Filocalia

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 22 ianuarie 2019 10:01, autor: Cristianm (Discuție | contribuții) (Conținutul Filocaliei)
Salt la: navigare, căutare
Acest articol necesită îmbunătățiri.
Puteți da chiar dv. o mână de ajutor corectându-l, aducând informații noi, restructurându-l și/sau aducându-l mai aproape de
standardele de editare OrthodoxWiki.
Coperta volumului I al Filocaliei în Limba Engleză
Filocalia este o colecție de scrieri, majoritatea centrate pe practicarea virtuților și a vieții spiritual din mănăstiri. Titlul complet al Filocaliei este: "Filocalia, sau culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi care ne arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi".

Ascetica şi mistica filocalică pun în centrul vieţii duhovniceşti curăţirea inimii, prin practicarea "Rugăciunii lui Iisus" şi a virtuţilor. "Rugăciunea inimii", care va deveni disciplina centrală a isihasmului, este una din căile privilegiate ale monahilor de a ţine conştiinţa în stare de priveghere, sau trezvie.

A nu se confunda cu antologia de scrieri a lui Origen cu alcăuită de Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Grigorie Teologul, cunoscută mai ales sub numele de Filocalia lui Origen

Istoric

Filocalia a fost prima data alcătuită la Muntele Athos de către Sfinții Nicodim Aghioritul și Macarie din Corint. Prima ediție a fost publicată la Veneția în 1782, a doua ediție a fost realizată la atena în 1893, incluzând și o rugăciune a Patriarhului Kallistos, iar a treia ediție a apărut la Atena între 1857 și 1963. Toate scrierile originale din Filocalie au fost scrise în greacă, cu excepția a două texte care, initial, au fost scrise în latină și au fost traduse în greacă în timpul Imperiului "Bizantin".

În scurt timp, Filocalia a fost tradusă și în alte limbi. În 1793, a fost publicată la Moscova o traducere în slavonă realizată de Sf. Paisie Velicicovski (1722-1794), cu titlul Dobrotolubiye, care a circulat mai întâi în manuscrise, apoi a fost tipărită la St-Petersburg în 1793, fiind reeditată ulterior, în 1822. Această versiune a fost folosită de personajul principal anonim din Calea pelerinului și a dus la o reînviere spirituală în Rusia secolului al XIX-lea, cu un puternic impact asupra a numeroși oameni, printre care și Fodor Dostoevsky. O a doua traducere a fost publicată în 1857, fiind realizată de Sfântul Ignatie Briancianinov (1807-1867). A treia traducere a fost realizată de Sfântul Teofan Zăvorâtul (1815-1894), dar el a inclus și alte texte care nu se regăsesc în originalul grec alături de parafraze sau omisiuni în alte capitole. Această traducere a fost publicată sub auspiciile Mănăstirii ruse a sfântului Pantelimon de la Muntele Athos în 1877.

O primă ediţie a Filocaliei româneşti a fost tradusă de ucenicii stareţului Paisie (Velicicovschi) de la Neamţ şi a circulat în manuscris. În secolul XX, o colecţie „Filocalia” în 12 volume a fost publicată, în traducerea şi cu notele Părintelui Dumitru Stăniloae, începând cu anul 1946 (primul volum).

Acest articol face parte din seria
Spiritualitate ortodoxă
Sfintele Taine
BotezulMirungerea
Sf. ÎmpărtășanieSpovedania
CăsătoriaPreoția
Sf. Maslu
Starea omului
PăcatulPatimaVirtutea
RaiulIadul
Păcate
Păcate strigătoare la cer
Păcate capitale
Alte păcate
Păcatele limbii
Virtuți
Virtuțile teologice

CredințaNădejdeaIubirea

Virtuțile morale

ÎnțelepciuneaSmerenia
RăbdareaStăruința în bine
PrieteniaIertareaBlândețea
PaceaMilaDreptateaHărnicia

