Dismas: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Imnografie)
(Imnografie)
Linia 29: Linia 29:
  
 
:''Iudeii au închis în mormânt Viața, iar tâlharul a deschis cu limba raiul; strigând și grăind: Cel ce cu mine și pentru mine te-ai răstignit pe lemn, arată-te mie pe scaun, șezând împreună cu Tatăl! Acesta este Hristos, Dumnezeul nostru, cel ce are mare milă.'' - Ultima stihiră de la Laude, utrenia glasului 3
 
:''Iudeii au închis în mormânt Viața, iar tâlharul a deschis cu limba raiul; strigând și grăind: Cel ce cu mine și pentru mine te-ai răstignit pe lemn, arată-te mie pe scaun, șezând împreună cu Tatăl! Acesta este Hristos, Dumnezeul nostru, cel ce are mare milă.'' - Ultima stihiră de la Laude, utrenia glasului 3
 +
 +
:''Pe strămoșul Adam care a lepădat porunca Ta, Hristoase, l-ai izgonit din rai; iar pe tâlharul ce te-a mărturisit pe cruce, Îndurate, în rai l-ai sălășluit, căci el a strigat: Pomenește-mă, Mântuitorule, întru împărăția Ta!'' - stihiră la Fericirile de la Sfânta Liturghie, glasul 3
 +
 +
:''Căutând la intrarea mormântului, și văpaia îngerului nerăbdând, Mironosițele cu cutremur s-au mirat, zicând: Au doar a fost furat cel ce a deschis tâlharului raiul? Sau s-a sculat cela ce și rnai înainte de patimă a vestit Învierea? Cu adevărat a înviat Hristos-Dumnezeu, dăruind celor din iad viață și înviere.'' - prima sedealnă de la Utrenia duminicii, glasul 4
 +
 +
:''Pentru lemn, Adam din rai a fost lepădat; iar prin lemnul crucii, tâlharul în rai s-a sălășluit. Că acela, gustând, a lepădat porunca Celui ce l-a făcut pe el, iar acesta, împreună răstignindu-se, pe Dumnezeu cel ce se tăinuia, l-a mărturisit, strigând: Pomenește-mă, întru împărăția Ta!'' - stihiră la Fericirile de la Sfânta Liturghie, glasul 4
 +
 +
:''Cel ce te-ai înălțat, pe cruce de voie și ai stricat puterea morții, și ai șters, ca un Dumnezeu zapisul cel ce era împotriva noastră, dăruiește-ne și nouă pocăința tâlharului. Unule iubitorule de oameni, celor ce-ți slujim cu credință, Hristoase, Dumnezeul nostru, și strigăm Ție: pomenește-ne pe noi întru împărăția Ta!''  - stihiră la Fericirile de la Sfânta Liturghie, glasul 4
 +
 +
:''Pe cel ce a înviat din morți și puterea iadului a prădat și s-a arătat femeilor mironosițe, zicându-le: "Bucurați-vă!" credincioșii să-l rugăm, ca să mântuiască de stricăciune sufletele noastre, ale celor ce pururea strigăm către Dânsul cu glasul tâlharului celui mulțumitor: Pomenește-ne și pe noi întru împărăția Ta!''  - stihiră la Fericirile de la Sfânta Liturghie, glasul 4
 +
 +
:''Doamne, după Învierea Ta cea de a treia zi și după închinarea Apostolilor, Petru a strigat către Tine: "Femeile au luat îndrăzneală, iar eu m-am temut; tâlharul, Dumnezeule, te-a cuvântat, iar eu m-am lepădat de Tine, Oare mai chema-mă-vei pe mine încă ucenic, sau iarăși mă vei arăta vânător adîncului? Ci mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, Dumnezeule, și mă mântuiește".'' - al doilea rând de sedelne la utrenia duminicii, glasul 5
 +
 +
:''Tâlharul pe cruce pe Tine Dumnezeu a fi crezându-te, Hristoase, te-a mărturisit curat, din inimă strigând: pomenește-mă Doamne, întru împărăția Ta!''  - stihiră la Fericirile de la Sfânta Liturghie, glasul 5
 +
 +
:''Pe Adam cel prin lemn amăgit, prin lemnul crucii l-ai mântuit Dumnezeule, și pe tâlharul cel ce a strigat: Pomenește-mă, Doamne, întru împărăția Ta.'' - stihiră la Fericirile de la Sfânta Liturghie, glasul 6
 +
 +
:''Stricat-ai cu crucea Ta moartea, deschis-ai tâlharului raiul; plângerea mironosițelor o ai schimbat și Apostolilor a propovădui le-ai poruncit, că ai înviat, Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare milă.'' - troparul îmvierii, glas 7
 +
 +
:''Frumos era și bun la mâncare rodul ce m-a omorât. Hristos este pomul vieții, din care mâncând, nu mor, ci strig cu tâlharul: Pomenește-mă, Doamne, întru împărăția Ta!'' - stihiră la Fericirile de la Sfânta Liturghie, glasul 7
  
 
==Sursa==
 
==Sursa==

Versiunea de la data 4 ianuarie 2011 21:52

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.


