Botez: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
m
 
(Nu s-au afișat 24 de versiuni intermediare efectuate de alți 9 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
{{spiritualitate}}
 +
'''Botezul''' creștin este [[Sfintele Taine|taina]] începerii unui nou fel de viață prin moartea celei vechi și nașterea din nou la o viață în [[Iisus Hristos|Hristos]]. În [[Biserica Ortodoxă]], botezul este pentru "spălarea de păcate" (conform cu [[Crezul]] de la Niceea) și intrarea în Biserică.
  
{{spiritualitate}}
+
==Învățături ortodoxe despre botez==
'''Botezul''' creştin este [[taina]] începerii unui nou fel de viaţă prin moartea celei vechi şi naşterea din nou la o viaţă în Hristos. În Biserica Ortodoxă, botezul este pentru "spălarea de păcate" (conform cu [[Crezul de la Niceea]]) şi intrarea în biserică.
+
"'''Şi mărturisim un botez spre iertarea păcatelor'''."
  
==Învăţături ortodoxe despre botez==
+
Aceste cuvinte, din [[Crezul Niceo-Constantinopolitan]], simple și totuși clare, afirmă învățătura ortodoxă despre botez. Evenimentul botezului este adesea considerat evenimentul creștin de bază.
"'''Şi mărturisim un botez spre iertarea păcatelor'''."
 
  
Aceste cuvinte, din [[Crezul Niceo-Constantinopolitan]], simplu şi totuşi clar afirmă învăţătura ortodoxă despre botez. Evenimentul botezului este adesea considerat evenimentul creştin de bază.
 
 
==Scufundarea în apă==
 
==Scufundarea în apă==
Cuvântul a boteza vine din [http://bible.crosswalk.com/Lexicons/Greek/grk.cgi?number=907 baptizo], forma transcrisă din greacă a cuvântului βάπτειν sau baptivzw. Într-un context istoric, acesta înseamnă " a scufunda, a plonja, a imersa" ceva în întregime, de exemplu în apă. Cu toate că de obicei este asociat cu botezul creştin, acest cuvânt este cunosc ca având şi alte contexte. De exemplu, un autor din secolul al II-lea numit [[Wikipedia:Nicander|Nicander]] a scris o reţetă de murături care ilustrează folosirea uzuală a acestui cuvânt. El spune prima dată trebuie scufundate (bapto) în apă fierbinte, apoi scufundate complet (baptizo) într-o soluţie de oţet. De asemenea, cuvântul este folosit pentru a prezenta procesul de scufundare a hainelor într-o soluţie de vopsire. Ritualul creştin de botezare în apă merge înapoi în timp până la Sfântul [[Ioan Înaintemergătorul Domnului]], despre care [[Sfânta Scriptură]] spune că îi boteza pe mulţi, inclusiv pe Iisus. Anumite forme de botez erau practicate şi în Vechiul Testament. Adiţional, botezul era practicat şi în cadrul unor religii păgâne ca simbol al morţii şi renaşterii.
+
Cuvântul a boteza vine din [http://bible.crosswalk.com/Lexicons/Greek/grk.cgi?number=907 baptizo], forma transcrisă din greacă a cuvântului βάπτειν sau βαπτιζω. Într-un context istoric, acesta înseamnă "a scufunda, a plonja (prin imersiune)" ceva în întregime, de exemplu în apă. Cu toate că de obicei este asociat cu botezul creștin, acest cuvânt este cunoscut ca având și alte contexte. De exemplu, un autor din secolul al II-lea numit [[:en:Wikipedia:Nicander|Nicandru]] a scris o rețetă de murături care ilustrează folosirea uzuală a acestui cuvânt. El spune prima dată trebuie scufundate (bapto) în apă fierbinte, apoi scufundate complet (baptizo) într-o soluție de oțet. De asemenea, cuvântul este folosit pentru a prezenta procesul de scufundare a hainelor într-o soluție de vopsire. Ritualul creștin de botezare în apă merge înapoi în timp până la Sfântul [[Ioan Botezătorul]], despre care [[Sfânta Scriptură]] spune că îi boteza pe mulți, inclusiv pe Iisus. Anumite forme de botez erau practicate și în [[Vechiul Testament]]. Adițional, botezul era practicat și în cadrul unor religii păgâne ca simbol al morții și renașterii.
  
==Botezul ca taină==
+
==Botezul ca Taină==
În contrast cu punctele de vedere protestante obişnuite, botezul este mai mult decât un act simbolic de îngropare şi înviere (vezi http://bible.gospelcom.net/passage/?search=Romans%206:3-5;&version=9; Romans 6:3-5]; [http://bible.gospelcom.net/passage/?search=Colossians%202:12,%203:1-4;&version=9; Colossians 2:12, 3:1-4]).
+
În contrast cu punctele de vedere protestante obișnuite, botezul este mai mult decât un act simbolic de îngropare și înviere (cf. [http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=70&cap=6 Romani 6, 3-5]; [http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=10&cap=2 Coloseni 2, 12] și [http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=10&cap=3 3,1-4]).
  
 
[[Image:Transfiguration_Baptism.jpg|thumb|150px|Scufundarea completă este marca botezului ortodox.]]
 
