Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Cler (formule de adresare)

Acest articol face parte din seria
Cler
Antiochian local synod.jpg
Ordinele mari
EpiscopPreotDiacon
Ordinele mici
SubdiaconCiteț
CantorAcolit
Ordine dispărute
HorepiscopExorcist
Paznicul ușiiDiaconiță
Titluri episcopale
PatriarhCatolicos
ArhiepiscopMitropolit
VicarTitular
Titluri preoțești
ProtopopParoh
ProtosinghelSachelar
IconomIconom stavrofor
Titluri diaconale
Arhidiacon
ProtodiaconIerodiacon
Titluri monahale
Arhimandrit
StarețEgumenEconom
Adiacente
HirotonieAxios
Veșminte
Formule de adresare
Distincții bisericești
ExarhVicar
Editați această casetă


În Biserica Ortodoxă există un sistem bine structurat de formule de adresare către/despre un cleric sau monah, care, deși au luat în timp un aspect protocolar sau de autoritate, sunt în fapt o mărturie de stimă și respect pentru slujirea sau lucrarea pe care un cleric sau monah o face în Biserică, precum și un semn extern prin care este recunoscută lucrarea harului preoției, episcopatului etc.

Episcopi

Patriarhi și Primați de Biserici autocefale


Prescurtarea de la Preafericirea Sa sau Preafericitul Părinte Patriarh este respectiv P.F., P.F. Sa, respectiv P.F.P.P.

Notă:
Terminologia românească este rezultatul unor traduceri din limbile greacă și/sau slavonă și au pus unele dificultăți de traducere și mai ales de grafie a cuvintelor. În limba greacă, aceste titluri sunt în general cuvinte unice (adesea compuse și cu terminații marcând superlativul relativ: Panaghiotatos pentru Sanctitatea Sa - în traducere literală, „Preasfântul” - și Makariotatos pentru „Preafericitul”.
În grafia românească din ultima perioadă s-a încetățenit transcrierea separată, cu liniuță sau chiar a suprapunerii cuvintelor cu două litere mari, ca de exemplu: Înalt Prea Sfințitul, Înalt-Prea-Sfințitul sau ÎnaltPreaSfințitul.
În anul 2002, IPS Bartolomeu Anania al Clujului a propus Sfântului Sinod reconsiderarea, în spiritul limbii de origine ca și al limbii române, a scrierii acestor cuvinte, propunând ca pe viitor aceste titluri să fie grafiate într-un singur cuvânt, fără intercalarea de litere mari în corpul cuvântului (Temei 5346/2002, în Ședința Sf. Sinod din 27 noiembrie 2002, în Biserica Ortodoxă Română,an CXX, nr. 10-12/2002, pp. 392-393). Propunerea a fost adoptată câțiva ani mai târziu de Sf. Sinod (Temei 1731/2008, în Ședința Sf. Sinod din 4-5 martie 2008, în Biserica Ortodoxă Română, an CXXVI, nr. 3-4, martie-aprilie 2008, pp. 199-200). Am optat aici pentru această soluție - care este urmată inclusiv pe pagina web a Patriarhiei române.

Arhiepiscopi

Pentru mitropoliți și pentru arhiepiscopi:

 • Înaltpreasfințitul [Părinte] "N" sau Înaltpreasfinția Sa "N", urmate de titulatură (în limbajul indirect), cu prescurtarea IPS sau IPSS.
 • Înaltpreasfinția Voastră sau Înaltpreasfințite Părinte [Mitropolit/Arhiepiscop] (în adresarea directă).
 • Informal, atunci când situația o permite, poate fi folosită formula Părinte Mitropolit (Arhiepiscop).

Exemplu: Înaltpreasfinția Sa Teofan, Arhiepiscop al Iașilor, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

Episcopi

Pentru episcopii eparhioți, episcopii-vicari și arhiereii-vicari:

 • Preasfințitul [Părinte] "N", Preasfinția Sa "N" + titulatura (limbaj indirect).
 • Preasfinția Voastră sau Preasfințite Părinte (în adresarea directă).


Notă: Rangul de episcop-vicar este atribuit vicarilor de rang episcopal de la arhiepiscopii, în timp ce rangul de arhiereu-vicar este conferit celor de la episcopii. (Arhi)episcopul eparhiot este cunoscut și drept Chiriarhul locului.

Preoți

Pentru preoții de orice rang, funcție sau distincție, sunt folosite, în terminologia românească, următoarele formule de adresare:

 • în limbajul indirect: Preacucernicul Părinte', Cucernicul Părinte "N", [Prea]cucernicia Sa, cu prescurtarea P.C. sau, mai rar, P.Cuc., la care se adaugă după caz denumirea funcției sau distincției, de exemplu: Preacucernice Părinte Protopop/Consilier/Inspector/Profesor;
 • în adresarea directă: Preacucernice Părinte, [Prea]Cucernicia Voastră sau, informal, Părinte.


Note:

 • În cazul ierarhilor sau preoților care au titlul de doctor sau rangul de profesor universitar, acest titlu poate fi intercalat în formula de adresare. Exemplu: Preasfințitul Dr. Damaschin (Coravu) al Sloboziei și Călărașilor.
 • Soția unui preot mai este numită, prin derivare, preoteasă sau presbiteră, cu variantele de adresare "doamna preoteasă" (uz popular, învechit) sau "Presbitera"/"Presvitera".

Monahi și monahii

- Preacuviosul Părinte "N", (Prea)cuvioșia Sa "N", urmate eventual de rang sau funcție (limbaj indirect), prescurtat P.C. sau P. Cuv.
- Preacuvioase Părinte, [Prea]cuvioșia Voastră sau, informal, Părinte (urmate sau nu de titlu), în adresarea directă.
 • Față de o maică stareță: Preacuvioasă Maică [Stareță].
 • Față de un monah - Părinte sau Frate "N"; iar pentru o monahie - Maică sau Soră.

Diaconi

Față de un diacon: Cucernice Părinte Diacon sau Părinte Diacon.

Cler inferior

 • Pentru clerul inferior - subdiaconi, citeți, cantori etc. - nu există formule de adresare specifice: mirenii li se pot adresa cu Domnule sau Frate.

Surse

A se vedea și

Legături externe