Discuție:Psaltirea Regelui David , Thilim: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Propunere de ștergere: comentariu)
 
(Nu s-au afișat 7 versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
 +
Consider că acest articol trebuie șters în întregime. Îmi este greu să comentez.[[Utilizator:Vladimir-Adrian|Vladimir-Adrian]] 19 februarie 2013 02:28  (HST)
 +
 
Eu propun ștergerea articolului (nu știu cum se procedează).[[Utilizator:Vladimir-Adrian|Vladimir-Adrian]] 19 februarie 2013 02:37 (HST)
 
Eu propun ștergerea articolului (nu știu cum se procedează).[[Utilizator:Vladimir-Adrian|Vladimir-Adrian]] 19 februarie 2013 02:37 (HST)
  
'''DESCRIERE GENERALĂ'''
+
:Ștergerea se face în urma unei discuții, altfel ar fi un [[OrthodoxWiki:Vandalism|vandalism]]. Se utlilisează eticheta {{f|Şterge}}, în care se scrie motivul pentru care pagina este propusă pentru ştergere. --[[Utilizator:Sîmbotin|Bătrânul]] ([[Discuție utilizator:Sîmbotin|discuție]]) 19 februarie 2013 03:48 (HST)
----
 
 
 
Numele evreiesc este Tehillim, תְהִלִּים, ("cântece de laudă"). Numele din limba română provine de la grecescul psalmoi, Ψαλμοί '''cântece puternice Laudele Puterii (cereşti)''' sau:, ("cântări acompaniate cu harpa").Cartea  a fost scrisă  pe foi de papirus şi pe  piei de foci (viței de mare)  în aramaică parțial şi ebraică unii dintre psalmi. Toţi '''Psalmii Proclamației Împărăției Yahwsite a Sionului, sunt în ebraică'''.Ebraică fiind o limbă aspră,solemnă  '''predestinată proclamațiilor cu glas de tunet'''. '''Psalmii intimi, a vorbirii cu Dumnezeu,''' psalmii de dragoste şi  cei de plângeri au fost scriși în aramaică .Şi toţi încep cu "Mara Yalallah şeima Kole li" Autoritate omniprezentă Dumnezeule,ascultă glasul meu şi lepăda ruga mea!. Fiind pecetea Davidică  a experiențelor sale  personale ca rege şi profet de multe ori exilat  şi alungat de neamul său , sau de neamurile vecine '''unde sa refugiat'''. Toţi psalmii se termină cu Halel'le'Yah, Halel'leu.'''Yahuda  fiind confirmarea originalităţii''' . Yehouda, Yeahouda , este termenul pentru Laudă Puternică,  Lauda Unităţii lui Dumnezeu  Hoda şi Iuda au aceaşi rădăcină  şi origine în ebraică . Hoda= Laudă Puternică (Proslăvire) ,Iuda= Unitate Nezdrobită.
 
 
 
'''Deşii mulţi creştini din toate cultele''' folosesc cu dragoste Psalmii, majoritatea largă  nu ştiu că sunt legate de Yahweh Adoanai (Iehova Adonai)  şi sunt cântările care însoţelsc Legea Ebraică Mozaică  şi nu pot '''fi asociate cu un alte zeu, cu o altă Divinitate'''. '''Fiind urmate de toate urgiile,plăgile  şi blestemele din toată Biblia,care se autosesizează,se autodeclanșează singure. Exemplu nu poţi cânta psalmii Bibliei,  zeului Belial. Ca să înţelegi  clar.'''
 
