Bogăția

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Spiritualitate didactică
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl - Dumnezeu Fiul - Duhul Sfânt
Duhuri (spirite)
Îngeri - Diavoli
Viața viitoare
Judecată - Rai - Iad
Sfintele Taine
Botezul - Mirungerea
Sf. Împărtășanie - Mărturisirea
Căsătoria - Preoția
Sf. Maslu
Condiția omului
Omul - Îmbrăcămintea - Munca - Alimentația - Grijile - Visele
Teama - Gelozia - Cercetarea - Plictiseala
Libertatea - Ispita - Virtutea - Păcatul - Patima
Vârstele omului
Sărăcia - Bogăția- Luxul
Plăcerea - Boala - Bucuria- Tristețea- Suferința - Fericirea
Diverse
Cerșetoria - Extratereștri - Superstiții
Patimi ce afectează libertatea omului
Dependența de televizor
Dependența de internet - Dependența de jocurile pe calculator
Jocurile pe bani
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului
Fumatul - Drogurile
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului și sufletului
Prostituția
Decalogul
Decalogul
Rugăciunea, veghea și postul
Rugăciunea
Rugăciunea Tatăl Nostru - Rugăciunea inimii
Veghea - Postul
Virtuți
Virtuțile teologice

Credința - Nădejdea - Iubirea

Credința la români
Virtuțile morale

Înțelepciunea - Smerenia - Mulțumirea - Adevăr
Răbdarea - Stăruința în bine
Prietenia - Blândețea - Iertarea - Pacea
Mila - Dreptatea - Hărnicia

Păcate
Păcate strigătoare la cer
Uciderea - Homosexualitatea
Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor, săracilor, năpăstuiților
Întârzierea sau oprirea plății lucrătorilor
Păcate capitale
Mândria - Desfrânarea
Iubirea de arginți - Invidia - Lăcomia
Mânia - Lenea
Alte păcate
Necredința - Închinarea la dumnezei străini
Pretexte și justificări pentru necredință - Atitudinea față de cei necredincioși

Vrăjitoria - Credința în astrologie - Credința în reîncarnare
Egoism - Furt - Nedreptatea - Lovirea - Gândurile rele
Nesocotirea părinților - Nesăbuința - Nepăsarea

Păcatele limbii
Minciuna - Mărturia mincinoasă - Hula - Cârtirea
Cearta - Bârfa - Limbuția
Editați această casetă

Bogăția este starea materială favorabilă care depășește necesitățile obișnuite, constând în abundența de bani, bunuri materiale, obiecte prețioase. Ea aduce după sine pizma și blestemele celorlalți iar în propria familie ceartă, tulburare sau chiar ură, în general ea ascunzând multe surprize. Bogăția este o binecuvântare dată omului de Dumnezeu precum ne spune în multe rânduri Sfânta Scriptură [1]În cazul multora ea duce la rătăcirea de la credință, cei stăpâniți de ea ajungând străpunși de o mulțime de chinuri; iar bogații ajung greu în Împărăția cerurilor, așa cum spune Iisus Hristos[2] Sfânta Scriptură se referă și la bogați drepți precum Avraam, Lot, Isaac, Iacov, Iosif, Iov, Iosif din Arimateea, Nicodim, femeia cu scurgere de sânge de 12 ani, femeia bogată din Șunem și alții. Bogații trebuie să le urmeze modelul, având datoria să nu se semețească, să nu-și lipească inima de averi și să nu-și pună nădejdea în bogăția cea nestatornică, ci în Dumnezeul cel viu, să fie darnici și cu inima largă, îmbogățindu-se în fapte bune, ca bună temelie pentru viața veșnică în rai.