Etapele vieții duhovnicești
Despătimirea (Curățirea)
Contemplația
Îndumnezeirea
Isihasm
Trezvia Pocăința
IsihiaDiscernământul
Mintea
Asceza
FecioriaAscultarea
StatorniciaPostul
SărăciaMonahismul
Rugăciunea
ÎnchinareaCinstirea
Pravila de rugăciune
Rugăciunea lui Iisus
Sf. MoașteSemnul Sf. Cruci
Sfinții Părinți
Părinții apostolici
Părinții pustiei
Părinții capadocieni
Filocalia
Scara dumnezeiescului urcuș
Editați această casetă


Conținutul Filocaliei

Conținutul Filocaliei prezentat mai jos corespunde traducerii Părintelui Dumitru Stăniloae în 12 volume.

Volumul 1

Marcu Ascetul

Viaţa şi scrierile lui
Despre legea duhovnicească
Despre cei ce cred că se îndreaptă din fapte
Despre Botez
Epistolă către Nicolaie Monahul

Diadoh al Foticeei

Viaţa şi scrisul lui
Definiţii
Cuvânt ascetic în 100 de capete

Isaia Pustnicul

Viaţa şi opera
Despre păzirea .minţii în 27 de capete

Volumul 2

Sf. Maxim Mărturisitorul

Viaţa şi opera
Cuvânt ascetic
Capete despre dragoste
Suta întâia
Suta a doua
Suta a treia
Suta a patra
Capete teologice (gnostice)
Suta întâia 166
Suta a doua 211
Întrebări, nedumeriri şi răspunsuri 259
Tâlcuire la Tatăl nostru 305

