Eufimia din Calcedon: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
({{Traducere EN}})
(traducere, completari)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
{{În curs}}
 
Sfânta, slăvita, [[mucenic|Marea Muceniţă]] '''Eufimia din Calcedon''' (gr. Ευφημία), numită „prealăudată” în [[Biserica Ortodoxă]], a mucenicit pentru [[credința]] ei în [[Calcedon]], la anul 304. [[Praznic|Prăznuirea]] muceniciei ei se face pe [[16 septembrie]], iar pe [[11 iulie]] se prăznuieşte [[minune]]a săvârşită de ea la [[Sinodul IV Ecumenic|Sinodul de la Calcedon]] (451).
 
Sfânta, slăvita, [[mucenic|Marea Muceniţă]] '''Eufimia din Calcedon''' (gr. Ευφημία), numită „prealăudată” în [[Biserica Ortodoxă]], a mucenicit pentru [[credința]] ei în [[Calcedon]], la anul 304. [[Praznic|Prăznuirea]] muceniciei ei se face pe [[16 septembrie]], iar pe [[11 iulie]] se prăznuieşte [[minune]]a săvârşită de ea la [[Sinodul IV Ecumenic|Sinodul de la Calcedon]] (451).
  
 
==Viața==
 
==Viața==
  
[[Sfinți|Sfânta]] Eufimia lived in the 3rd century AD. She was the daughter of pious parents. Her father was a senator named Philophronos and her mother was Theodosia.  She was born in [[Chalcedon]], located across the Bosporus from the city of [[Byzantium]] (modern-day Istanbul). From her youth she dedicated her life to Christ and practiced the virtues of prayer, fasting and chastity.
+
[[Sfinți|Sfânta]] Eufimia a trăit în vremea domniei împăratului Diocleţian (284-305 d. Hr.) S-a născut în oraşul [[Calcedon]] (azi districtul Kadikoy, în Istanbul, Turcia) din părinţi creştini, Filofron (Philophronos) şi Teodosia, într-o familie de rang senatorial. Încă din tinereţe şi-a închinat viaţa lui Hristos, stăruind în rugăciune, post şi curăţie.
+
 
The governor of [[Chalcedon]], Priscus, had made a decree that all of the inhabitants of the city take part in sacrifices to the pagan god Ares. Euphemia was discovered with other Christians who were hiding in a house and worshiping the Christian God, in defiance of the governor's orders. Because of their refusal to sacrifice, they were tortured for a number of days, and then handed over to the Emperor for further torture. Euphemia, the youngest among them, was separated from her companions in the hope that she betray Christ if she was on her own. She was promised worldy riches but refused to deny Christ. She was subjected to particularly harsh torments, including the wheel, in hopes of breaking her spirit but the wheel miraculously stopped and an Angel of the Lord ministered to her wounds.
+
Proconsulul provinciei Asia, care era şi guvernator al Calcedonului, pe nume Priscus, supranumit Antipater a proclamat prin decret o zi de sărbătoare în cinstea zeului păgân Marte (zeul războiului în mitologia romană), poruncind ca toţi locuitorii să se adune şi să aducă ofrande şi jertfe zeului.
 +
 
 +
Creştinii însă se fereau însă să ia parte la festivităţile păgâne şi, ascunzându-se în casele unora dintre ei, îşi petreceau vremea în rugăciune către adevăratul Dumnezeu. Proconsulul Priscus a poruncit atunci ca toţi creştinii din oraş să fie găsiţi şi aduşi înaintea lui ca să jerfească şi ei lui Marte. Într-o casă au fost găsiţi mai mulţi creştini laolaltă, între care şi tânăra Eufimia. Judecătorii au încercat să îi convingă, mai întâi cu vorbe bune, apoi cu ademeniri şi în cele din urmă cu ameninţări să se lepede de Hristos, însă ei au rămas statornici în credinţa lor. Au fost bătuţi cu cruzime, însă nu au primit să se lepede de Hristos.
 +
 
 +
Aflând-o pe fecioara Eufimia în mijlocul creştinilor, văzând frumuseţea şi tinereţea ei, judecătorii au scos-o din rândurile creştinilor, crezând că, lipsită de susţinerea lor, fecioara avea să cedeze şi să se lepede de credinţa ei. Însă ademenirile şi ameninţările lor nu au dat rezultat. Atunci, văzând guvernatorul că nu izbutea nimic, a condamnat-o la moarte prin tragerea pe roată<ref>Aceasta era o tortură îngrozitoare. Trupul condamnatului era întins pe o roată iar călăul îi zdrobea oasele cu o bâtă sau alt instrument de chin. În Vieţile sfinţilor mucenici din sec. III-IV, se relatează frecvent că această tortură era agravată de faptul că roţile erau acoperite cu ţepi sau lame ascuţite, care sfârtecau trupul condamnatului, în timp ce loviturile călăului sfărâmau oasele</ref> . Eufimia a răbdat însă chinurile cumplite, stăruind în rugăciune. Un înger al Domnului s-a apropiat atunci şi, oprind chinurile, a ridicat-o pe fecioara Eufimia de pe cumplitul instrument de tortură, vindecându-i toate rănile, iar ea a stat, sănătoasă, înaintea judecătorilor.  
  
The govenor then ordered that the saint be cast into a fiery furnace. Two soldiers, Victor and Sosthenes, led her to the furnace, but seeing to fearsome [[angels]] in the flames, refused to carry out the order of the governor and became believers in the God Whom Eufimia worshipped. Boldly confessing that they too were Christians, Victor and Sosthenes bravely went to suffering. They were cast into the arena to be eaten by wild beasts. During their martyrdom, they cried out for mercy to God, asking Him to receive them into the Heavenly Kingdom. A heavenly Voice answered their cries, and they entered into eternal life. The beasts, however, did not even touch their bodies.  
+
Atunci aceştia, socotind că sfânta scăpase prin vrăjitorie, au poruncit ca sfânta să fie aruncată într-un cuptor încins. Doi dintre soldaţii însărcinaţi să ducă la îndeplinire sentinţa, pe nume Victor şi Sostene, au dus-o până la cuptorul de foc, însă, văzând în flăcări chipurile ameninţătoare ale unor [[înger]]i ai Domnului, s-au cutremurat şi, refuzând să ducă la îndeplinire porunca, au crezut şi ei în Dumnezeul Eufimiei şi L-au mărturisit pe Hristos. Cei doi au fost judecaţi ceva mai târziu şi condamnaţi la moarte, primind mucenicia în numele lui Hristos.
  