 
 
 
 
'''AUTORII PSALMILOR'''
 
David a scris 73 din numărul total de 150, atunci tot atît de adevărat este că
 
 
 
'''Acestea''' sunt Psalmii 3, 7, 18, 34, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 63 și 142
 
 
 
Asaf levitul, conducătorul cântăreților lui David, a scris 12, anumepsalmii:50 şi 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83
 
 
 
Solomon a scris 2 pslami,
 
 
 
Moise a scris l (Ps.90),
 
 
 
fiilor lui Core au scris alţi 10 pslami (Num. 26:9-11)
 
 
 
Heman Ezrahitul a scris psalmul 88
 
 
 
Ethan Ezrahitul a scris psalmul 89
 
 
 
Jeduthun a  scris psalmii 33,62şi 77.
 
 
 
 
 
'''Clasificare'''
 
'''Clasificarea la origine,adică în timpurile antice când le-a scris regele David nu au nici o legătură directă şi explicită cu confesiunile creştine de astăzi.Cu absolut nici o Biserică creștină'''.Dar au legătură cu Mesia,Hristosul. Toți Psalmii  sunt gândiți după '''pericopele (porțiile de citire sabatică) a Legii''' Iudaice. Şi sunt clar şi explicit împărțiți după numărul pericopelor din Thorah (adică:Pentateuh în greacă).
 
 
 
Psalmii au trei părți după aceste  considerente sunt împărțite cele Trei Cărți ale Psalmilor.
 
-Ahavaş (A'Iaş)Dragoste deplină ( Spirit uman, frățesc)
 
-Igaş ( Chemarea la Moarte, Invocarea cerului la Luptă)
 
-Tha'Maş (Tha'Maşyiah) Resurecția  din moarte,nimicire, pogrom,genocid sau holocaust. Prin toate Israel a trecut şi este viu între popoare. Uimitor că aceste cuvinte  şi nume există în limba română din timpuri străvechi paleo-creştine. '''Din vremurile Apostolului Andrei şi Filip, care ar fi util să nu uitați că erau evrei.'''
 
 
 
Corespunzător celor cinci cărți ale Thorah  sau în greacă :Pentateuh, Psalmii se împart în:
 
 
 
''1. Geneza: psalmii 1 - 41, care au ca subiect predominant omul
 
 
 
2. Exodul: psalmii 42 - 72, care conțin cântări de eliberare
 
 
 
3. Leviticul: psalmii 73 - 89, care sunt asociați slujbei de la Templu
 
 
 
4. Numeri: psalmii 90 - 106, care evocă peregrinările evreilor
 
 
 
5. Deuteronomul: psalmii 107 - 150, care exprimă atașamentul dintre credincioși și ,
 
Yahweh Dumnezeul Unic şi nu oricare divinitate.''
 
 
 
'''Psalmii  mai au  o altă clasificare şi utilitate militară.Declanșau anumite mecanisme în Tabernacol ,
 
apoi şi înlăuntru Templului lui Solomon din Ierusalim. Şi conțin  numele tuturor îngerilor şi heruvimilor cărora
 
'''Dumnezeu ia îngăduit lui David să le știe numele şi slujba cerească'''. '''Cei 151 de Psalmi conțin 144000 de nume de îngeri'''
 
'''şi 72 000 nume de Heruvimi'''. Începând cu Îngerul Ahav'Davar, adică "Dragostea'Cuvântul". Şi terminând cu:
 
Tweris'Azrael sau Teris-Abadon îngerul adâncurilor.Îngerul al Şeolului, al Locuinței Morților şi Ultimul  este
 
Tha' Maşyahu  MÂNTUIRE NESPERATĂ. După Moarte este Mesia. Ajutorul nesperat.'''''
 
Cartea Psalmilor este împărțită în cinci părți, imitând Pentateuhul: I ( Ps. 1-41 ), II ( Ps. 42-72 ), III ( Ps. 73-89 ), IV ( Ps. 90-106 ), V ( Ps. 107-150 ). Există si grupe secundare : Psalmii fiilor lui Core ( Ps. 42-49 ) , ai lui Asaf ( Ps. 73-83 ), Psalmii treptelor ( Ps. 120-134 ).
 
