Ciprian de la Neamț

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Cuviosul Ciprian de la Neamţ a fost cel dintâi ucenic al Cuviosului Gherman de la Neamţ şi împreună nevoitor cu dânsul în Muntele Athos şi la Neamţ, văzând lumina zilei pe plaiurile moldoveneşti, în prima jumătate a secolului al XIV-lea.

Răposând părintele său duhovnicesc, Cuviosul Ciprian a ajuns întâistătător al Mănăstirii Neamţ, povăţuind această sfinţită obşte mai bine de zece ani,crescând numeroşi fii duhovniceşti, deprinzându-i pe toţi cu smerenia, rugăciunea şi desăvârşita dragoste în Iisus Hristos.

În timpul stăreţiei sale,Mănăstirea Neamţ număra peste 80 de monahi,printre ei numărându-se şi vestitul ieroschimonah Iosif Muşat,pe care îl tunse în monahism şi îl lăsă egumen în locul său. Cuviosul Ciprian a fost şi un iscusit duhovnic şi dascăl al rugăciunii,în timpul său dezvoltându-se mult viaţa isihastă în jurul lavrei.

Cuviosul Ciprian s-a mutat cu pace la Domnul în anul 1373.