[[Image:Transfiguration_Baptism.jpg|thumb|150px|Scufundarea completă este marca botezului ortodox.]]
Botezul prin scufundarea de trei ori a unei persoane în numele [[Sfânta Treime| Sfintei Treimi]]. Adică, o persoană este scufundată "în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh", câte una pentru fiecare persoană a Sfintei Treimi. Botezarea prin stropire în loc de scufundare nu este învăţată sau practicată de bBiserica ortodoxă aşa cum este ea practicată în unele biserici [[Biserica Romano Catolică|Romano Catolice]] sau protestante. Botezul este imediat urmat de [[Mirungere]] şi de [[Împărtăşire]] la următoarea [[Sfânta Liturghie|Sfântă Liturghie]], indiferent de vârstă.
+
Botezul se face prin cufundarea în apă de trei ori a unei persoane în numele [[Sfânta Treime| Sfintei Treimi]]. Adică, o persoană este scufundată "în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh", câte una pentru fiecare Persoană a Sfintei Treimi. Botezarea prin stropire în loc de cufundarea în apă nu este învățată sau practicată de Biserica Ortodoxă așa cum este ea practicată în alte Biserici precum cea [[Biserica Romano-Catolică|romano-catolică]] sau în Bisericile protestante. Botezul este imediat urmat de [[Mirungere]] și de [[Euharistie|Sfânta Împărtășanie]] la următoarea [[Sfânta Liturghie|Sfântă Liturghie]], indiferent de vârstă.
 +
 
 +
==Catehumenii==
 +
Adulții sunt botezați după ce și-au încheiat perioada de catehizare.
  
===Infant Baptism===
+
==Botezarea copiilor==
The Orthodox also practice infant baptism on the basis of various texts (e.g. [[Gospel of Matthew|Matthew]] 19:14) which are interpreted to condone full Church membership for children. This is generally based on a confession of faith for a child by his or her [[godparent]]s. The Orthodox Church does not practice infant baptism in order to cleanse the taint of [[original sin]], because this doctrine is not taught in the Orthodox Church.
+
De asemenea, ortodocșii practică botezul copiilor; pentru această practică, Biserica se sprijină pe numeroase texte biblice (cum ar fi [[http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=19#14 Matei 19,14]]) care sunt interpretate astfel încât să acorde copiilor statutul de membri cu drepturi depline ai Bisericii. Acest lucru se realizează în general prin aducerea mărturisirii de credință pentru copil de către [[naș]]ii săi. Biserica Ortodoxă nu practică botezul copiilor pentru curățarea stricăciunii lăsate de [[păcat|păcatul originar]], pentru că această doctrină nu este o învățătură a Bisericii Ortodoxe.
  
===Validity of a baptism===
+
==Validitatea botezului==
Because the Sacrament of Baptism has actual spiritual and salvific effects, certain criteria must be complied with for it to be valid (i.e., to actually have those effects). Baptism in water is assumed. Violation of some rules regarding baptism render the baptism illicit (i.e., a violation of the [[canon law|church's laws]], and a [[sin]] for those who willingly and knowingly participate in it), and yet still valid. For example, if a [[priest]] introduces some unauthorized variation in the ceremony, the baptism is still valid so long as certain key criteria are still met, even though the priest has violated the church's law and thus sinned, and so have the other participants if they know the priest's behaviour is illict.
+
Deoarece Taina Botezului are efecte spirituale și mântuitoare reale, anumite criterii sunt obligatoriu de îndeplinit pentru a asigura validitatea acesteia (adică pentru a avea într-adevăr efect). Botezul cu apă este una din aceste reguli implicite. Nerespectarea anumitor reguli referitoare la botez îl face să fie ilicit (adică nerespectarea [[canon|canoanelor]] Bisericii, și este un considerată [[păcat]] participarea de bunăvoie și în cunoștință de cauză la acesta) dar totuși Botezul este valid. De exemplu, dacă un [[preot]] introduce unele elemente neautorizate în slujba Botezului, botezul este valabil atâta timp cât anumite criterii cheie sunt îndeplinite, chiar și în cazul în care preotul nu a respectat regulile stabilite de Biserică și păcătuind astfel, atât el cât și ceilalți participanți (dacă ei cunoșteau caracterul ilicit al comportării preotului).
  
In normal circumstances, a licit baptism must be performed by a priest or a [[deacon]]. However, in cases of a genuine emergency, anyone may perform the baptism.
+
În condiții normale, un botez valabil este realizat de către un [[episcop]], sau un [[preot]], aflat în comuniune cu Biserica. Cu toate acestea, în caz de urgență (de exemplu: copilul este pe moarte), oricine, chiar și părinții (cu condiția ca cel ce săvârșește botezul să fie la rândul său botezat ortodox) poate face botezul, doar prin rostirea cuvintelor "Se botează robul lui Dumnezeu..., în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh". Un altfel de botez (numit uneori "de urgență") este confirmat de Biserică prin [[Mirungere]].
  
One of the criteria for validity is that the correct form of words be used. Orthodox use the form "Let this servant of Christ be baptized..." or "This person is baptized by my hands..." Catholics use the form "I baptize you..."  However, both churches recognize the other's form as valid. The Catholic Church teaches that the use of the verb "baptize" is essential.
+
Unul din criteriile pentru validitatea botezului se referă la formula corectă folosită. Ortodocșii folosesc formula "Se botează robul lui Dumnezeu ...". Catolicii folosesc formula "(Eu) Te botez ...". În orice caz, ambele Biserici recunosc formulele celeilalte ca fiind valabile. Biserica Catolică învață că folosirea verbului "a boteza" este esențială.
  
