Fecioară curată

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Fecioară Curată este un imn compus de Sfântul Nectarie din Egina, extras dupa Theokarion (carte de imne închinată Maicii Domnului). Este cântat uneori la începutul Vecerniei sau în timpul împărtăşirii credincioşilor în cadrul Sfintei Liturghii.


Textul în limba romană

Fecioară Maică Maria Stăpână Împărăteasă Pe tine te fericim

Curată fiică din Adam Parfum de floare aleasă Pe tine te fericim

Aleasă fiică de împărat Fecioară nenuntită Pe tine te fericim

Smerenia te-a ridicat Și te-a făcut slăvită Pe tine te fericim

Mai sus de ceruri te-ai suit Prin nașterea străină Pe tine te fericim

Pe heruvimi ai covârșit În cinste și lumină Pe tine te fericim

Și serafimii în zborul lor La slava ta cu dor privesc Pe tine te fericim

Arhanghelii și ceata lor De frumusețea ta doresc Pe tine te fericim

Cântarea heruvimilor Spre tine se îndreaptă Pe tine te fericim

Iar ceata serafimilor În ode se desfată Pe tine te fericim

Arhanghelii neîncetat Cu toate oștile cerești Pe tine te fericim

În dorul lor nesăturat Din laudă nu se opresc Pe tine te fericim

Ești bucuria cetelor De îngeri lăudată Pe tine te fericim

Ești pacea și sfințitul dor A sfinților curată Pe tine te fericim

Ești mângâierea tuturor Ce ție se închină Pe tine te fericim

Ești Maica ortodocșilor Și-a lor nădejde bună Pe tine te fericim

A rânduielilor cerești Stăpână mult cântată Pe ține te fericim

Ești și a celor pământești Scăpare întemeiată Pe tine te fericim

Din aurorile cerești Făclie luminată Pe tine te fericim

Și nouă ne împărtășești Lumina cea curată Pe tine te fericim

Potir sfințit ce dăruiești Izvor de nemurire Pe tine te fericim

Adapă-ne pe noi cei răi Cu veșnica-ți iubire Pe tine te fericim

Și ne hrănește neîncetat Cu pâinea de viață Pe tine te fericim

Ce dintru tine s-a luat Fecioară prea curată Pe tine te fericim

O, Maică fără de păcat Balsam de mângâiere Pe tine te fericim

Ne fii celor ce-am apucat Cărarea spre Înviere Pe tine te fericim

Fecioară Maică te avem Liman de mântuire Pe tine te fericim

Și bucurie și îndemn Și cale de suire Pe ține te fericim

Bucură-te roză de mai Și floarea curăției Pe tine te fericim

Bucură-te sfințite Rai Sălașul fecioriei Pe tine te fericim

Mireasă sfântă al tău dor Ne umple de iubire Pe tine te fericim

Și ni se face tuturor Urcuș spre Împărăție Pe tine te fericim

Fecioară, acoperământ A lumii întregi Stăpână Pe tine te fericim

Păzește al nostru sfânt pământ Și vatră și grădină Pe tine te fericim

Și cu căldură te rugăm Stăpână prea sfințită Pe tine te fericim

Păzește-ne, te implorăm, De-a celui rău ispită Pe tine te fericim

Ne apără și te păzim Și turn de apărare Pe tine te fericim

Și călăuză celora Ce-n tine-și-au scăpare Pe tine te fericim

Și Împărăția lui Hristos Ne-o dă ca moștenire Pe tine te fericim

Ca să-ți aducem ca prinos A noastră mulțumire Pe tine te fericim

Și să-ți cântăm neîncetat Cântarea ta-n vecie Pe tine te fericim

Cuvine-se cu adevărat Să te slăvim Marie Pe tine te fericim.


Textul original grec

Αγνή Παρθένε


Αγνή Παρθένε Δέσποινα, Άχραντε Θεοτόκε,

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Παρθένε Μήτηρ Άνασσα, Πανένδροσέ τε πόκε.

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Υψηλοτέρα Ουρανών, ακτίνων λαμπροτέρα

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Χαρά παρθενικών χορών, αγγέλων υπερτέρα,

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Εκλαμπροτέρα ουρανών φωτός καθαροτέρα,

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Των Ουρανίων στρατιών πασών αγιωτέρα

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Μαρία Αειπάρθενε κόσμου παντός Κυρία

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Άχραντε Νύμφη Πάναγνε Δέσποινα Παναγία,

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Μαρία Νύμφη Άνασσα, χαράς ημών αιτία.

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Κορή σεμνή Βασίλισσα, Μήτηρ υπεραγία,

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Τιμιώτερα Χερουβείμ υπερενδοξοτέρα

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Των ασωμάτων Σεραφείμ των Θρόνων υπερτέρα,

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Χαίρε το άσμα Χερουβείμ χαίρε ύμνος Αγγέλων

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Χαίρε ωδή των Σεραφείμ Χαρά των Αρχαγγέλων

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Χαίρε ειρήνη και χαρά λιμήν της σωτηρίας

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Παστάς του Λόγου ιερά άνθος της αφθαρσίας

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Χαίρε Παράδεισε τρυφής, ζωής τε αιωνίας,

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Χαίρε το ξύλον της ζωής, πηγή αθανασίας,

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Σε ικετεύω Δέσποινα, Σε, νυν, επικαλούμαι,

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Σε δυσωπώ Παντάνασσα, Σην χάριν εξαιτούμαι.

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Κορή σεμνή και άσπιλε, Δεσποίνα Παναγία

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Θερμώς επικαλούμαι Σε, Ναέ ηγιασμένε,

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Αντιλαβού μου, ρύσαι με, από τού πολεμίου,

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Και κλήρονομον δείξον με, ζωής της αιωνίου,

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.