Gheorghe purtătorul de biruință: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Imnografie: +condac)
m (adaugare caseta Sfinti)
Linia 1: Linia 1:
[[Image:Mare Mucenic Gheorghe.jpg|right|frame|'''Sfântul Mare Mucenic Gheorghe''']]
+
{{Sfinti
 +
|nume=Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
 +
|Imagine=[[Imagine:Mare Mucenic Gheorghe.jpg|250 px|'''Sfântul Mare Mucenic Gheorghe''']]
 +
|nastere= secolul III
 +
|adormire= 303
 +
|tip= mucenic
 +
|localizare= Capadocia, Palestina (Imperiul Roman)
 +
|etnie=
 +
|calendar= [[23 aprilie]]
 +
|biserici= nenumarate
 +
|canonizare=
 +
|recunoastere= pan-ortodoxă
 +
|site=
 +
}}
 
'''Sfântul Mare Mucenic Gheorghe''' (+ 303), [[Prăznuire|prăznuit]] în fiecare an pe [[23 aprilie]], este unul dintre cei mai cunoscuţi şi veneraţi apărători ai [[Introducere în Creştinismul Ortodox|creştinismului]], multe biserici având [[hram]]ul său, iar numele său fiind îmbrăţişat de mulţi creştini.
 
'''Sfântul Mare Mucenic Gheorghe''' (+ 303), [[Prăznuire|prăznuit]] în fiecare an pe [[23 aprilie]], este unul dintre cei mai cunoscuţi şi veneraţi apărători ai [[Introducere în Creştinismul Ortodox|creştinismului]], multe biserici având [[hram]]ul său, iar numele său fiind îmbrăţişat de mulţi creştini.
  

Versiunea de la data 15 aprilie 2010 07:50

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
Date personale
Naștere secolul III
Mutare la Domnul (†) 303
Localizare Capadocia, Palestina (Imperiul Roman)
Naționalitate
Date cult
Tip mucenic
Data canonizării
Prăznuire la data de 23 aprilie
Recunoaștere pan-ortodoxă
Biserici patronate nenumarate


Sfântul Mare Mucenic Gheorghe (+ 303), prăznuit în fiecare an pe 23 aprilie, este unul dintre cei mai cunoscuţi şi veneraţi apărători ai creştinismului, multe biserici având hramul său, iar numele său fiind îmbrăţişat de mulţi creştini.

Viaţa

Minunatul acesta, vestitul şi marele Mucenic Gheorghe a trăit pe vremea împăratului Diocleţian, s-a născut în Capadochia, fiu al unor părinţi creştini şi învăţat, din tinereţe, în dreapta credinţă. Rămas fără de tată din copilărie, Sfântul s-a mutat, cu maica sa, din Capadochia în Palestina, fiind cu neamul de acolo şi având acolo multe averi şi moşteniri. Ajuns la vârsta desăvârşită şi fiind frumos la chip şi viteaz în luptă, prin osteneala, pricepere şi destoinicie, tânărul Gheorghe s-a făcut preţuit şi, îmbrăţişând slujba armelor, în scurta vreme, a cucerit cele mai mari cinstiri, până şi dregătoria de conducător de oaste, în garda împăratului.

Se ştie că, deşi era păgân, împăratul Diocleţian, până la anul 303 nu a luat nici o măsură împotriva creştinilor. Aceasta stare de lucruri a îngăduit creştinilor vrednici, să urce până la cele mai înalte slujbe în împărăţie. În anul 303 însă, din îndemnul ginerelui său Galeriu, pe care Diocleţian l-a luat ca însoţitor la domnie, a aprins prigoana împotriva creştinilor. Istoria creştinătăţii stă martoră că, din anul 303 şi până la 313 (anul Edictului de la Milan, prin care Sfântul împărat Constantin cel Mare a dat pace creştinilor), Biserica a trecut printr-o cutremurătoare încercare şi o sângeroasă probă: creştinii au fost siliţi să aleagă, cu preţul vieţii lor, între zeii păgâni şi Iisus Hristos.

Cunoscând, deci, decretul de prigonire împotriva creştinilor, îndată Gheorghe s-a înfăţişat singur înaintea împăratului Diocleţian şi, înaintea întregii curţi împărăţeşti, a mărturisit deschis că este creştin şi ca înţelege să slujească în oastea împăratului, ca ucenic al lui Hristos. Uimit de această mărturisire şi îndemnat de Galeriu, Diocleţian a dat porunca să fie dus în temniţă şi pus la chinuri, ca să se lepede de credinţă. Şi a fost trecut prin toate vămile muceniciei, loviri cu suliţă, bătăi la tălpi, lespezi de piatră pe piept, chinul la roată, groapă cu var, încălţăminte cu cuie, băutură otrăvită, bătaia cu vine de bou ş.a. Toate acestea şi altele asemenea, Sfântul Gheorghe le-a îndurat cu bărbăţie stând tare în credinţă.

