Distincții bisericești: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
m (a redenumit Distincţii bisericeşti în Distincții bisericești: diacritice cu virgulă)
m
 
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Cler}}
 
{{Cler}}
'''Distincţiile bisericești''' au fost stabilite în Biserica Ortodoxă pentru a-i cinsti în mod deosebit pe [[cler]]icii merituoşi. Acestea pot consta în acordarea de ranguri onorifice şi sunt diferite pentru clerul de mir şi cel monahal.  Frecvent, acestor distincţii le sunt asociate elemente distinctive de îmbrăcăminte.  
+
'''Distincțiile bisericești''' au fost stabilite în Biserica Ortodoxă pentru a-i cinsti în mod deosebit pe [[cler]]icii merituoși. Acestea pot consta în acordarea de ranguri onorifice și sunt diferite pentru clerul de mir și cel monahal.  Frecvent, acestor distincții le sunt asociate elemente distinctive de îmbrăcăminte.  
  
 
==Ranguri onorifice==
 
==Ranguri onorifice==
 
===Pentru clerul de mir===
 
===Pentru clerul de mir===
Potrivit ''Statutului de organizare şi funcţionare al [[Biserica Ortodoxă Română|Bisericii Ortodoxe Române]]'' (art. 144-145), episcopii [[chiriarh|eparhioţi]] pot acorda preoţilor următoarele ranguri onorifice, în ordine crescătoare:
+
Potrivit ''Statutului de organizare și funcționare al [[Biserica Ortodoxă Română|Bisericii Ortodoxe Române]]'' (art. 144-145), episcopii [[chiriarh|eparhioți]] pot acorda preoților următoarele ranguri onorifice, în ordine crescătoare:
*[[Sachelar (preot)|sachelar]] – pentru preoţii cu activitate bisericească bogată; poartă ca semn distinctiv un brâu albastru;
+
*[[Sachelar (preot)|sachelar]] – pentru preoții cu activitate bisericească bogată; poartă ca semn distinctiv un brâu albastru;
*[[Iconom (preot)|iconom]] – pentru preoţii sachelari cu activitate bisericească remarcabilă; poartă ca semn distinctiv un brâu roşu, iar la slujbele religioase poartă [[bederniţa|bederniţă]].
+
*[[Iconom (preot)|iconom]] – pentru preoții sachelari cu activitate bisericească remarcabilă; poartă ca semn distinctiv un brâu roșu, iar la slujbele religioase poartă [[Bederniță|bederniță]].
*[[Iconom stavrofor (preot)|iconom stavrofor]] – pentru preoţii iconomi cu activitate bisericească excepţională; se acordă în cadrul permanenţei Consiliului eparhial; poartă ca semn distinctiv o cruce pectorală, brâu roşu, iar la slujbe poartă bederniţa.
+
*[[Iconom stavrofor (preot)|iconom stavrofor]] – pentru preoții iconomi cu activitate bisericească excepțională; se acordă în cadrul permanenței Consiliului eparhial; poartă ca semn distinctiv o cruce pectorală, brâu roșu, iar la slujbe poartă bedernița.
  
[[Diacon]]ii cu activitate îndelungată şi merite deosebite pot primi de la chiriarh rangul de arhidiaconi şi dreptul de a purta cruce pectorală.
+
[[Diacon]]ii cu activitate îndelungată și merite deosebite pot primi de la chiriarh rangul de arhidiaconi și dreptul de a purta cruce pectorală.
  
Toate aceste distincţii au caracter permanent, dar sunt revocabile, pentru abateri grave.
+
Toate aceste distincții au caracter permanent, dar sunt revocabile, pentru abateri grave.
  
 
===Pentru monahi===
 
===Pentru monahi===
  
Clericii monahi şi monahii cu sau fără funcţii administrative pot la rândul lor primi o serie de distincţii bisericeşti (art. 81, 109, 130 din ''Statutul BOR''), în ordine crescătoare acestea fiind:
+
Clericii monahi și monahii cu sau fără funcții administrative pot la rândul lor primi o serie de distincții bisericești (art. 81, 109, 130 din ''Statutul BOR''), în ordine crescătoare acestea fiind:
*[[singhel]] –  iniţial desemna pe monahul care împărţea chilia cu episcopul; rang pur onorific.
+
*[[singhel]] –  inițial desemna pe monahul care împărțea chilia cu episcopul; rang pur onorific.
 
*[[protosinghel]]  
 
*[[protosinghel]]  
 
*[[arhimandrit]] – conferit de chiriarh cu aprobarea Sfântului Sinod.
 
