Sinod local Antiohian
Ordinele mari Episcop | Preot | Diacon
Ordinele mici Subdiacon | Citeț | Cantor | Acolit
Ordine dispărute Horepiscop | Exorcist | Paznicul ușii | Diaconiță
Titluri episcopale Patriarh | Catolicos | Mitropolit | Arhiepiscop | Episcop | Vicar | Titular
Titluri preoțești Protopop | Paroh | Protosinghel | Sachelar | Iconom | Iconom stavrofor
Titluri diaconale Arhidiacon | Protodiacon | Ierodiacon
Titluri monahale Arhimandrit | Stareț | Egumen
Adiacente Hirotonie | Veșminte | Formule de adresare | Distincții bisericești | Exarh | Vicar
Editați această casetă