Cleopa Ilie

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 2 martie 2007 19:30, autor: Maraamu (Discuție | contribuții) (Adormirea)
Salt la: navigare, căutare

Cleopa Ilie (10 aprilie 1912 - 2 decembrie 1998), Arhimandrit şi vieţuitor la Mânăstirea Sihăstria – Neamţ, a fost unul dintre cei mai însemnaţi duhovnici şi predicatori români ai secolului XX.

Copilăria

Viitorul arhimandrit Cleopa s-a născut în comuna Suliţa, judeţul Botoşani, la 10 aprilie 1912. fiind al cincilea copil din cei zece ai familiei Alexandru şi Ana Ilie. Din cei 10 copii 5 intră în monahism. De mic era râvnitor spre cele Dumnezeieşti, îndeletnicindu-se cu postul, rugăciunea şi faptele bune. Părinţii săi, Alexandru şi Ana Ilie, au fost un exemplu viu de trăire creştină, fiind iubitori de Dumnezeu, de biserică şi de copii. Nu lipseau niciodată de la sfintele slujbe, făceau milostenie, se rugau mult împreună cu copiii, si duceau o viaţă curată şi bineplăcută lui Hristos. Casa lor era ca o biserică, aşa cum avea să povestească mai târziu şi Părintele Cleopa.

În primele două luni după nastere, pruncul Constantin - viitorul Părinte Cleopa - era tot timpul bolnav. De la o vreme nu mai mânca aproape nimic si plângea zi şi noapte. Toţi erau îngrijoraţi pentru viaţa lui. De menţionat este că Anei îi mai murise doi copii din pruncie.

Neştiind ce să mai facă, mama sa l-a dus la duhovnicul Conan Georgescu de la Schitul Cozancea, care ascultându-i îngrijorarea pentru viaţa copilului, o sfătuieşte să îl dăruiască Maicii Domnului.

Atunci Ana l-a întrebat nedumerită: - Cum să-l dăruiesc Maicii Domnului? - Iată cum, a zis el, ia o lumânare şi un prosop, asează pruncul înaintea icoanei Maicii Domnului din biserică şi zi aşa: Maica Domnului, îţi dăruiesc ţie copilul acesta care este bolnav! Fă ce ştii tu cu el!

Atunci Ana s-a închinat cu lacrimi la icoana Maicii Domnului, făcând trei metanii, si, căzând în genunchi, a zis plângând: Maica Domnului, îti dăruiesc ţie copilul acesta al meu, că este bolnav şi plânge mereu. Fă ce ştii tu cu el! Si l-a trecut de trei ori pe sub sfânta icoană.

De atunci pruncul s-a făcut bine, şi nu a mai fost bolnav de moarte toată viaţa sa. În jurul anului 1920 sora părintelui Cleopa, Ecaterina, pleacă la Mânăstirea Agapia pentru a se călugări.

Spre sfârsitul anului 1927, fratele său mai mare, Gheorghe, a intrat în obstea Schitului Sihăstria. A fost călugarit, primind numele de Gherasim.

În iarna anului 1929, după sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, Constantin şi fratele său Vasile s-au hotărât să plece la Schitul Sihăstria - Neamt, pentru a sluji toată viata lui Hristos. După ce s-au rugat mult lui Dumnezeu cu post şi metanii, au luat binecuvântare de la preotul satului şi au spus părintilor gândul lor şi asa au plecat la mânăstire.

Intrarea în mânăstire

L a intrarea în obstea Schitului Sihăstria, împreună cu fratele său mai mare, Vasile, au fost trei zile ispitiţi canonic, după care au fost primiţi de către stareţul de atunci, Ioanichie Moroi.

În primăvara anului 1931, Vasile, acest smerit ascultător si frate mai mare al Părintelui Cleopa s-a îmbolnăvit si a fost adus în schit. Odată, iesind de la Sfânta Liturghie a avut o vedenie înfricosătoare. I s-a arâtat Maica Domnului, spunându-i ca peste trei zile va adormi în Domnul.

