Discuție:Psaltirea Regelui David , Thilim

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 19 februarie 2013 12:28, autor: Vladimir-Adrian (Discuție | contribuții) (Pagină nouă: '''DESCRIERE GENERALĂ''' ---- Numele evreiesc este Tehillim, תְהִלִּים, ("cântece de laudă"). Numele din limba română provine de la grecescul psalmoi, Ψαλμοί '...)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Salt la: navigare, căutare

DESCRIERE GENERALĂ


Numele evreiesc este Tehillim, תְהִלִּים, ("cântece de laudă"). Numele din limba română provine de la grecescul psalmoi, Ψαλμοί cântece puternice Laudele Puterii (cereşti) sau:, ("cântări acompaniate cu harpa").Cartea a fost scrisă pe foi de papirus şi pe piei de foci (viței de mare) în aramaică parțial şi ebraică unii dintre psalmi. Toţi Psalmii Proclamației Împărăției Yahwsite a Sionului, sunt în ebraică.Ebraică fiind o limbă aspră,solemnă predestinată proclamațiilor cu glas de tunet. Psalmii intimi, a vorbirii cu Dumnezeu, psalmii de dragoste şi cei de plângeri au fost scriși în aramaică .Şi toţi încep cu "Mara Yalallah şeima Kole li" Autoritate omniprezentă Dumnezeule,ascultă glasul meu şi lepăda ruga mea!. Fiind pecetea Davidică a experiențelor sale personale ca rege şi profet de multe ori exilat şi alungat de neamul său , sau de neamurile vecine unde sa refugiat. Toţi psalmii se termină cu Halel'le'Yah, Halel'leu.Yahuda fiind confirmarea originalităţii . Yehouda, Yeahouda , este termenul pentru Laudă Puternică, Lauda Unităţii lui Dumnezeu Hoda şi Iuda au aceaşi rădăcină şi origine în ebraică . Hoda= Laudă Puternică (Proslăvire) ,Iuda= Unitate Nezdrobită.

Deşii mulţi creştini din toate cultele folosesc cu dragoste Psalmii, majoritatea largă nu ştiu că sunt legate de Yahweh Adoanai (Iehova Adonai) şi sunt cântările care însoţelsc Legea Ebraică Mozaică şi nu pot fi asociate cu un alte zeu, cu o altă Divinitate. Fiind urmate de toate urgiile,plăgile şi blestemele din toată Biblia,care se autosesizează,se autodeclanșează singure. Exemplu nu poţi cânta psalmii Bibliei, zeului Belial. Ca să înţelegi clar.


AUTORII PSALMILOR David a scris 73 din numărul total de 150, atunci tot atît de adevărat este că

Acestea sunt Psalmii 3, 7, 18, 34, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 63 și 142

Asaf levitul, conducătorul cântăreților lui David, a scris 12, anumepsalmii:50 şi 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83

Solomon a scris 2 pslami,

Moise a scris l (Ps.90),

fiilor lui Core au scris alţi 10 pslami (Num. 26:9-11)

Heman Ezrahitul a scris psalmul 88

Ethan Ezrahitul a scris psalmul 89

Jeduthun a scris psalmii 33,62şi 77.


Clasificare Clasificarea la origine,adică în timpurile antice când le-a scris regele David nu au nici o legătură directă şi explicită cu confesiunile creştine de astăzi.Cu absolut nici o Biserică creștină.Dar au legătură cu Mesia,Hristosul. Toți Psalmii sunt gândiți după pericopele (porțiile de citire sabatică) a Legii Iudaice. Şi sunt clar şi explicit împărțiți după numărul pericopelor din Thorah (adică:Pentateuh în greacă).

Psalmii au trei părți după aceste considerente sunt împărțite cele Trei Cărți ale Psalmilor. -Ahavaş (A'Iaş)Dragoste deplină ( Spirit uman, frățesc) -Igaş ( Chemarea la Moarte, Invocarea cerului la Luptă) -Tha'Maş (Tha'Maşyiah) Resurecția din moarte,nimicire, pogrom,genocid sau holocaust. Prin toate Israel a trecut şi este viu între popoare. Uimitor că aceste cuvinte şi nume există în limba română din timpuri străvechi paleo-creştine. Din vremurile Apostolului Andrei şi Filip, care ar fi util să nu uitați că erau evrei.

