Egeria: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Pagină nouă: {{Traducere EN}} '''Egeria''' (also known as '''Aetheria''') was a western European pilgrim, probably a nun from what is now Spain, who wrote of her pilgrimage to the Holy La...)
 
Linia 1: Linia 1:
 
{{Traducere EN}}
 
{{Traducere EN}}
  
'''Egeria''' (also known as '''Aetheria''') was a western European [[pilgrim]], probably a [[nun]] from what is now Spain, who wrote of her pilgrimage to the Holy Land during the late fourth century. She recorded her experiences in a long letter to the nuns of her community.
+
'''Egeria''' (cunoscută şi ca '''Aetheria''') a fost o [[pelerin]]ă din Europa vestică, probabil o [[călugăriţă]] din ceea ce acum este Spania, care a scris un jurnal despre ăpelerinajul ei în Ţara Sfântă spre sfârşitul secolului IV. Ea şi-a descri experienţele într-o scrisoare lungă către călugăriţele din comunitatea ei.
  
Of what is known of the life of Egeria comes from her writings. From details of her comparisons of the Red Sea to the "Ocean" it appears she came from the western coast of Spain or France. Her pilgrimage to the East likely took place between 381 and 384. As a tourist she differed greatly from present day tourists, whose interests are mainly of the secular world, in that the interests in her travels was only that of the Christian world. She writes of little of the [[pagan]] world around her. Her enthusiasms fill her letter with comments about the environment and Christian world she visited, about the [[monk]]s, the holy places, and the liturgies and services.
+
Tot ceea ce se ştie despre viaţa ei provine din scrierile ei. Din detaliile comparaţiei dintre Marea Roşie şi "Ocean" se poate deduce că provine de pe coasta vestică a Spaniei sau Franţei. Pelerinajul ei în Răsărit se pare că a avut loc între anii 381 şi 384. Ca turistă ea se deosebeşte radical de turiştii vremurilor noastre, al căror interes este îndreptat în marea majoritate spre lumea seculară, prin aceea că în călătoriile ei este interesată exclusiv de lumea creştină. Ea scrie puţin despre lumea [[păgân]]ă din jurul ei. Entuziasmul ei se regăseşte în scridorile ei prin comentariile despre mediul şi lumea creştine pe care le vizitează, despre [[călugăr]]i, locuri sfinte, liturghii şi slujbe.
  
Her experiences were recorded in a book called ''Itinerarium Egeriae'' or ''Travels''. The two surviving parts of her book begin, in the first part, as she approached [[Mount Sinai]] and end in Constantinople and in the second part with descriptions of the services in Jerusalem.
+
Experienţele ei sunt înregistrate într-o carte numită ''Itinerarium Egeriae'' saur ''Călătorii''.Cele două părţi care s-au păstrat ale cărţii ei încep, prima parte, cu apropierea de [[Muntele Sinai]] şi se termină la Constantinopol iar a doua parte cu descrierile slujbelor de la Ierusalim.
  
==Discovery==
+
==Descoperirea==
The only surviving copy of Egeria's book is a manuscript copy in the ''Codex Aretinus'' made in the eleventh century. This copy passed through a number of hands until it came in the possession of the Brotherhood of St. Mary in Arezzo, Italy. It was discovered and its importance recognized by J. F. Gamurini, a scholar, in 1884. He published it in 1887, with a corrected edition the next year. A translation in Russian was published in 1889, and in English in 1891.  
+
Singura copie a cărţii Egeriei care a supravieţuit este o copie manuscrisă aflată în ''Codex Aretinus'' care a fost alcătuit în secolul XI. Această copie a trecut prin mai multe mâini până a ajuns în posesia Frăţiei Sfânta Maria din Arezzo, Italia. A fost descoperită de J. F. Gamurini, un profesor, în 1884 care i-a recunoscut importanţa. El a publicat-o în 1887, urmată apoi de o ediţie corectată anul următor. O traducere în rusă a fost publicată în 1889 iarîn engleză în 1891.
  
Initially attributed by Gamurini to St Silvia of Aquitaine, the attribution was challenged by Dom Ferotin who argued the author was Egeria based upon mention of her in a letter of the seventh century by a monk, Valerius, praising her for her travels to the East.
+
Iniţial atribuită de Gamurini Sfintei Silvia de Aquitaine, a fost apoi atribuită Egeriei de Dom Ferotin care a argumentat că autorul este Egeria pe baza unei menţiuni a ei într-o scrisoare din secolul VII a unui călugăr, Valerius, care se roagă ei pentru protecţie în călătoriile în Răsărit.
  