Volumul 3

Sf. Maxim Mărturisitorul

CUVÂNT ÎNAINTE a Sfântului Maxim
CUVÂNT ÎNAINTE LA SCOLII
Întrebarea 1: Despre afecte
Întrebarea 2: Despre lucrarea lui Dumnezeu
Întrebarea 3: Despre omul cu ulciorul.
Întrebarea 4: Despre veşmintele Mântuitorului.
Întrebarea 5: Despre blestemul lui Adam.
Întrebarea 6: Despre îndoita naştere din Dumnezeu.
Întrebarea 7: Despre binevestirea celor morţi.
Întrebarea 8: Dumnezeu este lumină.
Întrebarea 9: Ce ne-a descoperit şi ce ne va descoperi Dumnezeu.
Întrebarea 10: Despre cele două temeri de Dumnezeu.
Întrebarea 11: Starea dintâi a îngerilor.
Întrebarea 12: Despre cămaşa mânjită de trup
Întrebarea 13: Despre "cele nevăzute ale lui Dumnezeu"
Întrebarea 14: Ce este închinarea la făpturi.
Întrebarea 15: Despre prezenţa duhului în toate.
Întrebarea 16: Despre viţelul de aur din pustie.
Întrebarea 17: Moise ameninţat cu uciderea.
Întrebarea 18: îndreptarea din lege.
Întrebarea 19: Judecata, după lege.
Întrebarea 20: Despre smochinul fără rod.
Întrebarea 21: Despre dezbrăcarea stăpâniilor.
Întrebarea 22: Despre sfârşitul veacurilor ajuns la noi.
Întrebarea 23 : Despre tronul lui David dat lui Iisus
Întrebarea 24: Cele două străji trecute de Petru
Întrebarea 25: Hristos e capul bărbatului
Întrebarea 26: Nabucodonosor, sluga Domnului
Întrebarea 27: Descoperirea despre Cornelie
Întrebarea 28: Amestecarea limbilor
Întrebarea 29: Proorocirea despre suirea lui Pavel la Ierusalim
Întrebarea 30: Paharul şi botezul
Întrebarea 31: Dumnezeu nu locuieşte în temple făcute de mâini
Întrebarea 32: Dibuirea lui Dumnezeu
Întrebarea 33: Credinţa mută munţii
Întrebarea 34: Ce primim prin rugăciune
Întrebarea 35: De ce mâncăm trupul şi sângele Cuvântului, dar nu şi oasele?
Întrebarea 36: Ce înseamnă trupul şi sângele animalelor jertfite?
Întrebarea 37: Despre ştergarele puse pe trupul Ap. Pavel
Întrebarea 38: Despre cei şapte fraţi luaţi de o femeie
Întrebarea 39: înţelesul celor trei zile cât au stat mulţimile lângă Domnul
Întrebarea 40: Despre cele şase vase cu apă de la nunta lui Cana
Întrebarea 41: Despre cei cinci bărbaţi ai Samarinencii
Întrebarea 42: Cum s-a făcut Domnul păcat?
Întrebarea 43: Deosebirea între pomul vieţii şi pomul cunoştinţii binelui şi răului
Întrebarea 44: în ce înţeles zice Dumnezeu:"Iată Adam s-a făcut ca unul din noi"
Întrebarea 45: Ce înseamnă pieptul legănat şi braţul despărţit
Întrebarea 46: Despre deosebirea între oglindă şi ghicitură
Întrebarea 47: Despre "glasul celui ce strigă în pustie"
Întrebarea 48: Şi a zidit Ozia turnuri în Ierusalim
Întrebarea 49: Ezechia astupă izvoarele
Întrebarea 50: îngerul nimiceşte oastea lui Senaeherib
Întrebarea 51: Mulţi aduceau daturi lui Dumnezeu şi plocoane lui Ezechia
Întrebarea 52: Ezechia se înalţă, apoi se smereşte
Întrebarea 53: Despre îngroparea lui Ezechia
Întrebarea 54: Zorobabel binecuvânta Domnul
Întrebarea 55: Numărătoarea cetor întorşi din Babilon
Întrebarea 56: Despre zidirea templului
Întrebarea 57: Mult poate rugăciunea lucrătoare a dreptului
Întrebarea 58: Bucuria în întristări
Întrebarea 59: Despre căutare şi cercetare
Întrebarea 60: Taina lui Hristos, rânduită dinainte de veacuri
Întrebarea 61: E vremea să înceapă judecata de la casa lui Dumnezeu
Întrebarea 62: Despre secera văzută de Zaharia
Întrebarea 63: Despre candelabrul văzut de Zaharia
Întrebarea 64: Despre proorocul Iona şi Ninive
Întrebarea 65: Despre Ghibeoniţi şi urmaşii lui Saul

Volumul 4

Volumul 5

Volumul 6

Volumul 7

Volumul 8

Volumul 9

Volumul 10

Volumul 11

Volumul 12

Ediții în engleză

  • G. E. H. Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, The Philokalia: The Complete Text (Faber & Faber). Vol. 1 (1983) (ISBN 8-0571130139); Vol. 2 (1982) (ISBN 978-0571154661 ); Vol. 3 (1986) (ISBN 978-0571175253); Vol. 4 (1999) (ISBN 978-0571193820)
  • Allyne Smith,The Philokalia: The Eastern Christian Spiritual Texts -- Selections Annotated and Explained (SkyLight Paths, 2006) ISBN 1594731039

Studii filocalice

  • Brock Bingaman and Bradley Nassif, The Philokalia: Text of Orthodox Spirituality (Oxford, 2012). (ISBN 978-0195390278)
  • Anthony Coniaris, Philokalia: The Bible of Orhodox Spirituality (Light & Life, 1998) (ISBN 978-1880971383 )
  • Christopher C. H. Cook, The Philokalia and the Innder Life: On Passions and Prayer (Pickwick Publications, 2012). (ISBN 978-1620325209)

Referințe

  • Fr. Alexander Webster, parish priest of the Protection of the Holy Mother of God Orthodox Church, Falls Church, VA
  • On Union With God and Life of Theoria - By Kallistos Katafygiotis (identified with Kallistos Angelikoudis) - a translation in progress of a part of the Philokalia

A se vedea şi

Legături externe