Corespunzător celor cinci cărți ale Thorah sau în greacă :Pentateuh, Psalmii se împart în:

1. Geneza: psalmii 1 - 41, care au ca subiect predominant omul

2. Exodul: psalmii 42 - 72, care conțin cântări de eliberare

3. Leviticul: psalmii 73 - 89, care sunt asociați slujbei de la Templu

4. Numeri: psalmii 90 - 106, care evocă peregrinările evreilor

5. Deuteronomul: psalmii 107 - 150, care exprimă atașamentul dintre credincioși și , Yahweh Dumnezeul Unic şi nu oricare divinitate.

Psalmii mai au o altă clasificare şi utilitate militară.Declanșau anumite mecanisme în Tabernacol , apoi şi înlăuntru Templului lui Solomon din Ierusalim. Şi conțin numele tuturor îngerilor şi heruvimilor cărora Dumnezeu ia îngăduit lui David să le știe numele şi slujba cerească. Cei 151 de Psalmi conțin 144000 de nume de îngeri şi 72 000 nume de Heruvimi. Începând cu Îngerul Ahav'Davar, adică "Dragostea'Cuvântul". Şi terminând cu: Tweris'Azrael sau Teris-Abadon îngerul adâncurilor.Îngerul al Şeolului, al Locuinței Morților şi Ultimul este Tha' Maşyahu MÂNTUIRE NESPERATĂ. După Moarte este Mesia. Ajutorul nesperat. Cartea Psalmilor este împărțită în cinci părți, imitând Pentateuhul: I ( Ps. 1-41 ), II ( Ps. 42-72 ), III ( Ps. 73-89 ), IV ( Ps. 90-106 ), V ( Ps. 107-150 ). Există si grupe secundare : Psalmii fiilor lui Core ( Ps. 42-49 ) , ai lui Asaf ( Ps. 73-83 ), Psalmii treptelor ( Ps. 120-134 ).

Din punct de vedere al conținutului, Psalmii se clasifica in mai multe categorii:

- mesianici ( conțin profeții cu privire la Mesia ). Cei mai evidenți dintre aceștia sunt : Ps. 2 ( dumnezeirea si domnia universala a lui Mesia ), Ps. 16 ( învierea lui Mesia ), Ps. 22 ( suferințele lui Mesia ), Ps. 45 ( mireasa si tronul veșnic ale lui Mesia), Ps. 110 ( Mesia – Rege si Preot veșnic ), Ps. 118 ( respingerea lui Mesia de către conducătorii națiunii ), etc.

- psalmi istorici, care redau aspecte din viata poporului evreu ( Ps. 46, 68, 79,105, 106, 114 )

- psalmi de pocăința si consacrare ( Ps. 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143 )

- psalmi de natură ( Ps. 8, 19, 29, 104 )

- psalmi didactici ( Ps. 1, 15, 34, 71 )

-psalmi de călătorie ( Ps. 120-134 )

- psalmi de fidelitate faţă de Legământ şi Yahweh ( Ps. 35, 52, 69, 83, 109 )

