Călugăr

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 27 octombrie 2010 07:21, autor: Sîmbotin (Discuție | contribuții) (Eremit şi pustnic)
Salt la: navigare, căutare

Călugărul sau monahul este vieţuitorul unei mănăstiri care duce o anumită formă de viaţă monastică.

Sinonimie şi etimologie

O serie de termeni sunt oarecum sinonimi, fiecare aducând o nuanţă specifică: călugăr, monah, anahoret, ascet, eremit, pustnic, schimnic, sihastru.

Călugăr

Termenul de călugăr provine din ngr. Καλόγερος - posibil prin intermediul sl. kalugerŭ; cf. bg., sb. kaluger -, kalo-gheros însemnând $n limba greacă "bătrân frumos".

Monah

Călugăr este practic sinonim cu monah, care provine din ngr. monahós - posibil prin intermediul sl. monahŭ [1]. Etimologic, "monah" [2], aduce nuanţa de "singur" sau "în unitate" a grecescului monos. Monahul este cel care trăieşte singur, în sensul separării de lume, şi în cautarea unităţii, cu Dumnezeu şi în sine [3].

Anahoret

Anahoretul (din ngr. ἀναχωρίτης, de la ἀναχώρειν "a se îndepărta" [4]) este călugărul care trăieşte în retragere din lume.

Eremit şi pustnic

Eremit vine din lat. eremita şi gr. eremites <- eremos, însemnând: 1. deşert [vorbind de un loc]; 2. solitar [vorbind de o persoană] [5]. Mai adesea pentru eremit este folosit cuvântul românesc pustnic. Totuşi, chiar dacă este mai puţin întrebuinţat astăzi decât pustnic, eremit pare să fie un cuvânt vechi în limba română, căci apare în toponimice vechi, precum cel al locului şi mănăstirii Râmeţ.

Sihastru

Prin provenienţa lui etimologică, sihastru aduce o nuanţă unică: în limba greacă, isihastrís şi isihastís vin din grecescul isihia, care înseamnă "linişte / liniştire", de unde vine de fapt şi cuvântul isihasm.

Citate

  • Călugărul este cel care, despărţindu-se de toţi, s-a unit cu toţi. (Evagrie din Pont)

Părintele Teofil Părăianu despre călugări

Pentru cei mai mulţi oameni, un călugăr nu este un om ca toţi oamenii. Şi-atunci, cum este? Sub nivelul, sau deasupra nivelului celorlalţi oameni? S-ar putea întâmpla să fie şi sub nivelul celorlalţi, în cazul în care nu-i deplin ca sănătate, însă călugăria presupune oameni de excepţie. Oameni de excepţie! Omul obişnuit nu poate fi călugăr! Dacă devine călugăr, nu este călugăr deplin, este un improvizat în călugărie. Călugăria este o viaţă mai presus de viaţa obişnuită. Nimeni nu este obligat să se călugărească însă, dacă se face călugăr, este obligat să fie călugăr! Călugăria este elita Bisericii. Cuvântul "călugăr" vine de la grecescul "calos gheron" şi înseamnă "bătrân frumos".

O bătrâneţe încuviinţată, o bătrâneţe echilibrată, o bătrâneţe ca rezultat al unei vieţi îngrijite, curate, sfinte, este un dar de la Dumnezeu. Gândiţi-vă că Dumnezeu este înfăţişat ca un bătrân. De ce ca un bătrân? De ce nu ca un tânăr? şi tinereţea are darurile ei! Mulţi sfinţi au fost tineri! Totuşi, Dumnezeu este înfăţişat ca un bătrân! Aceasta vrea să arate că Dumnezeu este "vechi de zile", nu este de ieri, de alaltăieri, ci din veşnicie.

Cei care sunt la tinereţe şi se pregătesc de viaţă, trebuie să ştie că bătrâneţea, maturitatea, tinereţea, copilăria şi toate vârste-le omului sunt un dar de la Dumnezeu, la care ajung mai ales aceia care au o tinereţe curată, o tinereţe cinstită. Viaţa de familie aşa cum a lăsat-o Dumnezeu şi cum o vrea Dumnezeu, este un dar de la Dumnezeu. Dar există şi posibilitatea să treci de viaţa de familie, mai sus. Dacă treci de viaţa de familie ca să ajungi la o viaţă superioară, fără să te oblige cineva la aceasta, atunci trebuie să fii bătrân înainte de bătrâneţe.

Ce înseamnă bătrân? Înseamnă şi înţelept. Dacă eşti călu-găr, trebuie să fii bătrân înainte de bătrâneţe, deci echilibrat, cinstit, înţelept, să ai calităţile bătrânului. Să fii ponderat mai mult decât un tânăr (poţi să ai entuziasmul tânărului dacă mai eşti capabil de entuziasmul tânărului). În orice caz, dacă eşti bătrân de la tinereţe, adică echilibrat, ponderat, înţelept, angajat cu seriozitate, în cazul acesta ai şi calităţile bătrânului, ai şi capacităţile tânărului. Există posibilitatea aceasta, să aduci cerul pe pământ înainte de a ajunge tu în cer, şi deci faci din pământ – cer. Trăieşti o viaţă cu gândul la Dumnezeu, iar „Hristos se face toate pentru cel ce crede", cum zice sfântul Marcu Ascetul. Atunci ai linişte sufletească şi ajungi la cer, în casa lui Dumnezeu, la poarta cerului.[6]

Articole înrudite

Note

  1. Existenţa formei româneşti vechi "monac" aduce totuşi împrumutul, etimologic, mai aproape de varianta greacă.
  2. Μοναχος 1. singur, unic, simplu; 2. care vieţuieşte singur, solitar. Cf.: A. Bailly, Dictionnaire grec-français, Hachette, Paris, 1950.
  3. A se vedea: Antoine Guillaumont, Originile vieţii monahale. Pentru o fenomenologie a monahismului, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1998, în special capitolul "Monahism şi etică iudeo-creştină" (pp. 61-89).
  4. Αναχωρίτης 1. acţiunea de a se retrage, retragere; 2. loc de retragere, refugiu. Cf.: A. Bailly, Dictionnaire grec-français, Hachette, Paris, 1950.
  5. Cf.: A. Bailly, Dictionnaire grec-français, Hachette, Paris, 1950.
  6. Cuvânt ţinut la Mănăstirea "Sub Piatră" – 9 iulie 1998.