Saint Eufimia, cast into the fire by other soldiers, remained unharmed. Ascribing this to sorcery, the governor gave orders to dig out a new pit, and filling it with knives, he had it covered over with earth and grass, so that the martyr would not notice the preparation for her execution but here too she remained unhurt.  
+
Sfânta Eufimia a fost aruncată în foc de alţi soldaţi, însă a rămas neatinsă. Aruncată mai apoi într-o groapă plină cu ţepuşe şi cuţite ascuţite, Sfânta a scăpat şi de această dată nevătămată.
  
Finally, they sentenced her to be devoured by wild beasts at the circus. Before her martyrdom, Saint Euphemia implored God to deem her worthy to suffer terribly for His Name but when she was cast into the arena, none of the wild beasts attacked her. Finally, one of the she-bears gave her a small wound on the leg, from which flowed the pure blood of the martyr, and immediately the holy Great Martyr Euphemia gave her spirit to the Lord. During this time there was an earthquake, and both the guards and the spectators ran in terror, so that the parents of the saint were able to take up her body and reverently bury it not far from Chalcedon.  
+
În cele din urmă, sfânta a fost condamnată să fie aruncată fiarelor sălbatice, în timpul jocurilor de circ. Sfânta Eufimia s-a rugat cu stăruinţă să se învrednicească să sufere chinuri pentru numele Domnului Hristos, însă fiarele sălbatice nu au vrut să se atingă de ea. În cele din urmă, o ursoaică a muşcat-o o dată de picior, şi, sângerând mult, Sfânta Marea Muceniţă Eufemia şi-a dat duhul în mâinile Domnului. Atunci s-a produs un cutremur mare de pământ, care i-a făcut pe spectatori şi pe soldaţii care păzeau arena să fugă, iar părinţii sfintei, strecurându-se prin mulţime, au reuşit să îi ia trupul şi să îl îngroape cu cinste în apropiere de Calcedon.
  
A majestic church was afterwards built over the grave of the Great Martyr Eufimia.  
+
După ce au încetat [[persecuţii împotriva creştinilor|persecuţiile împotriva creştinilor]], deasupra mormântului Sfintei s-a înălţat o mare catedrală, care avea să adăpostească mai târziu şi lucrările [[Sinodul IV Ecumenic|Sinodului al IV-lea Ecumenic]] din anul 451.
  
==Minunea din timpul [[Sinodul IV Ecumenic|Sinodului ecumenic de la Calcedon]]==
+
==Minunea din timpul Sinodului Ecumenic de la Calcedon==
 +
[[Image:StEuphimia-reliquary.jpg|thumb|right|250px|Racla cu [[moaşte]]le Sfintei Eufimia, în Biserica Patriarhală Sf. Gheorghe, Istanbul]]
 +
[[Sinodul IV Ecumenic|Al Patrulea Sinod Ecumenic]] s-a întrunit în oraşul Calcedon în cursul lunii octombrie a anului 451. Cei 630 de delegaţi s-au adunat în biserica Sfintei Eufimia, care adăpostea [[moaşte]]le sfintei. Sinodul a condamnat doctrina [[monofizitism|monofizită]] a lui [[Eutihie]] şi a adoptat Mărturisirea de credinţă de la Calcedon, afirmând că [[Iisus Hristos]] a fost "Om adevărat şi Dumnezeu adevărat", a doua Persoană a [[Sfânta Treime|Sfintei Treimi]], în două Firi, dumnezeiască şi omenească „neamestecate, neschimbate, neîmpărţite şi nedespărţite”.
 
   
 
   
The [[Fourth Ecumenical Council]] convened in the city of Chalcedon in the year 451.  The 630 delegates gathered in the church of Saint Euphemia whre her holy [[relics]] were housed. The council repudiated the Eutychian doctrine of [[monophysitism]], and set forth the Chalcedonian Creed, which describes the "full humanity and full divinity" of [[Jesus Christ]], the Second Person of the [[Holy Trinity]].
+
Raportul între monofiziţi şi ortodocşi era destul de echilibrat în timpul Sinodului, aşa încât lucrările sinodale erau aprig disputate. Neputându-se ajunge la o hotărâre comună, sfântul [[patriarh]] [[Anatolie I al Constantinopolului|Anatolie al Constantinopolului]] a propus ca Sinodul să încredinţeze hotărârea [[Duhul Sfânt|Duhului Sfânt]], rugându-L să le vestească hotărârea corectă cu ajutorul prealăudatei muceniţe Eufemia. Ierarhii ortdocşi şi cei monofiziţi şi-au scris atunci Mărturisirile de credinţă pe două suluri de pergament şi le-au pecetluit cu peceţile lor. Deschizând mormântul sfintei, au aşezat amândouă Mărturisirile de credinţă, în prezenţa împăratului Marcian (450-457) pe pieptul Sfintei. Au pecetluit apoi mormântul cu pecetea imperială, şi au aşezat pază imperială la mormântul sfintei. Au petrecut cu toţii, vreme de trei zile, în [[post]] şi [[rugăciune]], iar la sfârşitul celor trei zile, patriarhul şi împăratul au deschis mormântul, fiind de faţă toţi participanţii la Sinod. Au aflat atunci pergamentul monofiziţilor îndepărtat şi aruncat la picioarele sfintei, iar Mărturisirea ortodoxă se afla în mâna dreaptă a sfintei. În Sinaxar se arată că sfânta însăşi şi-a întins mâna, ca şi cum ar fi fost vie, şi a înmânat patriarhului Mărturisirea ortodoxă. Se spune că, după această [[minune]], mulţi dintre participanţii la Sinod s-au încredinţat de adevărul credinţei ortodoxe, iar cei care au refuzat să se lepede de erezia lor au fost condamnaţi şi excomunicaţi de Sinod.
 