După trei zile, exact la aceeaşi oră, rasoforul Vasile Ilie a adormit în pace, cu rugăciunea pe buze.

Monahul Gherasim Ilie fratele mai mare al Părintelui Cleopa, a păscut vitele schitului patru ani de zile, fiind un suflet foarte nevoitor si singuratic. La 14 septembrie 1933, la Înăltarea Sfintei Cruci, nevoitorul monah Gherasim si-a dat sufletul în mâinile lui Hristos, culcat în sicriul pe care singur si-l făcuse drept pat în care dormea noaptea.

Până în anul 1935, Constantin a păscut oile Schitului Sihăstria, împreună cu alti fraţi, în smerenie, ascultare, rugaciune şi studierea Sfinţilor Părinti. Părintele Cleopa ne povestea: În anii în care am fost cioban la oile schitului împreună cu fraţii mei, am avut mari bucurii duhovnicesti. Stâna, oile, trăirea în liniste si singurătate pe munte, în mijlocul naturii, mi-au fost şcoală de călugărie şi teologie. A mai avut ascultări de paraclisier şi pictor de icoane.

În anul 1935, Constantin a fost chemat la armată, pe care a făcut-o în oraşul Botoşani.

Calugăria

În anul 1937, la sfârsitul lunii iulie, rasoforul Constantin Ilie a fost rânduit de egumen, să fie făcut călugăr. Acum avea 6 ani de ucenicie în schit. După aceasta şi-a continuat ascultare la oile schitului, până în vara anului 1942, fiind ajutat de monahii Galaction Ilie (unchiul său) si Antonie Olaru.

În data de 30 mai 1941 un incendiu devastează incinta schitului, arzându-i chiliile de lemn, acoperişul bisericii şi paraclisul.

După incendiul Schitul Sihăstria supravieţuia din ce în ce mai greu. Bătrânul staret Ioanichie, în vârstă de 82 de ani, era tot mai bolnav şi aproape orb. Nu mai putea sluji Sfânta Liturghie si cu greu spovedea si dădea sfaturi.

În iunie 1942, la numai 30 de ani, părintele Cleopa este adus în schit şi numit loctiitor de egumen, întrucât staretul Ioanichie Moroi era în incapacitatea de a-şi mai exercita funcţia. Părintele Ioanichie Moroi avea să treacă la Domnul, doi ani mai târziu, la 3 septembrie 1944.

Prima grijă a Părintelui Cleopa a fost aceea de a reînnoi incinta si chiliile arse, să acopere cu tablă biserica de piatră, şi să facă un nou paraclis.

Preoţia şi stăreţia

În anul 1944, la 27 decembrie, monahul Cleopa este hirotonit ierodiacon, iar la 23 ianuarie 1945 este hirotesit ieromonah de Episcopul Galaction Cordun, pe atunci staret al Mănăstirii Neamt. După această dată este numit oficial egumen al Schitului Sihăstria.

Între anii 1945-1946, schitul se reînoieşte, reconstruindu-se o mare parte din chilii şi o trapeză de peste 100 de persoane.

În anul 1947, făcându-se cunoscut peste tot numele şi activitatea duhovnicească şi administrativă a Protosinghelului Cleopa Ilie, egumenul Schitului Sihăstria, Patriarhia Română, care a luat în atenţie eforturile de înnoire generală a acestui sfânt asezământ monahal, a propus ridicarea Schitului Sihăstria la rang de mănăstire independentă şi de sine stătătoare. Patriarhul României Nicodim a aprobat ridicarea Schitului Sihăstria la rang de mănăstire, în 30 iunie 1947, precum şi ridicarea Protosinghelului Cleopa Ilie la rang de Arhimandrit la 19 septembrie 1947. Hirotesia sa s-a făcut la 19 septembrie 1947. Aceasta s-a hotărât întrucât el a reusit ca, numai în cinci ani de zile, să facă dintr-un schit ars integral, aproape în paragină şi cu monahii risipiţi pe la alte mânăstiri, o mănăstire renumită si bine organizată.