It is also considered essential that the Trinitarian formula is used. Baptisms from non-Trinitarian churches, such as Oneness Pentecostal, are generally not considered valid. There was an ancient controversy over baptism using the formula that Oneness Pentecostals use, with some ancient authorities holding it to be valid. However, this was motivated by the apparent use of that formula at some places in [[scripture]], not by anti-Trinitarian considerations (which might well invalidate the baptism even if that formula is valid). The most significant part, some [[theologian]]s have argued, is not so much the Trinitarian wording, as the Trinitarian intention, and the recognition that the baptism involves all three Persons.
+
De asemenea este considerată esențială utilizarea unei formule baptismale trinitariene (Botezul în numele Sfintei Treimi). Botezul în bisericile ne-trinitariene, care nu recunosc dogma Sfintei Treimi, cum este cazul unora dintre penticostali (Penticostalii Unimii) este în general considerat nevalid. Există o veche controversă referitoare la botezul cu privire la folosirea formulei baptismale a Penticostalilor Unimii, întrucât existau unele autorități care susțineau că și aceasta ar fi fost valabilă. Totuși, aceste poziții erau motivate de folosirea evidentă în unele locuri din [[Sfânta Scriptură|Scriptură]] a acestei formule și nu din considerente anti-trinitariene (care aproape sigur puteau invalida botezul, chiar dacă formula era corectă). Partea cea mai importantă, au argumentat unii [[teologie|teologi]], nu implică atât de mult formularea trinitariană, cât intenția trinitariană și recunoașterea faptului că botezul implică toate trei Persoanele Sfintei Treimi.
  
Some theologians have also argued that sprinkling on a part of the body other than the head in an emergency would also be valid.
+
Unii teologi au argumentat și că stropirea unei alte părți a corpului, alta decât capul, în caz de urgență conduce la validitatea botezului.
  
A person, once baptized, cannot be baptized again. There was an ancient practice in some areas of rebaptizing those who had returned to the church from [[heresy]], but that practice has been universally rejected.
+
O persoană, odată botezată, nu poate fi rebotezată. A existat o practică veche în unele locuri de a-i reboteza pe cei care se reîntorc în Biserică din [[erezie]], dar această practică a fost respinsă peste tot.
  
====Baptism by non-Orthodox====
+
==Botezarea de către neortodocși==
The various jurisdictions of the Orthodox Church generally accept baptism performed by other denominations as valid, subject to certain conditions. It is only possible to be baptized once, thus people with valid baptisms from other denominations may not be baptized again on [[conversion]]. Instead, for these converts the sacrament of chrismation is performed. However, in some cases it can be difficult to decide whether the original baptism was valid, so if there is any doubt, a conditional baptism is employed, in which the officiant says something of the form of "if you are not yet baptized, I baptize you..." The need for conditional baptisms is motivated not only by factual uncertainties regarding the original baptism, but also by the uncertainty of some of the baptismal theology regarding the precise conditions for the validity of baptism. (The Church holds that one cannot be certain that opinions which are offered by pious theologians, but on which the Church has not made an authoritative pronouncement, are correct, and even authoritative pronouncements can have multiple interpretations which the Church has neither definitively endorsed or rejected.)
+
Diferitele jurisdicții ale Bisericii Ortodoxe, în general, acceptă botezul făcut de alte denominațiuni ca fiind valid, dar în anumite condiții. Este posibil să fii botezat doar o singură dată, astfel încât oamenii care au avut un botez valid la alte denominațiuni nu mai pot fi botezați după convertire. În schimb, pentru acești convertiți se face [[Mirungere]]a. Totuși, în unele cazuri poate fi dificilă stabilirea validității botezului, astfel încât, dacă există dubii, se face un botez condiționat, în care oficianții spun ceva de forma "Se botează robul lui Dumnezeu.... dacă nu a fost botezat". Nevoia unei botezări condiționată nu este motivată numai de incertitudini reale referitoare la botezul inițial, ci și de incertitudinile teologiei botezului privind condițiile exacte pentru validitatea botezului. (Biserica spune că nimeni nu poate fi sigur că opiniile unui teolog pios, dar despre care Biserica nu s-a pronunțat cu autoritate, sunt corecte, și chiar enunțările hotărâte pot avea mai multe interpretări pe care Biserica nu le-a acceptat sau respins definitiv.)
  
==Jewish Background==
+
==Fundalul evreiesc==
  
The ritual of baptism is prefigured in the purification rites of Jewish law and tradition. In the Tanakh and tradition of the teachers of the Torah, a ritual bath for purification from uncleanness used to be required under specified circumstances in order to be restored to a condition of ritual purity. For example, women after menses, and after a number of blood-free days following child-birth, were washed in a ritual bath, called a mikvah. Those who became ritually defiled by contact with something infectious, would also use the mikveh as part of their healing. Washing was also required for converts. Through practices such as these, immersion in the mikveh came to represent purification and restoration, and qualification for full religious participation in the life of the community (Book of Numbers Chapter 19). Traditional conversion to Judaism also requires a mikvah, so for converts Jewish initiation is in some ways similar to Christian initiation, although the term baptism is not used to describe the Jewish conversion.
+
Ritualul botezului este prefigurat în regulile de purificare din legea și tradiția ebraică. În Tanakh și în tradiția învățăturilor din Tora, o baie rituală pentru eliminarea necurățiilor se făcea de obicei în circumstanțe precizate pentru restaurarea stării inițiale de puritate. De exemplu, femeile după menstruație și după un anumit număr de zile de lăuzie erau spălate într-o baie rituală numită mikvah. Cei care, ritualic, se murdăreau prin contactul cu ceva infectat, trebuiau să se curețe prin mikvah ca parte din procesul vindecării. De asemenea, spălatul era necesar convertiților. Prin astfel de practici, scufundarea în mikvah a început să reprezinte purificarea și restaurarea și calificarea pentru a deveni membri deplini ai comunităților religioase (Numeri cap 19). Convertirea tradițională la iudaism, de asemenea, necesita o mikvah, astfel încât pentru convertiții la iudaism inițierea era, într-o anumită măsură, similară cu convertirea creștină, cu toate că termenul botez nu era folosit pentru a descrie convertirea la iudaism.
  