Începând cu expresia “ Ferice de omul…” ( Ps. 1, 1 ) si încheind cu expresia “Lăudați pe Domnul” ( Ps. 150, 6 ), La fel sunt blestemele Yahwiste începând cu Vai este ,vai,vai Ps.1.... şi Fără mântuire este omul care nu are ca dumnezeu,pe Domnul lui Yaakov! fiecare Psalm este o capcană veșnică dacă ești despărțit de dumnezeu.Sau dacă ai alte intenții. Un fel de "NIHIL SINE DEO" (NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU )aplicat,nu teorie. În lumea creștină sunt asociați cu Evreul Iisus ,Mesia sau Hristosul din Nazaret. Aspect care nu este greșit, fiindcă Tâmplarul Rabin , Iisus nu a voit pentru Sine Slava omenească ,nici nu S-a vestit pe Sine , ci pe Tatăl Său YAHWEH ,l-a făcut cunoscut lumii. Afirmând în repetate ori că : "fiul omului nu pentru Sine a voit toate!" "Şi nu voia Mea caut şi nu poftesc,ci Voia Ta Tată! "exprimat atât de clar în ruga din Grădina Gheţimani. În momentul în care uiți de Dumnezeu tatăl, și transferi toată slava cuvenită Unicului Dumnezeu către un om, chiar dacă acel om este Iisus. Psalmii se autodeclanșează ca un blestem .Aşa au fost gândiți de Regele David. Nu există Psalmi de blestem.Toți Psalmii sunt BLESTEM şi BINECUVÂNTARE, asemeni Legii Mozaice.Este ca şi cum ai încerca tu, prin lipsă de înțelepciune să-l faci pe Iisus vrăjmaș cu Dumnezeu.Într-o dușmănia care nu a fost săvârșita de neprihănitul Rabin-Tâmplar ,Iisus Mesia.

Sunt multe culte şi Biserici Creștine, să le binecuvânteze Dumnezeu, care au o anumită dogmă cu privire la folosirea psalmilor ne luând în seamă rădăcina Davidică, felul în care David i-a întocmit. Considerând că prin Noul Testament şi nu mai sunt valabile.Nimic mai greșit. Şitoate rațiunile vechi testamentare ebraice , au fost anulate astăzi "Blestemul Nerositi al Psalmilor sunt arma şi urgia care lovesc diferite regiuni şi plăgi ale pământului. fiindcă cei ce utilizează Psalmii desconsideră tocmai zidirea ebraică şi puterea duhovnicească a acestor laude care deschid cerul lui Yahweh Adonai (STĂPÂNUL DOMNUL).


STRUCTURA PSALMILOR

Un alt fel de a clasifica psalmii este după specificul mesajului lor. Exista astfel:

-a. Sânt psalmi ai genezei (1-41) al cărui subiect predominant este omul, -b. psalmi ai exodului, cuprinzând mai ales cântări de eliberare (42-72), -c. psalmi levitici, asociați cu slujba de la Templu (73-89), -d. psalmi asociați cu peregrinările din cartea Numeri (90-106) si -e. psalmi deuteronomici sau ai proslăvirii dragostei divine (107-150).


-(1) psalmi de învățătura (1, 19, 39), (-2) psalmi de laudă (8, 29, 93, 100), -(3) psalmi de mulțumire (30, 65, 103, 107, 116), -(4) psalmi de pocăință (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143), -(5) psalmi prin care străbate încrederea (3, 27, 31, 46, 56, 62, 86), -(6) psalmi ai necazurilor (4, 13, 55, 64, 88), -(7) psalmi ai dorințelor (42, 63, 80, 84, 137), -(8) psalmi care recapitulează istoria (78, 105, 106) si -(9) psalmi profetici (2, 16, 22, 24, 40, 45, 68, 69, 72, 97, 110, 118)

-a. Despre esența lucrării Lui mesianice găsim scris în Ps. 22:22 -b. Despre slujirea Sa ca Mare Preot găsim scris în Ps. 40:6, 8; 22; 49; 110. -c. Despre demnitatea Lui de împărat găsim scris în Ps. 2; 21; 45; 72. -d. Despre suferințele Lui teribile găsim scris în Ps. 22 şi 69 -e. Despre învierea Lui găsim scris în Ps. 16


Soarta poporului Israel este şi ea descrisă într-o succesiune de psalmi. Iat-o:

-a. Ruina poporului este descrisă în Ps. 42-49 -b. Răscumpărătorul poporului este prezentat în Ps. 50-60 -c. Răscumpărarea poporului este arătată în Ps. 61-72

Consider că acest articol trebuie șters în întregime. Îmi este greu să comentez.Vladimir-Adrian 19 februarie 2013 02:28 (HST)