Pentru cei credincioşi, Mucenicii sunt creştini aleşi, luminaţi de Dumnezeu, pentru a duce lupta împotriva păgânătăţii şi a diavolului. Drept aceea, în toiul prigonirilor şi în clipele când sunt puşi la încercările cele mai sângeroase, Mântuitorul îi luminează cu puteri dumnezeieşti, care le ocrotesc trupul împotriva suferinţelor.

Deci, cei de faţă, văzând chinurile de moarte, prin care trecea Sfântul Gheorghe şi că rămâne viu şi nevătămat, mulţi dintre ei s-au lepădat de idoli şi au venit la credinţa în Hristos, slăvind cu un glas pe Dumnezeul creştinilor. Mai mult, în vremea ţinerii lui în temniţă, Sfântul Gheorghe, atingându-se de un mort, acesta a înviat. Însăşi împărăteasa Alexandra, soţia lui Diocleţian, văzând acestea, a mărturisit credinţa ei în Hristos.

În cele din urmă, împăratul a încercat să-l înduplece cu onoruri şi cu făgăduinţe, dar Sfântul a ales să rămână pentru totdeauna cu Hristos. În faţa acestei mărturisiri şi, văzând că toate încercările lui sunt zădarnice, Diocleţian a dat porunca să li se taie capetele, şi Mucenicului şi împărătesei Alexandra.

Deşi, ostaşii i-au scos afară din cetate, dar, pe drum, înainte de a ajunge la locul de tăiere, împărăteasa, slăbind cu trupul, şi-a dat duhul. Iar, când au ajuns la locul hotărât, Sfântul şi-a ridicat glasul şi s-a rugat cu căldură, mulţumind lui Dumnezeu pentru toate binefacerile primite. Astfel, rugându-se, cu bucurie şi-a plecat capul sub sabie şi a fost tăiat, în ziua de 23 aprilie, păzind până la capăt credinţa fără prihană şi luând cununa cea neveştejită din mâna lui Hristos, Domnul său.

Cinstirea Sfântului Mucenic Gheorghe

Steagul de luptă al lui Ştefan al III-lea cel Mare, dăruit Mănăstirii Zografu de la Muntele Athos în 1500

Dintre toţi Sfinţii sărbătoriţi în lumea creştină, puţini au ajuns la faimă de care s-a bucurat, şi se bucură, Sfântul Gheorghe, la poporul nostru. În satele şi oraşele ţării noastre, foarte multe biserici sunt ridicate în cinstea lui. Mulţi oameni, bărbaţi si femei, îi poartă numele. De asemenea si multe oraşe din ţară. Al treilea braţ al Dunării, în Deltă, se cheamă, Braţul Sfântului Gheorghe. Se ştie, apoi, că multă vreme ocrotitorul oştirii romane a fost Sfântul Gheorghe. Asemenea, steagul Moldovei, trimis de Ştefan cel Mare la mănăstirea Zografu, din Muntele Athos, are chipul Sfântului Gheorghe, doborând balaurul. Iar acest chip al Sfântului, doborând balaurul, a fost la noi ca un răsunet şi ca o chemare a poporului la luptă creştinilor împotrivă balaurului vremii, adică a păgânilor otomani şi împotrivă diavolului.

O dovadă este şi rugăciunea lui Ştefan cel Mare, scrisă pe steagul său: "O, luptătorule şi biruitorule, mare Gheorghe, în nevoi şi în nenorociri grabnic ajutător şi cald sprijinitor, iar celor întristaţi, bucurie nespusă, primeşte de la noi această rugăminte a smeritului tău rob, a Domnului Io Ştefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, Domnul Ţării Moldovei. Păzeşte-l pe el neatins în lumea această şi în cea de apoi, pentru rugăciunile celor ce te cinstesc pe Tine, ca să Te preamărim în veci. Amin. Şi aceasta a făcut-o în anul 7008 (1500), în al 43 an al Domniei Sale".

Dumnezeului nostru slavă, în veci! Amin.

Imnografie

Tropar, glasul al 4-lea:

Ca un izbăvitor al celor robiţi şi celor săraci folositor, neputincioşilor doctor, conducătorilor ajutător; purtătorule de biruinţă, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.


Condac, glasul al 4-lea:

Lucrat fiind de Dumnezeu, te-ai arătat lucrător preacinstit al dreptei credinţe, spicele faptelor bune adunându-ţi ţie; că semănând cu lacrimi, cu veselie seceri, şi luptându-te până la sânge, pe Hristos ai dobândit şi cu rugăciunile tale, sfinte, tuturor le dai iertare de greşeli


Acatist

Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, Purtătorului de biruinţă

Legături externe