==Baptism in the Gospels==
+
==Botezul în Evanghelii==
  
===St. John the Forerunner===
+
=== Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului ===
A preliminary understanding of baptism starts with St. John the Forerunner, the cousin of [[Jesus]]. John spoke of a baptism of repentance in preparation for the coming of the Messiah.
+
O înțelegere preliminară a botezului o găsim la Sfântul [[Ioan Botezătorul]] și Înaintemergătorul, vărul Domnului [[Iisus Hristos]]. Ioan vorbește despre botez ca despre un fel de repetiție pentru pregătirea venirii lui [[Iisus Hristos|Mesia]].
  
:"And he came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sins; As it is written in the book of the words of Esaias the prophet, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be brought low; and the crooked shall be made straight, and the rough ways shall be made smooth; And all flesh shall see the salvation of God." ([http://bible.gospelcom.net/passage/?search=Luke%203:3-6;&version=9; Luke 3:3-6 KJV], also see [http://bible.gospelcom.net/passage/?search=Matthew%203:1-6;&version=9; Matthew 3:1-6], [http://bible.gospelcom.net/passage/?search=mark%201:1-5;&version=9; Mark 1:1-5])
+
: "În zilele arhiereilor Anna și Caiafa, a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Şi a venit el în toată împrejurimea Iordanului, propovăduind botezul pocăinței, spre iertarea păcatelor, precum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia proorocul: "Este glasul celui ce strigă în pustie: Gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Orice vale se va umple și orice munte și orice deal se va pleca; căile cele strâmbe se vor face drepte și cele colțuroase, drumuri netede. Şi toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu" ([http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=3#3 Luca 3,3-6]; vezi și [http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=3 Matei 3,1-6], [http://www.bibliaortodoxa.ro/noul-testament/53/Marcu Marcu 1,1-5]).
  
In regards to his relationship to the coming Messiah, John also spoke of another kind of baptism.
+
În legătură cu raportarea sa la venirea Domnului, Ioan vorbește, de asemenea, de un alt fel de botez:
  
:"John answered, saying unto them all, I indeed baptize you with water; but one mightier than I cometh, the latchet of whose shoes I am not worthy to unloose: he shall baptize you with the Holy Ghost and with fire: Whose fan is in his hand, and he will throughly purge his floor, and will gather the wheat into his garner; but the chaff he will burn with fire unquenchable." ([http://bible.gospelcom.net/passage/?search=Luke%203:16-17;&version=9; Luke 3:16-17 KJV], also see [http://bible.gospelcom.net/passage/?search=Matthew%203:7-12;&version=9; Matthew 3:7-12], [http://bible.gospelcom.net/passage/?search=Mark%201:6-8;&version=9; Mark 1:6-8])
+
:" A răspuns Ioan tuturor, zicând: Eu vă botez cu apă, dar vine Cel ce este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc, a Cărui lopată este în mâna Lui, ca să curețe aria și să adune grâul în jitnița Sa, iar pleava o va arde cu foc nestins" ([http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=3#16 Luca 3,16-17], vezi și  [http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=3#7 Matei 3,7-12], [http://www.bibliaortodoxa.ro/noul-testament/53/Marcu#6 Marcu 1,6-8]).
  
===Baptism of Christ===
+
===Botezul Domnului===
[[Image:Baptism of Christ.jpg|thumb|150px|Baptism of Christ ([[Theophany]])]]
+
[[Image:Baptism of Christ.jpg|thumb|150px|Botezul Domnului ([[Epifania]])]]
During John's earthly ministry Jesus came to receive baptism from John:
+
În timpul propovăduirii Sfântului [[Ioan Botezătorul|Ioan]], Domnul Iisus a mers la el pentru a fi botezat:
  
:"And John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. And I knew him not: but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending, and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. And I saw, and bare record that this is the Son of God." ([http://bible.gospelcom.net/passage/?search=John%201:32-34;&version=9; John 1:32-34 KJV], also see [http://bible.gospelcom.net/passage/?search=Matthew%203:13-17;&version=9; Matthew 3:13-17], [http://bible.gospelcom.net/passage/?search=Mark%201:9-11;&version=9; Mark 1:9-11])
+
:"Şi a mărturisit Ioan zicând: Am văzut Duhul coborându-Se, din cer, ca un porumbel și a rămas peste El. Şi eu nu-L cunoșteam pe El, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: Peste Care vei vedea Duhul coborându-Se și rămânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt. Şi eu am văzut și am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu." ([http://www.bibliaortodoxa.ro/noul-testament/35/Ioan#32 Ioan 1, 32-34], [http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=3#13 Matei 3, 13-17], [http://www.bibliaortodoxa.ro/noul-testament/53/Marcu#9 Marcu 1, 9-11]).
  
There also seems to be some reference to Jesus and/or his disciples baptizing individuals, before His death on the cross (see [http://bible.gospelcom.net/passage/?search=John%203:22-26;&version=9; John 3:22-26], [http://bible.gospelcom.net/passage/?search=John%204:1-3;&version=9; John 4:1-3]).
+
Se pare că există și unele indicii despre faptul că Iisus și/sau discipolii săi ar fi botezat unele persoane înainte de moartea Mântuitorului pe [[Cruce]] (cf. [http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=3#22 Ioan 3, 22-26]; [http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=4 4, 1-3]).
  