 
 
Din punct de vedere al conținutului, Psalmii se clasifica in mai multe categorii:
 
 
 
- mesianici ( conțin profeții cu privire la Mesia ). Cei mai evidenți dintre aceștia sunt : Ps. 2 ( dumnezeirea si domnia universala a lui Mesia ), Ps. 16 ( învierea lui Mesia ), Ps. 22 ( suferințele lui Mesia ), Ps. 45 ( mireasa si tronul veșnic ale lui Mesia), Ps. 110 ( Mesia – Rege si Preot veșnic ), Ps. 118 ( respingerea lui Mesia de către conducătorii națiunii ), etc.
 
 
 
- psalmi istorici, care redau aspecte din viata poporului evreu ( Ps. 46, 68, 79,105, 106, 114 )
 
 
 
-  psalmi de pocăința si consacrare ( Ps. 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143 )
 
 
 
- psalmi de natură ( Ps. 8, 19, 29, 104 )
 
 
 
- psalmi didactici ( Ps. 1, 15, 34, 71 )
 
 
 
-psalmi  de călătorie ( Ps. 120-134 )
 
 
 
- psalmi de fidelitate faţă de Legământ  şi Yahweh ( Ps. 35, 52, 69, 83, 109 )
 
 
 
''Începând cu expresia “ Ferice de omul…” ( Ps. 1, 1 )  si încheind cu expresia “Lăudați pe Domnul” ( Ps. 150, 6 ), La fel sunt blestemele Yahwiste  începând cu Vai este ,vai,vai Ps.1....  şi Fără mântuire  este '''omul care nu are  ca dumnezeu,pe Domnul lui Yaakov! fiecare Psalm este o capcană veșnică dacă ești despărțit de dumnezeu.Sau dacă ai alte intenții. Un fel de "NIHIL SINE DEO" (NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU )aplicat,nu teorie.'''
 
În lumea creștină sunt asociați cu Evreul Iisus ,Mesia sau Hristosul din Nazaret. Aspect care nu este greșit, fiindcă Tâmplarul Rabin , Iisus nu a voit pentru Sine Slava omenească ,nici nu S-a vestit pe Sine , ci pe Tatăl Său YAHWEH ,l-a făcut cunoscut lumii. Afirmând în repetate ori că : "fiul omului  nu pentru Sine a voit toate!" "Şi nu voia Mea caut şi nu poftesc,ci Voia Ta Tată! "exprimat atât de clar în ruga din Grădina Gheţimani. În momentul în care  uiți de Dumnezeu tatăl, și transferi toată slava  cuvenită Unicului Dumnezeu către un om, chiar dacă acel om este Iisus. Psalmii se autodeclanșează ca un blestem .Aşa au fost gândiți de Regele David. Nu există Psalmi de blestem.'''Toți Psalmii sunt BLESTEM şi BINECUVÂNTARE, asemeni Legii Mozaice.Este ca şi cum ai încerca tu, prin lipsă de înțelepciune să-l faci pe Iisus  vrăjmaș  cu Dumnezeu.Într-o dușmănia  care nu a fost săvârșita de neprihănitul Rabin-Tâmplar ,Iisus Mesia.'''
 
 
 
Sunt multe culte şi Biserici Creștine, să le binecuvânteze Dumnezeu, care au o anumită dogmă cu privire la folosirea  psalmilor ne luând în seamă  rădăcina Davidică, felul în care David i-a întocmit. Considerând  că prin Noul Testament  şi nu mai sunt valabile.Nimic mai greșit.''  Şitoate rațiunile vechi testamentare  ebraice , au fost anulate astăzi "Blestemul Nerositi al Psalmilor  sunt  arma şi urgia  care lovesc diferite regiuni şi plăgi  ale pământului. fiindcă cei ce utilizează Psalmii desconsideră tocmai zidirea ebraică şi puterea duhovnicească a acestor laude care deschid cerul lui Yahweh Adonai (STĂPÂNUL DOMNUL).
 