Bogatul

Averea este pentru cel bogat o cetate întărită [3], un zid înalt.[4] Bogatul se crede înțelept[5], vorbește cu asprime[6], este stăpânul săracilor[7], are mulți prieteni[8], nu ascultă mustrarea[9]. Bogăția îl poate determina să se lepede de Dumnezeu[10], [11] Ea aduce de multe ori ură[12], tulburare[13] sau ceartă[14] în casă. Averea câștigată pe nedrept, pe căi sucite, este deșartă și duce la moarte[15] Un sărac cinstit este mai bun decât un bogat păcătos [16] Bogatul este stăpânul celor săraci și creditorul este stăpânul datornicului[17]. Credinciosul este tulburat și mâhnit când îi vede pe cei răi și bogați ca sunt fericiți, netulburați, mândri, asupritori și semănători ai îndoielii în puterea lui Dumnezeu dar intrarea în biserică îi dezvăluie lămurit prăpădul ce îi așteaptă [18]. Omul rău îți întrebuințează câștigul pentru păcat[19]. Cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit[20]. Bogăția câștigată fără efort este cheltuită mai ușor decât cea strânsă în timp[21]. Bogățiile păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit[22]. Asupritorii săracilor vor trebui să-și dea tainul celor mai bogați[23] Unii bogați și-au strâns comori în zilele din urmă, au oprit plata lucrătorilor, au trăit în huzur și au ucis pe cel neprihănit.[24]

Iisus îi căinează pe bogați, căci își iau de pe-aici mângâierea[25]

Bogăția, care este efemeră, ca vulturul care-și ia zborul spre ceruri[26], este mult inferioară înțelepciunii[27], numelui bun[28] și faptului de a fi iubit.[29] Căci cel care se încrede în ea va cădea[30]; bogăția nu-i va sluji la nimic în ziua mâniei[31] Iov nu se încrede în bogății[32]. Bogăția câștigată fără trudă scade[33], o moștenire repede câștigată de la început nu va fi binecuvântată la sfârșit[34], cel ce vrea să se îmbogățească repede nu va rămâne nepedepsit[35], averea păcătosului ajunge la cel neprihănit[36], peste zgârcit va veni lipsa.[37] Bogăția este un dar de la Dumnezeu. Isaac, Iov, Solomon, Iezechia sunt binecuvântați de Dumnezeu și ajung foarte bogați[38] Zaheu, mai marele vameșilor, se învrednicește de mântuire, căci pocăința să poartă roadă[39] Uneori oamenii bogați sunt apropiați de credință[40] , lucru rar, căci mai ușor trece o cămilă prin urechile acului decât intră un bogat în împărăția cerurilor, astfel încât „mulți dintre cei dintâi vor fi cei din urmă”.[41] Mt 19.16-30

Persoane bogate păcătoase

În pilda bogatului nemilostiv, bogatul ajunge în Locuința morților, loc de chin și suferință. (Lc16.19-31)

O roabă cu duh pitonicesc care aducea mari câștiguri stăpânilor ei se luase după Pavel strigând că oamenii aceia (Pavel și Sila) sunt robii Dumnezeului Celui Prea Înalt și că vestesc calea mântuirii. După mai multe zile, Pavel, necăjit, se întoarce și poruncește duhului acesteia, în Numele lui Iisus Hristos, să iasă din ea și roaba este părăsită de duh spre disperarea stăpânilor ei. Aceștia îi iau pe Pavel și Sila, îi târăsc înaintea fruntașilor și îi dau pe mâna dregătorilor, acuzându-i de tulburarea cetății și de vestirea unor obiceiuri noi. Apostolii Pavel și Sila sunt biciuiți și întemnițați. (Fapte 16,16-24)

Domnitorii filistenilor, aflați în urmărirea lui Samson (judecător în Israel timp de 20 de ani) îi promit Dalilei o mie o sută sicli de argint dacă va afla de la el sursa puterii sale obișnuite. După ce o minte de trei ori și filistenii eșuează în a-l prinde, fiindcă ea îl necăjea și-l chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte, și-a deschis toată inima față de ea, și i-a zis că toată puterea lui îi stă în păr. Filistenii l-au prins, i-au scos ochii; l-au pogorât la Gaza, și l-au legat cu niște lanțuri de aramă și îl țineau în temniță. Dar părul capului lui a început iarăși să crească, după ce fusese ras. Domnitorii filistenilor s-au strâns să aducă o mare jertfă dumnezeului lor și ca să se veselească, mulțumind dumnezeului lor că l-au prins pe Samson și poporul făcea la fel. Și au scos pe Samson din temniță și l-au obligat să joace. Pretextând că vrea să se rezeme pe stâlpii casei, Samson i-a cerut tânărului care-l ținea să-l lase de mână și, rugându-se Domnului să-i permită să se răzbune pe filisteni pentru pierderea ochilor, a dărâmat stâlpii pe care se rezema casa, ucigând astfel cei aproape trei mii de oameni care erau în casă și pe acoperișul ei. (Jud, cap16).