Sfântul Dismas (uneori Dimas sau Dima), cunoscut și ca ”tâlharul cel bun” sau ”tâlharul pocăit”, a fost unul din cei doi ”făcători de rele” răstigniți de-a dreapta și de-a stânga lui Iisus, și care s-a pocăit pe cruce, certându-l pe tâlharul care-l batjocorea pe Iisus și cerându-i Mântuitorului: ”Pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni în împărăţia Ta.” (Luca 23, 42). Numele de Dismas nu apare în Noul Testament; din ce cunoaște aghiologia până astăzi, numele de Dismas este pomenit pentru prima oară în secolul al XII-lea; alte tradiții dau tâlharului celui pocăit alte nume. Deși Biserica nu l-a canonizat niciodată în mod formal pe Dismas, el este în general considerat un sfânt în virtutea cuvintelor Mântuitorului pe cruce: ”Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în rai.” (Luca 23, 43). În unele biserici prăznuirea lui se face la 25 martie.

Evanghelia după Luca

În Evanghelia după Luca, capitolul 23 - http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=23

39. Iar unul dintre făcătorii de rele răstigniţi, Îl hulea zicând: Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi şi pe noi. 40. Şi celălalt, răspunzând, îl certa, zicând: Nu te temi tu de Dumnezeu, că eşti în aceeaşi osândă? 41. Şi noi pe drept, căci noi primim cele cuvenite după faptele noastre; Acesta însă n-a făcut nici un rău. 42. Şi zicea lui Iisus: Pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni în împărăţia Ta. 43. Şi Iisus i-a zis: Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în rai.

Viața

According to he Scriptures, Christ crucified along with two others yet none of the gospel's actually name them. The Gospel of Luke describes one of these thiefs as "penitent", who was later assigned the name Dismas in the the Gospel of Nicodemus. The name of "Dismas" was adapted from a Greek word meaning "sunset" or "death." The other thief's name is given as Gestas. The apocryphal Arabic Infancy Gospel calls the two thieves "Titus and Dumachus", and adds a tale about how Titus (the good one) prevented the other thieves in his company from robbing Mary and Joseph during their Flight into Egypt. In the Russian tradition the Good Thief's name is Rakh.

Patriarch Teofil al Alexandriei (385-412) wrote a Homily on the Crucifixion and the Good Thief, which is classic Coptic literature. In the Eastern Orthodox Church one of the hymns of Good Friday, commemorating the Crucifixion of Jesus Christ and his death at Golgotha, is entitled, The Good Thief (or The Wise Thief, Church Slavonic: Razboinika blagorazumnago), and speaks of how Christ granted Dismas Paradise. There are also several moving compositions of this hymn which are used by the Russians and form one of the highlights of the Matins service on Good Friday.