*[[arhimandrit]] – conferit de chiriarh cu aprobarea Sfântului Sinod.
Rangurile de protosinghel şi arhimandrit permit accesul la o serie de funcţii administrative. Astfel, [[exarh]]ii mănăstirilor se aleg dintre protosingheli sau arhimandriţi, iar arhimandriţii sunt eligibili pentru rangul de [[episcop]].
+
Rangurile de protosinghel și arhimandrit permit accesul la o serie de funcții administrative. Astfel, [[exarh]]ii mănăstirilor se aleg dintre protosingheli sau arhimandriți, iar arhimandriții sunt eligibili pentru rangul de [[episcop]].
  
În Biserica Ortodoxă Română există şi o distincţie onorifică pentru monahii. Astfel, stareţa unei mănăstiri poate primi dreptul de a purta cruce pectorală (stareţă stavroforă).
+
În Biserica Ortodoxă Română există și o distincție onorifică pentru monahii. Astfel, stareța unei mănăstiri poate primi dreptul de a purta cruce pectorală (stareță stavroforă).
  
==Ordine şi medalii==
+
==Ordine și medalii==
Pe lângă distincţiile bisericeşti obişnuite, preoţii, monahii sau mirenii mai pot primi, pentru activitate meritorie în folosul Bisericii, ordine şi medalii din partea chiriarhilor – mitropoliţi, arhiepiscopi sau episcopi. La nivelul Patriarhiei române, principala distincţie este ''Crucea patriarhală''. Eparhiile şi mitropoliile au dreptul să-şi stabilească propriile distincţii (art. 147 din Statut). Aceste distincţii nu au efect în planul slujirii liturgice.
+
Pe lângă distincțiile bisericești obișnuite, preoții, monahii sau mirenii mai pot primi, pentru activitate meritorie în folosul Bisericii, ordine și medalii din partea chiriarhilor – mitropoliți, arhiepiscopi sau episcopi. La nivelul Patriarhiei române, principala distincție este ''Crucea patriarhală''. Eparhiile și mitropoliile au dreptul să-și stabilească propriile distincții (art. 147 din Statut). Aceste distincții nu au efect în planul slujirii liturgice.
  
==Rolul liturgic al distincţiilor bisericeşti==
+
==Rolul liturgic al distincțiilor bisericești==
Distincţiile administrative sau onorifice sunt, alături de vechimea în hirotonie, criterii pentru stabilirea ordinii în slujirea liturgică (''protia''). Astfel, în stabilirea ordinii de precedenţă a preoţilor în slujire, are prioritate criteriul rangului administrativ: preotul cu rangul administrativ cel mai înalt va fi (în absenţa [[episcop|ierarhului]], conducătorul (protosul) soborului; între preoţii fără ranguri administrative, ordinea se stabileşte pe baza vechimii în hirotonie, iar pentru preoţii cu vechime egală în hirotonie ordinea se stabileşte în funcţie de distincţiile onorifice.
+
Distincțiile administrative sau onorifice sunt, alături de vechimea în hirotonie, criterii pentru stabilirea ordinii în slujirea liturgică (''protia''). Astfel, în stabilirea ordinii de precedență a preoților în slujire, are prioritate criteriul rangului administrativ: preotul cu rangul administrativ cel mai înalt va fi (în absența [[episcop|ierarhului]], conducătorul (protosul) soborului; între preoții fără ranguri administrative, ordinea se stabilește pe baza vechimii în hirotonie, iar pentru preoții cu vechime egală în hirotonie ordinea se stabilește în funcție de distincțiile onorifice.
  
Şi în cazul clerului monahal, ordinea slujirii este dată de rangul fiecăruia, în ordine descrescătoare: [[arhimandrit|arhimandriţi]], [[protosinghel]]i, [[singhel]]i şi ieromonahi simpli.
+
și în cazul clerului monahal, ordinea slujirii este dată de rangul fiecăruia, în ordine descrescătoare: [[arhimandrit|arhimandriți]], [[protosinghel]]i, [[singhel]]i și ieromonahi simpli.
  
Atunci când slujesc împreună clerici monahi şi clerici de mir, au prioritate, pentru ranguri echivalente, clericii monahi: arhimandriţii trec înaintea iconomilor stavrofori, protosinghelii înaintea iconomilor, singhelii înaintea sachelarilor.
+
Atunci când slujesc împreună clerici monahi și clerici de mir, au prioritate, pentru ranguri echivalente, clericii monahi: arhimandriții trec înaintea iconomilor stavrofori, protosinghelii înaintea iconomilor, singhelii înaintea sachelarilor.
  
 
==Surse==
 
==Surse==
*''[http://www.patriarhia.ro/_upload/documente/statutul_bor.pdf Statutul de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române]'', 2008.
+
*''[http://patriarhia.ro/images/documente/statutul_bor.pdf Statutul de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române]'', 2008.
*''Tipic bisericesc'', Reîntregirea, Alba-Iulia, 2003, pp. 84-85.
+
*''Tipic bisericesc'', Reîntregirea, Alba-Iulia, 2003, pp.84-85.
  
