Fecioară curată

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Fecioară Curată este un imn compus de Sfântul Nectarie din Eghina, extras după Theokarion (carte de imne închinată Maicii Domnului). Este cântat uneori la începutul Vecerniei sau în timpul împărtăşirii credincioşilor în cadrul Sfintei Liturghii.


Textul în limba română

Fecioară Maică Maria

Stăpână Împărăteasă

Pe tine te fericim


Curată fiică din Adam

Parfum de floare aleasă

Pe tine te fericim


Aleasă fiică de împărat

Fecioară nenuntită

Pe tine te fericim


Smerenia te-a ridicat

Și te-a făcut slăvită

Pe tine te fericim


Mai sus de ceruri te-ai suit

Prin nașterea străină

Pe tine te fericim


Pe heruvimi ai covârșit

În cinste și lumină

Pe tine te fericim


Și serafimii în zborul lor

La slava ta cu dor privesc

Pe tine te fericim


Arhanghelii și ceata lor

De frumusețea ta doresc

Pe tine te fericim


Cântarea heruvimilor

Spre tine se îndreaptă

Pe tine te fericim


Iar ceata serafimilor

În ode se desfată

Pe tine te fericim


Arhanghelii neîncetat

Cu toate oștile cerești

Pe tine te fericim


În dorul lor nesăturat

Din laudă nu se opresc

Pe tine te fericim


Ești bucuria cetelor

De îngeri lăudată

Pe tine te fericim


Ești pacea și sfințitul dor

A sfinților curată

Pe tine te fericim


Ești mângâierea tuturor

Ce ție se închină

Pe tine te fericim


Ești Maica ortodocșilor

Și-a lor nădejde bună

Pe tine te fericim


A rânduielilor cerești

Stăpână mult cântată

Pe ține te fericim


Ești și a celor pământești

Scăpare întemeiată

Pe tine te fericim


Din aurorile cerești

Făclie luminată

Pe tine te fericim


Și nouă ne împărtășești

Lumina cea curată

Pe tine te fericim


Potir sfințit ce dăruiești

Izvor de nemurire

Pe tine te fericim


Adapă-ne pe noi cei răi

Cu veșnica-ți iubire

Pe tine te fericim


Și ne hrănește neîncetat

Cu pâinea de viață

Pe tine te fericim


Ce dintru tine s-a luat

Fecioară prea curată

Pe tine te fericim


O, Maică fără de păcat

Balsam de mângâiere

Pe tine te fericim


Ne fii celor ce-am apucat

Cărarea spre Înviere

Pe tine te fericim


Fecioară Maică te avem

Liman de mântuire

Pe tine te fericim


Și bucurie și îndemn

Și cale de suire

Pe tine te fericim


Bucură-te roză de mai

Și floarea curăției

Pe tine te fericim


Bucură-te sfințite Rai

Sălașul fecioriei

Pe tine te fericim


Mireasă sfântă al tău dor

Ne umple de iubire

Pe tine te fericim


Și ni se face tuturor

Urcuș spre Împărăție

Pe tine te fericim


Fecioară, acoperământ

A lumii întregi Stăpână

Pe tine te fericim


Păzește al nostru sfânt pământ

Și vatră și grădină

Pe tine te fericim


Și cu căldură te rugăm

Stăpână prea sfințită

Pe tine te fericim


Păzește-ne, te implorăm,

De-a celui rău ispită

Pe tine te fericim


Ne apără și te păzim

Și turn de apărare

Pe tine te fericim


Și călăuză celora

Ce-n tine-și-au scăpare

Pe tine te fericim


Și Împărăția lui Hristos

Ne-o dă ca moștenire

Pe tine te fericim


Ca să-ți aducem ca prinos

A noastră mulțumire

Pe tine te fericim


Și să-ți cântăm neîncetat

Cântarea ta-n vecie

Pe tine te fericim


Cuvine-se cu adevărat

Să te slăvim Marie

Pe tine te fericim.

Textul original grec

Αγνή Παρθένε


Αγνή Παρθένε Δέσποινα, Άχραντε Θεοτόκε,

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Παρθένε Μήτηρ Άνασσα, Πανένδροσέ τε πόκε.

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Υψηλοτέρα Ουρανών, ακτίνων λαμπροτέρα

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Χαρά παρθενικών χορών, αγγέλων υπερτέρα,

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Εκλαμπροτέρα ουρανών φωτός καθαροτέρα,

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Των Ουρανίων στρατιών πασών αγιωτέρα

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Μαρία Αειπάρθενε κόσμου παντός Κυρία

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Άχραντε Νύμφη Πάναγνε Δέσποινα Παναγία,

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Μαρία Νύμφη Άνασσα, χαράς ημών αιτία.

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Κορή σεμνή Βασίλισσα, Μήτηρ υπεραγία,

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Τιμιώτερα Χερουβείμ υπερενδοξοτέρα

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Των ασωμάτων Σεραφείμ των Θρόνων υπερτέρα,

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Χαίρε το άσμα Χερουβείμ χαίρε ύμνος Αγγέλων

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Χαίρε ωδή των Σεραφείμ Χαρά των Αρχαγγέλων

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Χαίρε ειρήνη και χαρά λιμήν της σωτηρίας

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Παστάς του Λόγου ιερά άνθος της αφθαρσίας

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Χαίρε Παράδεισε τρυφής, ζωής τε αιωνίας,

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Χαίρε το ξύλον της ζωής, πηγή αθανασίας,

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Σε ικετεύω Δέσποινα, Σε, νυν, επικαλούμαι,

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Σε δυσωπώ Παντάνασσα, Σην χάριν εξαιτούμαι.

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Κορή σεμνή και άσπιλε, Δεσποίνα Παναγία

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Θερμώς επικαλούμαι Σε, Ναέ ηγιασμένε,

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Αντιλαβού μου, ρύσαι με, από τού πολεμίου,

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Και κλήρονομον δείξον με, ζωής της αιωνίου,

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.