Epicleza: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
m (interwiki mk)
 
(Nu s-au afișat 6 versiuni intermediare efectuate de un alt utilizator)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
 
 
 
{{liturghia}}
 
{{liturghia}}
 
'''Epicleza''' (gr. ''epiklesis'') este invocarea / chemarea [[Duhul Sfânt|Duhului Sfânt]] ''"peste noi şi peste aceste daruri"'' (de pâine şi vin), ca să devină ''"adevărat Trupul şi Sângele Domnului şi Mântuitorului nostru [[Iisus Hristos]]"''. Unii teologi fac distincţie între invocarea peste popor - pe care o numesc "epicleză de părtăşie" - şi invocarea peste Darurile de pâine şi vin - pe care o numesc "epicleză consecratorie" (de sfinţire/consacrare). Epicleza este cea mai importantă parte a [[Anaforaua|Rugăciunii euharistice]].  
 
'''Epicleza''' (gr. ''epiklesis'') este invocarea / chemarea [[Duhul Sfânt|Duhului Sfânt]] ''"peste noi şi peste aceste daruri"'' (de pâine şi vin), ca să devină ''"adevărat Trupul şi Sângele Domnului şi Mântuitorului nostru [[Iisus Hristos]]"''. Unii teologi fac distincţie între invocarea peste popor - pe care o numesc "epicleză de părtăşie" - şi invocarea peste Darurile de pâine şi vin - pe care o numesc "epicleză consecratorie" (de sfinţire/consacrare). Epicleza este cea mai importantă parte a [[Anaforaua|Rugăciunii euharistice]].  
  
 
==Sfânta Liturghie==
 
==Sfânta Liturghie==
The Orthodox Church believes, that the Holy Spirit is always ''"everywhere present and fills all things."'' The invocation of the Holy Spirit at the [[Divine Liturgy]] is the solemn affirmation that everything in life which is positive and good is accomplished by the Spirit of God.
+
Biserica Ortodoxă consideră ca Duhul Sfânt este mereu şi  pretutindeni prezent (rugăciunile dimineţii: ''Care pretutindenea eşti şi pe toate le împlineşti''), iar invocarea Sfântului Duh în timpul Sfintei Liturghii este o solemnă afirmare a faptului că toate faptele bune sunt realizate de către Duhul lui Dumnezeu.
  
During the '''Epiclesis''', the people  join their hearts to the words and actions of the priest as he petitions God to make these gifts holy. The bread and wine offered in remembrance of Christ, are the gifts to be changed into the [[Eucharist|Body and Blood of Christ]].
+
În timpul ''epiclezei'', credinciosul îşi alipeşte duhul, inima de cuvintele şi faptele preotului în timp ce aceasta se roagă Domnului pentru sfinţirea darurilor, pâine şi vin, aduse întru pomenirea lui Hristos, daruri ce se vor preschimba întru [[Sfânta Împărtăşanie|Trupul şi Sângele lui Hristos]].
  
 
==Rugăciunea==
 
==Rugăciunea==
The form of the epikleses vary from anaphora to anaphora. The consecratory epiclesis of the Divine Liturgy of St John Chrysostom is as follows:
+
Formula ''epiclezei'' poate varia de la o anaforală la alta. Forma consacrată a epiclezei din Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur este următoarea:
  
''Again we offer unto Thee this reasonable and bloodless worship, and we ask Thee, and pray Thee, and supplicate Thee: Send down Thy Holy Spirit upon us and upon these gifts here offered.''  
+
'' Încă aducem Ţie această slujbã duhovnicească şi  fără de sânge, şi Te chemăm, Te rugăm  şi  cu  umilinţă  la  Tine  cădem:  Trimite  Duhul  Tău  cel  Sfânt  peste  noi  şi  peste  aceste Daruri, ce sunt puse înainte.''
  
''And make this bread the precious Body of Thy Christ.
+
''Şi fă, adică, pâinea aceasta, Cinstit Trupul Hristosului Tău (Amin)''
(Amen)''
 
  
''And that which is in this cup, the precious Blood of Thy Christ.  
+
''Iar ceea ce este în potirul acesta, Cinstit Sângele Hristosului Tău. (Amin)''
(Amen)''
 
  
''Making the change by the Holy Spirit.
+
''Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. (Amin, Amin, Amin )''
(Amen, Amen, Amen )''
 
 
   
 
   
''That these gifts may be to those who partake for the purification of soul, for remission of sins, for the communion of the Holy Spirit, for the fulfillment of the Kingdom of Heaven; for boldness towards Thee, and not for judgment or condemnation.''
+
''Pentru  ca  să  fie  celor  ce  se  vor  împărtăşi, spre  trezirea  sufletului, spre  iertarea păcatelor, spre  împărtăşirea  cu  Sfântul  Tău  Duh, spre  plinirea  împărăţiei  cerurilor,  spre îndrãznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. ''
  
 
==Duhul Sfânt==
 
==Duhul Sfânt==
The entire work of God in making and saving the world is accomplished by the power of the Holy Spirit. He is the one who dwelt in Jesus making him the Christ. He is the one by whom Christ was [[incarnate]] of the[[ Virgin Mary]]. He is the one who led Christ to the cross as the innocent Victim, the one who raised him from the dead as the triumphant victor.  
+
Întreaga lucrare dumnezeiască, creatoare şi mântuitoare a lumii, se înfăptuieşte prin puterea Duhului Sfânt. El este Cel Care S-a pogorât asupra lui Iisus, transformându-l în Hristos. El este Cel prin care Hristos S-a întrupat din [[Maica Domnului|Sfânta Fecioară Maria]]. El este Cel Care L-a condus pe Hristos către Cruce şi Cel Care L-a ridicat din moarte ca pe un învingător al ei.
  
