Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Acest articol face parte din seria
Spiritualitate didactică
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl - Dumnezeu Fiul - Duhul Sfânt
Duhuri (spirite)
Îngeri - Diavoli
Viața viitoare
Judecată - Rai - Iad
Sfintele Taine
Botezul - Mirungerea
Sf. Împărtășanie - Mărturisirea
Căsătoria - Preoția
Sf. Maslu
Condiția omului
Omul - Îmbrăcămintea - Munca - Alimentația - Grijile - Visele
Teama - Gelozia - Cercetarea - Plictiseala
Libertatea - Ispita - Virtutea - Păcatul - Patima
Vârstele omului
Sărăcia - Bogăția- Luxul
Plăcerea - Boala - Bucuria- Tristețea- Suferința - Fericirea
Diverse
Cerșetoria - Extratereștri - Superstiții
Patimi ce afectează libertatea omului
Dependența de televizor
Dependența de internet - Dependența de jocurile pe calculator
Jocurile pe bani
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului
Fumatul - Drogurile
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului și sufletului
Prostituția
Decalogul
Decalogul
Rugăciunea, veghea și postul
Rugăciunea
Rugăciunea Tatăl Nostru - Rugăciunea inimii
Veghea - Postul
Virtuți
Virtuțile teologice

Credința - Nădejdea - Iubirea

Credința la români
Virtuțile morale

Înțelepciunea - Smerenia - Mulțumirea - Adevăr
Răbdarea - Stăruința în bine
Prietenia - Blândețea - Iertarea - Pacea
Mila - Dreptatea - Hărnicia

Păcate
Păcate strigătoare la cer
Uciderea - Homosexualitatea
Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor, săracilor, năpăstuiților
Întârzierea sau oprirea plății lucrătorilor
Păcate capitale
Mândria - Desfrânarea
Iubirea de arginți - Invidia - Lăcomia
Mânia - Lenea
Alte păcate
Necredința - Închinarea la dumnezei străini
Pretexte și justificări pentru necredință - Atitudinea față de cei necredincioși

Vrăjitoria - Credința în astrologie - Credința în reîncarnare
Egoism - Furt - Nedreptatea - Lovirea - Gândurile rele
Nesocotirea părinților - Nesăbuința - Nepăsarea

Păcatele limbii
Minciuna - Mărturia mincinoasă - Hula - Cârtirea
Cearta - Bârfa - Limbuția
Editați această casetă
Iov a avut grijă de cei aflaţi în nevoie
Grija faţă de munca proprie

Grija este o teamă sau nelinişte simţite de cineva la gândul unei eventuale primejdii sau întâmplări neplăcute pe care le-ar putea îndura. Ea poate fi, în funcţie de obiectul care o determină, pozitivă sau negativă. Este pozitivă când se referă la respectarea legilor şi poruncilor lui Dumnezeu în general iar grija faţă de cei săraci manifestată prin ajutorarea lor sau grija faţă de cel aflat în nevoie manifestată prin sprijinul acestuia sunt câteva din formele ei de manifestare. Pozitivă este şi grija faţă de munca proprie manifestată prin corectitudine şi hărnicie, incluzându-se aici şi grija preotului faţă de credincioşii săi, dar şi grija domnitorilor faţă de supuşii lor. De asemenea, grija faţă de copii este o dovadă de iubire a părinţilor iar grija faţă de sănătatea trupului, universală, este grija faţă de templul Duhului Sfânt. Grija poate îmbrăca şi forme negative. Foarte multe dintre vise se nasc din mulţimea grijilor. Adesea grijile se referă la mâncare, băutură, îmbrăcăminte sau la ceea ce se va întâmpla în viitorul apropiat, fiind, în această calitate, extrem de dăunătoare. Grijile vieţii acesteia sunt spini (alături de înşelăciunea avuţiei şi poftele spre alte lucruri) care înăbuşă cuvântul Domnului, făcându-l neroditor, aşa cum se vede în pilda semănătorului. Îngrijorările vieţii acesteia îngreunează inimile (alături de lăcomia de mâncare şi băutură), lăsându-le nepregătite pentru venirea Domnului. Uneori Dumnezeu îi dă celui păcătos grija să strângă şi s-adune, ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu!. Uneori averile se pierd, fiului nu-i rămâne nimic din avere, iar pe deasupra tatăl său a mai trebuit să mănânce cu necaz, şi a avut multă durere, grijă şi supărare. Creştinul se va elibera de grijile negative cu ajutorul lui Dumnezeu, prin veghe şi rugăciune.


