Hexapla: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
m (trad)
(retragere etichetă)
 
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}'''Hexapla''' (gr.  Ἑξαπλά) este o ediție a [[Vechiul Testament|Vechiului Testament]] pregătită de [[Origen]] în secolul al III-lea. Hexapla prezenta în paralel pe șase coloane (de unde și numele de „hexapla”) diferite versiuni ale Scripturilor, două în ebraică și patru în greacă, după cum urmrează:  
+
'''Hexapla''' (gr.  Ἑξαπλά) este o ediție a [[Vechiul Testament|Vechiului Testament]] pregătită de [[Origen]] în secolul al III-lea. Hexapla prezenta în paralel pe șase coloane (de unde și numele de „hexapla”) diferite versiuni ale Scripturilor, două în ebraică și patru în greacă, după cum urmează:  
  
 
#Ebraică (probabil textul Masoretic)
 
#Ebraică (probabil textul Masoretic)
Linia 8: Linia 8:
 
#traducerea greacă a lui Theodotion (mijlocul secolului al II-lea d.Hr.)
 
#traducerea greacă a lui Theodotion (mijlocul secolului al II-lea d.Hr.)
  
==Background==
+
==Cadru general==
During the second and third centuries a number of versions of the Old Testament were available each having variations in texts. This created confusion about what was the true text of Scriptures. While the [[Church]] had chosen the Septuagint as its own, it differed from the Hebrew version of the second century that was the standard prepared by Jewish Rabbis under Akiba the founder of Rabbinic Judaism. In the interim many textual changes had occurred through corruption during transcriptions, additions and deletions, and mistakes through translations since the Hebrew text used when the Septuagint was prepared.  
+
De-a lungul secolului al II-lea și al III-lea erau disponibile câteva versiuni ale Vechiului Testament, fiecare având diferențe în text față de celelalte. Acest fapt crea confuzie despre care era textul adevărat al Scripturii. În timp ce [[Biserica]] a ales [[Septuaginta]] ca text de referință, această versiune diferea de versiunea ebraică a secolului al II-lea care era pregătită standard de rabinii evrei conduși de Akiba, fondatorul Iudaismului Rabinic. Între timp, au apărut multe schimbări în text datorită erorilor de transcriere; adăugiri și ștergeri și greșeli de traducere față de textul ebraic folosit la traducerea Septuagintei.  
  
During the second century Greek translations of the Scriptures were made by Aquila of Sinope, Symmachus the Ebionite, and Theodotion. Each had its own characteristics and variations from the Septuagint and each claimed to be superior. Origen attempted to reveal the true text of the earlier Hebrew Scriptures by establishing the exact relations of the Septuagint to the then current Greek and Hebrew versions. This he did by presenting side by side each version of the Scriptures in six columns in what became called the Hexapla. Origen’s arrangement placed in the first column the Hebrew text in Hebrew, in the second column the Hebrew text transliterated in Greek characters, in the third column Aquila’s Greek version, in the fourth Symmachus’ Greek version, in the fifth the Septuagint, and in the sixth Theodotion’s Greek version. Origen apparently added a seventh and eighth column for certain books of the Scriptures containing other Greek translations. These were called ''Quinta'' and ''Sexta'' as they were Origen’s fifth and sixth versions, or editions, of his studies. Origen apparently produced also five, seven, and eight column arrangements of versions of the Scriptures that were called ''Pentapla'', ''Heptapla'', and ''Octapla''.  
+
De-a lungul secolului al II-lea au fost făcute mai multe traduceri în greacă ale Scripturii de către Aquila din Sinope, Symmachus Ebionitul și Teodotion. Fiecare versiune are propriile caracteristici și diferențe față de Septuaginta și fiecare se pretinde a fiind superioară. Origen a încercat să reveleze textul adevărat al Scripturilor ebraice vechi prin stabilirea relațiilor exacte dintre Septuaginta și versiunile de la vremea respectivă ebraică și greacă. El a făcut acest lucru așezând margine lângă margine fiecare versiune a Scriptuilor în șase coloane în ceea ce s-a numit apoi Hexapla. Aranjarea lui Origen a plasat pe prima coloană textul evreiesc în ebraică, în a doua coloană textul evreiesc scris cu caractere grecești, în a treia coloană versiunea greacă a lui Aquila, în a patra versiunea greacă a lui Symmachus, în a cincea a așezat Septuaginta iar în a șasea versiunea greacă a lui Teodotion. Se pare că Origen a adăugat și a șaptea și a opta coloană pentru anumite cărți ale Scripturilor conținând alte traduceri grecești. Acestea se numeau ''Quinta'' și ''Sexta'' deoarece erau a cincea și a șasea versiune sau ediție ale studiilor lui Origen. Se pare că Origen a elaborat aranjări cu cinci, șapte și opt coloane ale versiunilor Scripturilor care se numeau ''Pentapla'', ''Heptapla'' și ''Octapla''.  
  
==Azi==
+
==În prezent==
The Hexpla was a work in progress for Origen, and a complete copy of the entire Hexapla may never have been produced, given the very large amount of labor and costs involved in doing so. Fragments of portions of the work have been found as well as quotations and translation of portions that appear in various other works by later scribes.  
+
Hexpla a fost o activitate continuă pentru Origen iar o copie completă a întregii Hexapla se poate să nu fi fost finalizată niciodată, din cauza volumului foarte mare de muncă și costuri implicate în realizarea acesteia. Au fost găsite fragmente de porțiuni ale acestei lucrări, de asemenea, și citate și traduceri de porțiuni care apar în diferite alte lucrări realizate de scribi ulteriori.  
  