Unii bogați nu se dau în lături de la uciderea săracilor în goana lor pentru avere. (Iac 5:1-6)

Persoane bogate virtuoase

Avraam, fiind binecuvântat de Dumnezeu, ajunsese foarte bogat în vite, în argint și aur.(Fac 13.2)

Lot avea și el averi foarte mari. (Fac 13.5-6)

Isaac, fiul lui Avraam, binecuvântat și el, a ajuns foarte bogat. (Fac 26.12-13)

Iacov, fiul lui Isaac, s-a îmbogățit, având multe turme, robi și roabe, cămile și măgari. (Fac 30.43)

Iov avea șapte mii de oi, trei mii de cămile, cinci sute de perechi de boi, cinci sute de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cu vază dintre toți locuitorii Răsăritului (Iov 1.3). Credința lui Iov a rămas neclintită chiar și după ce a pierdut toate bogățiile și pe cei șapte fii și cele trei fete pe care le avea spunând: Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în pământ! Domnul a dat, Domnul a luat; fie numele Domnului binecuvântat! (Iov 1.21) Solomon este cel care, cerând de la Dumnezeu înțelepciune pentru a-și conduce poporul, primește o minte înțeleaptă și pricepută cum n-a avut nimeni înainte de el, și cum nu va avea nimeni după el (3Regi 3.10-12), cunoștințe multe ca nisipul mării în domeniile zoologiei și botanicii (3Regi 4.29) și care, pe deasupra, mai primește bogății și slavă, așa încât în timpul vieții lui nu va mai fi niciun împărat ca el. (3Regi 3.13) Dumnezeu apreciază că acesta n-a cerut pentru el nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor. (3Regi 3.11)

Iezechia a avut bogăție și mărire foarte mare; și și-a făcut vistierii de păstrat argint, aur, pietre scumpe, aromate, scuturi și tot felul de vase prețioase. A făcut de asemenea și hambare pentru roade: grâu, vin și untdelemn; așezări și iesle pentru tot felul de vite și staule pentru turme. Și-a zidit și cetăți și a avut o mulțime de vite mari și de vite mărunte, pentru că Dumnezeu îi dăduse lui foarte multă avere. (2Cron 32.27-29)

Zaheu, mai marele vameșilor, se pocăiește, dăruind jumătate din averea sa săracilor și întorcând împătrit celor pe care îi nedreptățise, aducând astfel mântuire lui și întregii sale case. (Lc 19.1-10)

Iosif din Arimateea era un om bogat, ucenic al lui Iisus (Mt 27.57), dar pe ascuns, de frica iudeilor(Ioan 19.38), sfetnic de vază al Soborului, care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu(Mc 15.43). El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus și l-a primit în dar. (Mc 15.45) Iosif a luat trupul și, împreună cu Nicodim care adusese o amestecătură de aproape o sută de litri de smirnă și de aloe (Ioan 19.39) l-a înfășurat într-o pânză curată de în, cumpărată de el, l-a uns cu miresme, după obiceiul evreilor, și l-a pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care-l săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului, și a plecat.(Mt 27.57-60, Mc 15.42-47, Ioan 19.38-42)

Nicodim era un om bogat din moment ce a adus amestecătura de aproape o sută de litri de smirnă și de aloe. (Ioan 19.39) El era fariseu, fruntaș al iudeilor, învățător al lui Israel(Ioan 3.10) este acela care este inițiat de Iisus Hristos în taina botezului. (Ioan 3.1-21) El este acela care se opune judecații răutăcioase și premature făcută de farisei chiar înainte de judecata propriu-zisă (Ioan 7.45-49), punând întrebarea retorică: Legea noastră osândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face? (Ioan 7.51)