În noiembrie 1946, mama părintelui, văduvă şi singură, intră în obştea Mânăstirii Apapia Veche. În 1947 este tunsă în monahism cu numele Agafia. Se nevoieşte aici 22 de ani, după care trece la Domnul în anul la 15 septembrie 1968.

Prigonirea şi retragerea în munţi

Odata cu venirea comuniştiilor la putere, urmează o perioadă nefastă pentru părinte. Ceeace îl va aduce în vizorul autorităţilor este o predică pe care a rostit-o la sărătoarea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, spunând: Să dea Dumnezeu ca si conducătorii nostri de acum să fie ca Sfinţii Împărati, ca să-i pomenească Biserica în veac! şi lăudând râvna marilor împărati, care au dat libertate creştinilor şi au construit numeroase biserici. Cineva din popor la reclamat, şi a fost arestat şi anchetat pentru cinci zile la Târgu Neamţ. A fost eliberat la fel de subit cum fusese şi arestat.

Cei din jurul său, conştientizând că va mai avea de furcă cu autorităţile comuniste, l-au sfătuit să se ascundă pentru un timp în munţi. Şi-a făcut un bordei din lemn în pământ la 6 km de mânăstire, în adâncul pădurii. Monahii din mânăstire îi mai duceau din când în când ceva de mancare. Se ruga acolo neîncetat, ziua şi noaptea, cerând ajutorul şi mila lui Dumnezeu şi a Maicii Domnului, către care avea multă evlavie. După sase luni de retragere în munţi, Arhimandritul Cleopa a fost readus ca stareţ în obstea Mănăstirii Sihăstria, spre bucuria tuturor, atât a călugărilor, cât si a credincioşilor.

În anul 1949, la 30 august, Arhimandritul Cleopa Ilie este numit staret al Mănăstirii Slatina - Suceava şi se transferă acolo cu 30 de călugări din obstea Mănăstirii Sihăstria, în urma deciziei Patriarhului Justinian. În locul său este numit staret Protosinghelul Ioil Gheorghiu.

La Mănăstirea Slatina întemeiază o obste care a ajuns la peste 80 de vieţuitori. Arhimandritul Cleopa a fost rânduit de Mitropolia Moldovei să supravegheze şi să îndrume viaţa duhovnicească a mai multor mănăstiri din împrejurimi: Putna, Moldovita, Râsca, Sihăstria si schiturile Sihla si Rarău, după modelul Mănăstirii Slatina.

A doua retragere în munţi

Până în primăvara anului 1952, Mănăstirea Slatina a înflorit mult, numărându-se printre cele mai organizate mănăstiri din tara noastră.

Diavolul însă, care nu doarme niciodată, nu putea răbda buna nevoinţă şi armonia monahilor din Mănăstirea Slatina. De aceea a îndemnat securitatea de atunci să facă o anchetă amănunţită în obstea acestei mănăstiri. Sosind noaptea, organele de securitate, au cercetat şi ameninţat pe stareţ şi pe cei mai de seamă din mănăstire. La urmă au retinut pe câtiva dintre ei, în frunte cu Părintele Cleopa, tânărul Ieromonahul Arsenie Papacioc si fratele Constantin Dumitrescu.

Ducându-i la Fălticeni, i-au anchetat toată noaptea. La sfârsit i-au spus părintelui să nu mai facă ,,propagandă religioasă” şi i-au dat drumul. Atunci, s-a retras în taină, împreună cu Ieromonahul Arsenie Papacioc, în Muntii Stânişoarei, până s-au linistit tulburările de la Slatina. Părinţii au înfruntat cu stoicism vremea friguroasă, foamea, setea, lipsurile, rugăndu-se ziua şi noaptea şi întărindu-se unul pe altul.

