Eclesiologie

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 19 noiembrie 2007 23:35, autor: Kamasarye (Discuție | contribuții) (Membrii Bisericii)
Salt la: navigare, căutare
Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.

Haghia Sophia (Constantinopol)
Acest articol face parte din seria
Introducere în
Creștinismul Ortodox
Sfânta Tradiție
Sfânta Scriptură
Simbolul credinței
Sinoade ecumenice
Sfinții Părinți
Sfânta Liturghie
Drept canonic
Icoane
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl
Iisus Hristos
Sfântul Duh
Biserica
Eclesiologie
Istoria Bisericii
Sfintele Taine
Viața Bisericii
Editează această cutie

Eclesiologia (sau ecleziologia) este acea ramură a teologiei care tratează despre Biserică.

Biserica

Biserica este Trupul lui Hristos, comuniune divino-umană (teantropică) între Iisus Hristos și poporul Său. Unicul Cap al Bisericii este Hristos. Biserica este un obiect al credinței, în sensul că ortodocșii cred în Biserică. Credința tradițională a Bisericii este mărturisită în Crezul niceo-constantinopolitan: "[cred] întru una, sfântă, sobornicească (catholică) și apostolească Biserică". Sensul acestei afirmații este că Biserica este una singură, nedespărțită în mai multe Biserici, sfințită și pusă deoparte pentru lucrarea lui Dumnezeu, desăvârșită și caracterizată prin deplinătate și universalitate (catholică) și are drept caracteristică fundamentală mărturisirea și propovăduirea Evangheliei și botezarea tuturor neamurilor (apostolică) (Matei 28,18-20).

Întrucât Biserica este Trupul lui Hristos, ea este și templul și locul asupra căruia odihnește Duhul Sfânt. Ea este o permanentă Cincizecime.

Biserica este Mireasa lui Hristos, Mireasa eshatologică a Fiului lui Dumnezeu, unită cu El întru credință și dragoste, cea pentru care S-a jertfit pe Cruce. Relația stabilită între Hristos și Biserica sa este asemuită cu relația dintre soț și soția sa, iar imaginea nunții pământești este o închipuire, o umbră a nunții Mielului lui Dumnezeu cu Biserica.

Pentru ortodocși, Biserica este un trup mistic, nu o organizație omenească oarecare. În Biserică se află comunitatea, unde omul își regăsește adevărata natură și unde poate crește veșnic în comuniunea cu Dumnezeu, prin Hristos, întru Duhul Sfânt. Unitatea Bisericii nu este întreruptă în timp sau spațiu și nu este limitată doar la cei care trăiesc astăzi pe pământ. Unitatea Bisericii este comuniunea Sfintei Treimi cu toți cei care trăiesc întru Dumnezeu: Sfinții Îngeri, drepții adormiți și toți cei ce trăiesc pe pământ după poruncile lui Hristos și cu puterea Duhului Sfânt.


Comunitatea Bisericii este locul mântuirii oamenilor; este cu adevărat Arca în care omenirea se poate salva de potopul decăderii și al păcatului. În Biserică, creștinii lucrează în mod sacramental la propria mântuire , "cu frică și cutremur" ([Filipeni 2, 12], închinându-se Sfintei Treimi în Duh și adevăr. Biserica este stâlpul și temelia adevărului ([I Timotei 3, 15]) și pe ea se pot bizui creștinii în lupta lor de a afla ei înșiși unicul Adevăr. Biserica este veșnică, și porțile Iadului nu o vor birui ([Matei 16, 18]).

Unitate în diversitate

Biserica în întregul ei este o icoană a lui Dumnezeu în Treime', taină a unității în diversitate. În Sfânta Treime, cei trei sunt un singur Dumnezeu, dar fiecare Persoană este distinctă; în Biserică, mulțimea persoanelor umane se face una, dar fiecare își păstrează identitatea personală nestânjenită. Perihoreza (împreună-locuirea Persoanelor Sfintei Treimi este modelul ideal al Bisericii care nu poate ființa decât comunitar (nu există Biserică formată dintr-o singură persoană). În Biserică nu există conflict între libertate și autoritate; în Biserică este unitate, dar nu totalitarism.


Membrii Bisericii

Biserica este alcătuită din profeții și sfinții Vechiului și Noului Testament, din îngeri și din comunitatea istorică a credincioșilor vii, adormiți și din generațiile viitoare, și în ea se află unul și același Har al lui Dumnezeu. Este o comunitate atât vizibilă cât și invizibilă, divină și umană. Ea este vizibilă, întrucât cuprinde comunități concrete de oameni care se închină lui Dumnezeu; este invizibilă întrucât îi cuprinde și pe sfinți și pe îngeri. Este umană, întrucât membrii ei pământeni sunt păcătoși; este divină, pentru că este Trupul lui Hristos. Cam ca în cazul Întrupării.

Dar nu există separare între vizibil și invizibil, între Biserica militantă și Biserica triumfătoare (ca să folosim terminologia occidentală), deoarece ambele alcătuiesc, împreună, o singură realitate continuă. Biserica vizibilă, cea de pe pământ, trăiește în deplină comuniune și unitate cu întregul trup al Bisericii, al cărei Cap este Hristos. Astfel, deși Ortodoxia folosește termenii de "Biserică vizibilă și invizibilă", insistă foarte mult asupra faptului că nu sunt două Biserici, ci una singură (iar termenii sunt folosiți doar în raport cu înțelegerea umană).

Până la urmă, marginile Bisericii sunt cunoscute doar lui Dumnezeu, dar în afara contextului istoric al Bisericii - al Bisericii Ortodoxe - natura relației oricărei ființe umane cu Biserica (fie că e vorba de un creștin, fie că nu) ne este necunoscută. De-a lungul Istoriei Bisericii, diferite grupări s-au separat de Biserică, o realitate tragică, care însă nu face ca Biserica să se separe în mai multe Biserici, ci mai degrabă îi separă pe unii credincioși de Biserică. Soarta finală a acestor creștini din comunitățile separate de Biserică se află la mila și Harul lui Dumnezeu, după cum la mila lui Dumnezeu se află și cei care au fost membri ai Bisericii în viața aceasta.

Before Pentecost

It is sometimes inaccurate to think that the Church started on Pentecost. The teaching of the holy Fathers is that the Church existed before all other things.

  • Saint Epiphanius of Cyprus writes, "The Catholic Church, which exists from the ages, is revealed most clearly in the incarnate advent of Christ".
  • Saint John Damascene observes, "The Holy Catholic Church of God, therefore, is the assembly of the holy Fathers, Patriarchs, Prophets, Apostles, Evangelists, and Martyrs who have been from the very beginning, to whom were added all the nations who believed with one accord".
  • According to Saint Gregory the Theologian, "The Prophets established the Church, the Apostles conjoined it, and the Evangelists set it in order".
  • The Church existed from the creation of the Angels, for the Angels came into existence before the creation of the world, and they have always been members of the Church. Saint Clement , Bishop of Rome, says in his second epistle to the Corinthians, the Church "was created before the sun and moon"; and a little further on, "The Church exists not now for the first time, but has been from the beginning".

Pentecost was the ordination of the Apostles, the commencement of the apostolic preaching to the nations, and the inauguration of the priesthood of the new Israel. The feast of holy Pentecost, therefore, determined the beginning of the priesthood of grace, not the beginning of the Church.

See also

Sursa

External links