Duminica Tuturor Sfinților

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Duminica Tuturor Sfinților

Duminica Tuturor Sfinților, este prima duminică după Rusalii, fiind denumită astfel pentru pomenirea tuturor sfinților trecuți în calendare și în sinaxare, care s-au proslăvit de Dumnezeu din iubirea Sa atotcuprinzătoare.

Semnificație

Această duminică, prima după Rusalii, este o duminică închinată generic tuturor sfinților. Este o sărbătoare comună a tuturor sfinților care s-au pierdut în negura veacurilor, s-au uitat, sau ale căror nume au rămas necunoscute.

Denumirea „tuturor sfinților” se află și în Sfânta Scriptură: „Și a venit un alt înger și a stat la altar, având cădelniță de aur, și i s-a dat lui tămâie multă, ca s-o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur dinaintea tronului. Și fumul tămâiei s-a suit, din mâna îngerului, înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinților.” (Apocalipsa 8:3-4)

Este de remarcat faptul că duminica imediat următoare (a doua duminică după Rusalii) este Duminica Sfinților Români, în acest fel fiind întărită comuniunea între sfinții din toată lumea și sfinții din ținuturile românești, care cu viața lor au mărturisit pe Hristos și au făcut să fie lucrătoare în sufletele lor darurile Sfântului Duh.

Istoric

Această sărbătoare a fost introdusă mai întâi în Antiohia, în secolul al IV-lea, apoi în Apus în anul 608, unde a fost sărbătorită mai întâi la 13 mai, iar mai târziu a fost mutată la 1 noiembrie (așa cum se sărbătorește în Biserica Romano-Catolică până astăzi, ca Sărbătoarea Sfinților). În Biserica Ortodoxă această pomenire, a sfinților de pretutindeni și din toate timpurile, se face în prima duminică după Rusalii.

Imnografie

Acatist

Icosul 1:

Soborul îngeresc, micșorat prin căderea îngerilor celor cu trufie, s-a împlinit iar de către voi, toți Sfinții. În ziua prăznuirii voastre, cetele îngerești minunat vă prăznuiesc și pe toată lumea o cheamă spre veselie duhovnicească. Iar noi, urmând lor, cu bucurie grăim către voi:

Bucurați-vă, sfinților din veac, de Dumnezeu aleși și așezați în slava cea cerească;
Bucurați-vă, că prin alegerea voastră, cu ostenelile cele bune credința ați săvârșit;
Bucurați-vă, că prin faptele voastre cele cele bune, calea cea dreaptă către cer ne-ați arătat-o;
Bucurați-vă, cei ce mai înainte de lagea lui Dumnezeu cea scrisă, după legea cugetului ați viețuit;
Bucurați-vă, că în urma Legii, cu evlavie viața ați săvârșit;
Bucurați-vă, cei din Legea nouă, care luminați prin fapte bune ați strălucit;
Bucurați-vă, cei ce în vremurile de pe urmă, bine ați plăcut lui Dumnezeu, și plată cu cei dintâi ați primit;
Bucurați-vă, că de la necazurile cele pământești ați trecut la odihnă cea cerească;
Bucurați-vă, că v-ați învrednicit a vedea slava lui Dumnezeu cea negrăită;
Bucurați-vă, cei ce pururea vă rugați pentru cei ce vă cinstesc pe voi;
Bucurați-vă, Sfinților toți, rugători fierbinți către Dumnezeu, pentru toată lumea!

Condac:

O, preafericiților Părinți, împlinitorii voii lui Dumnezeu, Sfinților toți, cei ce ați câștigat moștenirea veșnicelor bunătăți, primiți aceasta cântare a noastră de laudă, și prin rugăciunile voastre cele bine plăcute și primite de către Dumnezeu, cereți iertarea păcatelor noastre și izbăvirea de chinurile cele veșnice. Ca împreună cu voi, în patria cea cerească, să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Surse