Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Episcop titular

Episcopul titular este un ierarh hirotonit pe seama unei eparhii care nu mai funcționează din punct de vedere administrativ sau pe teritoriul căreia nu mai trăiesc credincioși ortodocși. Această instituție a luat naștere ca urmare a cuceririi teritoriilor canonice ale unor eparhii de către cuceritorii musulmani, în speranța recuperării lor viitoare. Legitimitatea canonică a episcopilor titulari, care nu puteau să-și aibă reședința pe propriul teritoriu canonic, datorită cuceririi acestora, a fost recunoscută la Sinoadele Ecumenice.

Episcopii titulari slujesc de obicei ca ajutoare ale chiriarhilor unor eparhii funcționale. Funcțional, ei au atribuții asemănătoare episcopilor vicari, dar, spre deosebire de aceștia (care dețin titluri simbolice ce țin de teritoriul canonic al unui alt episcop), au titluri de sine stătătoare.

Nota bene: Dat fiind că în Biserica Ortodoxă Română instituția aceasta nu apare (aici funcționând cea a episcopilor vicari), formula „episcop titular” îl mai poate desemna în limbajul bisericesc comun și pe chiriarhul unei eparhii (conform sensului comun al cuvântului , „titular”, anume de „persoană care îndeplinește o funcție permanentă pe care o deține după lege” DEX).

A se vedea și

Sursa