Both the Monophysite and Orthodox parties were well-represented at the council, so the meetings were quite contentious, and no decisive consensus could be reached. The holy [[Patriarch]] [[Anatolius of Constantinople]] proposed that the Council submit the decision of the Church dispute to the [[Holy Spirit]], through His undoubted bearer St. Euphemia the All-Praised. The Orthodox hierarchs and their opponents wrote down their confessions of faith on separate scrolls and sealed them with their seals. They opened the tomb of the saint and placed both scrolls upon her bosom. Then, in the presence of the emperor Marcian (450-457), the participants of the Council sealed the tomb, putting on it the imperial seal and setting a guard to watch over it for three days. During these days both sides imposed upon themselves strict [[fasting]] and [[prayer]]. After three days the patriarch and the emperor, in the presence of the Council, opened the tomb and found the scroll with the Orthodox confession was held by St Euphemia in her right hand, while the scroll of the [[heretic]]s lay at her feet. St. Euphemia, as though alive, raised her hand and gave the scroll to the patriarch. As a result of this [[miracle]], many of the heretics accepted the Orthodox confession, while those remaining obstinant in their heresy were consigned to the Council's condemnation and excommunication.
 
 
    
 
    
This miracle is attested by a letter sent by the council to Pope [[Leon cel Mare|Leon I]]:
+
Această minune este relatată într-o scrisoare trimisă de Sinod Papei [[Leon cel Mare|Leon I]]:
 +
 
 +
"Căci Dumnezeu a fost Cel ce a lucrat, şi biruitoarea Eufimia a încununat adunarea ca pentru nuntă, care, luând Mărturisirea noastră de credinţă, a primit-o ca pe a sa şi a înmânat-o Mirelui ei prin preaevlaviosul nostru împărat şi de Hristos iubitoarea împărăteasă, potolind strigătele împotrivitorilor şi primind mărturisirea noastră a adevărului ca plăcută înaintea Lui, şi cu mâna şi gura ei aşezând pecetea ei asupra voturilor noastre ale tuturor, a proclamat-o."
 +
Această minune a Sfintei este prăznuită de Biserica Ortodoxă pe [[11 iulie]].
  
"For it was God who worked, and the triumphant Euphemia who crowned the meeting as for a bridal, and who, taking our definition of the Faith as her own confession, presented it to her Bridegroom by our most religious Emperor and Christ-loving Empress, appeasing all the tumult of opponents and establishing our confession of the Truth as acceptable to Him, and with hand and tongue setting her seal to the votes of us all in proclamation thereof."
 
 
 
==Moaşte==
 
==Moaşte==
  
Around the year 620, in the wake of the conquest of Chalcedon by the Persians under Khosrau I in the year 617, the relics of Saint Euphemia were transferred to a new church in Constantinople. There, during the persecutions of the [[Iconoclasm |Iconoclasts]], her reliquary was said to have been thrown into the sea, from which it was recovered by the ship-owning brothers Sergius and Sergonos, who belonged to the Orthodox party, and who gave it over to the local [[bishop]] who hid them in a secret [[crypt]]. The relics were afterwards taken to the Island of Lemnos, and in 796 they were returned to Constantinople. The majority of her relics are kept in the [[Patriarchal Church of Saint George (Phanar)|Patriarchal Church of St. George]], in Constantinople.
+
Moaştele Sfintei Eufimia s-au arătat încă de la început făcătoare de minuni. În fiecare an, în ziua praznicului ei, din moaştele sfintei curgea un sânge binemirositor, pe care, strângându-l cu cinste [[episcop]]ul locului, îl folosea ca să ungă pe cei bolnavi. Şi cu sângele sfintei s-au făcut multe vindecări. Iar în alte prilejuri de peste an, mai ales atunci când ierarhul locului era vrednic şi evlavios, din moaştele sfintei curgea şi mir parfumat, folosit tot la vindecarea bolnavilor. Pentru multele minuni ale sfintei, faima ei s-a răspândit în întregul Imperiu, şi mulţi pelerini şi bolnavi veneau la mormântul ei, învrednicindu-se de vindecare. Pentru aceasta, i s-a spus „prealăudata”, sau „atotlăudata”, şi tot pentru cinstirea deosebită arătată sfintei, ierarhii adunaţi la [[Sinodul IV Ecumenic|Sinodul de la Calcedon]] au socotit-o vredincă să arate credinţa cea adevărată.
 +
În secolul al VI-lea,  împăratul Mauriciu (582-602) îndoindu-se de minunea care se săvârşea cu moaştele sfintei în fiecare an, a despecetluit odată mormântul acesteia, necrezând că din trupul sfintei putea izvorî cu adevărat sânge. De obicei, sângele sfintei era strâns cu evlavie de episcop în timpul sfintelor slujbe. Împăratul însă a rupt pecetea de pe mormânt şi s-a dus singur să vadă dacă minunea era adevărată. Şi deschizând mormântul, a început sângele sfintei să curgă, mai mult decât în orice an, umplând biserica de o mireasmă asemănătoare cu a mirului. Împăratul, încredinţat, s-a pocăit.
 +
În preajma anului 617, în vremea domniei împăratului [[Heraclie]] (610-641), Calcedonul a fost cucerit de perşi, sub conducerea lui Chosroes I, iar biserica Sfintei Eufimia a fost arsă şi distrusă. Moaştele Sfintei au scăpat însă neatinse. După retragerea perşilor, în jurul anului 620, moaştele Sfintei Eufimia au fost mutate la Constantinopol, într-o nouă biserică închinată sfintei, construită în centrul oraşului, în apropiere de Hipodrom.  Minunile sfintei au continuat şi acolo.
 +
 
