Cartea din Kells: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
 
Linia 1: Linia 1:
 
{{Traducere EN}}
 
{{Traducere EN}}
  
[[Image:Bookofkells.gif|thumb|right|Book of Kells, Folio 183v, Text from Mark. See also [http://commons.wikimedia.org/wiki/Book_of_Kells].]]The '''Book of Kells''' represents the high point of manuscript [[Gospels]] produced in pre-Norman Britain. The Book of Kells, also known as the '''Book of Columba''', is an ornately illustrated manuscript Gospel that was produced around 800 by Celtic [[monk]]s. The text is written in Latin.
+
[[Image:Bookofkells.gif|thumb|right|Book of Kells, Folio 183v, Text de la Marcu. Vezi şi [http://commons.wikimedia.org/wiki/Book_of_Kells].]] '''Cartea din Kells''' reprezintă vârful manuscriselor [[Evanghelie|Evangheliilor]] realizate în Britania pre-normandă. Cartea din Kells, cunoscută şi sub numele de '''Cartea lui Columba''', este o Evanghelie manuscrisă ornată cu ilustraţii care a fost realizată de [[călugăr]]i celţi în jurul anului 800. Textul este în latină.
  
==History==
+
==Istoric==
The Book of Kells is one of many Gospel manuscripts written from the late sixth century to the early ninth century in the [[Monastery|monasteries]] in Scotland, northern England, and Ireland. The Book of Kells was produced late in this period, perhaps around the beginning of the ninth century, and represents the high point in writing these artistic manuscripts. The manuscripts have been grouped by scholars based upon similarities in artistic style, script, and textual traditions. Among other surviving examples of this Biblical style are the Cathach of St. Columba, the Book of Durrow, the Durham Gospels, Lindisfarne Gospels, and the Macregal Gospels.  
+
Cartea din Kells este una din multele Evanghelii manuscrise realizate începând cu sfârşitul secolului VI până la începutul secolului IX în [[mănăstire|mănăstirile]] din Scoţia, nordul Angliei şi Irlanda. Cartea din Kells a fost realizată spre sfârşitul acestei perioade, probabil la începutul secolului IX şi reprezintă vârful acestor manuscrise artistice. Manuscrisele au fost grupate de către savanţi pe baza similarităţilor în stilul artistic, conţinut şi tradiţiile textuale. Printre alte exemplare care au supravieţiut are acestui stil biblic se găsesc: Cathach a Sfântului Columba, Cartea din Durrow, Evangheliile din Durham, Evangheliile Lindisfarne şi Evangheliile Macregal.
  
The name for the Book of Kells come from the [[Abbey]] of Kells in Kells, County Meath in Ireland where it was kept between about the eleventh and seventeenth centuries. It remained there when the abbey was dissolved in the twelfth century and made into a [[parish]] [[church]]. In 1654, the book was moved to Dublin for safekeeping when Cromwell’s cavalry was quartered in the church. In 1661, the book was presented to Trinity College in Dublin where it has remained. The book has been re-bound a number of times and exists today in four volumes after a re-binding in 1953.  
+
Numele de Cartea din Kells provine de la [[abaţie|abaţia]] Kells din Kells, regiunea Meath din Irlanda unde a fost păstrată între aproximativ secolul XI şi secolul XVII. A rămas acolo când abaţia a fost dizolvată în secolul XII şi transformată în [[biserică]] [[parohie|parohială]]. În 1654, cartea a fost mutată la Dublin pentru a fi protejată de cavaleria lui Cromwell care a fost cazată în biserică. În 1661, cartea a fost dusă la Colegiul Trinitar din Dublin unde a şi rămas. Cartea afost legată de mai multe ori şi astăzi se prezintă în patru volume după re-legarea din 1953.
  