==Books in English==
+
==Cărţi în engleză==
* ''Egeria's Travels to the Holy Land'', ed. John Wilkinson. Aris & Phillips, 1999 (ISBN 0856687103)
+
* ''Călătoriile Egeriei în Ţara Sfântă'', ed. John Wilkinson. Aris & Phillips, 1999 (ISBN 0856687103)
* ''Egeria: Diary of a Pilgrimage'' (Ancient Christian Writers), ed. George E. Gingras. Newman Press, 1970 (ISBN 0809100290)
+
* ''Egeria: Jurnalul unui pelerinaj'' (Scriitori Creştini Antici), ed. George E. Gingras. Newman Press, 1970 (ISBN 0809100290)
  
==External links==
+
==Legături externe==
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Egeria_(nun)  Wikipedia: Egeria]
+
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Egeria_(călugăriţă)  Wikipedia: Egeria]
*[http://www.christusrex.org/www1/jhs/TSspegria.html  Egeria Holy Sepulchre]  
+
*[http://www.christusrex.org/www1/jhs/TSspegria.html  Egeria Sfântul Mormânt]  
 
*[http://www2.evansville.edu/ecoleweb/glossary/egeria.html  Ecole Glossary: Egeria]
 
*[http://www2.evansville.edu/ecoleweb/glossary/egeria.html  Ecole Glossary: Egeria]
  
[[Category:Monastics]]
+
[[Categorie:Monahi]]

Versiunea de la data 6 februarie 2008 06:10

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.


Egeria (cunoscută şi ca Aetheria) a fost o pelerină din Europa vestică, probabil o călugăriţă din ceea ce acum este Spania, care a scris un jurnal despre ăpelerinajul ei în Ţara Sfântă spre sfârşitul secolului IV. Ea şi-a descri experienţele într-o scrisoare lungă către călugăriţele din comunitatea ei.

Tot ceea ce se ştie despre viaţa ei provine din scrierile ei. Din detaliile comparaţiei dintre Marea Roşie şi "Ocean" se poate deduce că provine de pe coasta vestică a Spaniei sau Franţei. Pelerinajul ei în Răsărit se pare că a avut loc între anii 381 şi 384. Ca turistă ea se deosebeşte radical de turiştii vremurilor noastre, al căror interes este îndreptat în marea majoritate spre lumea seculară, prin aceea că în călătoriile ei este interesată exclusiv de lumea creştină. Ea scrie puţin despre lumea păgână din jurul ei. Entuziasmul ei se regăseşte în scridorile ei prin comentariile despre mediul şi lumea creştine pe care le vizitează, despre călugări, locuri sfinte, liturghii şi slujbe.

Experienţele ei sunt înregistrate într-o carte numită Itinerarium Egeriae saur Călătorii.Cele două părţi care s-au păstrat ale cărţii ei încep, prima parte, cu apropierea de Muntele Sinai şi se termină la Constantinopol iar a doua parte cu descrierile slujbelor de la Ierusalim.

Descoperirea

Singura copie a cărţii Egeriei care a supravieţuit este o copie manuscrisă aflată în Codex Aretinus care a fost alcătuit în secolul XI. Această copie a trecut prin mai multe mâini până a ajuns în posesia Frăţiei Sfânta Maria din Arezzo, Italia. A fost descoperită de J. F. Gamurini, un profesor, în 1884 care i-a recunoscut importanţa. El a publicat-o în 1887, urmată apoi de o ediţie corectată anul următor. O traducere în rusă a fost publicată în 1889 iarîn engleză în 1891.

Iniţial atribuită de Gamurini Sfintei Silvia de Aquitaine, a fost apoi atribuită Egeriei de Dom Ferotin care a argumentat că autorul este Egeria pe baza unei menţiuni a ei într-o scrisoare din secolul VII a unui călugăr, Valerius, care se roagă ei pentru protecţie în călătoriile în Răsărit.

Cărţi în engleză

  • Călătoriile Egeriei în Ţara Sfântă, ed. John Wilkinson. Aris & Phillips, 1999 (ISBN 0856687103)
  • Egeria: Jurnalul unui pelerinaj (Scriitori Creştini Antici), ed. George E. Gingras. Newman Press, 1970 (ISBN 0809100290)

Legături externe