 +
În vremea prigoanei [[iconoclasm |iconoclaste]] din timpul împăratului Leon al III-lea Isaurul (714-741), acesta a poruncit ca moaştele nestricate sfintei să fie luate pe ascuns din biserică, iar în locul lor să fie aşezate nişte oase putrede, voind să abată astfel poporul de la închinarea la moaştele sfinţilor. A făcut acest lucru pe ascuns, întrucât se temea de evlavia populară faţă de sfântă şi vroia totodată să profite de aceasta pentru a zdrobi încrederea poporului în cinstirea sfinţilor. O vreme, a ţinut moaştele sfintei în palat, însă fiicele împăratului fiind dreptcredincioase, le ţineau în mare cinste şi se rugau mereu înaintea lor. Atunci, pentru a nu fi descoperit ce făcuse, împăratul a poruncit ca moaştele sfintei să fie aruncate în mare. Făcându-se cum poruncise împăratul, moaştele sfintei nu s-au scufundat, ci au plutit pe mare, departe de ţărmurile Constantinopolului. Împăratul a deschis atunci înaintea poporului mormântul sfintei, în care fuseseră aşezate oasele cele putrezite, şi pentru o vreme a reuşit să înşele poporul adunat acolo că acelea ar fi fost trupul sfintei. Biserica sfintei a fost părăsită şi profanată, rămânând în ruină până la sfârşitul perioadei iconoclaste. Însă în cele din urmă s-a aflat despre înşelăciunea împăratului Leon şi despre faptul că moaştele sfintei fuseseră aruncate în mare.
 +
 
 +
Plutind astfel pe mare trupul sfintei, a fost pescuit de doi fraţi, Sergiu (Serghie) şi Sergon, a căror corabie tocmai pleca din port către insula Lemnos, în Marea Egee, care era pe atunci grânarul Constantinopolului. Cei foi fraţi nu ştiau ale cui moaşte erau acelea pe care le găsiseră, însă le-au păzit cu cinste, văzând în vis nişte îngeri ca nişte bărbaţi luminoşi strânşi în jurul raclei sfintei, cu lumânări aprinse, cântând şi slăvind pe Dumnezeu. Până au ajuns în insula Lemnos, cei doi fraţi s-au rugat cu stăruinţă să li se descopere ale cui erau moaştele pe care le găsiseră. În insula Lemnos era cinstită în mod deosebit Sfânta Muceniţă Glicheria, ale cărei moaşte se găseau într-o biserică de acolo. În noaptea când au ajuns la mari, celor doi li s-au arătat în vis cele două sfinte muceniţe, care s-au salutat cu dragoste, chemându-se pe nume. Astfel au aflat cei doi fraţi cine era sfânta pe care o scoseseră din mare. Bucuroşi, au vrut să plece mai departe, spre oraşul lor de origine, şi, ridicând ancora, s-au pregătit să plece. N-au reuşit însă să înainteze nici în prima zi, nici în zilele următoare, căci vântul îi împingea înapoi. După câteva zile, li s-a arătat în vis sfânta Eufimia, cerându-le să nu o mute încă o dată, ci să o lase acolo, în insula Lemnos. Cei doi fraţi s-au dus atunci la episcopul locului şi, dezvăluindu-i cele întâmplate, au hotărât să înalţe o mică biserică pe locul unde vroiau să îngroape moaştele sfintei, pe care le-au ascuns în pământ, sub Sfântul [[Altar]], de teamă să nu fie găsite şi profanate din nou de iconoclaşti, aşezând deasupra mormântului o lespede pe care scriseseră cum găsiseră moaştele şi cine era sfânta îngropată acolo. Cei doi fraţi nu au mai plecat însă de acolo, ci, renunţând la negustorie, şi-au petrecut tot restul vieţii în posturi şi rugăciuni, lângă biserica sfintei Eufimia.
 +
 
 +
La câtva timp după aceea, voind episcopul locului să aducă într-o nouă biserică înălţată de el moaştele Sfintei Eufimia, aceasta i s-a arătat în vis, cerându-i să nu o mai mute de la locul ei, ci să ia în locul ei moaştele Sfintei Muceniţe Glicheria, care erau ascunse în altă parte. Iar Sfânta Eufimia era cinstită mai departe de popor în bisericuţa ei de la malul mării.
 +
 
 +
Câţiva ani mai târziu, tot în vremea progoanei iconoclaste, în ziua praznicului Sfintei Eufimia, un mare demnitar, susţinător al politicii iconoclaste a împăratului a poposit pe insula Lemnos, cu o mică armată. Văzându-i pe creştinii adunaţi la praznicul sfintei, i-a alungat, batjocorindu-i, şi a poruncit ca biserica să fie distrusă din temelie. Moaştele sfintei, îngropate sub pământ, nu au fost însă găsite, şi nu s-au pierdut, ci au rămas pe locul acela. Biserica fiind distrusă, locul a rămas însă părăsit.
 +
 
 +
Când s-a potolit prigoana iconoclastă, după moartea lui Leon al IV-lea Khazarul (750-780), în vremea domniei împăratului Constantin al VI-lea (asociat la tron din 771, împărat 780-797) şi a mamei sale, împărăteasa [[Irina Împărăteasa|Irina]] (regentă între anii 780-797 şi împărăteasă  unică între anii 797-802), a fost restabilită cinstirea sfintelor icoane. În special binecredincioasa împărăteasă Irina avea mare evlavie la Sfânta Eufimia şi, cunoscând povestea aruncării moaştelor ei în mare, se străduise în fel şi chip să le găsească, însă nu reuşise.
 +
 