The place, or places, where the Book of Kells was created is not known. Traditionally, it is thought the book was begun in the time of St. [[Columba]] in the sixth century. Based upon palaeographic evidence involving the style of script used in writing the book, it appears the manuscript was written after St. Columba’s death, thus discounting the traditional premise. Among the theories of its creation is that it was begun in Scotland, possibly at Monastery of [[Iona]], and then brought to Kells Abbey when the monks of Iona moved to Kells to escape Viking raids at Iona. Since the book is not finished other possibilities about its creation have risen: such ideas as that creation of the book continued at Kells or not.
+
Locul, sau locurile, unde a fost realizată cartea nu se cunosc. Din legende, se crede că a fost începută în timpul Sfântului [[Columba]] în secolul VI. Pe baza dovezilor paleografice care privesc textul folosit în scrierea cărţii, se pare că manuscrisul a fost realizat după moartea Sfântului [[Columba]], aceasta infirmând tradiţia. Printre teoriile legate de realizarea acesteia este aceea că a fost începută în Scoţia, probabil la Mănăstirea din [[Iona(insula) |Iona]], şi apoi adusă în Abaţia din Kells când călugării din Iona s-au mutat în Kells pentru a scăpa de raidurile vikingilor în Iona. Deoarece cartea nu a fost terminată, au apărut şi alte variante ale realizării acesteia: cum că aceasta ar fi fost continuată la Kells sau nu.
  
==Contents==
+
==Conţinut==
The book contains the complete texts of three of the synoptic [[Gospel]]s: [[Gospel of Matthew| Matthew]], [[Gospel of Mark|Mark]], and [[Gospel of Luke|Luke]]. The [[Gospel of John]] ends with John 17:13. The whereabouts of the missing pages of John as well as any missing pages of the preliminary matters section in the book is not known. These may have been lost when the book was stolen in the eleventh century. The text is not marked by chapters, following the practice of the early centuries. Whether this is because the manuscript was not completed is also not known.
+
Cartea conţine textele integrale ale [[Evanghelie|Evangheliilor]] sinoptice: [[Evanghelia după Matei|Matei]], [[Evanghelia după Marcu|Marcu]], şi [[Evanghelia după Luca|Luca]]. [[Evanghelia după Ioan]] se opreşte la Ioan 17:13. Ce s-a întâmplat cu paginile lipsă din Ioan la fel ca şi cu părţile de început ale cărţii nu se cunoaşte. Acestea puteau fi pierdute când cartea a fost pierdută în secolul XI. Textul nu este despărţit pe capitole, urmând practica primelor secole creştine. De asemenea, nu se ştie dacă manuscrisul a fost finalizat sau nu.
  
The text of the book is accompanied by full pages of detailed artwork, in a broad palette of colors. However, no gold or silver leaf was used. Numerous illustrations are used, including [[icon]] like miniatures. Each page is covered with illustrations, and opening words of each [[Gospel]] are decorated lavishly, often to the extent that the text is almost illegible.
+
Textul carţii este însoţit de pagini întregi cu desene artistice într-o gamă variată de culori. Totuşi, nu se foloseşte aurul sau argintul. Sunt prezente numeroase ilustraţii, inclusin [[icoană|icoane]] în miniatură. Fiecare pagină este acoperită cu ilustraţii, iar cuvântul de început al fiecărei [[Evanghelie|Evanghelii]] este decorat din abundenţă, adeseori în aşa fel încât textul este aproape ininteligibil.
  
The book was produced for liturgical use and not as an instructional volume. It is probable that the reader during services would recite from memory rather than read from the text in the book, as the design of the book seems to take this purpose of the book in mind, that is, one that looks good rather than being useful. Also, the book contains many uncorrected mistakes and discontinuities in writing the text so as to avoid disrupting the artistic look of the pages.
+
Cartea a fost produsă pentru uzul liturgic şi nu ca volum educaţional. Este mult mai probabil că cel care citea în timpul slujbei de fapt recita din memorie mai degrabă decât să citească din carte, deoarece scopul cărţii a fost să arate bine mai mult decât să fie utilă. De asemenea, cartea conţine multe greşeli necorectate şi discontinuităţi în curgerea textului astfel încât să fie evitată deteriorarea aspectului artistic al paginilor.
  
==External links==
+
==Legături externe==
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Kells  Wikipedia: Book of Kells]
+
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Kells  Wikipedia: Cartea din Kells]
*[http://www.newadvent.org/cathen/08614b.htm  Catholic Encycopedia: Book of Kells]
+
*[http://www.newadvent.org/cathen/08614b.htm  Enciclopedia Catolică: Cartea din Kells]
  
[[Category:Featured Articles]]
+
[[Categorie:Articole de calitate]]
[[Category:Texts]]
+
[[Categorie:Texte]]
[[Category:Scripture]]
+
[[Categorie:Biblia]]

Versiunea de la data 11 februarie 2008 06:25

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.