Imnografie

Cinei Tale celei de taină astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune Taina Ta vrăjmașilor Tăi, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mă mărturisesc ție: pomenește-mă, Doamne, întru împărăția Ta. - Heruvicul din Joia Mare (și rugăciune care se citește la fiecare împărtășire cu Trupul și Sângele lui Hristos)
Pocăința tâlharului raiul a dobândit, iară plângerea mironosițelor bucurie a vestit, că ai înviat, Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare milă. - Ipacoiul de la utrenia glasului 1 (citit între Troparele Învierii și primul rând de antifoane de la utrenie)
Când te-ai pironit pe lemnul crucii, atunci s-a omorât stăpânirea vrăjmașului; făptura s-a clătit de frica Ta și iadul s-a prădat cu puterea Ta; pe morți din morminte i-ai înviat și tâlharului raiul i-ai deschis, Hristoase, Dumnezeul nostru, mărire Ție! - Stihiră de la Laude, utrenia glasului 1
Prin mâncare a scos vrăjmașul pe Adam din rai, iar prin cruce Hristos a adus într-însul pe tâlharul, care striga: Pomenește-mă, Doamne, când vei veni întru împărăția Ta! - stihiră la Fericirile de la Sfânta Liturghie, glasul 1
Închinu-mă patimilor Tale, măresc și Învierea; împreună cu Adam și cu tâlharul, cu glas luminat strig Ție: Pomenește-mă, Doamne, când vei veni întru împărăția Ta! - stihiră la Fericirile de la Sfânta Liturghie, glasul 1
Iudeii au închis în mormânt Viața, iar tâlharul a deschis cu limba raiul; strigând și grăind: Cel ce cu mine și pentru mine te-ai răstignit pe lemn, arată-te mie pe scaun, șezând împreună cu Tatăl! Acesta este Hristos, Dumnezeul nostru, cel ce are mare milă. - Ultima stihiră de la Laude, utrenia glasului 3
Pe strămoșul Adam care a lepădat porunca Ta, Hristoase, l-ai izgonit din rai; iar pe tâlharul ce te-a mărturisit pe cruce, Îndurate, în rai l-ai sălășluit, căci el a strigat: Pomenește-mă, Mântuitorule, întru împărăția Ta! - stihiră la Fericirile de la Sfânta Liturghie, glasul 3
Căutând la intrarea mormântului, și văpaia îngerului nerăbdând, Mironosițele cu cutremur s-au mirat, zicând: Au doar a fost furat cel ce a deschis tâlharului raiul? Sau s-a sculat cela ce și rnai înainte de patimă a vestit Învierea? Cu adevărat a înviat Hristos-Dumnezeu, dăruind celor din iad viață și înviere. - prima sedealnă de la Utrenia duminicii, glasul 4
Pentru lemn, Adam din rai a fost lepădat; iar prin lemnul crucii, tâlharul în rai s-a sălășluit. Că acela, gustând, a lepădat porunca Celui ce l-a făcut pe el, iar acesta, împreună răstignindu-se, pe Dumnezeu cel ce se tăinuia, l-a mărturisit, strigând: Pomenește-mă, întru împărăția Ta! - stihiră la Fericirile de la Sfânta Liturghie, glasul 4
Cel ce te-ai înălțat, pe cruce de voie și ai stricat puterea morții, și ai șters, ca un Dumnezeu zapisul cel ce era împotriva noastră, dăruiește-ne și nouă pocăința tâlharului. Unule iubitorule de oameni, celor ce-ți slujim cu credință, Hristoase, Dumnezeul nostru, și strigăm Ție: pomenește-ne pe noi întru împărăția Ta! - stihiră la Fericirile de la Sfânta Liturghie, glasul 4
Pe cel ce a înviat din morți și puterea iadului a prădat și s-a arătat femeilor mironosițe, zicându-le: "Bucurați-vă!" credincioșii să-l rugăm, ca să mântuiască de stricăciune sufletele noastre, ale celor ce pururea strigăm către Dânsul cu glasul tâlharului celui mulțumitor: Pomenește-ne și pe noi întru împărăția Ta! - stihiră la Fericirile de la Sfânta Liturghie, glasul 4
Doamne, după Învierea Ta cea de a treia zi și după închinarea Apostolilor, Petru a strigat către Tine: "Femeile au luat îndrăzneală, iar eu m-am temut; tâlharul, Dumnezeule, te-a cuvântat, iar eu m-am lepădat de Tine, Oare mai chema-mă-vei pe mine încă ucenic, sau iarăși mă vei arăta vânător adîncului? Ci mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, Dumnezeule, și mă mântuiește". - al doilea rând de sedelne la utrenia duminicii, glasul 5
Tâlharul pe cruce pe Tine Dumnezeu a fi crezându-te, Hristoase, te-a mărturisit curat, din inimă strigând: pomenește-mă Doamne, întru împărăția Ta! - stihiră la Fericirile de la Sfânta Liturghie, glasul 5
Pe Adam cel prin lemn amăgit, prin lemnul crucii l-ai mântuit Dumnezeule, și pe tâlharul cel ce a strigat: Pomenește-mă, Doamne, întru împărăția Ta. - stihiră la Fericirile de la Sfânta Liturghie, glasul 6
Stricat-ai cu crucea Ta moartea, deschis-ai tâlharului raiul; plângerea mironosițelor o ai schimbat și Apostolilor a propovădui le-ai poruncit, că ai înviat, Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare milă. - troparul îmvierii, glas 7
Frumos era și bun la mâncare rodul ce m-a omorât. Hristos este pomul vieții, din care mâncând, nu mor, ci strig cu tâlharul: Pomenește-mă, Doamne, întru împărăția Ta! - stihiră la Fericirile de la Sfânta Liturghie, glasul 7

Sursa

Legături externe