 +
În acea vreme, un bărbat pe nume Anastasie, cu rangul de comite, a primit drept moştenire un teren din insula Lemnos pe care se afla şi mormântul sfintei, cu ruinele vechii biserici. Acesta, găsind ruinele bisericii, a rezidit-o din temelii şi, în timpul lucrărilor, a aflat şi moaştele sfintei. Fiind depuse împotriva lui nişte denunţuri mincinoase, comitele a fost scos din funcţie şi, socotind că i se făcuse o nedreptate, a plecat la Constantinopol, vrând să facă apel la judecata imperială. Aflând că mitropolitul de Calcedon era foarte respectat la Curte, i s-a adresat mai întâi acestuia, rugându-l să îl ajute ca să îşi redobândească rangul. La început, mitropolitul l-a refuzat. Anastasie, stăruind, l-a urmat pe mitropolit până la palatul episcopal, unde, văzând biserica deschisă, s-a dus să se roage. Reşedinţa mitropolitului era atunci lângă biserica Sfintei Eufimia. Auzind comitele de aceasta, s-a minunat foarte tare. Întrebat fiind de clerici de pricina mirării lui, le-a povestit că moaştele Sfintei Eufimia se aflau pe o moşie a lui. Clericii l-au adus atunci pe Anastasie înaintea mitropolitului de Calcedon care, cercetându-l, a aflat de la el cum ajunseseră moaştele sfintei până în insula Lemnos, aduse de cei doi fraţi. Atunci mitropolitul l-a luat cu sine pe Anastasie şi, aducându-l înaintea împăratului şi a împărătesei, le-a vestit aflarea moaştelor sfintei. Bucuroşi, împăratul şi împărăteasa l-au răsplătit pe Anastasie, reaşezându-l în rangul sau şi făcându-i multe daruri, după care au trimis în insula Lemnos un sobor de preoţi şi arhierei, însoţit de mulţi nobili şi de o gardă de onoare, ca să afle moaştele Sfintei şi să le aducă, cu cinste, la Constantinopol. Atunci s-a iscat o mare tulburare printre locuitorii insulei, care nu vroiau să fie lipsiţi de binecuvântările ce izvorau din moaştele sfintei.  Episcopul locului a potolit însă poporul, iar moaştele Sfintei Muceniţe Eufimia au fost luate cu cinste şi duse în corabie, care le-a purtat până la Constantinopol, fiind reaşezate în biserica închinată Sfintei în anul 796.
 +
 
 +
Racla cu moaştele sfintei a mai fost o dată furată în vremea cruciadelor, fiind dusă de cruciaţi la Nicosia, în Cipru, însă moaştele Sfintei s-au întors iarăşi la Constantinopol. După căderea Constantinopolului, în 1454, patriarhul Ghenadie al II-lea Scholarios a mutat iarăşi moaştele Sfintei din biserica închinată acesteia în catedrala patriarhală, fiind mutate de fiecare dată odată cu mutarea reşedinţei patriarhale. În prezent, cea mai mare parte a moaştelor Sfintei Muceniţe Eufimia se află în Catedrala Patriarhală Sf. Gheorghe aflată în cartierul Fanar din Constantinopol (Istanbul), fiind aşezate în partea dreaptă a bisericii, în naos, alături de moaştele Sfintelor Solomoni şi Teofano.
 +
 
 +
==Note==
 +
 
 +
<references/>
 +
 
 +
==Surse==
 +
*[[:en:Euphemia the Great Martyr|OrthodoxWiki:Euphemia the Great Martyr]]
 +
*''Sinaxar'' [http://calendar-ortodox.ro/luna/septembrie/septembrie16.htm 16 septembrie], [http://calendar-ortodox.ro/luna/iulie/iulie11.htm 11 iulie]
 +
*''Vieţile Sfinţilor'', [http://paginiortodoxe.tripod.com/vssep/09-16-sf_eufimia.html 16 septembrie, pătimirea Sfintei Muceniţe Eufemia], [http://paginiortodoxe.tripod.com/vsiul/07-11-minune_sfinta_eufimia.html 11 iulie, Minunea Sfintei Muceniţe Eufemia]
 +
 
  
 
[[Categorie:Sfinţi]]
 
[[Categorie:Sfinţi]]

Versiunea de la data 12 septembrie 2012 13:50

La acest articol se lucrează chiar în acest moment!

Ca o curtoazie față de persoana care dezvoltă acest articol și pentru a evita conflictele de versiuni din baza de date a sistemului, evitați să îl editați până la dispariția etichetei. În cazul în care considerați că este necesar, vă recomandăm să contactați editorul prin pagina de discuții a articolului.

Sfânta, slăvita, Marea Muceniţă Eufimia din Calcedon (gr. Ευφημία), numită „prealăudată” în Biserica Ortodoxă, a mucenicit pentru credința ei în Calcedon, la anul 304. Prăznuirea muceniciei ei se face pe 16 septembrie, iar pe 11 iulie se prăznuieşte minunea săvârşită de ea la Sinodul de la Calcedon (451).

Viața

Sfânta Eufimia a trăit în vremea domniei împăratului Diocleţian (284-305 d. Hr.) S-a născut în oraşul Calcedon (azi districtul Kadikoy, în Istanbul, Turcia) din părinţi creştini, Filofron (Philophronos) şi Teodosia, într-o familie de rang senatorial. Încă din tinereţe şi-a închinat viaţa lui Hristos, stăruind în rugăciune, post şi curăţie.

Proconsulul provinciei Asia, care era şi guvernator al Calcedonului, pe nume Priscus, supranumit Antipater a proclamat prin decret o zi de sărbătoare în cinstea zeului păgân Marte (zeul războiului în mitologia romană), poruncind ca toţi locuitorii să se adune şi să aducă ofrande şi jertfe zeului.

Creştinii însă se fereau însă să ia parte la festivităţile păgâne şi, ascunzându-se în casele unora dintre ei, îşi petreceau vremea în rugăciune către adevăratul Dumnezeu. Proconsulul Priscus a poruncit atunci ca toţi creştinii din oraş să fie găsiţi şi aduşi înaintea lui ca să jerfească şi ei lui Marte. Într-o casă au fost găsiţi mai mulţi creştini laolaltă, între care şi tânăra Eufimia. Judecătorii au încercat să îi convingă, mai întâi cu vorbe bune, apoi cu ademeniri şi în cele din urmă cu ameninţări să se lepede de Hristos, însă ei au rămas statornici în credinţa lor. Au fost bătuţi cu cruzime, însă nu au primit să se lepede de Hristos.

