Ciprian de la Neamț

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Cuviosul Ciprian de la Neamţ,a fost cel dintâi ucenic al Cuviosului Gherman de la Neamţ şi împreună nevoitor cu dânsul în Muntele Athos şi la Neamţ,văzând lumina zilei pe plaiurile moldoveneşti,în prima jumătate a secolului al XIV-lea. Răposând părintele său duhovnicesc, Cuviosul Ciprian a ajuns întâistătător al Mănăstirii Neamţ, povăţuind această sfinţită obşte mai bine de zece ani,crescând numeroşi fii duhovniceşti, deprinzându-i pe toţi cu smerenia, rugăciunea şi desăvârşita dragoste în Iisus Hristos. În timpul stăreţiei sale,Mănăstirea Neamţ număra peste 80 de monahi,printre ei numărându-se şi vestitul ieroschimonah Iosif Muşat,pe care îl tunse în monahism şi îl lăsă egumen în locul său. Cuviosul Ciprian a fost şi un iscusit duhovnic şi dascăl al rugăciunii,în timpul său dezvoltându-se mult viaţa isihastă în jurul lavrei. Cuviosul Ciprian s-a mutat cu pace la Domnul în anul 1373.