 
 
 
 
'''STRUCTURA PSALMILOR'''
 
 
 
Un alt fel de a clasifica psalmii este după specificul mesajului lor. Exista astfel:
 
 
 
-a. Sânt psalmi ai genezei (1-41) al cărui subiect predominant este omul,
 
-b. psalmi ai exodului, cuprinzând mai ales cântări de eliberare (42-72),
 
-c. psalmi levitici, asociați cu slujba de la Templu (73-89),
 
-d. psalmi asociați cu peregrinările din cartea Numeri (90-106) si
 
-e. psalmi deuteronomici sau ai proslăvirii dragostei divine (107-150).
 
 
 
 
 
-(1) psalmi de învățătura (1, 19, 39),
 
(-2) psalmi de laudă (8, 29, 93, 100),
 
-(3) psalmi de mulțumire (30, 65, 103, 107, 116),
 
-(4) psalmi de pocăință (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143),
 
-(5) psalmi prin care străbate încrederea (3, 27, 31, 46, 56, 62, 86),
 
-(6) psalmi ai necazurilor (4, 13, 55, 64, 88),
 
-(7) psalmi ai dorințelor (42, 63, 80, 84, 137),
 
-(8) psalmi care recapitulează istoria (78, 105, 106) si
 
-(9) psalmi profetici (2, 16, 22, 24, 40, 45, 68, 69, 72, 97, 110, 118)
 
 
 
-a. Despre esența lucrării Lui mesianice găsim scris în Ps. 22:22
 
-b. Despre slujirea Sa ca Mare Preot găsim scris în Ps. 40:6, 8; 22; 49; 110.
 
-c. Despre demnitatea Lui de împărat găsim scris în Ps. 2; 21; 45; 72.
 
-d. Despre suferințele Lui teribile găsim scris în Ps. 22 şi 69
 
-e. Despre învierea Lui găsim scris în Ps. 16
 
  
 +
==Propunere de ștergere==
 +
Aceast articol a fost propus pentru ştergere de către {{ut|Vladimir-Adrian}}.<br>
 +
'''Motivul''': ''Consider că acest articol trebuie șters în întregime. Îmi este greu să comentez''.
  
Soarta poporului Israel este şi ea descrisă într-o succesiune de psalmi. Iat-o:
+
'''Pentru:'''
 +
*Articolul încalcă [[OrthodoxWiki:Manual de stil (Punctul de vedere)|punctul de vedere al OrthodoxWiki]]. Pare a fi „cercetare originală”. Dacă se poate salva ceva din el, am propus unirea cu articolul [[Psaltirea]]. --[[Utilizator:Sîmbotin|Bătrânul]] ([[Discuție utilizator:Sîmbotin|discuție]]) 19 februarie 2013 20:05 (HST)
 +
*Daca cineva are timp sa salveze ceva din acest articol, atunci trebuie facut totul cu discernamânt, ca sa nu transmitem "cercetari originale", ci articole cu adevarat enciclopedice. --[[Utilizator:Inistea|Inistea]] 20 februarie 2013 03:25 (HST)
 +
::'''Comentariu:''' Greu de găsit ceva folositor. Până și numele în ebraică apare ca ''Thilim'' (în titlu) și ''Tehillim'' (în text). Iar partea cu autorii psalmilor este inutilizabilă, nefiind referențiate sursele. Există însă studii teologice serioase referitoare la autorii psalmilor - am văzut unele scrise de protestanți, dar sunt convins că există și altele scrise de ortodocși.
 +
::Mai general, toate „contribuțiile” recente ale lui {{ut|Dorindavidaurel1948}} mi se par a fi o provocare la adresa OrthodoxWiki: pe [[Utilizator:Dorindavidaurel1948|pagina sa de utilizator]] amenință că eventuala ștergere ar fi un act de antisemitism. Tot acolo are câteva păreri care compromit și dezonorează proiectul OrthodoxWiki, de genul „''călugării creștini ortodocși care ... ar trebui încarcerați pe viață sau executați biologic''”. --[[Utilizator:Sîmbotin|Bătrânul]] ([[Discuție utilizator:Sîmbotin|discuție]]) 20 februarie 2013 04:13 (HST)
  
