Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Acest articol face parte din seria
Imnografie
Cărți și perioade liturgice
Acatistier | Aghiazmatar | Apostol
Ceaslov | Evanghelie | Liturghier
Molitfelnic | Minei | Octoih
Panihidă | Penticostar | Tipic | Triod
Noțiuni de imnografie
Acatist | Aleluia | Antifon
Automelă | Axion | Canon | Catavasie
Cântarea Casianei | Cântarea Maicii Domnului
Condac | Cuvine-se cu adevărat | Doxologie
Ecfonis | Ectenie | Fericirile | Glas | Heruvic
Idiomelă | Imn | Irmos | Luminândă
Ode biblice | Paraclis | Polieleu | Prochimen
Psalmii din Tipic | Stihiră | Stihoavnă
Tropar | Tropar dogmatic | Unule Născut
Imnografi
Andrei Criteanul | Casiana Imnografa
Cosma Imnograful | Efrem Sirul
Ioan Scolasticul | Iosif Imnograful | Nicodim Aghioritul
Roman Melodul | Teodor Studitul | Matei Vlastares
Editați această casetă

Glasul (în greacă ηχος — ichos) este o linie melodică bine precizată în cântarea bizantină. Sunt opt glasuri, care structurează într-un anumit fel Octoihul, fiecărei săptămâni corespunzându-i un glas.

În timpul liturgic bisericesc săptămâna începe cu vecernia de sâmbăta seara (vecernia Învierii).

Sistemul bizantin de opt glasuri s-a dezvoltat mai ales între secolele IV-VIII, după modelele din teoria muzicală greacă antică.

Organizarea sau sistematizarea pe opt glasuri (octoihul) îi este atribuită sfântului Ioan Damaschin; se consideră că tot el a eliminat cântările care aveau un caracter prea lumesc.

În formele mai noi, armonizate, nemodale, polifonice ale muzicii bisericești, care au devenit caracteristice Bisericii Rusiei și altor Biserici aflate sub influența ei sau a Bisericii occidentale, glasul se referă la formule de melodii și secvențe de coarde. În această tradiție, există seturi multiple de glasuri folosite pentru imnuri diferite (de exemplu „glasul canonului”, „glasul acatistului” etc.), care se multiplică și mai mult atunci când unele versiuni regionale încep să fie folosite în afara acelor regiuni.

Mulți experți în formele modale tradiționale ale muzicii ortodoxe preferă să traducă ηχος prin mode (en) mai degrabă decât tone (en), deoarece mode este un cuvânt din limba engleză mai apropiat de semnificația acestui concept, în timp ce tone este ambiguu în limba engleză, nefiind folosit de la început pentru acest concept, deși este mai apropiat de grecescul τονος (tonos), dar care are însă un alt înțeles.

A se vedea și