Aflând-o pe fecioara Eufimia în mijlocul creştinilor, văzând frumuseţea şi tinereţea ei, judecătorii au scos-o din rândurile creştinilor, crezând că, lipsită de susţinerea lor, fecioara avea să cedeze şi să se lepede de credinţa ei. Însă ademenirile şi ameninţările lor nu au dat rezultat. Atunci, văzând guvernatorul că nu izbutea nimic, a condamnat-o la moarte prin tragerea pe roată[1] . Eufimia a răbdat însă chinurile cumplite, stăruind în rugăciune. Un înger al Domnului s-a apropiat atunci şi, oprind chinurile, a ridicat-o pe fecioara Eufimia de pe cumplitul instrument de tortură, vindecându-i toate rănile, iar ea a stat, sănătoasă, înaintea judecătorilor.

Atunci aceştia, socotind că sfânta scăpase prin vrăjitorie, au poruncit ca sfânta să fie aruncată într-un cuptor încins. Doi dintre soldaţii însărcinaţi să ducă la îndeplinire sentinţa, pe nume Victor şi Sostene, au dus-o până la cuptorul de foc, însă, văzând în flăcări chipurile ameninţătoare ale unor îngeri ai Domnului, s-au cutremurat şi, refuzând să ducă la îndeplinire porunca, au crezut şi ei în Dumnezeul Eufimiei şi L-au mărturisit pe Hristos. Cei doi au fost judecaţi ceva mai târziu şi condamnaţi la moarte, primind mucenicia în numele lui Hristos.

Sfânta Eufimia a fost aruncată în foc de alţi soldaţi, însă a rămas neatinsă. Aruncată mai apoi într-o groapă plină cu ţepuşe şi cuţite ascuţite, Sfânta a scăpat şi de această dată nevătămată.

În cele din urmă, sfânta a fost condamnată să fie aruncată fiarelor sălbatice, în timpul jocurilor de circ. Sfânta Eufimia s-a rugat cu stăruinţă să se învrednicească să sufere chinuri pentru numele Domnului Hristos, însă fiarele sălbatice nu au vrut să se atingă de ea. În cele din urmă, o ursoaică a muşcat-o o dată de picior, şi, sângerând mult, Sfânta Marea Muceniţă Eufemia şi-a dat duhul în mâinile Domnului. Atunci s-a produs un cutremur mare de pământ, care i-a făcut pe spectatori şi pe soldaţii care păzeau arena să fugă, iar părinţii sfintei, strecurându-se prin mulţime, au reuşit să îi ia trupul şi să îl îngroape cu cinste în apropiere de Calcedon.

După ce au încetat persecuţiile împotriva creştinilor, deasupra mormântului Sfintei s-a înălţat o mare catedrală, care avea să adăpostească mai târziu şi lucrările Sinodului al IV-lea Ecumenic din anul 451.

Minunea din timpul Sinodului Ecumenic de la Calcedon

Racla cu moaştele Sfintei Eufimia, în Biserica Patriarhală Sf. Gheorghe, Istanbul

Al Patrulea Sinod Ecumenic s-a întrunit în oraşul Calcedon în cursul lunii octombrie a anului 451. Cei 630 de delegaţi s-au adunat în biserica Sfintei Eufimia, care adăpostea moaştele sfintei. Sinodul a condamnat doctrina monofizită a lui Eutihie şi a adoptat Mărturisirea de credinţă de la Calcedon, afirmând că Iisus Hristos a fost "Om adevărat şi Dumnezeu adevărat", a doua Persoană a Sfintei Treimi, în două Firi, dumnezeiască şi omenească „neamestecate, neschimbate, neîmpărţite şi nedespărţite”.

Raportul între monofiziţi şi ortodocşi era destul de echilibrat în timpul Sinodului, aşa încât lucrările sinodale erau aprig disputate. Neputându-se ajunge la o hotărâre comună, sfântul patriarh Anatolie al Constantinopolului a propus ca Sinodul să încredinţeze hotărârea Duhului Sfânt, rugându-L să le vestească hotărârea corectă cu ajutorul prealăudatei muceniţe Eufemia. Ierarhii ortdocşi şi cei monofiziţi şi-au scris atunci Mărturisirile de credinţă pe două suluri de pergament şi le-au pecetluit cu peceţile lor. Deschizând mormântul sfintei, au aşezat amândouă Mărturisirile de credinţă, în prezenţa împăratului Marcian (450-457) pe pieptul Sfintei. Au pecetluit apoi mormântul cu pecetea imperială, şi au aşezat pază imperială la mormântul sfintei. Au petrecut cu toţii, vreme de trei zile, în post şi rugăciune, iar la sfârşitul celor trei zile, patriarhul şi împăratul au deschis mormântul, fiind de faţă toţi participanţii la Sinod. Au aflat atunci pergamentul monofiziţilor îndepărtat şi aruncat la picioarele sfintei, iar Mărturisirea ortodoxă se afla în mâna dreaptă a sfintei. În Sinaxar se arată că sfânta însăşi şi-a întins mâna, ca şi cum ar fi fost vie, şi a înmânat patriarhului Mărturisirea ortodoxă. Se spune că, după această minune, mulţi dintre participanţii la Sinod s-au încredinţat de adevărul credinţei ortodoxe, iar cei care au refuzat să se lepede de erezia lor au fost condamnaţi şi excomunicaţi de Sinod.