Book of Kells, Folio 183v, Text de la Marcu. Vezi şi [1].
Cartea din Kells reprezintă vârful manuscriselor Evangheliilor realizate în Britania pre-normandă. Cartea din Kells, cunoscută şi sub numele de Cartea lui Columba, este o Evanghelie manuscrisă ornată cu ilustraţii care a fost realizată de călugări celţi în jurul anului 800. Textul este în latină.

Istoric

Cartea din Kells este una din multele Evanghelii manuscrise realizate începând cu sfârşitul secolului VI până la începutul secolului IX în mănăstirile din Scoţia, nordul Angliei şi Irlanda. Cartea din Kells a fost realizată spre sfârşitul acestei perioade, probabil la începutul secolului IX şi reprezintă vârful acestor manuscrise artistice. Manuscrisele au fost grupate de către savanţi pe baza similarităţilor în stilul artistic, conţinut şi tradiţiile textuale. Printre alte exemplare care au supravieţiut are acestui stil biblic se găsesc: Cathach a Sfântului Columba, Cartea din Durrow, Evangheliile din Durham, Evangheliile Lindisfarne şi Evangheliile Macregal.

Numele de Cartea din Kells provine de la abaţia Kells din Kells, regiunea Meath din Irlanda unde a fost păstrată între aproximativ secolul XI şi secolul XVII. A rămas acolo când abaţia a fost dizolvată în secolul XII şi transformată în biserică parohială. În 1654, cartea a fost mutată la Dublin pentru a fi protejată de cavaleria lui Cromwell care a fost cazată în biserică. În 1661, cartea a fost dusă la Colegiul Trinitar din Dublin unde a şi rămas. Cartea afost legată de mai multe ori şi astăzi se prezintă în patru volume după re-legarea din 1953.

Locul, sau locurile, unde a fost realizată cartea nu se cunosc. Din legende, se crede că a fost începută în timpul Sfântului Columba în secolul VI. Pe baza dovezilor paleografice care privesc textul folosit în scrierea cărţii, se pare că manuscrisul a fost realizat după moartea Sfântului Columba, aceasta infirmând tradiţia. Printre teoriile legate de realizarea acesteia este aceea că a fost începută în Scoţia, probabil la Mănăstirea din Iona, şi apoi adusă în Abaţia din Kells când călugării din Iona s-au mutat în Kells pentru a scăpa de raidurile vikingilor în Iona. Deoarece cartea nu a fost terminată, au apărut şi alte variante ale realizării acesteia: cum că aceasta ar fi fost continuată la Kells sau nu.

Conţinut

Cartea conţine textele integrale ale Evangheliilor sinoptice: Matei, Marcu, şi Luca. Evanghelia după Ioan se opreşte la Ioan 17:13. Ce s-a întâmplat cu paginile lipsă din Ioan la fel ca şi cu părţile de început ale cărţii nu se cunoaşte. Acestea puteau fi pierdute când cartea a fost pierdută în secolul XI. Textul nu este despărţit pe capitole, urmând practica primelor secole creştine. De asemenea, nu se ştie dacă manuscrisul a fost finalizat sau nu.

Textul carţii este însoţit de pagini întregi cu desene artistice într-o gamă variată de culori. Totuşi, nu se foloseşte aurul sau argintul. Sunt prezente numeroase ilustraţii, inclusin icoane în miniatură. Fiecare pagină este acoperită cu ilustraţii, iar cuvântul de început al fiecărei Evanghelii este decorat din abundenţă, adeseori în aşa fel încât textul este aproape ininteligibil.

Cartea a fost produsă pentru uzul liturgic şi nu ca volum educaţional. Este mult mai probabil că cel care citea în timpul slujbei de fapt recita din memorie mai degrabă decât să citească din carte, deoarece scopul cărţii a fost să arate bine mai mult decât să fie utilă. De asemenea, cartea conţine multe greşeli necorectate şi discontinuităţi în curgerea textului astfel încât să fie evitată deteriorarea aspectului artistic al paginilor.

Legături externe