Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.


Dicherul şi Tricherul sunt sfeşnicele liturgice, adesea bogat ornate, folosite atunci când Sfânta Liturghie este slujită de un episcop.

Atât dicherul cât şi tricherul au baza plată, astfel încât să poată fi aşezate pe masă. Deasupra acestei părţi plate este un picior care se termină cu locaşurile care susţin lumânările. Dichiri are două lumânări care simbolizează natura duală a lui Iisus Hristos (adică om deplin şi Dumnezeu deplin) iar tricherul ţine trei lumânări care le simbolizează pe cele trei persoane ale Sfintei Treimi.

În timpul Sfintei Liturghii arhiereşti, dichiri şi trichiri sunt aşezate în colţul nordic respectiv cel sudic al altarului sau pe suporţi aşezaţi lângă aceste colţuri. Când ele sunt necesare episcopului, ele îi sunt aduse de subdiaconi sau diaconi, care le pot duce şi în timpul tămâierii de către diacon sau în timpul Întrării Mari. Tricherul este întotdeauna în mâna dreaptă a episcopului iar dicherul în cea stângă.