===The Great Commission===
+
===Trimiterea [[Apostoli]]lor===
After His resurrection, Jesus appeared to the disciples and spoke to them saying,
 
  
:"...All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen." ([http://bible.gospelcom.net/passage/?search=Matthew%2028:18-20;&version=9; Matthew 28:18-20 KJV], also see [http://bible.gospelcom.net/passage/?search=Mark%2016:14-20;&version=9; Mark 16:14-20], [http://bible.gospelcom.net/passage/?search=Acts%202:38;&version=9; Acts 2:38])
+
Domnul Iisus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, și le-a zis,
  
The commandment of the Lord to baptize "in the name of Father, and of the Son, and of the Holy Spirit" was the practice of the early Church and is still the Orthodox method for baptizing today. (see [http://bible.gospelcom.net/passage/?search=Acts%202:38;%208:16;%2010:48;%2019:5;&version=9; Acts 2:38; 8:16; 10:48; 19:5]).
+
:"...Şi apropiindu-Se Iisus, le-a vorbit lor, zicând: Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer și pe pământ. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele  Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, și iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin." ([http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=28#18 Matei 28, 18-20]; a se vedea și [http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=16#14-20 Marcu 16,14-20], [http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=2#38 Faptele Apostolilor 2,38]).
  
== [[Church Fathers]] on Baptism ==
+
Porunca Domnului de a boteza "în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh" era practicată de Biserica timpurie și este încă prezentă în practica ortodoxă a botezului până în zilele noastre (vezi [http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=2#38 Faptele Apostolilor 2,38]; [http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=8#16 8,16]; [http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=10#48 10,48]; [http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=19#5 19,5]).
  
<blockquote>"...Concerning the water, indeed, it is written, in reference to the Israelites, that they should not receive that baptism which leads to the remission of sins, but should procure another for themselves..." (The [[Epistle of Barnabas]], [http://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-roberts.html Chapter 11], Roberts-Donaldson)</blockquote>
+
==[[Sfinții Părinți|Părinții Bisericii]] despre Botez==
  
<blockquote>"Blessed are they who, placing their trust in the cross, have gone down into the water...we indeed descend into the water full of sins and defilement, but come up, bearing fruit in our heart, having the fear [of God] and trust in Jesus in our spirit." (The Epistle of Barnabas, Chapter 11, Roberts-Donaldson)</blockquote>
+
<blockquote>"...În privința apei, desigur, este scris,referindu-se la israeliteni, că ei nu trebuie să primească botezul care duce la iertarea păcatelor, dar trebuie să-și găsească altul pentru ei însăși..." (''Epistola lui Barnaba'', [http://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-roberts.html Capitolul 11], Roberts-Donaldson)</blockquote>
  
<blockquote>"He was born and baptized, that by His passion He might purify the water." (The [[Epistle of Ignatius to the Ephesians]], [http://www.earlychristianwritings.com/text/ignatius-ephesians-roberts.html Chapter 18], Roberts-Donaldson)</blockquote>
+
<blockquote>"Binecuvântați sunt aceia care, punându-și speranța în [[cruce]], au fost scufundați în apă... într-adevăr noi suntem coborâți în apă plini de păcate și pângăriri, dar suntem ridicați, aducând rod în inima noastră, cu frică de [[Dumnezeu]] și cu speranța în Iisus în sufletul nostru" (''Epistola lui Barnaba'', Capitolul 11, Roberts-Donaldson)</blockquote>
  
== Protestants on Baptism ==
+
<blockquote>"El s-a născut și botezat, astfel încât prin Răstignirea Sa, El să curețe apa." (''Epistola către Efeseni'' a Sfântului [[Ignatie Teoforul]], [http://www.earlychristianwritings.com/text/ignatius-ephesians-roberts.html Capitolul 18], Roberts-Donaldson)</blockquote>
  
Many protestants through the ages have de-emphasized the role of baptism in the Christian faith. In reality, a number of the people involved in the Protestant Reformation came out of the [[Roman Catholic Church]] with a reverence for the [[Holy Mysteries | holy mysteries]] and [[Holy Tradition | apostolic tradition]].
+
==Protestanții despre botez==
  
[[Martin Luther]] placed a great importance on baptism. Luther states in ''The Large Catechism'' of 1529 AD,
+
De-a lungul secolelor, mulți protestanți au minimalizat rolul botezului în credința creștină. În realitate, o parte din cei implicați direct în Reformă proveneau din [[Biserica Romano-Catolică]] și aveau o mare considerație pentru [[Sfintele Taine]] și pentru [[Sfânta Tradiție]].
  