Femeia care avea o scurgere de sânge de 12 ani și-și cheltuise toată averea pentru vindecare se vindecă atingându-se de poala lui Iisus, care îi spune că credința sa a mântuit-o. (Lc 8.44)

O femeie bogată i-a făcut lui Elisei, pe care-l recunoștea ca pe un om sfânt, o cameră sus la ea pentru a rămâne acolo când va dori. În semn de recunoștință, Elisei, la sfatul lui Ghehazi, slujitorul lui, care-i spusese că ea nu are copil iar bărbatul ei e bătrân, îi spune că peste un an va ține în brațe un fiu și prorocia se împlinește. (4Regi 4.8-17)

Inconvenientele bogăției

Bogăția este adesea o pricină de pizmă și blesteme (6). Fiind binecuvântat de Dumnezeu, Isaac a ajuns foarte bogat, motiv pentru care a început să fie pizmuit de filisteni, care au astupat fântânile pe care săpaseră robii tatălui său, Avraam iar Abimelec i-a cerut să plece. Înțeleptul Solomon ne interzice să blestemăm pe împărat sau pe cei bogați (puternici)(Eccl10.20). Cel lacom stârnește certuri(Prov 28.25), își tulbură casa (Prov 15.27) iar bogăția aduce după sine ceartă (Mai bine o bucată de pâine uscată, cu pace, decât o casă plină de cărnuri, cu ceartă! - Prov 17.1), tulburare (Mai bine puțin, cu frică de Domnul, decât o mare bogăție, cu tulburare! - Prov 15.16) sau chiar ură (Mai bine un prânz de verdețuri, și dragoste, decât un bou îngrășat, și ură - Prov 15.17) Averea mare se strânge uneori pe căi sucite, (Mai mult prețuieşte săracul care umblă în neprihănirea lui, decât bogatul care umblă pe căi sucite - Prov 28.6) cu strâmbătate (Mai bine puțin, cu dreptate, decât mari venituri, cu strâmbătate. Prov 16.8, Ier 17.11), nelegiuiri , vicleșug și indiferență (Ier 5.27) sau minciună (Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge, și ele duc la moarte - Prov 21.6). În plus, cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. (Prov 10.16) În timp ce un om credincios este năpădit de binecuvântări, cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. (Prov 28.20)

Surprizele bogăției

Bogăția va ajunge la cineva despre care nu se știe dacă va fi înțelept sau nesăbuit[42], dar care nu s-a ostenit deloc pentru ea.[43] Soarta bogatului singur este dramatică.[44] Uneori avuțiile sunt păstrate spre nefericirea stăpânilor lor. [45] Alteori o întâmplare nenorocită poate zădărnici o trudă de-o viață.[46] Alteori Dumnezeu îi dă omului tot ce-i dorește sufletul (avere, slavă) dar nu-l lasă să se bucure de ele căci sufletul său nu se satură de bunătățile agonisite, poftele sale rămânând neîmplinite. [47] Când se înmulțesc bunătățile se înmulțesc și căpușele.[48]

Sfaturi pentru bogați

Bogații au datoria să nu se semețească, și să nu-și pună nădejdea în bogăția cea nestatornică, ci în Dumnezeul cel viu, să facă fapte bune, să fie darnici și cu inima largă, îmbogățindu-se în fapte bune, ca bună temelie pentru viața veșnică. (1Tim 6.17-19) Căci omul are uneori înclinația de a se încrede în bogățiile lui cele mari și a se bizui pe răutatea lui. (Ps 52.7). Înțeleptul Solomon ne spune să nu ne chinuim să ne îmbogățim și să nu se punem priceperea în aceasta căci bogăția este efemeră, își face aripi și, ca vulturul, își ia zborul spre ceruri. (Prov 23.4-5) Psalmistul arată că potrivnicii lui se încred în avuțiile lor, se fălesc cu bogăția lor cea mare, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. (Ps 49.6-7) În altă parte psalmistul le spune bogaților să nu se încreadă în asuprire, nici să-și pună nădejdea zadarnică în răpire, adăugând că atunci când cresc bogățiile omul nu trebuie să-și lipească inima de ele. (Ps 62.10) Proorocul Ieremia ne spune că nu e bine ca înțeleptul să se laude cu înțelepciunea lui, nici cel tare cu tăria lui, nici cel bogat cu bogăția lui. Cel care se laudă să se laude că are pricepere și că îl cunoaște pe Dumnezeu, că știe că El este cel care face milă, judecată și dreptate pe pământ căci în acestea găsește plăcere Dumnezeu. (Ier 9.23) Apostolul Iacov le recomandă bogaților să se laude cu smerenia lor căci ei se vor veșteji în umbletele lor precum floarea ierbii: iarba se usucă de la soare, floarea ei cade jos și astfel frumusețea înfățișării ei piere (Iac 1.9-11). Bogații să ia exemplu de la Iov care nu și-a pus încrederea în aur și nu s-a îngâmfat de mărimea averilor sale. (Iov 31.24-25)

