Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Fericirea

Acest articol face parte din seria
Spiritualitate didactică
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl - Dumnezeu Fiul - Duhul Sfânt
Duhuri (spirite)
Îngeri - Diavoli
Viața viitoare
Judecată - Rai - Iad
Sfintele Taine
Botezul - Mirungerea
Sf. Împărtășanie - Mărturisirea
Căsătoria - Preoția
Sf. Maslu
Condiția omului
Omul - Îmbrăcămintea - Munca - Alimentația - Grijile - Visele
Teama - Gelozia - Cercetarea - Plictiseala
Libertatea - Ispita - Virtutea - Păcatul - Patima
Vârstele omului
Sărăcia - Bogăția- Luxul
Plăcerea - Boala - Bucuria- Tristețea- Suferința - Fericirea
Diverse
Cerșetoria - Extratereștri - Superstiții
Patimi ce afectează libertatea omului
Dependența de televizor
Dependența de internet - Dependența de jocurile pe calculator
Jocurile pe bani
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului
Fumatul - Drogurile
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului și sufletului
Prostituția
Decalogul
Decalogul
Rugăciunea, veghea și postul
Rugăciunea
Rugăciunea Tatăl Nostru - Rugăciunea inimii
Veghea - Postul
Virtuți
Virtuțile teologice

Credința - Nădejdea - Iubirea

Credința la români
Virtuțile morale

Înțelepciunea - Smerenia - Mulțumirea - Adevăr
Răbdarea - Stăruința în bine
Prietenia - Blândețea - Iertarea - Pacea
Mila - Dreptatea - Hărnicia

Păcate
Păcate strigătoare la cer
Uciderea - Homosexualitatea
Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor, săracilor, năpăstuiților
Întârzierea sau oprirea plății lucrătorilor
Păcate capitale
Mândria - Desfrânarea
Iubirea de arginți - Invidia - Lăcomia
Mânia - Lenea
Alte păcate
Necredința - Închinarea la dumnezei străini
Pretexte și justificări pentru necredință - Atitudinea față de cei necredincioși

Vrăjitoria - Credința în astrologie - Credința în reîncarnare
Egoism - Furt - Nedreptatea - Lovirea - Gândurile rele
Nesocotirea părinților - Nesăbuința - Nepăsarea

Păcatele limbii
Minciuna - Mărturia mincinoasă - Hula - Cârtirea
Cearta - Bârfa - Limbuția
Editați această casetă

Fericirea este o stare de mulţumire sufletească intensă şi durabilă. Ea este de două feluri, fericirea pământească, prin esenţa ei imperfectă şi fericirea cerească, perfectă şi eternă. Fericirea pământească este legată fie de aducerea pe lume a unui copil, fie de traiul conjugal, fie de înţelepciunea împăratului care, ascultată şi aplicată de supuşi, le aduce acestora fericirea. Fericirea cerească, descoperită unor apostoli, aşa precum mărturiseşte Pavel, este atinsă de cei care ajung în rai şi care se află în comuniune cu Dumnezeu, cu îngerii şi cu sfinţii.

Precizări terminologice

Traducerile româneşti ale Bibliei folosesc adeseori ,,fericit”, acolo unde traducerile englezeşti şi americane folosesc ,,prosperitate” sau ,,a-i merge bine”, sau ,,a-i fi bine” sau ,,binecuvântat" (cazul fericirilor) În sens strict cuvântul ,,fericit” sau ,,fericire” apare în foarte puţine cazuri (cca 10-12 versete). Chiar şi în traducerile englezeşti şi americane este folosit uneori ,,merry” în loc de ,,happy”. În cele ce urmează am urmărit doar situaţiile unde principalele traduceri englezeşti şi americane (ESV, NIVUK, ASV) folosesc toate cuvântul ,,happy” sau ,,happiness”.

Fericirea pământească

În Cartea Facerii, Zilpa, roaba Leiei rămâne însărcinată cu Iacov, soţul Leiei. Lea spune:,,Ce fericită sunt căci femeile mă vor numi fericită” şi pune copilului numele Aşer. (Fac30.13).[1] În Deuteronom stă scris:,,Când un om va fi însurat de curând, să nu se ducă la oaste, şi să nu se pună nici o sarcină peste el; să fie scutit, din pricina familiei, timp de un an, şi să fie fericit cu nevasta sa (ESV) sau să aducă fericire nevestei sale (NIVUK,ASV)- (coresp cu trad ,,veselească”(ortodoxă şi Cornilescu) (Deut24.5). În Cartea I a Regilor şi în Cartea a II-a a Cronicilor există un verset identic:,,Ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi, care sunt necurmat înaintea ta, care aud înţelepciunea ta! (1Regi10.8, 2Cron9.7) (ESV, NIVUK, ASV-happy) care se referă la înţelepciunea lui Solomon, la faptul că ascultată şi însuşită, aceasta duce la fericire.

Fericirea cerească

Raiul este locul unde cei ajunşi acolo capătă fericirea perfectă, eternă în compania lui Dumnezeu, a îngerilor şi a sfinţilor. Apostolilor le-au fost descoperite, prin Duhul lui Dumnezeu, ceea ce îi aşteaptă pe cei neprihăniţi ,,Lucruri, pe care ochiul nu le -a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s'au suit, aşa sunt lucrurile, pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce -L iubesc./Nouă însă Dumnezeu ni le -a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.(1Cor2.9)

Note

  1. ,,Dacă cineva şi-a luat o soţie care nu a născut copii, iar el intenţionează să-şi ia o sugetu (şugatu), poate să facă acest lucru, poate să-şi aducă în casă o sugetu, dar aceasta nu va sta pe picior de egalitate cu soţia. (Codul lui Hammurabi, 145)-,,Gîndirea asiro-babiloniană în texte”, pag335, studiu introductiv, traducere, note de Athanase Negoiţă. Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1975.

Bibliografie

  1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6.
  2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1997, Bucureşti, ISBN 973-9130-88-7.
  3. English Standard Version Bible, 1971.(ESV)
  4. New International Version United Kingdom (NIVUK)
  5. American Standard Version (ASV)
  6. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Concordanţă biblică tematică, pag150-156, ediţie revăzută şi completată de Pr. Vasile Dogaru şi Pr. Neculai Dorneanu după lucrarea Călăuza predicatorului de Dr. Constantin Chiricescu şi Iconom Constantin Nazarie, cuvânt înainte de IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2000, ISBN 973-9272-58-4.