<blockquote>"To put it most simply, the power, effect, benefit, fruit, and purpose of Baptism is to save. No one is baptized in order to become a prince, but as the words say, to 'be saved.' To be saved, we know, is nothing else than to be delivered from sin, death, and the devil and to enter into the kingdom of Christ and live with him forever."</blockquote>
+
[[Martin Luther]] a pus puternic accentul pe botezare. Luther scrie în ''Catehismul Mare'' din 1529 AD,
  
==External links==
+
<blockquote>"Spunând-o cât mai simplu, puterea, efectul, beneficiul, rezultatul și scopul botezului este mântuirea. Pentru a fi mântuiți, noi știm că nu există altă posibilitate decât să fim izbăviți de păcat, moarte și diavol și să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu, în care să trăim veșnic împreună cu El."</blockquote>
* [http://bible.gospelcom.net/quicksearch/?quicksearch=baptize&qs_version=9 Bible search on baptize]
 
* [http://www.goarch.org/en/chapel/liturgical_texts/baptism.asp The Service of Holy Baptism] ([[Greek Orthodox Archdiocese of America]])
 
* [http://oca.org/OCchapter.asp?SID=2&ID=51 Baptism] ''The Orthodox Faith'' by Fr. [[Thomas Hopko]]
 
* [http://www.tenthousandfilms.com/ The Baptism of Christ - Uncovering Bethany beyond the Jordan - 47 min Documentary; includes interviews with various Eastern Orthodox representatives, incl. Greek Orthodox Bishop Vindictus of Jordan]
 
  
 +
==Sursa==
  
===Baptism and Ecumenism===
+
*[[:en:Baptism]]
*[http://www.wcc-coe.org/wcc/what/faith/faverg.html Becoming a Christian: The Ecumenical Implications of Our Common Baptism]
+
 
 +
==Legături externe==
 +
* [http://www.bibliaortodoxa.ro/cautare-rezultate.php?text=Botez Botezul: căutare în Sfânta Scriptură]
 +
* [http://www.crestinortodox.ro/Slujbe-si-randuieli/Slujba_Botezului-128-10935.html Slujba Sfântului Botez]
 +
 
 +
În limba engleză:
 +
* [http://oca.org/OCchapter.asp?SID=2&ID=51 Baptism] ''Credința Ortodoxă'' de Părintele [[Thomas Hopko]]
 +
* [http://www.tenthousandfilms.com/ Botezul Mântuitorului – Descoperind Betania de dincolo de Iordan – Documentar de 47 min; conține interviuri cu diverși reprezentanți ai Ortodoxiei Răsăritene, inclusiv cu Episcopul Grec Ortodox Vindictus al Iordaniei]
 +
 
 +
===Botez și ecumenism===
 +
*[http://www.wcc-coe.org/wcc/what/faith/faverg.html Devenind creștin: Implicațiile ecumenice ale botezului nostru comun] - în limba engleză.
  
 
[[Categorie:Sfinte Taine]]
 
[[Categorie:Sfinte Taine]]
 +
 +
[[el:Βάπτισμα]]
 +
[[en:Baptism]]
 +
[[es:Bautismo]]
 +
[[fr:Baptême]]
 +
[[it:Battesimo]]

Versiunea curentă din 29 august 2014 09:51

Acest articol face parte din seria
Spiritualitate ortodoxă
Sfintele Taine
BotezulMirungerea
Sf. ÎmpărtășanieSpovedania
CăsătoriaPreoția
Sf. Maslu
Starea omului
PăcatulPatimaVirtutea
RaiulIadul
Păcate
Păcate strigătoare la cer
Păcate capitale
Alte păcate
Păcatele limbii
Virtuți
Virtuțile teologice

CredințaNădejdeaIubirea

Virtuțile morale

ÎnțelepciuneaSmerenia
RăbdareaStăruința în bine
PrieteniaIertareaBlândețea
PaceaMilaDreptateaHărnicia

Etapele vieții duhovnicești
Despătimirea (Curățirea)
Contemplația
Îndumnezeirea
Isihasm
Trezvia Pocăința
IsihiaDiscernământul
Mintea
Asceza
FecioriaAscultarea
StatorniciaPostul
SărăciaMonahismul
Rugăciunea
ÎnchinareaCinstirea
Pravila de rugăciune
Rugăciunea lui Iisus
Sf. MoașteSemnul Sf. Cruci
Sfinții Părinți
Părinții apostolici
Părinții pustiei
Părinții capadocieni
Filocalia
Scara dumnezeiescului urcuș
Editați această casetă

Botezul creștin este taina începerii unui nou fel de viață prin moartea celei vechi și nașterea din nou la o viață în Hristos. În Biserica Ortodoxă, botezul este pentru "spălarea de păcate" (conform cu Crezul de la Niceea) și intrarea în Biserică.

Învățături ortodoxe despre botez

"Şi mărturisim un botez spre iertarea păcatelor."

Aceste cuvinte, din Crezul Niceo-Constantinopolitan, simple și totuși clare, afirmă învățătura ortodoxă despre botez. Evenimentul botezului este adesea considerat evenimentul creștin de bază.

Scufundarea în apă

Cuvântul a boteza vine din baptizo, forma transcrisă din greacă a cuvântului βάπτειν sau βαπτιζω. Într-un context istoric, acesta înseamnă "a scufunda, a plonja (prin imersiune)" ceva în întregime, de exemplu în apă. Cu toate că de obicei este asociat cu botezul creștin, acest cuvânt este cunoscut ca având și alte contexte. De exemplu, un autor din secolul al II-lea numit Nicandru a scris o rețetă de murături care ilustrează folosirea uzuală a acestui cuvânt. El spune prima dată trebuie scufundate (bapto) în apă fierbinte, apoi scufundate complet (baptizo) într-o soluție de oțet. De asemenea, cuvântul este folosit pentru a prezenta procesul de scufundare a hainelor într-o soluție de vopsire. Ritualul creștin de botezare în apă merge înapoi în timp până la Sfântul Ioan Botezătorul, despre care Sfânta Scriptură spune că îi boteza pe mulți, inclusiv pe Iisus. Anumite forme de botez erau practicate și în Vechiul Testament. Adițional, botezul era practicat și în cadrul unor religii păgâne ca simbol al morții și renașterii.

