Gândurile rele

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 2 mai 2013 22:57, autor: Inistea (Discuție | contribuții) (interwiki)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Spiritualitate didactică
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl - Dumnezeu Fiul - Duhul Sfânt
Duhuri (spirite)
Îngeri - Diavoli
Viața viitoare
Judecată - Rai - Iad
Sfintele Taine
Botezul - Mirungerea
Sf. Împărtășanie - Mărturisirea
Căsătoria - Preoția
Sf. Maslu
Condiția omului
Omul - Îmbrăcămintea - Munca - Alimentația - Grijile - Visele
Teama - Gelozia - Cercetarea - Plictiseala
Libertatea - Ispita - Virtutea - Păcatul - Patima
Vârstele omului
Sărăcia - Bogăția- Luxul
Plăcerea - Boala - Bucuria- Tristețea- Suferința - Fericirea
Diverse
Cerșetoria - Extratereștri - Superstiții
Patimi ce afectează libertatea omului
Dependența de televizor
Dependența de internet - Dependența de jocurile pe calculator
Jocurile pe bani
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului
Fumatul - Drogurile
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului și sufletului
Prostituția
Decalogul
Decalogul
Rugăciunea, veghea și postul
Rugăciunea
Rugăciunea Tatăl Nostru - Rugăciunea inimii
Veghea - Postul
Virtuți
Virtuțile teologice

Credința - Nădejdea - Iubirea

Credința la români
Virtuțile morale

Înțelepciunea - Smerenia - Mulțumirea - Adevăr
Răbdarea - Stăruința în bine
Prietenia - Blândețea - Iertarea - Pacea
Mila - Dreptatea - Hărnicia

Păcate
Păcate strigătoare la cer
Uciderea - Homosexualitatea
Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor, săracilor, năpăstuiților
Întârzierea sau oprirea plății lucrătorilor
Păcate capitale
Mândria - Desfrânarea
Iubirea de arginți - Invidia - Lăcomia
Mânia - Lenea
Alte păcate
Necredința - Închinarea la dumnezei străini
Pretexte și justificări pentru necredință - Atitudinea față de cei necredincioși

Vrăjitoria - Credința în astrologie - Credința în reîncarnare
Egoism - Furt - Nedreptatea - Lovirea - Gândurile rele
Nesocotirea părinților - Nesăbuința - Nepăsarea

Păcatele limbii
Minciuna - Mărturia mincinoasă - Hula - Cârtirea
Cearta - Bârfa - Limbuția
Editați această casetă

Gândul rău este un păcat care constă în a avea un gând care calcă poruncile sau legile Domnului; el poate fi pus în practică sau nu. Dumnezeu, iubirea aproapelui, pacea îndepărtează gândurile rele.

Caracterizare generală

Gândurile rele sunt numărate de Iisus printre acele păcate care, fiindcă ies din inima omului, spurcă pe om.[1] Gândurile omului sunt îndreptate spre rău încă de la început.[2] Gândurile rele sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea Lui, arată Solomon.[3] Acelaşi Solomon spune:,,Nu gândi rău împotriva aproapelui tău, când locuieşte liniştit lângă tine.[4] În adevăr cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate şi credincioşie.[5] Cine închide ochii plănuieşte lucruri dezonorante şi cine-şi muşcă buzele a şi săvârşit răul.[6] Gândurile sunt de multe ori deşarte, pământeşti, îndreptate fiind spre păstrarea vieţii (ca ale lui Petru care îl mustră pe Iisus la auzul spuselor acestuia că va pătimi, va fi omorât şi va învia- [7]), spre mâncare sau îmbrăcăminte. Iisus ne îndeamnă să nu ne îngrijorăm de acestea căci mâncarea o vom căpăta de la Dumnezeu şi în plus, ea nu va face o diferenţă aşa mare în ceea ce priveşte lungimea vieţii omului iar îmbrăcămintea cea mai frumoasă este însuşi trupul dăruit de Dumnezeu. Omul trebuie să caute împărăţia lui Dumnezeu, adică inclusiv să muncească şi toate aceste lucruri vor fi primite pe deasupra.[8] Apostolul Pavel ne îndeamnă şi el să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.[9]

