Eclesiologie

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 17 noiembrie 2007 19:28, autor: Kamasarye (Discuție | contribuții) (traducere - început)
Salt la: navigare, căutare
Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.

Haghia Sophia in Constantinople
Format:Creştinism ortodox

Eclesiologia (sau ecleziologia) este acea ramură a [[teologie]i care tratează despre Biserică.

Biserica

Biserica este Trupul lui Hristos, comuniune divino-umană (teantropică) între Iisus Hristos și poporul Său. Unicul Cap al Bisericii este Hristos. Biserica este un obiect al credinței, în sensul că ortodocșii cred în Biserică. Credința tradițională a Bisericii este mărturisită în Crezul niceo-constantinopolitan: "[cred] întru una, sfântă, sobornicească (catholică) și apostolească Biserică"'. Sensul acestei afirmații este că Biserica este una singură, nedespărțită în mai multe Biserici, sfințită și pusă deoparte pentru lucrarea lui Dumnezeu, desăvârșită și caracterizată prin deplinătate și universalitate (catholică) și are drept caracteristică fundamentală mărturisirea și propovăduirea Evangheliei și botezarea tuturor neamurilor (apostolică) (Matei 28,18-20).

Întrucât Biserica este Trupul lui Hristos, ea este și templul și locul asupra căruia odihnește Duhul Sfânt. Ea este o permanentă Cincizecime.

Biserica este Mireasa lui Hristos, Mireasa eshatologică a Fiului lui Dumnezeu, unită cu El întru credință și dragoste, cea pentru care S-a jertfit pe Cruce. Relația stabilită între Hristos și Biserica sa este asemuită cu relația dintre soț și soția sa, iar imaginea nunții pământești este o închipuire, o umbră a nunții Mielului lui Dumnezeu cu Biserica.

Pentru ortodocși, Biserica este un trup mistic, nu o organizație omenească oarecare. În Biserică se află comunitatea, unde omul își regăsește adevărata natură și unde poate crește veșnic în comuniunea cu Dumnezeu, prin Hristos, întru Duhul Sfânt. Unitatea Bisericii nu este ruptă de timp sau spațiu și nu este limitată doar la cei care trăiesc astăzi pe pământ. Unitatea Bisericii este comuniunea Sfintei Treimi cu toți cei care trăiesc întru Dumnezeu: Sfinții Îngeri, drepții adormiți și toți cei ce trăiesc pe pământ după poruncile lui Hristos și cu puterea Duhului Sfânt.


The Orthodox see the Church as a mystical organism, not an organization of like thinking people. In the Church is the community where man is what he is created to be and can grow for eternity in divine life in communion with God through Christ in the Holy Spirit. The unity of the Church is not broken by time or space and is not limited merely to those alive upon the earth. The unity of the Church is the unity of the Blessed Trinity and of all of those who live with God: the holy angels, the righteous dead, and those who live upon the earth according to the commandments of Christ and the power of the Holy Spirit.

The community of the Church is the locus of salvation for mankind; it is truly the Ark in which mankind may be saved from the flood of corruption and sin. In it, Christians sacramentally work out their salvation with fear and trembling (Phil. 2:12), worshipping the Holy Trinity in spirit and in truth. The Church is the pillar and ground of truth (I Tim. 3:15) and thus may be relied upon in the Christian's struggle to apprehend the one truth for himself. The Church is eternal, and the gates of Hell will never prevail against it (Matt. 16:18).

Unity in diversity

The Church as a whole is an icon of God the Trinity, the mystery of unity in diversity. In the Trinity the three are one God, yet each is fully personal; in the Church a multitude of human persons are united in one, yet each preserves his personal diversity unimpaired. The mutual indwelling of the persons of the Trinity is paralleled by the coinherence of the members of the Church. In the Church there is no conflict between freedom and authority; in the Church there is unity, but no totalitarianism.

Membership

The Church consists of the prophets and saints of both the Old and New Covenants, the angels and the concrete, historical community of believers in this earthly life, past and future generations, in one and the same grace of God . It is both visible and invisible, both divine and human. It is visible, for it is composed of concrete congregations, worshipping here on earth; it is invisible, for it also includes the saints and the angels. It is human, for its earthly members are sinners; it is divine, for it is the Body of Christ. Not unlike the incarnation.

There is no separation between the visible and the invisible, between (to use western terminology) the Church militant and the Church triumphant, for the two make up a single and continuous reality. The Church visible, or upon earth, lives in, complete communion and unity with the whole body of the Church, of which Christ is the Head. Orthodoxy, therefore, while using the phrase 'the Church visible and invisible,' strongly insists that there are not two Churches, but one. (The term is only in relation to man.)

The boundaries of the Church are ultimately known only to God himself, but outside the historical context of the Church—that is, the Orthodox Church—the nature of the connection of any human being to the Church (whether a believer in Christ or not) is unknown to us. Throughout Church History, various groups have broken from the Church, a tragic reality which does not divide the Church but rather divides believers from the Church. The final status of Christians in such communities is dependent on God's mercy and grace, as is the case with those with membership in the Church in this life.

Before Pentecost

It is sometimes inaccurate to think that the Church started on Pentecost. The teaching of the holy Fathers is that the Church existed before all other things.

  • Saint Epiphanius of Cyprus writes, "The Catholic Church, which exists from the ages, is revealed most clearly in the incarnate advent of Christ".
  • Saint John Damascene observes, "The Holy Catholic Church of God, therefore, is the assembly of the holy Fathers, Patriarchs, Prophets, Apostles, Evangelists, and Martyrs who have been from the very beginning, to whom were added all the nations who believed with one accord".
  • According to Saint Gregory the Theologian, "The Prophets established the Church, the Apostles conjoined it, and the Evangelists set it in order".
  • The Church existed from the creation of the Angels, for the Angels came into existence before the creation of the world, and they have always been members of the Church. Saint Clement , Bishop of Rome, says in his second epistle to the Corinthians, the Church "was created before the sun and moon"; and a little further on, "The Church exists not now for the first time, but has been from the beginning".

Pentecost was the ordination of the Apostles, the commencement of the apostolic preaching to the nations, and the inauguration of the priesthood of the new Israel. The feast of holy Pentecost, therefore, determined the beginning of the priesthood of grace, not the beginning of the Church.

See also

External links