Părintii Cleopa si Arsenie s-au nevoit în Muntii Stânisoarei până în vara anului 1954, când Patriarhul Justinian a obtinut aprobare ca cei doi nevoitori să se reîntoarcă la mănăstire sau să vină la Patriarhie. Părintii Cleopa si Arsenie s-au reîntors la Mănăstirea Slatina, spre bucuria călugărilor si a credinciosilor din partea locului. În primăvara anului 1955 s-a organizat, o actiune de lămurire si combatere a stilului vechi, iulian. În această încercare de readucere a credinciosilor stilisti în sânul Bisericii Ortodoxe a participat şi părintele Cleopa, facând misionarism prin satele stiliste ale Moldovei.

În toamna anului 1956, Părintele Cleopa a revenit la Mânăstirea Sihăstria. De acum viaţa duhovnicească la Sihăstria se întăreste şi mai mult. Părintele Cleopa spovedea şi povăţuia pe credincioşi şi monahi la chilia sa din deal.

Persecuţiile dintre anii 1959-1964

Persecuţiile dintre anii 1959-1964 au însemnat cea mai grea perioadă a monahismului românesc din secolul XX.

Spre sfârsitul anului 1959 s-a votat de către guvernul ateu din Bucuresti, un decret special prin care erau excluşi din mănăstiri toţi călugării până la 55 de ani şi maicile până la vârsta de 50 de ani. Decretul a fost aplicat cu severitate, sub controlul securitătii si cu supravegherea organelor politice.

Până în primăvara anului 1960 au fost exclusi din mănăstiri peste 4000 de monahi şi monahii. Mai întâi au fost excluşi din monahism pentru toată viaţa stareţii şi duhovnicii care aveau o activitate duhovnicească mai intensă şi din toate mănăstirile din ţară, întregul tineret, adică fraţii şi rasoforii, iar primirea de noi tineri în mănăstiri era interzisă şi supravegheată de securitate.

Părintele Cleopa a fost şi el vizat, dispoziţia autorităţilor fiind să dezbrace haina monahală şi să aibă domiciliu forţat în satul său natal. Ca mulţi alţi călugări a refuzat să dezbrace haina monahală şi să părăseasca mânăstirea.

Văzând această situaţie grea, stiind că este mereu supravegheat de organele politice, Părintele Cleopa, îndemnat de Duhul Sfânt, s-a retras din nou - pentru a treia oară - în Muntii Moldovei, la mult iubita sa liniste. Întâi s-a dus în pădurile din jurul comunei Hangu. Apoi, si-a făcut un mic bordei din lemn, nu departe de culmea Muntelui Petru Vodă.

Aici s-a nevoit cinci ani, îndurând aceleaşi greutăţi ca si mai înainte. S-a îndeletnicit cu postul, privegherea, rugăciunea şi cu scrierea. Iată titlurile câtorva din scrierile sale din în munti: ,,Predici pentru monahi’’, numită si ,,Urcus spre înviere’’; ,,Spovedania arhiereilor’’, ,,Spovedania stareţilor’’, ,,Spovedania duhovnicilor’’, ,,Spovedania preoţilor de mir’’, ,,Spovedania monahilor’’, ,,Despre vise şi vedenii’’, precum şi ,,Minunile lui Dumnezeu din zidiri’’.

În toamna anului 1964, când tulburările şi prigonirile Bisericii s-au mai liniştit, părintele revine în Mănăstirea Sihăstria, ca duhovnic al întregii obşti, şi povăţuieşte fără întrerupere atât călugări, cât si mireni, timp de 34 de ani.

Cuvântul sâu ajungea în toată ţara şi peste hotare, numele său fiind vestit, cunoscut şi iubit de toţi. Era căutat de zeci de oameni zilnic, pentru sfat, povaţă, îndrumare. El îi primea pe toţi cu dragoste, învăţându-i cele de trebuinţă ale credinţei şi petrecându-i cu dragoste. A rămas celebră vorba sa, care îi este reprezentativă: ,,,Mânca-v-ar Raiul să vă mănânce”. Asa de mare era dragostea sa ,,Că dacă aş avea un sac mare, v-aş băga pe toţi în el, şi v-aş duce în Rai !”.


