Biserici Orientale Ortodoxe

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 15 noiembrie 2007 14:00, autor: Kamasarye (Discuție | contribuții) (legaturi interne etc)
Salt la: navigare, căutare
Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.


Termenul Ortodox Oriental se referă la bisericile creștine de tradiţie răsăriteană care ţin credinţa după doar primele trei Sinoade Ecumenice ale Bisericii Ortodoxe- sinoadele Întâi de la Niceea, Întâi de la Constantinopol şi Sinodul de la Efes. Bisericile Orientale Ortodoxe resping definirile dogmatice ale Sinodului de la Calcedon.

Astfel, în ciuda denumirilor asemănătoare, Bisericile Orientale Ortodoxe sunt deosebite de de Bisericile cunoscute, de obicei, sub numele de „Ortodoxe Răsăritene”.

Bisericile Orientale Ortodoxe s-au despărţit de celelate Biserici creştine în secolul al V-lea. Separarea a apărut în parte din refuzul Bisericilor Orientale Ortodoxe de acceptare a dogmei Hristologice promulgate de Sinodul de la Calcedon, conform căreia Iisus Hristos are două naturi – una divină şi una umană, cu toate că acestea sunt inseparabile şi acţionează ca o singură Persoană. Pentru aceste comunități și pentruierarhii lor, acest lucru însemna o acceptare a nestorianismului. În schimb, ei susţineau o formulă care accentua unitatea Întrupării, dincolo de orice alte considerente. Bisericile Orientale Ortodoxe sunt deseori numite biserici monofizite, dar ele resping această etichetă, asociată cu Monofizitismul Eutihian, folosind în schimb termenul de biserici „non-Calcedoniene” sau „Miafizite”. Creştinii Ortodocşi Orientali au anatemizt învăţăturile monofizite ale lui Eutihie. În Ortodoxia Răsăriteană aceste comunități mai sunt numite și “anti-Calcedoniene”.

În secolul XX, au fost deschise căi de dialog între Ortodoxia Orientală şi Ortodoxia Calcedoniană; adeptii dialogului susţin că de fapt cele două comunităţi au o Hristologie comună, dar folosesc o terminologie diferită (dată fiind complexitatea termenilor grecești folosiți, care nu au echivalente riguros exacte în alte limbi). Totuşi, o comuniune deplină nu este încă restabilită. De asemenea, au convenit anumite declaraţii Hristologice comune cu Biserica Romano Catolică şi cu familia Ortodoxă Răsăriteană (Calcedoniană) (Patriarhia Ecumenică şi şi reprezentanţi oficiali ai altor Biserici Ortodoxe Răsăritene) [1].

Comuniunea Ortodoxă Orientală

Format:Biserici orientale

Comuniunea Ortodoxă Orientală este un grup de biserici din cadrul Ortodoxiei Răsăritenencare sunt în comuniune deplină între ele [2]. Comuniunea include:

Biserica Asiriană de Est

Biserica Asiriană de Est este uneori considerată o Biserică Ortodoxă Orientală, cu toate că nu este în comuniune cu bisericile Ortodoxe Orientale şi au o Hristologie Nestoriană sau asemănătoare Nestorianismului care diferă de dogma Sinodul de la Calcedon într-un mod total opus Miafiziţilor. Pe vremea controversei monofizite, asirienii erau deja separaţi de Biserica Ortodoxă prin Sinodul de la Efes.

External links