Botezul ca Taină

În contrast cu punctele de vedere protestante obișnuite, botezul este mai mult decât un act simbolic de îngropare și înviere (cf. Romani 6, 3-5; Coloseni 2, 12 și 3,1-4).

Scufundarea completă este marca botezului ortodox.

Botezul se face prin cufundarea în apă de trei ori a unei persoane în numele Sfintei Treimi. Adică, o persoană este scufundată "în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh", câte una pentru fiecare Persoană a Sfintei Treimi. Botezarea prin stropire în loc de cufundarea în apă nu este învățată sau practicată de Biserica Ortodoxă așa cum este ea practicată în alte Biserici precum cea romano-catolică sau în Bisericile protestante. Botezul este imediat urmat de Mirungere și de Sfânta Împărtășanie la următoarea Sfântă Liturghie, indiferent de vârstă.

Catehumenii

Adulții sunt botezați după ce și-au încheiat perioada de catehizare.

Botezarea copiilor

De asemenea, ortodocșii practică botezul copiilor; pentru această practică, Biserica se sprijină pe numeroase texte biblice (cum ar fi [Matei 19,14]) care sunt interpretate astfel încât să acorde copiilor statutul de membri cu drepturi depline ai Bisericii. Acest lucru se realizează în general prin aducerea mărturisirii de credință pentru copil de către nașii săi. Biserica Ortodoxă nu practică botezul copiilor pentru curățarea stricăciunii lăsate de păcatul originar, pentru că această doctrină nu este o învățătură a Bisericii Ortodoxe.

Validitatea botezului

Deoarece Taina Botezului are efecte spirituale și mântuitoare reale, anumite criterii sunt obligatoriu de îndeplinit pentru a asigura validitatea acesteia (adică pentru a avea într-adevăr efect). Botezul cu apă este una din aceste reguli implicite. Nerespectarea anumitor reguli referitoare la botez îl face să fie ilicit (adică nerespectarea canoanelor Bisericii, și este un considerată păcat participarea de bunăvoie și în cunoștință de cauză la acesta) dar totuși Botezul este valid. De exemplu, dacă un preot introduce unele elemente neautorizate în slujba Botezului, botezul este valabil atâta timp cât anumite criterii cheie sunt îndeplinite, chiar și în cazul în care preotul nu a respectat regulile stabilite de Biserică și păcătuind astfel, atât el cât și ceilalți participanți (dacă ei cunoșteau caracterul ilicit al comportării preotului).

În condiții normale, un botez valabil este realizat de către un episcop, sau un preot, aflat în comuniune cu Biserica. Cu toate acestea, în caz de urgență (de exemplu: copilul este pe moarte), oricine, chiar și părinții (cu condiția ca cel ce săvârșește botezul să fie la rândul său botezat ortodox) poate face botezul, doar prin rostirea cuvintelor "Se botează robul lui Dumnezeu..., în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh". Un altfel de botez (numit uneori "de urgență") este confirmat de Biserică prin Mirungere.

Unul din criteriile pentru validitatea botezului se referă la formula corectă folosită. Ortodocșii folosesc formula "Se botează robul lui Dumnezeu ...". Catolicii folosesc formula "(Eu) Te botez ...". În orice caz, ambele Biserici recunosc formulele celeilalte ca fiind valabile. Biserica Catolică învață că folosirea verbului "a boteza" este esențială.

De asemenea este considerată esențială utilizarea unei formule baptismale trinitariene (Botezul în numele Sfintei Treimi). Botezul în bisericile ne-trinitariene, care nu recunosc dogma Sfintei Treimi, cum este cazul unora dintre penticostali (Penticostalii Unimii) este în general considerat nevalid. Există o veche controversă referitoare la botezul cu privire la folosirea formulei baptismale a Penticostalilor Unimii, întrucât existau unele autorități care susțineau că și aceasta ar fi fost valabilă. Totuși, aceste poziții erau motivate de folosirea evidentă în unele locuri din Scriptură a acestei formule și nu din considerente anti-trinitariene (care aproape sigur puteau invalida botezul, chiar dacă formula era corectă). Partea cea mai importantă, au argumentat unii teologi, nu implică atât de mult formularea trinitariană, cât intenția trinitariană și recunoașterea faptului că botezul implică toate trei Persoanele Sfintei Treimi.

Unii teologi au argumentat și că stropirea unei alte părți a corpului, alta decât capul, în caz de urgență conduce la validitatea botezului.

O persoană, odată botezată, nu poate fi rebotezată. A existat o practică veche în unele locuri de a-i reboteza pe cei care se reîntorc în Biserică din erezie, dar această practică a fost respinsă peste tot.

Botezarea de către neortodocși

Diferitele jurisdicții ale Bisericii Ortodoxe, în general, acceptă botezul făcut de alte denominațiuni ca fiind valid, dar în anumite condiții. Este posibil să fii botezat doar o singură dată, astfel încât oamenii care au avut un botez valid la alte denominațiuni nu mai pot fi botezați după convertire. În schimb, pentru acești convertiți se face Mirungerea. Totuși, în unele cazuri poate fi dificilă stabilirea validității botezului, astfel încât, dacă există dubii, se face un botez condiționat, în care oficianții spun ceva de forma "Se botează robul lui Dumnezeu.... dacă nu a fost botezat". Nevoia unei botezări condiționată nu este motivată numai de incertitudini reale referitoare la botezul inițial, ci și de incertitudinile teologiei botezului privind condițiile exacte pentru validitatea botezului. (Biserica spune că nimeni nu poate fi sigur că opiniile unui teolog pios, dar despre care Biserica nu s-a pronunțat cu autoritate, sunt corecte, și chiar enunțările hotărâte pot avea mai multe interpretări pe care Biserica nu le-a acceptat sau respins definitiv.)