În ziua Judecății

În ziua Judecății, bogăția este inutilă, iar bogăția nedreaptă stă împotriva noastră.[49] Cei nelegiuiți se încred în avuțiile lor, și se fălesc cu bogăția lor cea mare, dar nu pot să-și răscumpere sufletul, ci mor deopotrivă cu ceilalți, iar bogățiile lor nu îi urmează în mormânt.[50] Bogățiile pământești nu sunt veșnice.[51]

Note

 1. (Fac 26.12-Isaac, Fac 39.5-Iosif, Iov 1.10- Iov, 2Cron 32.27-29 - Iezechia)
 2. Mc10.25, Lc 10.25
 3. Prov10.15,18.11
 4. Prov 18.11
 5. Prov 28.11
 6. Prov 18.23
 7. Prov 22.7
 8. Prov 14.20
 9. Prov 13.7-8
 10. Prov 30.8-9
 11. Mt 19.30
 12. Prov 15.17
 13. Prov 15.17
 14. Prov 17.1
 15. Prov 16.8, 21.6,28.6,22.16
 16. Prov 16.8,19.22, 21.6, 28.6, Ier 5.27,17.11
 17. Prov 22.7
 18. Ps 73
 19. Prov 10.16,17.16,11.26
 20. Prov 28.20
 21. Prov 13.11,20.21
 22. Prov 13.22,28.8
 23. Prov 22.16
 24. Iac 5.1-6
 25. Mat 6.2
 26. Prov 23.4-5; 27.23-27
 27. Prov 3.14
 28. Prov 22.1
 29. Prov 22.1
 30. Prov 11.28
 31. Prov 11.4
 32. Iov 24
 33. Prov 13.11
 34. Prov 20.21
 35. Prov 28.20
 36. Prov 13.22, 28.8
 37. Prov 28.22
 38. Fac 26.12-14, 1Imparati 3.1-14, ?Regi 3.13,10.23; 2 Cronici 1.11, 9.22, 1 Reg 2.7,8, 2 Cron 32.23-29, Ps 112.1-3, Is 61.6
 39. Lc 19.1-10
 40. Mt 27.57
 41. Prov 10.15,18.11
 42. Ecl 2.18-19, Ps 39.5-6, 49.11, 17.14
 43. Ecl 2.20-2
 44. Ecl 4.7-12
 45. Ecl5.12-13
 46. Ecl5.12-20
 47. Ecl 6.1-12
 48. Ec l5.11
 49. Prov 10.2, 11.4, 11.28, Ier 17.11
 50. Ps 49.16,17, Prov 11.28 17, Apoc 3.15-18
 51. Prov 27.23-27, Is10.1-3, Is.55.1-7, Is.5.17

Bibliografie

 • Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2001, ISBN 973-9332-86-2
 • Mitropolia Moldovei și Bucovinei- Concordanță biblică tematică, ediție revăzută și completată de Vasile Dogaru și Neculai Dorneanu după lucrarea Călăuza predicatorului de Constantin Chiricescu și Constantin Nazarie, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 2000, ISBN 973-9272-58-4

A se vedea și

Sărăcia

Mila

Iubirea de arginți

Judecată

Rai

Iad