Epicleza: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Rugăciunea)
m (Rugăciunea)
Linia 10: Linia 10:
  
 
==Rugăciunea==
 
==Rugăciunea==
Formula ''epiclezei'' poate varia de la o anaforala la alta. Forma consacrată a epiclezei din Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur este următoarea:
+
Formula ''epiclezei'' poate varia de la o anaforală la alta. Forma consacrată a epiclezei din Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur este următoarea:
  
''  Încã aducem Ţie aceastã slujbã duhovniceascã şi  fãrã de sânge, şi Te chemãm, Te rugãm şi  cu  umilinţã la  Tine  cãdem:  Trimite  Duhul  Tãu cel  Sfânt  peste  noi  şi  peste  aceste Daruri, ce sunt puse înainte.   
+
''  Încă aducem Ţie această slujbã duhovnicească şi  fără de sânge, şi Te chemăm, Te rugăm şi  cu  umilinţă la  Tine  cădem:  Trimite  Duhul  Tău cel  Sfânt  peste  noi  şi  peste  aceste Daruri, ce sunt puse înainte.''  
  
Şi , adicã, pâinea aceasta, Cinstit Trupul Hristosului Tãu (Amin)
+
''Şi , adică, pâinea aceasta, Cinstit Trupul Hristosului Tău (Amin)''
  
Iar ceea ce este în potirul acesta, Cinstit Sângele Hristosului Tãu. (Amin)
+
''Iar ceea ce este în potirul acesta, Cinstit Sângele Hristosului Tău. (Amin)''
  
Prefãcându-le cu Duhul Tãu cel Sfânt. (Amin, Amin, Amin )
+
''Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. (Amin, Amin, Amin )''
 
   
 
   
Pentru  ca  fie  celor  ce  se  vor  împãrtãşi,  spre  trezirea  sufletului,  spre  iertarea pãcatelor,  spre  împãrtãşirea cu  Sfântul  Tãu Duh,  spre  plinirea  împãrãţiei cerurilor,  spre îndrãznirea cea cãtre Tine, iar nu spre judecatã sau spre osândã.  ''
+
''Pentru  ca  fie  celor  ce  se  vor  împărtăşi,  spre  trezirea  sufletului,  spre  iertarea păcatelor,  spre  împărtăşirea cu  Sfântul  Tău Duh,  spre  plinirea  împărăţiei cerurilor,  spre îndrãznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă.  ''
  
 
==Duhul Sfânt==
 
==Duhul Sfânt==

Versiunea de la data 23 martie 2008 16:42

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.


Acest articol face parte din seria
Sfânta Liturghie
Liturghia pregătitoare
Proscomidia
Obiecte liturgice
Veșminte
Liturghia cuvântului
Ectenia Mare
Antifoanele
Ieșirea cu Sfânta Evanghelie
Troparul sărbătorii
Trisaghionul
Apostolul
Evanghelia
Predica
Ectenia cererii stăruitoare
Ectenia celor chemați
Liturghia euharistică
Heruvicul
Ieșirea cu Cinstitele Daruri
Ectenia credincioșilor
Crezul
Anaforaua
Epicleza
Axionul
Rugăciunea „Tatăl nostru
Împărtășirea
Încheierea
Anafura
Liturghia Darurilor Înainte Sfințite
Editați această casetă

Epicleza (gr. epiklesis) este invocarea / chemarea Duhului Sfânt "peste noi şi peste aceste daruri" (de pâine şi vin), ca să devină "adevărat Trupul şi Sângele Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos". Unii teologi fac distincţie între invocarea peste popor - pe care o numesc "epicleză de părtăşie" - şi invocarea peste Darurile de pâine şi vin - pe care o numesc "epicleză consecratorie" (de sfinţire/consacrare). Epicleza este cea mai importantă parte a Rugăciunii euharistice.

Sfânta Liturghie

The Orthodox Church believes, that the Holy Spirit is always "everywhere present and fills all things." The invocation of the Holy Spirit at the Divine Liturgy is the solemn affirmation that everything in life which is positive and good is accomplished by the Spirit of God.

During the Epiclesis, the people join their hearts to the words and actions of the priest as he petitions God to make these gifts holy. The bread and wine offered in remembrance of Christ, are the gifts to be changed into the Body and Blood of Christ.

Rugăciunea

Formula epiclezei poate varia de la o anaforală la alta. Forma consacrată a epiclezei din Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur este următoarea:

Încă aducem Ţie această slujbã duhovnicească şi fără de sânge, şi Te chemăm, Te rugăm şi cu umilinţă la Tine cădem: Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi şi peste aceste Daruri, ce sunt puse înainte.

Şi fă, adică, pâinea aceasta, Cinstit Trupul Hristosului Tău (Amin)

Iar ceea ce este în potirul acesta, Cinstit Sângele Hristosului Tău. (Amin)

Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. (Amin, Amin, Amin )

Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăşi, spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtăşirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăţiei cerurilor, spre îndrãznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă.

Duhul Sfânt

The entire work of God in making and saving the world is accomplished by the power of the Holy Spirit. He is the one who dwelt in Jesus making him the Christ. He is the one by whom Christ was incarnate of theVirgin Mary. He is the one who led Christ to the cross as the innocent Victim, the one who raised him from the dead as the triumphant victor.

Dispute

Epicleza a constituit motivul unor importante controverse între Biserica Ortodoxă şi celelalte biserici care doreau să cunoască cum are loc transformarea şi în ce moment se petrece această schimbare.

Biserica Ortodoxă şi-a menţinut cu statornicie învăţătura prin care afirmă că momentul epiclezei este o realitate mistică şi că nu este la îndemâna cunoaşterii umane să o poată înţelege numai prin raţiune. Această cunoaştere, înţelegere, survine numai prin rugăciune. Nu e vorba despre un moment de sfinţire, ci întreaga rugăciune euharistică formeazã un tot unitar şi indivizibil, astfel încât cele trei secţiuni principale ale rugăciunii euharistice, Anaforaua, Anamneza şi Epicleza, reprezintă părţi integrante ale unui unic act de sfinţire.

Aşadar, un astfel de moment precis al sfinţirii darurilor nu poate interveni înainte de "Amin"-ul poporului, prin care se anunţă sfârşitul epiclezei.

O altă dispută este cu privire la necesitatea acestei rugăciuni. Însă cel puţin în liturgica tradiţională slavă, rugăciunea celui de-al treilea ceas a fost adăugată epiclezei, rugăciune prin care cerem Domnului să trimită Duhul Său cel Sfânt asupra Bisericii, la fel cum a făcut în cel de-al treilea ceas, sfinţilor Săi Apostoli şi ucenici, la Cincizecime.