Adormirea

Zilele de septembrie-noiembrie 1998, prevesteau sfârşitul apropiat al Părintelui Cleopa! Acum vorbea tot mai puţin, cu voce stinsă şi mereu repeta aceleaşi cuvinte: De acum mă duc la fraţii mei!, Lăsaţi-mă să plec la fratii mei! Apoi iarăşi spunea: Mă duc la Hristos! Rugati-vă pentru mine, păcătosul!

Până duminică, 29 noiembrie a spovedit calugări şi credincioşi Era senin la fată, vorbea calm şi frumos celor care îl întrebau şi nu refuza pe nimeni care voia să-l vadă. Pe toti îi mângâia şi îi îmbărbăta ca întotdeauna, în liniste si bucurie. Începând de Duminică la ora 4 după-amiază, Părintele Cleopa nu a mai răspuns la întrebările ucenicilor săi şi a rămas nemişcat cu ochii întredeschişi pe scaunul său de spovedanie, ca într-o răpire, timp de mai bine de unsprezece ore.

Luni dimineată (noaptea) la orele 3.30, bătrânul s-a deşteptat ca dintr-un somn adânc, fiind bine dispus şi mulţumit sufleteşte. Apoi a cerut ceva de mâncare, zicând: Aţi mai văzut voi vreun călugăr să mănânce la ora asta?

Luni, 30 noiembrie, şi marţi, 1 decembrie, părintele a stat cu credincioşii şi a dat sfaturi ca de obicei. Luni seară însă, în chip neobişnuit, Părintele Cleopa a început să-şi citească rugăciunile dimineţii, deşi ucenicii i-au spus: Părinte, acum este seară. Rugăciunile diminetii citiţi-le mâine dimineaţă! Dar părintele a răspuns: Acum le citesc, căci mă duc la fraţii mei! Ucenicii au privit, ca de obicei, cu neîncredere.

Marti seara s-a culcat târziu, dând semne de mare oboseală. La ora 2,20 miercuri dimineată, ucenicul său a auzit că părintele respiră din ce în ce mai rar. Când s-a apropiat de el, părintele a răsuflat adânc şi şi-a dat sufletul în mâinile lui Hristos, întru nădejdea Învierii şi a vieţii veşnice.

Înmormântarea a avut loc la 5 decembrie, fiind prohodit de Mitropolit şi alţi opt arhierei, preoţi, diaconi şi mulţime multă de credincioşi, veniţi din toate părţile ţării.

Multă lume se închină în chilia şi la mormântul Părintelui Cleopa, şi iau pământ şi flori de binecuvântare, spunând că simt ajutor prin rugăciunile sfinţiei sale.

Arhimandritul Ioanichie Balan, vechi ucenic al Părintelui spunea: Părintele Cleopa este considerat, pe drept cuvânt, unul din cei mai iscusiţi duhovnici, sfetnici şi predicatori ai monahismului românesc contemporan. Viaţa sa interioara exemplară, de ascet şi sihastru consacrat, experienţa sa în nevoinţa monahală, vastele sale cunostinţe scripturistice şi patristice de autodidact care te uimesc, memoria sa rar intalnită, blandeţea, dragostea sa de oameni, râvna pentru Dumnezeu şi cuvântul său hotărât, inţelept şi precis, unit cu darul frumoasei vorbiri în grai dulce moldovenesc, fac din Arhimandritul Cleopa Ilie o personalitate în spiritualitatea noastră ortodoxă. Credincioşii, numeroşii săi fii duhovniceşti, calugări şi mireni, îl socotesc ca fiind o binecuvantare a lui Dumnezeu pentru Biserica noastră.

La sfârşitul anului 2005, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a declarat că se ia în vedere deschiderea procesului de canonizare, a Părintelui Cleopa, trecerea sa în rândul sfinţilor, în calendar, cu numele: Cuviosul Cleopa de la Sihăstria.

Bibliografie

  • Ioanichie Bălan arhim., Viaţa părintelui Cleopa, Editura Trinitas, 2002