While the original work is lost, the fragments have been collected in several editions over the past few centuries. Recently, these fragments with other materials that have been discovered in the last hundred years are being re-edited by an international group of Septuagint scholars. This work is being carried out as The Hexapla Project under the auspices of the International Organization for Septuagint and Cognate Studies, and directed by Peter J. Gentry (The Southern Baptist Theological Seminary), Alison G. Salvesen (Oxford University), and Bas ter Haar Romeny (Leiden University).  
+
Deși lucrarea originală a fost pierdută, fragmentele au fost colectate și adunate în câteva ediții de-a lungul ultimelor secole. Recent, aceste fragmente, împreună cu alte materiale care au fost descoperite în ultimele sute de ani sunt reeditate de către un grup internațional de savanți specialiști ai [[Septuaginta|Septuagintei]]. Aceast lucrare poartă numele de ''Proiectul Hexapla'' și se găsește sub auspiciile Organizației Internaționale a Septuagintei și Studiilor Înrudite și sunt conduse de Peter J. Gentry (Seminarul Teologic Baptist Sudic), Alison G. Salvesen (Universitatea Oxford) și Baster Haar Romeny (Universitatea Leiden).  
  
==Legături extrne==
+
==Legături externe==
 
*[http://www.newadvent.org/cathen/07316a.htm  Catholic Encyclopedia: Hexapla]
 
*[http://www.newadvent.org/cathen/07316a.htm  Catholic Encyclopedia: Hexapla]
 
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Hexapla  en.Wikipedia: Hexapla]
 
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Hexapla  en.Wikipedia: Hexapla]

Versiunea curentă din 20 septembrie 2017 19:25

Hexapla (gr. Ἑξαπλά) este o ediție a Vechiului Testament pregătită de Origen în secolul al III-lea. Hexapla prezenta în paralel pe șase coloane (de unde și numele de „hexapla”) diferite versiuni ale Scripturilor, două în ebraică și patru în greacă, după cum urmează:

  1. Ebraică (probabil textul Masoretic)
  2. Ebraică transliterat în caractere grecești
  3. Septuaginta (secolul al III-lea î.Hr.)
  4. traducerea greacă a lui Aquila din Sinope (începutul secolul al II-lea d.Hr.)
  5. traducerea greacă a lui Symmachus Ebionitul (sfârșitul secolului al II-lea d.Hr.)
  6. traducerea greacă a lui Theodotion (mijlocul secolului al II-lea d.Hr.)

Cadru general

De-a lungul secolului al II-lea și al III-lea erau disponibile câteva versiuni ale Vechiului Testament, fiecare având diferențe în text față de celelalte. Acest fapt crea confuzie despre care era textul adevărat al Scripturii. În timp ce Biserica a ales Septuaginta ca text de referință, această versiune diferea de versiunea ebraică a secolului al II-lea care era pregătită standard de rabinii evrei conduși de Akiba, fondatorul Iudaismului Rabinic. Între timp, au apărut multe schimbări în text datorită erorilor de transcriere; adăugiri și ștergeri și greșeli de traducere față de textul ebraic folosit la traducerea Septuagintei.

De-a lungul secolului al II-lea au fost făcute mai multe traduceri în greacă ale Scripturii de către Aquila din Sinope, Symmachus Ebionitul și Teodotion. Fiecare versiune are propriile caracteristici și diferențe față de Septuaginta și fiecare se pretinde a fiind superioară. Origen a încercat să reveleze textul adevărat al Scripturilor ebraice vechi prin stabilirea relațiilor exacte dintre Septuaginta și versiunile de la vremea respectivă ebraică și greacă. El a făcut acest lucru așezând margine lângă margine fiecare versiune a Scriptuilor în șase coloane în ceea ce s-a numit apoi Hexapla. Aranjarea lui Origen a plasat pe prima coloană textul evreiesc în ebraică, în a doua coloană textul evreiesc scris cu caractere grecești, în a treia coloană versiunea greacă a lui Aquila, în a patra versiunea greacă a lui Symmachus, în a cincea a așezat Septuaginta iar în a șasea versiunea greacă a lui Teodotion. Se pare că Origen a adăugat și a șaptea și a opta coloană pentru anumite cărți ale Scripturilor conținând alte traduceri grecești. Acestea se numeau Quinta și Sexta deoarece erau a cincea și a șasea versiune sau ediție ale studiilor lui Origen. Se pare că Origen a elaborat aranjări cu cinci, șapte și opt coloane ale versiunilor Scripturilor care se numeau Pentapla, Heptapla și Octapla.

În prezent

Hexpla a fost o activitate continuă pentru Origen iar o copie completă a întregii Hexapla se poate să nu fi fost finalizată niciodată, din cauza volumului foarte mare de muncă și costuri implicate în realizarea acesteia. Au fost găsite fragmente de porțiuni ale acestei lucrări, de asemenea, și citate și traduceri de porțiuni care apar în diferite alte lucrări realizate de scribi ulteriori.

Deși lucrarea originală a fost pierdută, fragmentele au fost colectate și adunate în câteva ediții de-a lungul ultimelor secole. Recent, aceste fragmente, împreună cu alte materiale care au fost descoperite în ultimele sute de ani sunt reeditate de către un grup internațional de savanți specialiști ai Septuagintei. Aceast lucrare poartă numele de Proiectul Hexapla și se găsește sub auspiciile Organizației Internaționale a Septuagintei și Studiilor Înrudite și sunt conduse de Peter J. Gentry (Seminarul Teologic Baptist Sudic), Alison G. Salvesen (Universitatea Oxford) și Baster Haar Romeny (Universitatea Leiden).

Legături externe