Această minune este relatată într-o scrisoare trimisă de Sinod Papei Leon I:

"Căci Dumnezeu a fost Cel ce a lucrat, şi biruitoarea Eufimia a încununat adunarea ca pentru nuntă, care, luând Mărturisirea noastră de credinţă, a primit-o ca pe a sa şi a înmânat-o Mirelui ei prin preaevlaviosul nostru împărat şi de Hristos iubitoarea împărăteasă, potolind strigătele împotrivitorilor şi primind mărturisirea noastră a adevărului ca plăcută înaintea Lui, şi cu mâna şi gura ei aşezând pecetea ei asupra voturilor noastre ale tuturor, a proclamat-o." Această minune a Sfintei este prăznuită de Biserica Ortodoxă pe 11 iulie.

Moaşte

Moaştele Sfintei Eufimia s-au arătat încă de la început făcătoare de minuni. În fiecare an, în ziua praznicului ei, din moaştele sfintei curgea un sânge binemirositor, pe care, strângându-l cu cinste episcopul locului, îl folosea ca să ungă pe cei bolnavi. Şi cu sângele sfintei s-au făcut multe vindecări. Iar în alte prilejuri de peste an, mai ales atunci când ierarhul locului era vrednic şi evlavios, din moaştele sfintei curgea şi mir parfumat, folosit tot la vindecarea bolnavilor. Pentru multele minuni ale sfintei, faima ei s-a răspândit în întregul Imperiu, şi mulţi pelerini şi bolnavi veneau la mormântul ei, învrednicindu-se de vindecare. Pentru aceasta, i s-a spus „prealăudata”, sau „atotlăudata”, şi tot pentru cinstirea deosebită arătată sfintei, ierarhii adunaţi la Sinodul de la Calcedon au socotit-o vredincă să arate credinţa cea adevărată. În secolul al VI-lea, împăratul Mauriciu (582-602) îndoindu-se de minunea care se săvârşea cu moaştele sfintei în fiecare an, a despecetluit odată mormântul acesteia, necrezând că din trupul sfintei putea izvorî cu adevărat sânge. De obicei, sângele sfintei era strâns cu evlavie de episcop în timpul sfintelor slujbe. Împăratul însă a rupt pecetea de pe mormânt şi s-a dus singur să vadă dacă minunea era adevărată. Şi deschizând mormântul, a început sângele sfintei să curgă, mai mult decât în orice an, umplând biserica de o mireasmă asemănătoare cu a mirului. Împăratul, încredinţat, s-a pocăit. În preajma anului 617, în vremea domniei împăratului Heraclie (610-641), Calcedonul a fost cucerit de perşi, sub conducerea lui Chosroes I, iar biserica Sfintei Eufimia a fost arsă şi distrusă. Moaştele Sfintei au scăpat însă neatinse. După retragerea perşilor, în jurul anului 620, moaştele Sfintei Eufimia au fost mutate la Constantinopol, într-o nouă biserică închinată sfintei, construită în centrul oraşului, în apropiere de Hipodrom. Minunile sfintei au continuat şi acolo.

În vremea prigoanei iconoclaste din timpul împăratului Leon al III-lea Isaurul (714-741), acesta a poruncit ca moaştele nestricate sfintei să fie luate pe ascuns din biserică, iar în locul lor să fie aşezate nişte oase putrede, voind să abată astfel poporul de la închinarea la moaştele sfinţilor. A făcut acest lucru pe ascuns, întrucât se temea de evlavia populară faţă de sfântă şi vroia totodată să profite de aceasta pentru a zdrobi încrederea poporului în cinstirea sfinţilor. O vreme, a ţinut moaştele sfintei în palat, însă fiicele împăratului fiind dreptcredincioase, le ţineau în mare cinste şi se rugau mereu înaintea lor. Atunci, pentru a nu fi descoperit ce făcuse, împăratul a poruncit ca moaştele sfintei să fie aruncate în mare. Făcându-se cum poruncise împăratul, moaştele sfintei nu s-au scufundat, ci au plutit pe mare, departe de ţărmurile Constantinopolului. Împăratul a deschis atunci înaintea poporului mormântul sfintei, în care fuseseră aşezate oasele cele putrezite, şi pentru o vreme a reuşit să înşele poporul adunat acolo că acelea ar fi fost trupul sfintei. Biserica sfintei a fost părăsită şi profanată, rămânând în ruină până la sfârşitul perioadei iconoclaste. Însă în cele din urmă s-a aflat despre înşelăciunea împăratului Leon şi despre faptul că moaştele sfintei fuseseră aruncate în mare.

Plutind astfel pe mare trupul sfintei, a fost pescuit de doi fraţi, Sergiu (Serghie) şi Sergon, a căror corabie tocmai pleca din port către insula Lemnos, în Marea Egee, care era pe atunci grânarul Constantinopolului. Cei foi fraţi nu ştiau ale cui moaşte erau acelea pe care le găsiseră, însă le-au păzit cu cinste, văzând în vis nişte îngeri ca nişte bărbaţi luminoşi strânşi în jurul raclei sfintei, cu lumânări aprinse, cântând şi slăvind pe Dumnezeu. Până au ajuns în insula Lemnos, cei doi fraţi s-au rugat cu stăruinţă să li se descopere ale cui erau moaştele pe care le găsiseră. În insula Lemnos era cinstită în mod deosebit Sfânta Muceniţă Glicheria, ale cărei moaşte se găseau într-o biserică de acolo. În noaptea când au ajuns la mari, celor doi li s-au arătat în vis cele două sfinte muceniţe, care s-au salutat cu dragoste, chemându-se pe nume. Astfel au aflat cei doi fraţi cine era sfânta pe care o scoseseră din mare. Bucuroşi, au vrut să plece mai departe, spre oraşul lor de origine, şi, ridicând ancora, s-au pregătit să plece. N-au reuşit însă să înainteze nici în prima zi, nici în zilele următoare, căci vântul îi împingea înapoi. După câteva zile, li s-a arătat în vis sfânta Eufimia, cerându-le să nu o mute încă o dată, ci să o lase acolo, în insula Lemnos. Cei doi fraţi s-au dus atunci la episcopul locului şi, dezvăluindu-i cele întâmplate, au hotărât să înalţe o mică biserică pe locul unde vroiau să îngroape moaştele sfintei, pe care le-au ascuns în pământ, sub Sfântul Altar, de teamă să nu fie găsite şi profanate din nou de iconoclaşti, aşezând deasupra mormântului o lespede pe care scriseseră cum găsiseră moaştele şi cine era sfânta îngropată acolo. Cei doi fraţi nu au mai plecat însă de acolo, ci, renunţând la negustorie, şi-au petrecut tot restul vieţii în posturi şi rugăciuni, lângă biserica sfintei Eufimia.

