Cler (formule de adresare)

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 9 decembrie 2011 07:18, autor: Sîmbotin (Discuție | contribuții) (scoatere etichetă=articol complet)
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Cler
Antiochian local synod.jpg
Ordinele mari
Episcop - Preot - Diacon
Ordinele mici
Subdiacon - Citeț
Cantor - Acolit
Ordine dispărute
Horepiscop - Exorcist
Paznicul ușii - Diaconiță
Titluri episcopale
Patriarh - Catolicos
Arhiepiscop - Mitropolit
Vicar - Titular
Titluri preoțești
Protopop - Paroh
Protosinghel - Sachelar
Iconom - Iconom stavrofor
Titluri diaconale
Arhidiacon
Protodiacon - Ierodiacon
Titluri monahale
Arhimandrit
Stareț - Egumen
Adiacente
Hirotonie - Veșminte
Formule de adresare
Distincții bisericești
Exarh - Vicar
Editați această casetă


În Biserica Ortodoxă există un sistem bine structurat de formule de adresare către/despre un cleric sau monah, care, deşi au luat în timp un aspect protocolar sau de autoritate, sunt în fapt o mărturie de stimă şi respect pentru slujirea sau lucrarea pe care un cleric sau monah o face în Biserică, precum şi un semn extern prin care este recunoscută lucrarea harului preoţiei, episcopatului etc.

Episcopi

Patriarhi şi Primaţi de Biserici autocefale


Prescurtarea de la Preafericirea Sa sau Preafericitul Părinte Patriarh este respectiv P.F., P.F. Sa, respectiv P.F.P.P.


Notă:
Terminologia românească este rezultatul unor traduceri din limbile greacă şi/sau slavonă şi au pus unele dificultăţi de traducere şi mai ales de grafie a cuvintelor. În limba greacă, aceste titluri sunt în general cuvinte unice (adesea compuse şi cu terminaţii marcând superlativul relativ: Panaghiotatos pentru Sanctitatea Sa - în traducere literală, "Preasfântul" - şi Makariotatos pentru "Preafericitul".
În grafia românească din ultima perioadă s-a încetăţenit transcrierea separată, cu liniuţă sau chiar a suprapunerii cuvintelor cu două litere mari, ca de exemplu: Înalt Prea Sfinţitul, Înalt-Prea-Sfinţitul sau ÎnaltPreaSfinţitul.
În anul 2002, IPS Bartolomeu Anania al Clujului a propus Sfântului Sinod reconsiderarea, în spiritul limbii de origine ca şi al limbii române, a scrierii acestor cuvinte, propunând ca pe viitor aceste titluri să fie grafiate într-un singur cuvânt, fără intercalarea de litere mari în corpul cuvântului (Temei 5346/2002, în Şedinţa Sf. Sinod din 27 noiembrie 2002, in Biserica Ortodoxă Română,an CXX, nr. 10-12/2002, pp. 392-393). Propunerea a fost adoptată câţiva ani mai târziu de Sf. Sinod (Temei 1731/2008, în Şedinţa Sf. Sinod din 4-5 martie 2008, in Biserica Ortodoxă Română, an CXXVI, no. 3-4, martie-aprilie 2008, pp. 199-200) . Am optat aici pentru această soluţie - care este urmată inclusiv pe pagina web a Patriarhiei române.

Arhiepiscopi

Pentru mitropoliţi şi pentru arhiepiscopi:

 • Înaltpreasfinţitul [Părinte] "N" sau Înaltpreasfinţia Sa "N", urmate de titulatură (în limbajul indirect), cu prescurtarea IPS sau IPSS.
 • Înaltpreasfinţia Voastră sau Înaltpreasfinţite Părinte [Mitropolit/Arhiepiscop] (în adresarea directă).
 • Informal, atunci când situaţia o permite, poate fi folosită formula Părinte Mitropolit (Arhiepiscop).

Exemplu: Înaltpreasfinţia Sa Teofan, Arhiepiscop al Iaşilor, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

Episcopi

Pentru episcopii eparhioţi, episcopii-vicari şi arhiereii-vicari:

 • Preasfinţitul [Părinte] "N", Preasfinţia Sa "N" + titulatura (limbaj indirect).
 • Preasfinţia Voastră sau Preasfinţite Părinte (în adresarea directă).


Notă: Rangul de episcop-vicar este atribuit vicarilor de rang episcopal de la arhiepiscopii, în timp ce rangul de arhiereu-vicar este conferit celor de la episcopii. (Arhi)episcopul eparhiot este cunoscut şi drept Chiriarhul locului.

Preoţi

Pentru preoţii de orice rang, funcţie sau distincţie, sunt folosite, în terminologia românească, următoarele formule de adresare:

 • în limbajul indirect: Preacucernicul Părinte', Cucernicul Părinte "N", [Prea]cucernicia Sa, cu prescurtarea P.C. sau, mai rar, P.Cuc., la care se adaugă după caz denumirea funcţiei sau distincţiei, de exemplu: Preacucernice Părinte Protopop/Consilier/Inspector/Profesor;
 • în adresarea directă: Preacucernice Părinte, [Prea]Cucernicia Voastră sau, informal, Părinte.


Note:

 • În cazul ierarhilor sau preoţilor care au titlul de doctor sau rangul de profesor universitar, acest titlu poate fi intercalat în formula de adresare. Exemplu: Preasfinţitul Dr. Damaschin (Coravu) al Sloboziei şi Călăraşilor.
 • Soţia unui preot mai este numită, prin derivare, presbiteră.

Monahi şi monahii

- Preacuviosul Părinte "N", (Prea)cuvioşia Sa "N", urmate eventual de rang sau funcţie (limbaj indirect), prescurtat P.C. sau P. Cuv.
- Preacuvioase Părinte, [Prea]cuvioşia Voastră sau, informal, Părinte (urmate sau nu de titlu), în adresarea directă.
 • Faţă de o maică stareţă: Preacuvioasă Maică [Stareţă].
 • Faţă de un monah, Părinte sau Frate "N", iar pentru o monahie, Maică sau Soră.

Diaconi

Faţă de un diacon: Cucernice Părinte Diacon sau Părinte Diacon.

Cler inferior

 • Pentru clerul inferior - subdiaconi, citeţi, cântăreţi etc. - nu există formule de adresare specifice: mirenii li se pot adresa cu Domnule sau Frate.

Surse


A se vedea şi

Legături externe