-a. Ruina poporului este descrisă în Ps. 42-49
+
*Pentru stergere: Intra in categoria cercetare originala, nu e conform [[OrthodoxWiki:Manual de stil (Punctul de vedere)|PDV OrthodoxWiki]] si continutul e preluat de pe [https://sites.google.com/site/psaltireasinodala19882000/clasificarea-pslamilor alt site] (probabil de autor, dar orisicat): putem sa pastram eventual linkul in pagina de discutie de la [[psalmi]], ca sa stim de unde sa luam continutul.[[Utilizator:Kamasarye|Iuliana ]] 20 februarie 2013 03:59 (HST)
-b. Răscumpărătorul poporului este prezentat în Ps. 50-60
 
-c. Răscumpărarea poporului este arătată în Ps. 61-72
 
  
Consider că acest articol trebuie șters în întregime. [[Utilizator:Vladimir-Adrian|Vladimir-Adrian]] 19 februarie 2013 02:28 (HST)
+
'''Împotrivă:'''

Versiunea curentă din 20 februarie 2013 14:13

Consider că acest articol trebuie șters în întregime. Îmi este greu să comentez.Vladimir-Adrian 19 februarie 2013 02:28 (HST)

Eu propun ștergerea articolului (nu știu cum se procedează).Vladimir-Adrian 19 februarie 2013 02:37 (HST)

Ștergerea se face în urma unei discuții, altfel ar fi un vandalism. Se utlilisează eticheta {{Şterge}}, în care se scrie motivul pentru care pagina este propusă pentru ştergere. --Bătrânul (discuție) 19 februarie 2013 03:48 (HST)

Propunere de ștergere

Aceast articol a fost propus pentru ştergere de către Vladimir-Adrian.
Motivul: Consider că acest articol trebuie șters în întregime. Îmi este greu să comentez.

Pentru:

  • Articolul încalcă punctul de vedere al OrthodoxWiki. Pare a fi „cercetare originală”. Dacă se poate salva ceva din el, am propus unirea cu articolul Psaltirea. --Bătrânul (discuție) 19 februarie 2013 20:05 (HST)
  • Daca cineva are timp sa salveze ceva din acest articol, atunci trebuie facut totul cu discernamânt, ca sa nu transmitem "cercetari originale", ci articole cu adevarat enciclopedice. --Inistea 20 februarie 2013 03:25 (HST)
Comentariu: Greu de găsit ceva folositor. Până și numele în ebraică apare ca Thilim (în titlu) și Tehillim (în text). Iar partea cu autorii psalmilor este inutilizabilă, nefiind referențiate sursele. Există însă studii teologice serioase referitoare la autorii psalmilor - am văzut unele scrise de protestanți, dar sunt convins că există și altele scrise de ortodocși.
Mai general, toate „contribuțiile” recente ale lui Dorindavidaurel1948 mi se par a fi o provocare la adresa OrthodoxWiki: pe pagina sa de utilizator amenință că eventuala ștergere ar fi un act de antisemitism. Tot acolo are câteva păreri care compromit și dezonorează proiectul OrthodoxWiki, de genul „călugării creștini ortodocși care ... ar trebui încarcerați pe viață sau executați biologic”. --Bătrânul (discuție) 20 februarie 2013 04:13 (HST)
  • Pentru stergere: Intra in categoria cercetare originala, nu e conform PDV OrthodoxWiki si continutul e preluat de pe alt site (probabil de autor, dar orisicat): putem sa pastram eventual linkul in pagina de discutie de la psalmi, ca sa stim de unde sa luam continutul.Iuliana 20 februarie 2013 03:59 (HST)

Împotrivă: