Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Titlul de catolicos sau catholicos (plural catholicoi) este un titlu folosit de episcopul conducător al unor biserici creştine din Orientul Mijlociu. Cu excepţia episcopului conducător al Bisericii Georgiei, majoritatea acestor biserici s-au separat de Biserica Ortodoxă ca rezultat al unor dispute hristologice în timpul primului mileniu al Bisericii lui Hristos.

Cuvântul catolicos vine din grecescul καθολικός (katholikos), pl. καθολικοί, care înseamnă cu privire la întreg, universal, general. Se pare că titlul a apărut printre bisericile de la marginea răsăriteană a Imperiului Roman şi în interiorul Imperiului Persan de-a lungul secolelor al III-lea şi al IV-lea. Patriarhia Antiohiei cuprinde majoritatea acestei zone. La sfârşitul secolului al V-lea, majoritatea episcopilor locali foloseau titlul de catolicos. Astfel, la acea vreme, catolicos nu era sinonim cu patriarh.

În timpul disputelor hristologice, mare parte din aceste catolicate au respins poziţia ortodoxă aşa cum era exprimată la Sinoadele Ecumenice, aderând la principalele erezii nestoriene sau monofizite. Doar Biserica Ortodoxă a Georgiei a rămas ortodoxă şi a păstrat folosirea cuvântului catolicos în titlul episcopului conducător: Sfinţitul şi Fericitul, Catolicos-Patriarh al întregii Georgii.

Vezi şi

Surse