La câtva timp după aceea, voind episcopul locului să aducă într-o nouă biserică înălţată de el moaştele Sfintei Eufimia, aceasta i s-a arătat în vis, cerându-i să nu o mai mute de la locul ei, ci să ia în locul ei moaştele Sfintei Muceniţe Glicheria, care erau ascunse în altă parte. Iar Sfânta Eufimia era cinstită mai departe de popor în bisericuţa ei de la malul mării.

Câţiva ani mai târziu, tot în vremea progoanei iconoclaste, în ziua praznicului Sfintei Eufimia, un mare demnitar, susţinător al politicii iconoclaste a împăratului a poposit pe insula Lemnos, cu o mică armată. Văzându-i pe creştinii adunaţi la praznicul sfintei, i-a alungat, batjocorindu-i, şi a poruncit ca biserica să fie distrusă din temelie. Moaştele sfintei, îngropate sub pământ, nu au fost însă găsite, şi nu s-au pierdut, ci au rămas pe locul acela. Biserica fiind distrusă, locul a rămas însă părăsit.

Când s-a potolit prigoana iconoclastă, după moartea lui Leon al IV-lea Khazarul (750-780), în vremea domniei împăratului Constantin al VI-lea (asociat la tron din 771, împărat 780-797) şi a mamei sale, împărăteasa Irina (regentă între anii 780-797 şi împărăteasă unică între anii 797-802), a fost restabilită cinstirea sfintelor icoane. În special binecredincioasa împărăteasă Irina avea mare evlavie la Sfânta Eufimia şi, cunoscând povestea aruncării moaştelor ei în mare, se străduise în fel şi chip să le găsească, însă nu reuşise.

În acea vreme, un bărbat pe nume Anastasie, cu rangul de comite, a primit drept moştenire un teren din insula Lemnos pe care se afla şi mormântul sfintei, cu ruinele vechii biserici. Acesta, găsind ruinele bisericii, a rezidit-o din temelii şi, în timpul lucrărilor, a aflat şi moaştele sfintei. Fiind depuse împotriva lui nişte denunţuri mincinoase, comitele a fost scos din funcţie şi, socotind că i se făcuse o nedreptate, a plecat la Constantinopol, vrând să facă apel la judecata imperială. Aflând că mitropolitul de Calcedon era foarte respectat la Curte, i s-a adresat mai întâi acestuia, rugându-l să îl ajute ca să îşi redobândească rangul. La început, mitropolitul l-a refuzat. Anastasie, stăruind, l-a urmat pe mitropolit până la palatul episcopal, unde, văzând biserica deschisă, s-a dus să se roage. Reşedinţa mitropolitului era atunci lângă biserica Sfintei Eufimia. Auzind comitele de aceasta, s-a minunat foarte tare. Întrebat fiind de clerici de pricina mirării lui, le-a povestit că moaştele Sfintei Eufimia se aflau pe o moşie a lui. Clericii l-au adus atunci pe Anastasie înaintea mitropolitului de Calcedon care, cercetându-l, a aflat de la el cum ajunseseră moaştele sfintei până în insula Lemnos, aduse de cei doi fraţi. Atunci mitropolitul l-a luat cu sine pe Anastasie şi, aducându-l înaintea împăratului şi a împărătesei, le-a vestit aflarea moaştelor sfintei. Bucuroşi, împăratul şi împărăteasa l-au răsplătit pe Anastasie, reaşezându-l în rangul sau şi făcându-i multe daruri, după care au trimis în insula Lemnos un sobor de preoţi şi arhierei, însoţit de mulţi nobili şi de o gardă de onoare, ca să afle moaştele Sfintei şi să le aducă, cu cinste, la Constantinopol. Atunci s-a iscat o mare tulburare printre locuitorii insulei, care nu vroiau să fie lipsiţi de binecuvântările ce izvorau din moaştele sfintei. Episcopul locului a potolit însă poporul, iar moaştele Sfintei Muceniţe Eufimia au fost luate cu cinste şi duse în corabie, care le-a purtat până la Constantinopol, fiind reaşezate în biserica închinată Sfintei în anul 796.

Racla cu moaştele sfintei a mai fost o dată furată în vremea cruciadelor, fiind dusă de cruciaţi la Nicosia, în Cipru, însă moaştele Sfintei s-au întors iarăşi la Constantinopol. După căderea Constantinopolului, în 1454, patriarhul Ghenadie al II-lea Scholarios a mutat iarăşi moaştele Sfintei din biserica închinată acesteia în catedrala patriarhală, fiind mutate de fiecare dată odată cu mutarea reşedinţei patriarhale. În prezent, cea mai mare parte a moaştelor Sfintei Muceniţe Eufimia se află în Catedrala Patriarhală Sf. Gheorghe aflată în cartierul Fanar din Constantinopol (Istanbul), fiind aşezate în partea dreaptă a bisericii, în naos, alături de moaştele Sfintelor Solomoni şi Teofano.

Note

  1. Aceasta era o tortură îngrozitoare. Trupul condamnatului era întins pe o roată iar călăul îi zdrobea oasele cu o bâtă sau alt instrument de chin. În Vieţile sfinţilor mucenici din sec. III-IV, se relatează frecvent că această tortură era agravată de faptul că roţile erau acoperite cu ţepi sau lame ascuţite, care sfârtecau trupul condamnatului, în timp ce loviturile călăului sfărâmau oasele

Surse