Cruce

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 23 octombrie 2011 13:05, autor: Inistea (Discuție | contribuții) (Articole înrudite)
Salt la: navigare, căutare
OrthodoxCross.jpg

Când vorbim de cruce în tradiţia şi spiritualitatea ortodoxă, putem face referire la:

Toate aceste întrebuinţări însă îşi trag sensul din biruinţa lui Hristos asupra morţii, prin Înviere.

Cruce şi Înviere

De aceea, în tradiţia ortodoxă crucea apare cel mai adesea împreună cu Învierea (în imnografie), sau cu semnele biruinţei, precum harul, semnificat prin fondul aurit din icoane (în iconografie).

Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, Unuia celui fără de păcat. Crucii Tale ne închinăm Hristoase si Sfântă Învierea Ta o lăudăm si slăvim; că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim, numele Tău numim. Veniţi toţi credincioşii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm Învierea Lui; că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

În pietatea ortodoxă, venerarea Crucii este nedespărţită de lauda învierii : «Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi Sfântă învierea Ta o lăudăm şi o mărim». Pe de o parte, Crucea descoperă starea de păcat a lumii şi responsabilitatea omului pentru organizarea infernală a lumii şi veacului acestuia. Pe de altă parte, Crucea este o provocare a lui Dumnezeu contra «fatalităţii» răului şi a morţii, «cursa» în care a fost atras «stăpânitorul acestei lumi» (In 14, 30) la locul Căpăţânii (Lc. 23, 37—39) : «Căci deşi a fost răstignit din slăbiciune, din puterea lui Dumnezeu este viu. Şi noi suntem slabi întru El, dar vom fi vii împreună cu El, din puterea lui Dumnezeu faţă de noi» (II Cor. 13, 4).

Citate

«De asemenea trebuie să ne minunăm, cum prin semnul cinstitei şi de viată făcătoarei Cruci, se izgonesc dracii şi felurite boli, lucru cu neputinţa tuturor. Şi cine poate număra laudele Crucii ? Iar simboarele acestui sfânt semn ni l-au predat Sfinţii Părinţi, ca să stăm împotriva necredincioşilor şi ereticilor. Căci cele două degete şi o singură mână, arată pe Domnul nostru Iisus Hristos cel răstignit, cunoscut în două Uri şi într-un singur ipostas. Iar dreapta aminteşte de puterea Lui nemărginită şi de şederea de-a dreapta Tatălui. Coborând ea de sus, ne arată pogorî-rea Lui din ceruri până la noi. Iar trecând de la dreapta la stânga izgoneşte pe vrăjmaşi şi arată că prin puterea Sa nebiruită a biruit Domnul pe diavol, care stă la stânga, lipsit de tărie şi întunecat». (Petru Damaschin, Învăţături duhovniceşti, în Filocalia româneasca, vol. 5, p. 189).

Sărbătorile Sfintei Cruci

Înăţarea Sfintei Cruci

Articole înrudite

Legături externe

Bibliografie

  • E. Bihain, L'Epître de Cyrille de Jerusalem à Constance sur la vision de la croix, în «Byzantion», 43 (1973), p. 264—296;
  • Dumitru Stăniloae, The Cross in Orthodox Theology and Worship, în «Sobor-nost», 1977, nr. 4, p. 233—243 ;
  • Davis R. Grigg, The Cross and Bust Image, some Tests oi a Recent Explanation, în «Byzantinische Zeitschrift», 72 (1979), nr. 1, p. 16—38;
  • Hans Ruedi Weber, The Cross. Tradition and Interpretation, W.B. Eerdmans, Grand Rapids, Michigan, 1979;
  • Constantin Galeriu, Învăţătura creştină despre Sfînta cruce şi cinstirea ei, în «Ortodoxia», XXX (1978), nr. 3, p. 497—511.