Grija pozitivă

Respectarea legilor şi poruncilor lui Dumnezeu

Grija este pozitivă atunci când se referă la respectarea legilor şi poruncilor lui Dumnezeu.[1], obiectelor sfinte cum ar fi sfântul lăcaş [2] sau chivotul[3] Acesta este cazul tânărului bogat care i-a spus lui Iisus că a păzit cu grijă poruncile lui Dumnezeu încă din tinereţea lui[4] sau cazul lui Pavel care spune că îl apasă grija faţă de toate Bisericile.[5] Grija faţă de respectarea legilor şi poruncilor îşi găseşte o expresie concretă în ajutorarea celor în nevoie. Astfel samariteanul este cel care, văzând un om dezbrăcat, bătut, jefuit are grijă de el: îi leagă rănile, toarnă peste el vin şi untdelemn, îl duce la un han şi plăteşte hangiului doi lei pentru a se îngriji de el, spunându-i că ce va cheltui în plus îi va da la întoarcere.[6] Grija faţă de cei săraci prin ajutorarea lor este o altă expresie a grijii faţă de respectarea legilor şi poruncilor. Binecuvântat este cel care are grijă de cel sărac. Căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăveşte, spune psalmistul.[7]Pavel şi apostolii se îngrijeau de ajutoarele date săracilor[8] Această grijă este mimată de Iuda care, atunci când Maria unge pe Iisus cu un mir de nard curat care era scump, întreabă de ce nu s-a vândut acel mir şi banii să se fi dat săracilor; dar el o spunea din viclenie căci, de fapt, el, care ţinea punga, vroia să vămuiască banii care se strângeau pentru săraci.[9] Grija faţă de munca încredinţată reprezintă un alt aspect pozitiv al grijii. Solomon spune:Vezi-ţi întâi de treburi afară, îngrijeşte de lucrul câmpului, şi apoi apucă-te să-ţi zideşti casa[10] El adaugă: Cine îngrijeşte de un smochin va mânca din rodul lui, şi cine-şi păzeşte stăpânul va fi preţuit [11] Există, de asemenea grija păstorului (preotului) faţă de oile (credincioşii) săi. Lipsa acesteia este criticată de Iezechia care critică aspru pe unii preoţi evrei lacomi şi egoişti[12] Mai există şi grija domnitorilor faţă de treburile ţării. Pentru că i-a dat tâlcuirea primită de la Dumnezeu a visului său, Nabucadneţar i-a dat lui Daniel daruri multe şi bogate, l -a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înţelepţilor Babilonului şi i -a dat stăpînire peste tot ţinutul Babilonului. Acesta însă l-a rugat pe împărat să dea grija trebilor ţinutului Babilonului în mâna lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego. Şi el a rămas la curtea împăratului.[13] Le lipseşte acestă grijă unor conducători evrei criticaţi de proorocul Amos pentru nepăsare, lux şi mândrie.``[14]

Grija părinţilor faţă de copii

Există apoi grija firească a părinţilor faţă de copii care este izvorâtă din iubire[15] Părinţii lui Iisus îi spun acestuia că l-au căutat cu îngrijorare când Acesta rămăsese în templu la Ierusalim.[16]

Grija faţă de sănătate

Există o grijă faţă de sănătatea trupului care este normală şi universală aşa după cum spune apostolul Pavel: nimeni nu şi -a urît vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica[17]

Grija negativă

Visele

Grija este negativă când ea se îndreaptă spre lucrurile pământeşti. Când sunt multe griji, acestea dau naştere viselor, ne spune Ecclesiastul [18]

Grijile vieţii acesteia-spini

 
Lacomul-Thomas Rowlandson

În pilda semănătorului grijile lumii sunt o categorie de spini care sufocă cuvântul (lui Dumnezeu) şi-l fac neroditor, alături de alţi spini precum înşelăciunea bogăţiei şi poftele altor lucruri (desires-ESV, NIVUK) [19] Iisus accentuează asupra grijii faţă de mâncare, băutură şi îmbrăcăminte intr-un splendid şi celebru discurs:

24.Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona.
25.De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea?
26.Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele?
27.Şi cine dintre voi, îngrijindu-se poate să adauge staturii sale un cot?
28.Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc.
29.Şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia.
30.Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?
31.Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca?
32.Că după toate acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele.
33.Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă.

34.Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei răutatea ei.
(Matei 6, 24-34; Luca 12,22,26)

Apostolul Pavel le spune creştinilor să nu poarte grijă de firea pământească ca să-i trezească poftele, referindu-se la traiul în chefuri şi beţii, curvii, fapte de ruşine, certuri şi pizmă.[20]

De asemenea Iisus arată că îngrijorările vieţii acesteia îngreunează inimile:

34.Luaţi seama la voi înşivă, să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare şi de băutură şi de grijile vieţii, şi ziua aceea să vine peste voi fără de veste,


35.Ca o cursă; căci va veni peste toţi cei ce locuiesc pe faţa întregului pământ.

36.Privegheaţi dar în toată vremea rugându-vă, ca să vă întăriţi să scăpaţi de toate acestea care au să vină şi să staţi înaintea Fiului Omului. (Lc 21,34-36)

Note

 1. Deut17.10, Deut24.8, Iosua 22.5, 2Împ21.8, 2Cron31.12,14, Ezra 7.17, Isaia 32.9-12, Is47.8, Mat19.20, Mc10.20, Mc4.19, Lc8.14
 2. Num3.28,32
 3. 1Cron13.3
 4. Mat19.20, Mc10.20, Mc4.19, Lc8.14
 5. 2Cor11.28
 6. Lc10.34,35
 7. Ps41.1
 8. 2Cor8.20
 9. Ioan 12.6)
 10. Prov24.27
 11. Prov27.18
 12. Ezech.34.8
 13. Dan2.49,3.12
 14. Amos 6.1-14
 15. 1Sam9.5,10.2
 16. Lc2.48
 17. Efes5.29, 2Sam19.24
 18. Ecl5.3
 19. Mc4.19, Mt13.22
 20. Rom13.13-14

Bibliografie

 1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6.
 2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1997, Bucureşti, ISBN 973-9130-88-7.
 3. Biblia sau Sfânta Scriptură, pag 1794-grijă, versiune diortosită după Septuaginta, redactată şi adnotată de Valeriu Anania, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, ISBN 973-9332-86-2
 4. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Concordanţă biblică tematică, pag 162-grija, ediţie revăzută şi completată de Pr. Vasile Dogaru şi Pr. Neculai Dorneanu după lucrarea Călăuza predicatorului de Dr. Constantin Chiricescu şi Iconom Constantin Nazarie, cuvânt înainte de IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2000, ISBN 973-9272-58-4.