 
[[Categorie:Cler]]
 
[[Categorie:Cler]]
 +
 +
[[en:Clergy awards]]

Versiunea curentă din 28 noiembrie 2018 07:49

Acest articol face parte din seria
Cler
Antiochian local synod.jpg
Ordinele mari
EpiscopPreotDiacon
Ordinele mici
SubdiaconCiteț
CantorAcolit
Ordine dispărute
HorepiscopExorcist
Paznicul ușiiDiaconiță
Titluri episcopale
PatriarhCatolicos
ArhiepiscopMitropolit
VicarTitular
Titluri preoțești
ProtopopParoh
ProtosinghelSachelar
IconomIconom stavrofor
Titluri diaconale
Arhidiacon
ProtodiaconIerodiacon
Titluri monahale
Arhimandrit
StarețEgumen
Adiacente
HirotonieVeșminte
Formule de adresare
Distincții bisericești
ExarhVicar
Editați această casetă


Distincțiile bisericești au fost stabilite în Biserica Ortodoxă pentru a-i cinsti în mod deosebit pe clericii merituoși. Acestea pot consta în acordarea de ranguri onorifice și sunt diferite pentru clerul de mir și cel monahal. Frecvent, acestor distincții le sunt asociate elemente distinctive de îmbrăcăminte.

Ranguri onorifice

Pentru clerul de mir

Potrivit Statutului de organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Române (art. 144-145), episcopii eparhioți pot acorda preoților următoarele ranguri onorifice, în ordine crescătoare:

  • sachelar – pentru preoții cu activitate bisericească bogată; poartă ca semn distinctiv un brâu albastru;
  • iconom – pentru preoții sachelari cu activitate bisericească remarcabilă; poartă ca semn distinctiv un brâu roșu, iar la slujbele religioase poartă bederniță.
  • iconom stavrofor – pentru preoții iconomi cu activitate bisericească excepțională; se acordă în cadrul permanenței Consiliului eparhial; poartă ca semn distinctiv o cruce pectorală, brâu roșu, iar la slujbe poartă bedernița.

Diaconii cu activitate îndelungată și merite deosebite pot primi de la chiriarh rangul de arhidiaconi și dreptul de a purta cruce pectorală.

Toate aceste distincții au caracter permanent, dar sunt revocabile, pentru abateri grave.

Pentru monahi

Clericii monahi și monahii cu sau fără funcții administrative pot la rândul lor primi o serie de distincții bisericești (art. 81, 109, 130 din Statutul BOR), în ordine crescătoare acestea fiind:

  • singhel – inițial desemna pe monahul care împărțea chilia cu episcopul; rang pur onorific.
  • protosinghel
  • arhimandrit – conferit de chiriarh cu aprobarea Sfântului Sinod.

Rangurile de protosinghel și arhimandrit permit accesul la o serie de funcții administrative. Astfel, exarhii mănăstirilor se aleg dintre protosingheli sau arhimandriți, iar arhimandriții sunt eligibili pentru rangul de episcop.

În Biserica Ortodoxă Română există și o distincție onorifică pentru monahii. Astfel, stareța unei mănăstiri poate primi dreptul de a purta cruce pectorală (stareță stavroforă).

Ordine și medalii

Pe lângă distincțiile bisericești obișnuite, preoții, monahii sau mirenii mai pot primi, pentru activitate meritorie în folosul Bisericii, ordine și medalii din partea chiriarhilor – mitropoliți, arhiepiscopi sau episcopi. La nivelul Patriarhiei române, principala distincție este Crucea patriarhală. Eparhiile și mitropoliile au dreptul să-și stabilească propriile distincții (art. 147 din Statut). Aceste distincții nu au efect în planul slujirii liturgice.

Rolul liturgic al distincțiilor bisericești

Distincțiile administrative sau onorifice sunt, alături de vechimea în hirotonie, criterii pentru stabilirea ordinii în slujirea liturgică (protia). Astfel, în stabilirea ordinii de precedență a preoților în slujire, are prioritate criteriul rangului administrativ: preotul cu rangul administrativ cel mai înalt va fi (în absența ierarhului, conducătorul (protosul) soborului; între preoții fără ranguri administrative, ordinea se stabilește pe baza vechimii în hirotonie, iar pentru preoții cu vechime egală în hirotonie ordinea se stabilește în funcție de distincțiile onorifice.

și în cazul clerului monahal, ordinea slujirii este dată de rangul fiecăruia, în ordine descrescătoare: arhimandriți, protosingheli, singheli și ieromonahi simpli.

Atunci când slujesc împreună clerici monahi și clerici de mir, au prioritate, pentru ranguri echivalente, clericii monahi: arhimandriții trec înaintea iconomilor stavrofori, protosinghelii înaintea iconomilor, singhelii înaintea sachelarilor.

Surse