Gânduri rele diverse

Oamenii şi–au pus în gând să facă o cetate şi un turn al cărui vârf să atingă cerul, se arată în Cartea Facerii[10] Psamistul înfăţişează pe cel necredincios şi mândru:Cel rău zice cu trufie: ,,Nu pedepseşte Domnul! Nu este Dumnezeu!`` Iată toate gândurile lui.[11] Apostolul Pavel arată că Iisus ,,a arătat putere cu braţul Lui; a risipit gândurile pe cari le aveau cei mândri în inima lor.[12] Apostolii se gândeau care dintre ei este cel mai mare.[13] Solomon atrage atenţia:,,Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie, şi dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură: căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge, şi stoarcerea mâniei dă certuri.[14] Iisus a observat gândurile de îndoială şi necredinţă ale apostolilor, care văzându-L înviat, credeau că văd un duh.[15] În Deuteronom se spune ,,să-i faceţi (martorului mincinos-n.a) cum avea el de gînd să facă fratelui său”.[16]Gândul bogatului căruia îi rodise ţarina mult era unul de om lacom şi zgârcit, acela de a strica vechile hambare şi de a construi alte noi, mai mari.[17] Vrăjitorul Simon le oferă apostolilor bani pentru a primi puterea Duhului Sfânt, care se transmitea prin punerea mâinilor. Petru îi spune întâi să piară el şi banii lui iar apoi adaugă să se pocăiască de fărădelegile sale şi să se roage lui Dumnezeu să ierte gândul acesta (gândul simoniei) dacă este cu putinţă. Simon îi roagă pe Petru şi Ioan să se roage şi ei împreună cu el pentru ca să nu se întâmple ce spusese la început Petru.[18] Iosif îşi iartă fraţii pentru gândurile şi faptele lor rele, adică pentru faptul că au vrut să-l omoare, în cele din urmă vânzându-l.[19] Apostolul Iacov spune că unii oamenii nu primesc ceea ce cer de la Dumnezeu pentru că cer rău, cu gândul de a risipi pentru propriile plăceri.[20]

Domnul cunoaşte toate gândurile oamenilor

,,Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate închipuirile şi toate gândurile” stă scris în Cartea I a Cronicilor[21] Psalmistul spune: ,,ştii când stau jos şi când mă scol, şi de departe îmi pătrunzi gândul.[22] Proorocul Amos spune:,,Căci iată că El a întocmit munţii, a făcut vântul, şi spune omului până şi gândurile lui.[23] Apostolul Pavel scrie:,, De aceea să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întunerec, şi va descoperi gândurile inimilor”.[24]

Dumnezeu pedepseşte şi gândurile rele

Eu pedepsesc faptele şi gândurile lor!, stă scris în cartea proorocului Isaia.[25]Cuvântul lui Dumnezeu judecă simţirile şi gândurile inimii, scrie apostolul Pavel.[26] ,,Ascultă şi tu, pământule! Iată, voi aduce peste poporul acesta o nenorocire, care va fi rodul gândurilor lui, spune Dumnezeu prin vocea proorocului Ieremia."[27]

Dumnezeu cu pacea Sa, cu darul iubirii Sale, ne păzeşte inima de gânduri rele

Când gânduri negre se frământă cu grămada înlăuntrul meu, mângâierile Tale îmi înviorează sufletul, mărturiseşte psalmistul.[28] Apostolul Pavel spune:,,Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Iisus.[29]Toţi suntem îndemnaţi să ne iubim aproapele ca pe noi înşine[30] căci iubirea creştinească ,,nu se gândeşte la rău” aşa precum spune acelaşi apostol.[31]

1. De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător.
2. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt.
3. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte.
4. Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte.
5. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul.
6. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr.
7. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă.
8. Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii - se vor desfiinţa; darul limbilor va înceta; ştiinţa se va sfârşi;
9. Pentru că în parte cunoaştem şi în parte proorocim.
10. Dar când va veni ceea ce e desăvârşit, atunci ceea ce este în parte se va desfiinţa.
11. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil; judecam ca un copil; dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale copilului.
12. Căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci, faţă către faţă; acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaşte pe deplin, precum am fost cunoscut şi eu.
13. Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.(1Cor13.1-13)

Bibliografia

 1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6.
 2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1997, Bucureşti, ISBN 973-9130-88-7.
 3. English Standard Version Bible, 1971.
 4. Carte de învăţătură creştină ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1978, Bucureşti.
 5. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului, Învăţătură de credinţă ortodoxă, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod, ediţia a 3-a revăzută, prefaţă la ediţia I de Bartolomeu Anania, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003, ISBN 973-8248-43-4
 6. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Concordanţă biblică tematică, ediţie revăzută şi completată de Pr. Vasile Dogaru şi Pr. Neculai Dorneanu după lucrarea Călăuza predicatorului de Dr. Constantin Chiricescu şi Iconom Constantin Nazarie, cuvânt înainte de IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2000, ISBN 973-9272-58-4.


Note

 1. Mt15.19, Mc7.21
 2. Fac6.5, Fac8.21
 3. Prov15.26
 4. Prov3.29
 5. Prov14.22
 6. Prov16.30
 7. Mt16.21-23
 8. Lc12.22-31
 9. Col3.2
 10. Fac11.6
 11. Ps10.4,6,11
 12. 1Cor3.20
 13. Lc9.46-47
 14. Prov30.32-33
 15. Lc24.36-43
 16. Deut19.19
 17. Lc12.17
 18. FA8.9-23
 19. Fac50.20
 20. Iac 4.1-3
 21. 1Cron28.9
 22. Ps139.2
 23. Amos4.13
 24. 1Cor4.5
 25. Is66.18
 26. Evrei 4.12
 27. Ier6.19
 28. Ps94.19
 29. Flp4.7
 30. Lev19.18, Mat22.34-40, Mc12.31, Lc10.27
 31. 1Cor13.5