 
==Dispute==
 
==Dispute==
Linia 41: Linia 36:
  
 
[[en:Epiclesis]]
 
[[en:Epiclesis]]
 +
[[mk:Епиклеза]]

Versiunea curentă din 26 martie 2011 16:47

Acest articol face parte din seria
Sfânta Liturghie
Liturghia pregătitoare
Proscomidia
Obiecte liturgice
Veșminte
Liturghia cuvântului
Ectenia Mare
Antifoanele
Ieșirea cu Sfânta Evanghelie
Troparul sărbătorii
Trisaghionul
Apostolul
Evanghelia
Predica
Ectenia cererii stăruitoare
Ectenia celor chemați
Liturghia euharistică
Heruvicul
Ieșirea cu Cinstitele Daruri
Ectenia credincioșilor
Crezul
Anaforaua
Epicleza
Axionul
Rugăciunea „Tatăl nostru
Împărtășirea
Încheierea
Anafura
Liturghia Darurilor Înainte Sfințite
Editați această casetă

Epicleza (gr. epiklesis) este invocarea / chemarea Duhului Sfânt "peste noi şi peste aceste daruri" (de pâine şi vin), ca să devină "adevărat Trupul şi Sângele Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos". Unii teologi fac distincţie între invocarea peste popor - pe care o numesc "epicleză de părtăşie" - şi invocarea peste Darurile de pâine şi vin - pe care o numesc "epicleză consecratorie" (de sfinţire/consacrare). Epicleza este cea mai importantă parte a Rugăciunii euharistice.

Sfânta Liturghie

Biserica Ortodoxă consideră ca Duhul Sfânt este mereu şi pretutindeni prezent (rugăciunile dimineţii: Care pretutindenea eşti şi pe toate le împlineşti), iar invocarea Sfântului Duh în timpul Sfintei Liturghii este o solemnă afirmare a faptului că toate faptele bune sunt realizate de către Duhul lui Dumnezeu.

În timpul epiclezei, credinciosul îşi alipeşte duhul, inima de cuvintele şi faptele preotului în timp ce aceasta se roagă Domnului pentru sfinţirea darurilor, pâine şi vin, aduse întru pomenirea lui Hristos, daruri ce se vor preschimba întru Trupul şi Sângele lui Hristos.

Rugăciunea

Formula epiclezei poate varia de la o anaforală la alta. Forma consacrată a epiclezei din Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur este următoarea:

Încă aducem Ţie această slujbã duhovnicească şi fără de sânge, şi Te chemăm, Te rugăm şi cu umilinţă la Tine cădem: Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi şi peste aceste Daruri, ce sunt puse înainte.

Şi fă, adică, pâinea aceasta, Cinstit Trupul Hristosului Tău (Amin)

Iar ceea ce este în potirul acesta, Cinstit Sângele Hristosului Tău. (Amin)

Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. (Amin, Amin, Amin )

Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăşi, spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtăşirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăţiei cerurilor, spre îndrãznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă.

Duhul Sfânt

Întreaga lucrare dumnezeiască, creatoare şi mântuitoare a lumii, se înfăptuieşte prin puterea Duhului Sfânt. El este Cel Care S-a pogorât asupra lui Iisus, transformându-l în Hristos. El este Cel prin care Hristos S-a întrupat din Sfânta Fecioară Maria. El este Cel Care L-a condus pe Hristos către Cruce şi Cel Care L-a ridicat din moarte ca pe un învingător al ei.

Dispute

Epicleza a constituit motivul unor importante controverse între Biserica Ortodoxă şi celelalte biserici care doreau să cunoască cum are loc transformarea şi în ce moment se petrece această schimbare.

Biserica Ortodoxă şi-a menţinut cu statornicie învăţătura prin care afirmă că momentul epiclezei este o realitate mistică şi că nu este la îndemâna cunoaşterii umane să o poată înţelege numai prin raţiune. Această cunoaştere, înţelegere, survine numai prin rugăciune. Nu e vorba despre un moment de sfinţire, ci întreaga rugăciune euharistică formeazã un tot unitar şi indivizibil, astfel încât cele trei secţiuni principale ale rugăciunii euharistice, Anaforaua, Anamneza şi Epicleza, reprezintă părţi integrante ale unui unic act de sfinţire.

Aşadar, un astfel de moment precis al sfinţirii darurilor nu poate interveni înainte de "Amin"-ul poporului, prin care se anunţă sfârşitul epiclezei.

O altă dispută este cu privire la necesitatea acestei rugăciuni. Însă cel puţin în liturgica tradiţională slavă, rugăciunea celui de-al treilea ceas a fost adăugată epiclezei, rugăciune prin care cerem Domnului să trimită Duhul Său cel Sfânt asupra Bisericii, la fel cum a făcut în cel de-al treilea ceas, sfinţilor Săi Apostoli şi ucenici, la Cincizecime.