Fundalul evreiesc

Ritualul botezului este prefigurat în regulile de purificare din legea și tradiția ebraică. În Tanakh și în tradiția învățăturilor din Tora, o baie rituală pentru eliminarea necurățiilor se făcea de obicei în circumstanțe precizate pentru restaurarea stării inițiale de puritate. De exemplu, femeile după menstruație și după un anumit număr de zile de lăuzie erau spălate într-o baie rituală numită mikvah. Cei care, ritualic, se murdăreau prin contactul cu ceva infectat, trebuiau să se curețe prin mikvah ca parte din procesul vindecării. De asemenea, spălatul era necesar convertiților. Prin astfel de practici, scufundarea în mikvah a început să reprezinte purificarea și restaurarea și calificarea pentru a deveni membri deplini ai comunităților religioase (Numeri cap 19). Convertirea tradițională la iudaism, de asemenea, necesita o mikvah, astfel încât pentru convertiții la iudaism inițierea era, într-o anumită măsură, similară cu convertirea creștină, cu toate că termenul botez nu era folosit pentru a descrie convertirea la iudaism.

Botezul în Evanghelii

Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului

O înțelegere preliminară a botezului o găsim la Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul, vărul Domnului Iisus Hristos. Ioan vorbește despre botez ca despre un fel de repetiție pentru pregătirea venirii lui Mesia.

"În zilele arhiereilor Anna și Caiafa, a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Şi a venit el în toată împrejurimea Iordanului, propovăduind botezul pocăinței, spre iertarea păcatelor, precum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia proorocul: "Este glasul celui ce strigă în pustie: Gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Orice vale se va umple și orice munte și orice deal se va pleca; căile cele strâmbe se vor face drepte și cele colțuroase, drumuri netede. Şi toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu" (Luca 3,3-6; vezi și Matei 3,1-6, Marcu 1,1-5).

În legătură cu raportarea sa la venirea Domnului, Ioan vorbește, de asemenea, de un alt fel de botez:

" A răspuns Ioan tuturor, zicând: Eu vă botez cu apă, dar vine Cel ce este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc, a Cărui lopată este în mâna Lui, ca să curețe aria și să adune grâul în jitnița Sa, iar pleava o va arde cu foc nestins" (Luca 3,16-17, vezi și Matei 3,7-12, Marcu 1,6-8).

Botezul Domnului

Botezul Domnului (Epifania)

În timpul propovăduirii Sfântului Ioan, Domnul Iisus a mers la el pentru a fi botezat:

"Şi a mărturisit Ioan zicând: Am văzut Duhul coborându-Se, din cer, ca un porumbel și a rămas peste El. Şi eu nu-L cunoșteam pe El, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: Peste Care vei vedea Duhul coborându-Se și rămânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt. Şi eu am văzut și am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu." (Ioan 1, 32-34, Matei 3, 13-17, Marcu 1, 9-11).

Se pare că există și unele indicii despre faptul că Iisus și/sau discipolii săi ar fi botezat unele persoane înainte de moartea Mântuitorului pe Cruce (cf. Ioan 3, 22-26; 4, 1-3).

Trimiterea Apostolilor

Domnul Iisus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, și le-a zis,

"...Şi apropiindu-Se Iisus, le-a vorbit lor, zicând: Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer și pe pământ. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, și iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin." (Matei 28, 18-20; a se vedea și Marcu 16,14-20, Faptele Apostolilor 2,38).

Porunca Domnului de a boteza "în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh" era practicată de Biserica timpurie și este încă prezentă în practica ortodoxă a botezului până în zilele noastre (vezi Faptele Apostolilor 2,38; 8,16; 10,48; 19,5).

Părinții Bisericii despre Botez

"...În privința apei, desigur, este scris,referindu-se la israeliteni, că ei nu trebuie să primească botezul care duce la iertarea păcatelor, dar trebuie să-și găsească altul pentru ei însăși..." (Epistola lui Barnaba, Capitolul 11, Roberts-Donaldson)
"Binecuvântați sunt aceia care, punându-și speranța în cruce, au fost scufundați în apă... într-adevăr noi suntem coborâți în apă plini de păcate și pângăriri, dar suntem ridicați, aducând rod în inima noastră, cu frică de Dumnezeu și cu speranța în Iisus în sufletul nostru" (Epistola lui Barnaba, Capitolul 11, Roberts-Donaldson)
"El s-a născut și botezat, astfel încât prin Răstignirea Sa, El să curețe apa." (Epistola către Efeseni a Sfântului Ignatie Teoforul, Capitolul 18, Roberts-Donaldson)

Protestanții despre botez

De-a lungul secolelor, mulți protestanți au minimalizat rolul botezului în credința creștină. În realitate, o parte din cei implicați direct în Reformă proveneau din Biserica Romano-Catolică și aveau o mare considerație pentru Sfintele Taine și pentru Sfânta Tradiție.

Martin Luther a pus puternic accentul pe botezare. Luther scrie în Catehismul Mare din 1529 AD,

"Spunând-o cât mai simplu, puterea, efectul, beneficiul, rezultatul și scopul botezului este mântuirea. Pentru a fi mântuiți, noi știm că nu există altă posibilitate decât să fim izbăviți de păcat, moarte și diavol și să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu, în care să trăim veșnic împreună cu El."

Sursa

Legături externe

În limba engleză:

Botez și ecumenism